Garanția limitată a producătorului

REŢINEŢI! Această garanţie limitată este valabilă pentru produsele comercializate sub mărcile „Nokia”, „Lumia” şi „Asha” şi pentru accesoriile aferente acestora. În cazul unui conflict între termenii şi condiţiile din acest document şi documentaţia din pachetul de vânzare al unui produs, vor prevala termenii şi condiţiile din pachetul de vânzare.

Garanţia limitată este suplimentară şi nu afectează drepturile dumneavoastră legale (statutare) conform legilor naţionale în vigoare, referitoare la comercializarea produselor pentru consumatori.

Garanția limitată a producătorului

1. Informații generale

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (în continuare denumită „Producătorul”) oferă Garanția limitată a producătorului („Garanția”) pentru produsul original („Produsul”), pe care Producătorul l-a pus în vânzare în Uniunea Europeană, Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia („Țările acoperite”) de la 1 noiembrie 2013.

Această Garanție este diferită de orice drepturi statutare conform legilor de protecție a consumatorului în vigoare aplicabile în țara dvs. Este destinată să vă acorde drepturi specifice și, după caz, suplimentare, în limitele permise de legea aplicabilă și nu limitează drepturile pe care le-ați putea avea în baza prevederilor statutare ale garanției produsului. Este posibil să aveți alte drepturi în baza legilor locale, în timpul perioadei de Garanție sau după expirarea acesteia. Această Garanție nu exclude drepturile respective.

2. Garanție

Începând cu data la care produsul este vândut pentru prima dată unui utilizator final, menționată pe dovada de achiziție în original, Producătorul garantează că Produsul nu are defecte de materiale sau de manoperă („Defect”) după cum urmează:

(i) Douăzeci și patru (24) de luni pentru dispozitivul principal;

(ii)Douăsprezece (12) luni pentru accesoriile vândute separat sau incluse în pachetul de vânzare al dispozitivului principal, cu excepția bateriilor, capacelor, cablurilor și încărcătoarelor și

(iii)Șase (6) luni pentru toate bateriile, capacele, cablurile și încărcătoarele,

exceptând situațiile în care se specifică altceva în ghidul de utilizare al Produsului.

În timpul perioadei de garanție, Producătorul va remedia Defectul în mod gratuit, într-o perioadă rezonabilă de timp, prin repararea sau înlocuirea Produsului defect sau a componentei defecte, la propria sa alegere, cu condiția ca dvs. să informați Producătorul cu privire la Defect înainte de expirarea perioadei de garanție. La repararea sau înlocuirea Produsului dvs., Producătorul poate utiliza piese sau produse noi sau recondiționate.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, reparațiile și înlocuirile nu implică acordarea unei noi perioade de garanție sau extinderea perioadei de garanție. Piesele originale sau de schimb și Produsele de schimb furnizate conform acestei Garanții vor fi acoperite de această Garanție pentru restul perioadei originale de garanție sau pentru o perioadă de șaizeci (60) de zile de la data reparației sau înlocuirii, oricare dintre aceste perioade este mai lungă.

Produsul sau toate componentele Produsului înlocuite de Producător devin proprietatea Producătorului.

Producătorul nu garantează că aplicațiile software preinstalate pe Produs de către Producător sau în numele Producătorului (sau actualizările și upgrade-urile ulterioare) (denumite colectiv „Software-ul Producătorului”) vor îndeplini toate cerințele dvs., vor funcționa în combinație cu orice hardware sau software care nu este furnizat de Producător, vor funcționa fără întrerupere și fără eroare ori că erorile pot fi sau vor fi corectate. Pentru erorile legate de Software-ul Producătorului, Producătorul vă pune la dispoziție cele mai recente versiuni ale Software-ului Producătorului în scopul reinstalării pe Produsul dvs. sau, dacă acest lucru nu este posibil, alte soluții despre care Producătorul consideră că rezolvă într-o manieră satisfăcătoare problemele dvs. Anumite produse software ale Producătorului pot fi supuse unor termeni de licențiere separați, disponibili cu software-ul sau în secțiunea locală a http://www.microsoft.com/mobile.

Vă rugăm să efectuați întotdeauna copii de rezervă ale conținutului și datelor stocate pe Produsul dvs. înainte de a duce Produsul la service, deoarece activitățile de service vor șterge toate datele stocate pe Produs.

