Comenzi rapide de la tastatură în Windows

Se aplică la: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Comenzile rapide de la tastatură sunt taste sau combinații de taste care oferă un mod alternativ de a face ceva ce ați face de obicei cu un mouse.

Comenzi rapide de la tastatură suplimentare

Copierea, lipirea și alte comenzi rapide generale de la tastatură

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Ctrl + X Decuparea elementului selectat
Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) Copierea elementului selectat
Ctrl + V (sau Shift + Insert) Lipirea elementului selectat
Ctrl + Z Anularea unei acțiuni
Alt + Tab Comutarea între aplicațiile deschise
Alt + F4 Închiderea elementului activ sau ieșirea din aplicația activă
Tasta siglă Windows  + L Blocarea PC-ului
Tasta siglă Windows  + D Afișarea și ascunderea desktopului
F2 Redenumirea elementului selectat
F3 Căutarea unui fișier sau unui folder în Explorer
F4 Afișarea listei din bara de adrese în Explorer
F5 Reîmprospătarea ferestrei active
F6 Parcurgerea elementelor de pe ecran într-o fereastră sau pe desktop
F10 Activarea barei de meniu în aplicația activă
Alt + F8 Afișarea parolei pe ecranul de conectare
Alt + Esc Parcurgerea elementelor în ordinea în care au fost deschise
Alt + litera subliniată Efectuarea comenzii pentru acea literă
Alt + Enter Afișarea proprietăților pentru elementului selectat
Alt + bara de spațiu Deschiderea meniului de comenzi rapide pentru fereastra activă
Alt + săgeată la stânga Revenirea
Alt + săgeată la dreapta Saltul înainte
Alt + Page Up Mutarea cu un ecran în sus
Alt + Page Down Mutarea cu un ecran în jos
Ctrl + F4 Închiderea documentului activ (în aplicațiile care sunt în ecran complet și care vă permit să deschideți mai multe documente simultan)
Ctrl + A Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-o fereastră
Ctrl + D (sau Delete) Ștergerea elementului selectat și mutarea lui în Coșul de reciclare
Ctrl + R (sau F5) Reîmprospătarea ferestrei active
Ctrl + Y Refacerea unei acțiuni
Ctrl + Săgeată la dreapta Mutarea cursorului la începutul cuvântului următor
Ctrl + Săgeată la stânga Mutarea cursorului la începutul cuvântului anterior
Ctrl + Săgeată în jos Mutarea cursorului la începutul paragrafului următor
Ctrl + Săgeată în sus Mutarea cursorului la începutul paragrafului anterior
Ctrl + Alt + Tab Utilizarea tastelor săgeată pentru a comuta între toate aplicațiile deschise
Alt + Shift + tastele săgeată Atunci când un grup sau o dală este în focalizare în meniul Start, mutați-le în direcția specificată
Ctrl + Shift + tastele săgeată Atunci când o dală este în focalizare în meniul Start, mutați-o în altă dală pentru a crea un folder
Ctrl + tastele săgeată Redimensionați meniul Start, atunci când este deschis
Ctrl + tasta săgeată (pentru a trece la un element) + bara de spațiu Selectați mai multe elemente individuale într-o fereastră sau pe desktop
Ctrl + Shift cu o tasta săgeată Selectarea unui bloc de text
Ctrl + Esc Deschiderea Start
Ctrl + Shift + Esc Deschiderea Managerului de activități
Ctrl + Shift Comutarea între structura de tastatură atunci când sunt disponibile mai multe structuri de tastatură
Ctrl + bară de spațiu Activarea sau dezactivarea editorului metoda de intrare (IME) pentru chineză
Shift + F10 Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat
Comutați cu orice tastă săgeată Selectați mai multe elemente într-o fereastră sau pe desktop sau selectați textul dintr-un document
Shift + Delete Ștergerea elementului selectat fără a-l muta mai întâi în Coșul de reciclare
Săgeată la dreapta Deschiderea meniului următor la dreapta sau deschiderea unui submeniu
Săgeată la stânga Deschiderea meniului următor la stânga sau închiderea unui submeniu
Esc Oprirea sau închiderea activității curente

