Mysz w systemie Windows można dostosować na różne sposoby. Można na przykład zamienić funkcje przycisków myszy, poprawić widoczność wskaźnika myszy lub zmienić szybkość przewijania kółka myszy.

 1. Otwórz okno właściwości myszy, klikając przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie klikając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg mysz, a następnie kliknij pozycję Mysz.

 2. Kliknij kartę Przyciski, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zamienić funkcje prawego i lewego przycisku myszy, w obszarze Konfiguracja przycisków zaznacz pole wyboru Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy.

  • Aby zmienić szybkość wykonywania dwukrotnego kliknięcia, w obszarze Szybkość dwukrotnego kliknięcia przesuń suwak Szybkość w kierunku pozycji Wolnolub Szybko.

  • Aby włączyć funkcję BlokadaKliknięcia, która umożliwia wyróżnianie lub przeciąganie elementów bez przytrzymywania naciśniętego przycisku myszy, w obszarze BlokadaKliknięcia zaznacz pole wyboru Włącz funkcję BlokadaKliknięcia .

 3. Kliknij pozycję OK.

 1. Otwórz okno właściwości myszy, klikając przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie klikając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg mysz, a następnie kliknij pozycję Mysz.

 2. Kliknij kartę Wskaźniki, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić wygląd wszystkich wskaźników, kliknij listę rozwijaną Schemat, a następnie kliknij nowy schemat wskaźników myszy.

  • Aby zmienić konkretny wskaźnik, w obszarze Dostosowywanie kliknij wskaźnik do zmiany na liście, kliknij pozycję Przeglądaj, kliknij wskaźnik, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij pozycję OK.

 1. Otwórz okno właściwości myszy, klikając przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie klikając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg mysz, a następnie kliknij pozycję Mysz.

 2. Kliknij kartę Opcje wskaźnika, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmienić szybkość poruszania się wskaźnika myszy, w obszarze Ruch przesuń suwak Wybierz szybkość wskaźnika w kierunku pozycji Wolno lub Szybko.

  • Aby wskaźnik działał bardziej precyzyjnie podczas wolnego przesuwania myszy, w obszarze Ruch zaznacz pole wyboru Zwiększ precyzję wskaźnika.

  • Aby przyspieszyć proces wyboru, gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe, w obszarze Przyciąganie do zaznacz pole wyboru Automatycznie przenieś wskaźnik na domyślny przycisk w oknie dialogowym. (Nie każdy program obsługuje to ustawienie. W niektórych programach trzeba przenieść wskaźnik myszy na przycisk, który chcesz kliknąć).

  • Aby po przesunięcia wskaźnika było lepiej widać, gdzie on jest, w obszarze Widoczność zaznacz pole wyboru Pokaż ślady wskaźnika, a następnie przesuń suwak w kierunku pozycji Krótki lub Długi w celu skrócenia lub wydłużenia śladu wskaźnika.

  • Aby wskaźnik nie zasłaniał wpisywanego tekstu, w obszarze Widoczność zaznacz pole wyboru Ukryj wskaźnik podczas pisania.

  • Aby naciśnięcie klawisza Ctrl umożliwiało znalezienie zagubionego wskaźnika, w obszarze Widoczność zaznacz pole wyboru Pokaż lokalizację wskaźnika po naciśnięciu klawisza CTRL.

 3. Kliknij pozycję OK.

 1. Otwórz okno właściwości myszy, klikając przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie klikając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg mysz, a następnie kliknij pozycję Mysz.

 2. Kliknij kartę Kółko, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić liczbę wierszy, o które ekran zostanie przewinięty po poruszeniu kółka myszy o jeden skok, w obszarze Przewijanie w pionie wybierz pozycję O tyle linii naraz, a następnie wprowadź w polu liczbę wierszy do przewinięcie.

  • Aby każdy skok kółka myszy powodował przewinięcie całego ekranu tekstu, w obszarze Przewijanie w pionie wybierz pozycję O jeden ekran.

  • Jeśli dana mysz ma kółko umożliwiające przewijanie w poziomie, w obszarze Przewijanie w poziomie w polu Pochylenie kółka powoduje przewinięcie o tyle znaków naraz wprowadź liczbę znaków do przewinięcia w poziomie po pochyleniu kółka myszy w lewo lub w prawo.

 3. Kliknij pozycję OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×