3. Ce nu acoperă această garanție

Producătorul nu oferă nicio garanție pentru:

 1. Ghidurile de utilizare;

 2. Orice (i) software furnizat de terțe părți, setări, conținut, date sau linkuri instalate sau descărcate în orice moment pe Produsul dvs. sau (ii) servicii oferite de Producător sau de terțe părți sau de clienții care permit furnizarea acestor servicii, chiar dacă sunt preinstalate de Producător (vă rugăm să citiți termenii și condițiile care pot însoți aceste servicii pentru a afla informații despre drepturile și obligațiile dvs.);

 3. (i) Uzura normală, (ii) capacitatea redusă de încărcare a bateriei care rezultă din finalul natural al procesului de viață a produsului (iii) sau defectele pixelilor afișajului Produsului dvs. care se înscriu în toleranțele standardelor din domeniu;

 4. Cartela SIM și/sau rețeaua celulară sau alte tipuri de rețea sau sistem în care funcționează Produsul sau

 5. Erorile sau deteriorarea cauzate de: (i) utilizarea incorectă sau neutilizarea produsului în conformitate cu ghidul de utilizare, cum ar fi expunerea Produsului la umezeală, la condiții de mediu sau de temperatură extreme sau la variații rapide ale unor asemenea condiții, coroziune, oxidare, contact cu alimente sau cu lichide sau influența produselor chimice, (ii) utilizarea Produsului împreună cu, sau conectarea acestuia la, orice produs, accesoriu, software sau serviciu care nu este produs sau furnizat de Producător, (iii) orice produse oferite de către o terță parte împreună cu produsul dvs., (iv) defecțiunile sau deteriorările provocate de acțiuni de hacking, cracking, viruși sau alte programe malware sau de accesul neautorizat la servicii, conturi, sisteme sau rețele de computere sau (v) orice evenimente aflate, în mod rezonabil, în afara controlului Producătorului.

Această Garanție nu este valabilă:

 1. În afara țărilor acoperite;

 2. Dacă Produsul sau software-ul pe baza căruia funcționează Produsul dvs. a fost (i) deschis, modificat sau reparat fără autorizația Producătorului sau (ii) reparat utilizând piese de schimb neautorizate;

 3. Dacă numărul de serie al Produsului, codul de date al mobilului sau numărul IMEI au fost eliminate, șterse, modificate sau dacă acestea sunt ilizibile;

 4. Dacă nu ați instalat cele mai recente actualizări software disponibile în mod public pentru Produs într-o perioadă rezonabilă de la lansarea acestora sau

 5. Dacă refuzați să predați Produsul către Producător în vederea reparării sau pentru investigații.

Dacă această Garanție nu acoperă Produsul dvs. sau problema pentru care se solicită service, Producătorul își rezervă dreptul de a factura costul pentru repararea sau înlocuirea Produsului și de a percepe un comision de manevrare.

4. Limitarea răspunderii Producătorului

În limitele permise de legislația aplicabilă, Producătorul nu va fi responsabil în nicio circumstanță, în mod expres sau implicit, pentru:

 1. Pagube sau pierderi de orice tip care rezultă din sau care au legătură cu pierderea, deteriorarea sau coruperea conținutului sau datelor sau recrearea sau transferul acestora, chiar dacă aceste pagube, pierderi sau coruperi au fost provocate de un defect al Produsului și/sau

 2. Pierderi de profit, produse sau funcționalități, afaceri, contracte, venituri sau economii anticipate, creșteri de costuri sau cheltuieli sau pentru pagube sau pierderi indirecte, speciale sau subsecvente.

În limitele permise de legislația aplicabilă, răspunderea Producătorului se va limita la valoarea de achiziție a Produsului.

Limitările de la clauza 4 nu se vor aplica în caz de neglijență sau comportament rău-intenționat din partea Producătorului ori în caz de deces sau leziuni cauzate de neglijența dovedită a Producătorului.

5. Alte notificări importante

Pentru informații suplimentare despre Garanție, precum și pentru informațiile necesare în vederea procesării solicitărilor de garanție, accesați http://www.microsoft.com/mobile.

Înainte de a livra Produsul în vederea reparațiilor, vă rugăm să vă asigurați că operatorul a dezactivat sistemele de blocare a cartelei SIM (sau alte mecanisme echivalente care pot bloca Produsul într-o anumită rețea sau pentru un anumit operator).

Produsul poate conține elemente specifice unei anume țări, inclusiv aplicații software. Serviciile de garanție disponibile într-o anumită țară pot fi limitate la Produsele și elementele specifice disponibile în țara respectivă. De asemenea, dacă Produsul dvs. a fost re-exportat în altă țară din țara de destinație originară, Produsul poate conține elemente specifice unei anumite țări care nu vor fi considerate defecte conform acestei Garanții, chiar dacă Produsul nu este funcțional.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Proprietăți

ID articol: 10811 - Ultima examinare: 2 mai 2016 - Revizie: 2

Feedback