 

Comenzi rapide de la tastatură pentru tasta siglă Windows

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Tasta siglă Windows  Deschiderea sau închiderea Start
Tasta siglă Windows  + A Deschiderea centrului Acțiuni
Tasta siglă Windows  + B Setarea focalizării în zona de notificare
Tasta siglă Windows  + C
Deschiderea Cortana în modul de ascultare

Note
  • Această comandă rapidă este dezactivată în mod implicit. Pentru a o activa, selectați Start  > Setări  > Cortana, activați comutatorul de sub Permiteți ca aplicația Cortana să asculte comenzile mele atunci când apăs tasta siglă Windows + C.
  • Cortana este disponibilă doar în anumite țări/regiuni, iar unele caracteristici Cortana pot să nu fie disponibile peste tot. Dacă nu este disponibilă Cortana sau dacă este dezactivată, puteți utiliza în continuare căutarea.
Tasta siglă Windows  + Shift + C Deschiderea meniului de butoane
Tasta siglă Windows  + D Afișarea și ascunderea desktopului
Tasta siglă Windows  + Alt + D Afișarea și ascunderea datei și orei pe desktop
Tasta siglă Windows  + E Deschiderea Explorer
Tasta siglă Windows  + F Deschiderea Centrului de feedback și efectuarea unei capturi de ecran
Tasta siglă Windows  + G Deschiderea barei Joc atunci când este deschis un joc
Tasta siglă Windows  + H Începerea dictării
Tasta siglă Windows  + I Deschiderea Setărilor

Tasta siglă Windows  + J

 Setarea focalizării la un sfat Windows atunci când este disponibil unul.

