Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Świadczenie pomocy technicznej dla przeglądarki Internet Explorer zakończyło się 15 czerwca 2022 r.

Przeglądarka Internet Explorer 11 została trwale wyłączona poprzez aktualizację przeglądarki Microsoft Edge w niektórych wersjach systemu Windows 10. Jeśli którakolwiek odwiedzana witryna wymaga programu Internet Explorer 11, możesz ją ponownie załadować w trybie programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Zalecamy przejście na przeglądarkę Microsoft Edge , aby cieszyć się szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym środowiskiem przeglądania.

Rozpoczynanie pracy w przeglądarce Microsoft Edge

Ustawienia prywatności

Dostosowując ustawienia prywatności w programie Internet Explorer, możesz wpłynąć na sposób monitorowania Twojej aktywności w trybie online przez witryny internetowe. Na przykład możesz określić, które pliki cookie mają być przechowywane, wybrać, jak i kiedy witryny mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji, oraz blokować niechciane wyskakujące okienka.

Pliki cookie są małymi plikami umieszczanymi przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. Są w nich przechowywane informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Pliki cookie mogą zwiększyć komfort przeglądania, umożliwiając witrynom zapamiętanie Twoich preferencji lub pominięcie logowania przy kolejnych wizytach w danej witrynie. Jednak niektóre pliki cookie mogą stanowić zagrożenie dla prywatności przez śledzenie odwiedzanych witryn. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi w programie Internet Explorer.

Po włączeniu funkcji Nie śledź program Internet Explorer będzie wysyłał do odwiedzanych witryn i innych dostawców znajdującej się tam zawartości żądanie wyłączenia śledzenia, które informuje witryny, że nie chcesz, aby śledzenie działało. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nie śledź.

Przeglądarki zapisują pewne informacje, na przykład historię wyszukiwania, aby ulepszać środowisko użytkownika w Internecie. W przypadku używania przeglądania InPrivate informacje, takie jak hasła, historia wyszukiwania i historia stron, są usuwane po zamknięciu karty.

Aby otworzyć sesję przeglądania InPrivate, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Internet Explorer na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij przeglądanie InPrivate.

Aby wyłączyć dodatki w sesjach przeglądania InPrivate

 1. Otwórz pulpit, a następnie wybierz ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 3. Na karcie Prywatność zaznacz pole wyboru Wyłącz paski narzędzi i rozszerzenia podczas uruchamiania przeglądania InPrivate, a następnie wybierz pozycję OK.

Usługi lokalizacyjne umożliwiają witrynom żądanie informacji o Twojej fizycznej lokalizacji w celu ulepszenia Twojego środowiska działania. Witryna zawierająca mapę może na przykład zażądać Twojej fizycznej lokalizacji w celu wyśrodkowania mapy zgodnie z tą lokalizacją. Program Internet Explorer informuje Cię, gdy witryna chce użyć informacji o Twojej lokalizacji. Gdy to nastąpi, wybierz pozycję Zezwól raz, aby zezwolić witrynie na jednokrotne użycie informacji o Twojej lokalizacji. Jeśli witryna ma używać informacji o Twojej lokalizacji za każdym razem, gdy ją odwiedzasz, wybierz pozycję Zawsze zezwalaj.

Aby wyłączyć udostępnianie informacji o lokalizacji

Jeśli nie chcesz, aby witryny pytały o informacje o Twojej fizycznej lokalizacji, możesz wyłączyć udostępnianie informacji o lokalizacji. Oto odpowiednia procedura:

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierając ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 3. Na karcie Prywatność w obszarze Lokalizacjazaznacz pole wyboru Nigdy nie zezwalaj witrynom internetowym na żądanie Twojej fizycznej lokalizacji.

Blokowanie wyskakujących okienek ogranicza lub blokuje wyskakujące okienka w odwiedzanych witrynach. Możesz wybrać poziom blokowania, włączyć lub wyłączyć powiadomienia o zablokowaniu wyskakujących okienek albo utworzyć listę witryn, w których nie należy blokować wyskakujących okienek. Ustawienia blokowania wyskakujących okienek dotyczą tylko programu Internet Explorer.

