Comenzi rapide de la tastatură în aplicații

Windows 10

Comenzile rapide de la tastatură sunt taste sau combinații de taste care oferă un alt mod de a face ceva ce ați face de obicei cu un mouse.

În multe aplicații, cum ar fi Fotografii, Groove și Hărți, comenzile rapide sunt afișate într-un sfat ecran dacă mențineți indicatorul mouse-ului peste un buton. În altele, cum ar fi Paint, WordPad și Office, apăsarea tastelor Alt sau F10 afișează comenzile etichetate cu comenzi rapide de la tastatură. Dacă o literă este subliniată într-un meniu, apăsați tasta Alt și tasta subliniată împreună, în loc să alegeți acel element de meniu. De exemplu, pentru a crea o nouă imagine în Paint, apăsați Ctrl + N.

Mai jos sunt comenzile rapide de la tastatură utilizate frecvent în unele aplicații Microsoft, care sunt livrate încorporate în Windows 10. Printre acestea se numără Microsoft Edge, Calculator, bara Jocuri, Groove, Hărți, Paint, Fotografii, Muzică și TV și WordPad.


Comenzi rapide de la tastatură în Microsoft Edge


Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Ctrl + D
Adăugarea site-ului curent la preferințe sau în lista de lectură
Ctrl + I
Deschiderea panoului de preferințe
Ctrl + J
Deschiderea panoului de descărcări
Ctrl + H
Deschiderea panoului istoric
Ctrl + P
Imprimarea paginii curente
Ctrl + F
Găsirea în pagină
Alt + C
Deschideți Cortana
Ctrl + Shift + R
Intrarea în vizualizarea de citire
Ctrl + TDeschiderea unei file noi
Ctrl + Shift + TRedeschiderea ultimei file închise
Ctrl + W sau Ctrl + F4Închiderea filei active
Ctrl + KDuplicarea filei
Ctrl + NDeschiderea unei ferestre noi
Ctrl + Shift + PDeschiderea unei ferestre noi Navigare InPrivate
Ctrl + TabComutarea la fila următoare
Ctrl + Shift + TabComutarea la fila anterioară
Ctrl + 1, 2, 3 și alteleComutarea la fila având un anumit număr
Ctrl + 9Comutarea la ultima filă
Ctrl + plus (+)Mărirea (25%)
Ctrl + minus (-)Micșorarea (25%)
Ctrl + 0Resetarea nivelului de zoom
Backspace sau Alt + Săgeată la stângaMergeți înapoi
Alt + Săgeată la dreaptaMergeți înainte
F5 sau Ctrl + RReîmprospătare pagină
EscOprirea încărcării paginii
Ctrl + L sau F4 sau Alt + DSelectarea barei de adrese
Ctrl + Shift + LDeschiderea interogării din bara de adrese într-o filă nouă
Ctrl + EDeschiderea unei interogări de căutare în bara de adrese
Ctrl + EnterAdăugarea www. la începutul textului tastat și .com la sfârșitul textului tastat în bara Adresă
Ctrl + clicDeschiderea linkului într-o filă nouă
Ctrl + Shift + clicDeschiderea linkului într-o filă nouă și comutarea la acea filă
Alt + Shift + clicDeschiderea linkului într-o fereastră nouă 
Ctrl + Shift + M Crearea de note web
Ctrl + Alt + M Copierea conținutului selectat într-o notă web
F12Deschiderea Instrumentelor pentru dezvoltatori F12  
Ctrl + U Vizualizarea sursei
F6 Comutarea focalizării între conținutul paginii web și bara de adrese
F7 Activarea navigării folosind cursorul pentru fila activă
Ctrl + Shift + Delete Afișarea controalelor pentru a șterge datele de navigare


