Termeni și condiții pentru cardurile cadou Microsoft

Acest Contract încheiat între dvs. și Microsoft Corporation (sau o companie afiliată, în funcție de locul în care trăiți) („noi”, „pe noi”, "al nostru” sau „Microsoft”) descrie posibilitatea de valorificare a cardurilor cadou și de cumpărare de la magazinele participante deținute de noi (denumite colectiv „magazine participante”), inclusiv, dar fără a se limita la acestea, de la Magazinul Windows, de la Magazinul Windows Mobile și de la Magazinul Xbox, folosind contul dvs. Microsoft. Extrasele de cont sunt emise și gestionate de Microsoft Corporation, o corporație înregistrată în Washington și/sau de companiile afiliate acesteia.

Acest Contract conține prevederi importante privind relația contractuală. De asemenea, include Contractul de furnizare a serviciilor Microsoft, care conține condițiile referitoare la contul Microsoft și (numai în cazul rezidenților SUA) o clauză obligatorie privind arbitrarea și renunțarea la procesele colective, care vă afectează drepturile legate de soluționarea litigiilor cu Microsoft.

1. Obiectul contractului; acceptarea termenilor

1.1 Ce servicii acoperă acest Contract Acest Contract reglementează utilizarea contului dvs. Microsoft pentru efectuarea achizițiilor eligibile de la Microsoft sau de la terțe părți autorizate („Produse”), prin intermediul dispozitivelor compatibile de la magazinele participante. În limitele permise de legislația în vigoare, avem dreptul să adăugăm, să întrerupem, să eliminăm sau să suspendăm disponibilitatea, caracteristicile, specificațiile și prețurile legate de soldul contului sau de produsele oferite de magazinele participante, temporar sau definitiv, în orice moment, fără restricții, conform prevederilor prezentului Contract.

1.2 Cum accept Contractul? Contractul se acceptă de către dvs. prin achiziționarea unui card cadou sau a unui cod, prin valorificarea unui card cadou sau a unui cod Microsoft în contul Microsoft sau prin utilizarea banilor disponibili în contul Microsoft, pentru a face achiziții de la magazinele Microsoft.

1.3 Are Microsoft dreptul să modifice acest Contract după ce l-am acceptat? Avem dreptul să adăugăm, să modificăm sau să eliminăm, ocazional, orice parte a acestui Contract. În cazul în care aducem modificări substanțiale, care afectează negativ drepturile care vă revin conform prezentului Contract, vă vom notifica prin intermediul contului Microsoft, printr-o notificare transmisă prin e-mail sau prin alte mijloace electronice rezonabile.

2. Conturi Microsoft

2.1 Contul Microsoft îmi este necesar? Da. Pentru a putea face achiziții de la magazinele participante, trebuie să aveți un cont Microsoft activ. Puteți să valorificați cardurile cadou în contul Microsoft, să vizualizați soldul curent al contului și datele de expirare ale soldurilor promoționale din contul dvs., să cumpărați un card cadou și să revizuiți istoricul de cumpărare a cardurilor cadou sau să vă actualizați informațiile personale.

2.2 Cum se alimentează cu bani contul Microsoft? Puteți suplimenta disponibilul din contul Microsoft prin valorificarea unui card cadou Microsoft sau a unui cod. În urma valorificării, întreaga valoare a cardului sau a codului se va adăuga la soldul contului. Împreună cu cardul sau cu codul veți primi instrucțiuni suplimentare pentru valorificare. De asemenea, cardurile și codurile pot fi însoțite de termeni și condiții suplimentare. Cu excepția celor specificate de legea în vigoare, codurile nu se pot valorifica sau schimba pentru bani și nu sunt reîncărcabile. Dacă locuiți într-o țară din U.E. unde legea în vigoare permite o „perioadă de răzgândire”, puteți să returnați cardurile cadou nevalorificate în termen de 14 zile de la cumpărarea codului sau a cardului cadou și să primiți o rambursare integrală. Totuși, în urma valorificării, sunteți de acord că nu va fi posibilă nicio rambursare. Dacă achiziționați un card cadou de la un alt comerciant decât Microsoft, atunci se aplică politicile de returnare ale comerciantului respectiv. Microsoft nu este responsabil pentru situațiile în care codul cadou este pierdut, furat, rătăcit sau utilizat fără permisiunea dvs.

2.3 Există date sau costuri de expirare? Soldurile nepromoționale nu expiră. Soldul promoțional din cont expiră conform regulamentului promoției. Nu există costuri asociate păstrării disponibilului în cont, indiferent de modul de achiziție, indiferent dacă a fost în cadrul sau în afara unei promoții.

2.4 Cum fac achiziții de la magazinele participante? Puteți folosi soldul contului pentru achiziții de produse numai de la magazinele participante. Soldurile promoționale neexpirate vor fi scăzute din contul Microsoft (începând cu cele care expiră mai curând) înaintea celorlalte solduri. Dacă disponibilul din contul Microsoft este insuficient pentru efectuarea unei tranzacții, trebuie să acoperiți diferența utilizând o altă opțiune de plată înregistrată în contul Microsoft, să achitați întreaga contravaloare a articolelor achiziționate utilizând o altă opțiune de plată în locul soldului contului sau să suplimentați soldul contului Microsoft.

