Siguranța bateriei și a încărcătorului

Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca în timp.

Pentru o performanță optimă, păstrați întotdeauna bateria la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a bateriei. Este posibil ca un dispozitiv a cărui baterie este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați bateria ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați la deșeuri menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod bateria. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din baterie, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați bateria, nu încercați să introduceți corpuri străine în aceasta, nu o scufundați și feriți-o de apă sau alte lichide. Bateriile pot exploda dacă sunt deteriorate.

Folosiți bateria și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor baterii sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate dispozitivului. În cazul în care considerați că bateria sau încărcătorul s-a deteriorat, duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată. Utilizați încărcătorul numai în interior. Nu încărcați dispozitivul în timpul unei furtuni.

În plus, dacă dispozitivul are baterie amovibilă, se aplică următoarele:

  • Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Pentru a scoate din priză încărcătorul sau un accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.
  • Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale bateriei. Este posibil ca acesta să deterioreze bateria sau alt obiect.
Aparate cu capac din spate amovibil:

Proprietăți

ID articol: 11732 - Ultima examinare: 18 mai 2016 - Revizie: 8

Feedback