Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP

Protokół TCP/IP określa sposób, w jaki komputer komunikuje się z innymi komputerami.

Aby łatwiej zarządzać ustawieniami protokołu TCP/IP, zaleca się korzystanie z automatycznego protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol). O ile sieć go obsługuje, protokół DHCP automatycznie przypisuje komputerom w sieci adresy protokołu internetowego (IP, Internet Protocol). Korzystając z protokołu DHCP, nie musisz zmieniać ustawień protokołu TCP/IP po przeniesieniu komputera w nowe miejsce, a także nie musisz ręcznie konfigurować ustawień TCP/IP, takich jak system nazw domen DNS (Domain Name System) czy usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS).

Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP

 1. Wybierz opcję Start , a następnie opcję Ustawienia  > Sieć i Internet .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku sieci Wi-Fi wybierz pozycję Wi-Fi > zarządzać znanymi sieciami.  Wybierz sieć, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie opcję Właściwości.

  • W przypadku sieci Ethernet wybierz opcję Ethernet, a następnie sieć Ethernet, z którą urządzenie jest połączone.

 3. W obszarze Przypisanie adresu IP wybierz opcję Edytuj.

 4. W obszarze Edytowanie ustawień protokołu IP wybierz opcję Automatycznie (DHCP) lub Ręcznie.

  1. Aby określić ustawienia IPv4 ręcznie

   1. W obszarze Edytowanie ustawień protokołu IP wybierz opcję Ręcznie, a następnie włącz IPv4.

   2. Aby określić adres IP w polach Adres IP, Długość prefiksu podsieci i Bramy wpisz ustawienia adresu IP.

   3. Aby określić adres serwera DNS, w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

  2. Aby określić ustawienia IPv6 ręcznie

   1. W obszarze Edycja ustawień IP wybierz Ręcznie, a następnie włącz IPv6.

   2. Aby określić adres IP w polach Adres IP, Długość prefiksu podsieci i Bramy wpisz ustawienia adresu IP.

   3. Aby określić adres serwera DNS, w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

  • Po wybraniu opcji Automatycznie (DHCP) ustawienia adresu IP i ustawienia adresu serwera DNS są konfigurowane automatycznie przez router lub inny punkt dostępu (zalecane).

  • Po wybraniu opcji Ręcznie można ręcznie ustawić ustawienia adresu IP i adres serwera DNS.

 5. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz.

Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 8.1 wybierz przycisk Start, zacznij wpisywać ciąg Wyświetl połączenia sieciowe, a następnie wybierz z listy pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.

  • W systemie Windows 7 otwórz obszar Połączenia sieciowe, wybierając przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg karta, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania wybierz pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Właściwości. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Wybierz kartę Sieć. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki wybierz opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) lub Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), a następnie wybierz pozycję Właściwości.

 4. Aby określić ustawienia adresu IP w wersji 4, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie pobrać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Uzyskaj adres IP automatycznie, a następnie przycisk OK.

  • Aby określić adres IP, wybierz pozycję Użyj następującego adresu IP, a następnie wpisz ustawienia adresu IP w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna.

 5. Aby określić ustawienia adresu IP w wersji 6, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie pobrać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Automatycznie uzyskaj adres IPv6, a następnie przycisk OK.

  • Aby określić adres IP, wybierz pozycję Użyj następującego adresu IPv6, a następnie wpisz ustawienia adresu IP w polach Adres IPv6, Długość prefiksu podsieci i Brama domyślna.

 6. Aby określić ustawienia adresu serwera DNS, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie pobrać adres serwera DNS za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie przycisk OK.

  • Aby określić adres serwera DNS, wybierz pozycję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

 7. Aby zmienić ustawienia zaawansowane DNS, WINS i IP, wybierz pozycję Zaawansowane.

Uwaga: Aby zainstalować protokół IPv4, uruchom wiersz polecenia jako administrator, wpisz ciąg netsh interface ipv4 install, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×