Atunci când apare un sfat Windows, aduceți focalizarea pe sfat.  Apăsarea comenzilor rapide de la tastatură din nou pentru a aduce focalizarea la elementul de pe ecran în care este ancorat sfatul Windows.
Tasta siglă Windows  + K Deschiderea acțiunii rapide Conectare
Tasta siglă Windows  + L Blocarea PC-ului sau comutarea între conturi
Tasta siglă Windows  + M Minimizarea tuturor ferestrelor
Tasta siglă Windows  + O Blocarea orientării dispozitivului
Tasta siglă Windows  + P Alegerea unui mod de afișare a prezentării
Tasta siglă Windows  + R Deschiderea casetei de dialog Rulare
Tasta siglă Windows  + S Deschiderea căutării
Tasta siglă Windows  + T Parcurgerea aplicațiilor pe bara de activități
Tasta siglă Windows  + U Deschiderea Centrului Simplificare acces
Tasta siglă Windows  + V Parcurgerea notificărilor
Tasta siglă Windows  + Shift + V Parcurgerea notificărilor în ordine inversă
Tasta siglă Windows  + X Deschiderea meniului Link rapid
Tasta siglă Windows  + Y Comutarea intrării între Windows Mixed Reality și desktop
Tasta siglă Windows  + Z Afișarea în modul ecran complet a comenzilor disponibile într-o aplicație
Tasta siglă Windows  + punct (.) sau punct și virgulă (;) Deschiderea panoului de emoji-uri
Tasta siglă Windows  + virgulă (,) Examinați rapid și temporar desktopul
Tasta siglă Windows  + pauză Afișarea casetei de dialog Proprietăți de sistem
Tasta siglă Windows  + Ctrl + F Căutarea PC-urilor (dacă vă aflați într-o rețea)
Tasta siglă Windows  + Shift + M Restaurarea ferestrelor minimizate pe desktop
Tasta siglă Windows  + număr Deschideți desktopul și porniți aplicația fixată în bara de activități în poziția indicată de număr. Dacă aplicația rulează deja, comutați la acea aplicație.
Tasta siglă Windows  + Shift + număr Deschiderea desktopului și pornirea unei instanțe noi a aplicației fixate în bara de activități în poziția indicată de număr
Tasta siglă Windows  + Ctrl + număr Deschiderea desktopului și comutarea la ultima fereastra activă a aplicației fixate în bara de activități în poziția indicată de număr
Tasta siglă Windows  + Alt + număr Deschiderea desktopului și deschiderea listei rapide pentru aplicația fixată în bara de activități în poziția indicată de număr
Tasta siglă Windows  + Ctrl + Shift + număr Deschiderea desktopului și deschiderea unei instanțe noi a aplicației din poziția dată pe bara de activități ca administrator
Tasta siglă Windows  + Tab Deschiderea Vizualizării activități
Tasta siglă Windows  + săgeată în sus Maximizarea ferestrei
Tasta siglă Windows  + săgeată în jos Eliminarea aplicației curente de pe ecran sau minimizarea fereastrei desktop
Tasta siglă Windows  + săgeată la stânga Maximizarea aplicației sau ferestrei de desktop în partea stângă a ecranului
Tasta siglă Windows  + săgeată la dreapta Maximizarea aplicației sau ferestrei de desktop în partea dreaptă a ecranului
Tasta siglă Windows  + Home Minimizarea tuturor elementelor, cu excepția ferestrei Active desktop (restaurează toate ferestrele la a doua apăsare)
Tasta siglă Windows  + Shift + săgeată în sus Lărgirea ferestrei de desktop în partea de sus și de jos a ecranului
Tasta siglă Windows  + Shift + săgeată în jos Restaurarea/minimizarea ferestrelor de desktop active pe verticală, menținând lățimea
Tasta siglă Windows  + Shift + săgeată la stânga sau la dreapta Mutarea unei aplicații sau a unei ferestre pe desktop de pe un monitor pe altul
Tasta siglă Windows  + bara de spațiu Comutarea între limbile de intrare și structurile de tastatură
Tasta siglă Windows  + Ctrl + bara de spațiu Comutarea la o intrare selectată anterior
Tasta siglă Windows  + Ctrl + Enter Deschiderea Naratorului
Tasta siglă Windows  + Plus (+) Deschiderea Lupei
Tasta siglă Windows  + bară oblică (/) Inițierea reconversiei IME
Tasta siglă Windows  + Ctrl + V Deschidere atenționări grafice

 

Comenzi rapide de la tastatură din linia de comandă

Apăsați această tastă Pentru a face această acțiune
Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) Copierea textului selectat
Ctrl + V (sau Shift + Insert) Lipirea textului selectat
Ctrl + M Intrarea în modul de marcare
Alt + tasta de selecție Începerea selecției în modul de blocare
Tastele săgeți Mutarea cursorului în direcția specificată
Page up Mutarea cursorului mai sus cu o pagină
Page down Mutarea cursorului mai jos cu o pagină
Ctrl + Home (mod de marcare) Mutarea cursorului la începutul tamponului
Ctrl + End (modul de marcare) Mutarea cursorului la sfârșitul tamponului
Ctrl + Săgeată în sus Mutarea cu o linie mai sus în istoricul de ieșire
Ctrl + Săgeată în jos Mutarea cu o linie mai jos în istoricul de ieșire
Ctrl + Home (istoricul de navigare) Dacă linia de comandă este goală, mutați portul de vizualizare în partea de sus a tamponului. În caz contrar, ștergeți toate caracterele din partea stângă a cursorului în linia de comandă.
Ctrl + End (istoricul de navigare) Dacă linia de comandă este goală, mutați portul de vizualizare în linia de comandă. În caz contrar, ștergeți toate caracterele din partea dreaptă a cursorului în linia de comandă.