Comenzi rapide de la tastatură în Calculator


Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Alt + 1
Comutarea la modul Standard
Alt + 2
Comutarea la modul Științific
Alt + 3
Comutarea la modul Programator
Ctrl + M
Stocarea în memorie
Ctrl + P
Adăugarea la memorie
Ctrl + Q
Scăderea din memorie
Ctrl + R
Reapelarea din memorie
Ctrl + L
Golirea memoriei
F9Selectarea ±
RSelectarea 1/x
@Calcularea rădăcinii pătrate
DeleteSelectarea CE
Ctrl + HActivarea sau dezactivarea istoricului calculelor
Săgeată în susMutarea în sus în lista istoricului
Săgeată în josMutarea în jos în lista istoricului
Ctrl + Shift + DȘtergerea istoricului
F3Selectarea DEG în modul Științific
F4Selectarea RAD în modul Științific
F5Selectarea GRAD în modul Științific
Ctrl + GSelectarea 10x în modul Științific
Ctrl + OSelectarea cosh în modul Științific
Ctrl + SSelectarea sinh în modul Științific
Ctrl + TSelectarea tanh în modul Științific
Shift + SSelectarea sin-1 în modul Științific
Shift + OSelectarea cos-1 în modul Științific
Shift + TSelectarea tan-1 în modul Științific
Ctrl + YSelectarea y√x în modul Științific
DSelectarea Mod în modul Științific
LSelectarea log în modul Științific
MSelectarea dms în modul Științific
Selectarea ln în modul Științific
Ctrl + NSelectarea ex în modul Științific
OSelectarea cos în modul Științific
PSelectarea Pi în modul Științific
QSelectarea x2 în modul Științific
SSelectarea sin în modul Științific
TSelectarea tan în modul Științific
VSelectarea F-E în modul Științific
Selectarea Exp în modul Științific
Y, ^Selectarea xy în modul Științific
#Selectarea x3 în modul Științific
;Selectarea Int în modul Științific
!Selectarea n! în modul Științific
F2Selectarea DWORD în modul Programator
F3Selectarea WORD în modul Programator
F4Selectarea BYTE în modul Programator
F5Selectarea HEX în modul Programator
F6Selectarea DEC în modul Programator
F7Selectarea OCT în modul Programator
F8Selectarea BIN în modul Programator
F12Selectarea QWORD în modul Programator
A-FSelectarea A-F în modul Programator
JSelectarea RoL în modul Programator
KSelectarea RoR în modul Programator
< Selectarea Lsh în modul Programator  
>Selectarea Rsh în modul Programator
%Selectarea Mod în modul Programator
|Selectarea Or în modul Programator
^Selectarea Xor în modul Programator
~Selectarea Not în modul Programator
&Selectarea And în modul Programator
Bară de spațiuComutarea valorii de bit în modul Programator


Comenzi rapide de la tastatură pentru bara Jocuri


Apăsați această tastăPentru a face aceasta
tasta siglă Windows + G
Deschiderea barei Joc atunci când este deschis un joc
Tasta siglă Windows + Alt + G:
Înregistrarea ultimelor 30 de secunde
Tasta siglă Windows + Alt + R:
Pentru a porni sau a opri înregistrarea
Tasta siglă Windows + Alt + Print Screen:
Crearea unui instantaneu al jocului dvs.
Tasta siglă Windows + Alt + T:
Afișarea/ascunderea contorului de timp de înregistrare


Comenzi rapide de la tastatură în Groove


 Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
 Ctrl + P Redarea sau întreruperea
 Ctrl + F Trecerea la următoarea melodie
 Ctrl + B Repornirea melodiei curente/Salt la melodia anterioară
 F9 Creșterea volumului
 F8 Reducerea volumului
 F7 Dezactivarea sonorului
 Ctrl + Enter Selectarea unui element și intrarea în modul Selecție
 Ctrl + A Selectarea totală
 Delete Ștergerea elementelor selectate
 Ctrl + Shift + P Redarea elementului selectat
 Ctrl + T Activarea sau dezactivarea Repetării
 Ctrl + H Activarea sau dezactivarea Amestecării
 Ctrl + Q Căutarea


Comenzi rapide de la tastatură în Hărți


 Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Taste săgețiPanoramarea hărții în orice direcție
CTRL + tastele plus sau minus (+ sau -)Mărirea sau micșorarea
Ctrl + tastele săgeată la stânga sau la dreaptaRotirea
 Ctrl + tastele săgeată în sus sau în josÎnclinarea
Tastele + sau -Mărirea sau micșorarea vizualizării Orașe 3D
Page Up sau Page DownÎndepărtarea sau apropierea vizualizării Orașe 3D
Ctrl + YComutarea între vizualizările aeriană și rutieră
Ctrl + HomeCentrarea hărții în locația dvs. curentă
Ctrl + DAflarea indicațiilor privind traseul
Ctrl + FCăutarea
Ctrl + MMinimizarea filei active
Ctrl + PImprimarea
Ctrl + TAfișarea sau ascunderea traficului
BackspaceSalt înapoi
Ctrl + HPartajarea
Ctrl + LMutarea focalizării la hartă
Ctrl + WÎnchiderea filei active
Ctrl + TabSalt la fila următoare
Ctrl + Shift + TabSalt la fila anterioară
Ctrl + SAfișarea sau ascunderea Streetside
Ctrl + CCopierea în clipboard