Soldul contului nu se poate utiliza pentru anumite abonamente sau achiziții din cadrul aplicațiilor, nici pentru a obține numerar sau titluri de valoare (de exemplu, certificate cadou). Fac excepție situațiile prevăzute de lege. Fiecare magazin participant la program are dreptul să impună restricții sau excluderi suplimentare asupra achizițiilor. Microsoft nu restituie contravaloarea produselor pe care le vinde în magazinele participante, cu excepția situațiilor în care legea prevede acest lucru. Dacă acceptăm un retur, vă vom credita contul Microsoft cu o valoare egală cu cea achitată pentru produsele returnate.

2.5 Există restricții legate de utilizarea banilor din contul Microsoft în magazinele participante? Se aplică următoarele restricții și cerințe:

  • Posibilitatea de valorificare a unui card cadou Microsoft în contul Microsoft și de a utiliza banii respectivi pentru achiziții din magazinele participante poate fi condiționată de anumite specificații hardware sau software, inclusiv de serviciul de acces la internet (pot apărea costuri legate de timpii de conexiune).

  • O valoare exprimată într-o anumită monedă se poate adăuga numai la soldul unui cont Microsoft înregistrat într-o jurisdicție care recunoaște moneda respectivă drept oficială. Ulterior, se poate utiliza numai în magazinele participante disponibile în jurisdicția respectivă. Soldul contului nu se poate schimba în nicio altă monedă.

  • Soldul contului nu este transferabil.

  • Posibilitatea de a valorifica un card cadou sau de a primi restituiri în contul Microsoft, de a utiliza banii din cont pentru achiziții din magazinele participante sau de a cumpăra și a trimite un card cadou poate fi afectată de restricții suplimentare legate de soldul contului, stabilite ocazional de Microsoft, într-o manieră unilaterală. Pentru mai multe informații despre aceste restricții suplimentare privind soldul contului, consultați Limite privind banii din contul dvs. Microsoft.

Este posibil să restricționăm suplimentar accesul la soldul contului Microsoft sau utilizarea acestuia ori să vă impunem să efectuați o tranzacție utilizând o altă opțiune de plată, pentru a preveni fraudele și utilizarea neautorizată.

3. Suspendarea; încetarea; rezilierea

Dacă încălcați prevederile prezentului Contract, este posibil să luăm împotriva dvs. măsurile pe care le considerăm potrivite, care pot include suspendarea sau încetarea accesului la soldul contului, la achiziționarea sau valorificarea de carduri cadou, la achiziționarea de produse sau la accesarea contului Microsoft. În cazul suspendării nu veți pierde banii din cont, cu excepția eventualelor valori promoționale, care pot expira în perioada de suspendare. Nu vom compensa nicio valoare promoțională expirată în perioada de suspendare a contului Microsoft, indiferent de motiv.

Dacă vă închidem contul Microsoft, vă vom rambursa contravaloarea oricărui sold rămas, în limita impusă prin lege. Nu vom rambursa nicio sumă cu titlu promoțional și nicio sumă care nu a fost valorificată în contul dvs. Microsoft. Aceste rambursări se supun anumitor condiții impuse periodic de Microsoft.

Dacă este necesară o rambursare, ne rezervăm dreptul de a reține sume din soldul contului pentru a acoperi eventualele pierderi pe care le-am suferit. În cazul în care vă închideți contul Microsoft din proprie inițiativă, vă vom rambursa soldul contului, conform prevederilor legale, cu excepția sumelor cu titlu promoțional, cu respectarea condițiilor pe care Microsoft le poate impune ocazional. Fac excepție situațiile în care, acționând cu bună credință, suspectăm o fraudă sau utilizarea necorespunzătoare a contului Microsoft. În asemenea cazuri nu vom face rambursări.

4. Notificările transmise părților

Prezentul Contract se încheie în format electronic. Vă putem oferi în format electronic informațiile despre prezentul Contract, cele privind soldul contului, precum și informațiile pe care suntem obligați prin lege să vi le furnizăm. Vă putem oferi informațiile necesare prin e-mail, la adresa specificată în contul Microsoft sau pe anumite site-uri web Microsoft. Notificările prin e-mail se consideră transmise și primite în momentul trimiterii e-mailului. Dacă nu sunteți de acord să primiți informațiile în format electronic, trebuie să încetați să utilizați soldul contului.

5. Servicii pentru clienți

Pentru orice întrebări sau dispute legate de achizițiile de carduri cadou digitale, de accesarea și utilizarea soldului de cont, de problemele cu achizițiile de produse efectuate folosind soldul contului sau pentru a raporta utilizarea neautorizată a soldului contului dvs., contactați Serviciul de asistență clienți Microsoft.

Proprietăți

ID articol: 10562 - Ultima examinare: 23 aug. 2016 - Revizie: 2

Feedback