 

Comenzi rapide de la tastatură pentru caseta de dialog

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
F4 Afișarea elementelor din lista activă
Ctrl + Tab Deplasarea înainte prin file
Ctrl + Shift + Tab Deplasarea înapoi prin file
Ctrl + număr (număr de la 1 la 9) Deplasarea la fila n
Tab Deplasarea înainte prin opțiuni
Shift + Tab Deplasarea înapoi prin opțiuni
Alt + litera subliniată Efectuarea comenzii (sau selectarea opțiunii) care este utilizată cu acea literă
Bară de spațiu Bifați sau debifați caseta de selectare dacă opțiunea activă este o casetă de selectare
Backspace Deschiderea unui folder cu un nivel mai sus dacă este selectat un folder în caseta de dialog Salvare ca sau Deschidere
Tastele săgeți Selectarea unui buton dacă opțiunea activă este un grup de butoane de opțiuni

 

Comenzi rapide de la tastatură pentru Explorer

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Alt + D Selectarea barei de adrese
Ctrl + E Selectarea casetei de căutare
Ctrl + F Selectarea casetei de căutare
Ctrl + N Deschiderea unei ferestre noi
Ctrl + W Închiderea ferestrei active
Ctrl + rotița de defilare a mouse-ului Modificați dimensiunea și aspectul pictogramelor de fișier și folder
Ctrl + Shift + E Afișarea tuturor folderelor deasupra folderului selectat
Ctrl + Shift + N Crearea unui folder nou
Num Lock + asterisc (*) Afișarea tuturor subfolderelor sub folderul selectat
Num Lock + plus (+) Afișarea conținutului folderului selectat
Num Lock + minus (-) Restrângerea folderului selectat
Alt + P Afișarea panoului de previzualizare
Alt + Enter Deschiderea casetei de dialog Proprietăți pentru elementul selectat
Alt + săgeată la dreapta Vizualizarea folderului următor
Alt + Săgeată în sus Vizualizarea folderului în care s-a aflat folderul
Alt + săgeată la stânga Vizualizarea folderului anterior
Backspace Vizualizarea folderului anterior
Săgeată la dreapta Afișarea selecției curente (dacă este restrânsă) sau selectarea primului subfolder
Săgeată la stânga Restrângerea selecției curente (dacă este extinsă) sau selectarea folderului în care s-a aflat folderul
Sfârșit Afișarea părții de jos a ferestrei active
Home Afișarea părții de sus a ferestrei active
F11 Maximizarea sau minimizarea ferestrei active

 

Comenzi rapide de la tastatură pentru desktopurile virtuale

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Tasta siglă Windows  + Tab Deschiderea Vizualizării activități
Tasta siglă Windows  + Ctrl + D Adăugarea unui desktop virtual
Tasta siglă Windows  + Ctrl + săgeată la dreapta Comutarea între desktopurile virtuale pe care le-ați creat în partea dreaptă
Tasta siglă Windows  + Ctrl + săgeată la stânga Comutarea între desktopurile virtuale pe care le-ați creat în partea stângă
Tasta siglă Windows  + Ctrl + F4 Închiderea desktopului virtual pe care îl utilizați

 

Comenzi rapide de la tastatură pentru bara de activități

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Shift + clic pe un buton din bara de activități Deschiderea unei aplicații sau deschiderea rapidă a altei instanțe a aplicației
Ctrl + clic pe un buton din bara de activități Deschiderea unei aplicații ca administrator
Shift + clic dreapta pe un buton din bara de activități Afișarea meniului de fereastră pentru aplicație
Shift + clic dreapta pe un buton grupat din bara de activități Afișarea meniului de fereastră pentru grup
Ctrl + clic pe un buton grupat din bara de activități Parcurgerea ferestrelor din grup

 

Comenzi rapide de la tastatură pentru setări

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Tasta siglă Windows  + I Deschiderea setărilor
Backspace Revenirea la pagina de pornire cu setările
Tastarea pe orice pagină cu caseta de căutare Setările de căutare