Despre Administrarea drepturilor digitale

La utilizarea acestui dispozitiv, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor fotografii, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile dvs. de a utiliza acest conținut.

Cu acest dispozitiv, puteți accesa conținut protejat prin PlayReady. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în dispozitivul dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Dacă pe dispozitivul dvs. se află conținut protejat prin PlayReady sau WMDRM, în cazul formatării memoriei se pierd atât licențele, cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți licențele și conținutul în cazul deteriorării fișierelor de pe dispozitiv. Pierderea licențelor sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut de pe dispozitiv. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Proprietăți

ID articol: 11736 - Ultima examinare: 17 mai 2016 - Revizie: 4

Feedback