Aby włączyć lub wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Prywatność w obszarze Blokowanie wyskakujących okienek zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz blokowanie wyskakujących okienek, a następnie wybierz pozycję OK.

Blokowanie wszystkich wyskakujących okienek

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Prywatność w obszarze Blokowanie wyskakujących okienek wybierz pozycję Ustawienia.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia blokowania wyskakujących okienek w obszarze Poziom blokowania ustaw poziom blokowania na Wysoki: blokuj wszystkie wyskakujące okienka (klawisze Ctrl+Alt, aby przesłonić).

 4. Wybierz pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję OK.

Wyłączanie powiadomień o zablokowaniu wyskakujących okienek

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Prywatność w obszarze Blokowanie wyskakujących okienek wybierz pozycję Ustawienia.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia blokowania wyskakujących okienek wyczyść pole wyboru Pokaż pasek informacji po zablokowaniu wyskakującego okienka.

 4. Wybierz pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję OK.

Ochrona przed śledzeniem pomaga w zapobieganiu wysyłaniu danych dotyczących przeglądania do dostawców zawartości stron trzecich w odwiedzanych witrynach. Ochrona przed śledzeniem to swego rodzaju lista niechcianych połączeń. Program Internet Explorer blokuje całą zawartość od innych dostawców pochodzącą z witryn znajdujących się na liście i ogranicza ilość informacji na Twój temat do tych, które określone witryny mogą gromadzić.

Strefy zabezpieczeń

Zmieniając ustawienia zabezpieczeń, możesz dostosować sposób, w jaki program Internet Explorer chroni Twój komputer przed potencjalnie szkodliwą lub złośliwą zawartością internetową. Program Internet Explorer automatycznie przypisuje wszystkie witryny internetowe do jednej ze stref zabezpieczeń: Internet, Lokalny intranet, Zaufane witryny lub Witryny z ograniczeniami. Każda strefa ma inny domyślny poziom zabezpieczeń, który określa, jakiego rodzaju zawartość można zablokować dla tej witryny. W zależności od poziomu zabezpieczeń witryny część zawartości może być blokowana do momentu, aż zdecydujesz się na jej zezwalanie, ActiveX mogą nie być uruchamiane automatycznie lub w niektórych witrynach mogą być wyświetlane monity z ostrzeżeniem. Ustawienia poszczególnych stref można dostosować, aby określić, jaki poziom ochrony ma być w nich stosowany.

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Zabezpieczenia i dostosuj ustawienia stref zabezpieczeń poniższymi metodami:

  • Aby zmienić ustawienia dowolnej strefy zabezpieczeń, wybierz ikonę tej strefy, a następnie przesuń suwak do poziomu zabezpieczeń, który ma w niej obowiązywać.

  • Aby utworzyć własne ustawienia zabezpieczeń dla strefy, wybierz ikonę strefy, a następnie wybierz pozycję Poziom niestandardowy i wybierz ustawienia, które mają w niej obowiązywać.

  • Aby przywrócić pierwotne ustawienia wszystkich poziomów zabezpieczeń, wybierz przycisk Resetuj wszystkie strefy do poziomu domyślnego.

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Zabezpieczenia, wybierz jedną z ikon stref zabezpieczeń (Lokalny intranet, Zaufane witryny lub Witryny z ograniczeniami), a następnie wybierz pozycję Witryny. Do wybranej strefy możesz dodawać witryny lub usuwać te, które nie są w niej już potrzebne.

 3. Jeśli w poprzednim kroku została wybrana pozycja Lokalny intranet, wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodaj witrynę. Wpisz adres URL w polu Dodaj tę witrynę internetową do strefy, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  • Usuń witrynę. W obszarze Witryny internetowe zaznacz adres URL, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Rozszerzony tryb chroniony utrudnia uruchamianie złośliwego oprogramowania w programie Internet Explorer.

Aby włączyć lub wyłączyć rozszerzony tryb chroniony

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Zaawansowane w obszarze Zabezpieczenia zaznacz (lub wyczyść) pole wyboru Włącz rozszerzony tryb chroniony, a następnie wybierz pozycję OK. Aby to ustawienie zostało uwzględnione, musisz ponownie uruchomić komputer.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×