Comenzi rapide de la tastatură pentru Filme și TV


 Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
 Alt + EnterRedarea în ecran complet
 EscIeșirea din ecran complet
 EnterSelectarea unui element din focalizare
Bară de spațiu
sau
Ctrl + P
Redarea sau punerea în pauză (atunci când un videoclip este în focalizare)
Alt + tasta Săgeată la stânga
sau
Tasta siglă Windows + Backspace 
Salt înapoi
Ctrl + TActivarea sau dezactivarea Repetării
F7Dezactivarea sunetului
F8Reducerea volumului
F9Creșterea volumului 


Comenzi rapide de la tastatură pentru Paint


Apăsați această tastăDacă doriți
F11
Vizualizarea unei imagini în modul ecran complet
F12
Salvarea imaginii ca fișier nou
Ctrl + A
Selectarea întregii imagini
Ctrl + B
Textul apare scris în caractere aldine
Ctrl + C
Copierea unei selecții în Clipboard
Ctrl + E
Deschiderea casetei de dialog Proprietăți
Ctrl + G
Afișarea sau ascunderea liniilor de grilă
Ctrl + I
Textul apare scris în caractere cursive
Ctrl + NCrearea unei imagini noi
Ctrl + ODeschiderea unei imagini existente
Ctrl + PImprimarea unei imagini
Ctrl + RAfișarea sau ascunderea riglei
Ctrl + SSalvarea modificărilor la o imagine
Ctrl + UTextul apare scris în caractere subliniate
Ctrl + VLipirea unei selecții din Clipboard
Ctrl + WDeschiderea casetei de dialog Redimensionare și înclinare
Ctrl + XDecuparea unei selecții
Ctrl + YRefacerea unei modificări
Ctrl + ZAnularea unei modificări
Ctrl + plus (+)Mărirea lățimii pensulei, liniei sau conturului formei cu un pixel
Ctrl + minus (-)Micșorarea lățimii pensulei, liniei sau conturului formei cu un pixel
Ctrl + Page UpMărire
Ctrl + Page DownMicșorarea
Alt + F4Închiderea unei imagini și a ferestrei sale Paint
Săgeată la dreaptaMutarea selecției sau formei active la dreapta cu un pixel
Săgeată la stângaMutarea selecției sau formei active la stânga cu un pixel
Săgeată în josMutarea selecției sau formei active în jos cu un pixel
Săgeată în susMutarea selecției sau formei active în sus cu un pixel
Shift + F10Afișarea meniului contextual


Comenzi rapide de la tastatură pentru Fotografii


Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Bara de spațiu (în Colecție)
Selectarea un element și intrarea în modul Selecție
Enter (din modul Selecție)
Selectarea un element din modul Selecție
Bara de spațiu (în timp ce se vizualizează o fotografie)
Afișarea sau ascunderea comenzilor
Bara de spațiu (în timp ce se vizualizează un videoclip)
Redarea sau punerea în pauză a videoclipului
Tastele săgeată (în Colecție)
Derularea în jos, în sus, la stânga sau la dreapta
Tastele săgeată la stânga sau la dreapta (pe un singur element sau o singură expunere de diapozitive)
Afișarea elementului următor sau anterior
Tastele săgeată (pe o fotografie mărită)
Mutarea în fotografie
CTRL + Plus sau Minus (+ sau -)Mărirea sau micșorarea atunci când vizualizați o fotografie
Ctrl + 0Resetarea nivelului de zoom pentru o fotografie
EscRevenirea la ecranul anterior
Ctrl + SSalvarea
Ctrl + PImprimare
Ctrl + C Copiere
Ctrl+R (în timp ce se vizualizează sau se editează)Rotirea unei fotografii
E (în timp ce se vizualizează o fotografie)Îmbunătățirea unei fotografii
Ctrl + Z (editare)Anularea modificărilor
CTRL + Y (editare)Refacerea modificărilor
Ctrl + / (editare)Vizualizarea originalului
Shift + tastele săgeată Redimensionarea ascunderii parțiale sau a zonei de focalizare selectivă
Ctrl + tastele săgeată Mutarea ascunderii parțiale sau a zonei de focalizare selectivă  
F5 (în timp ce se vizualizează un element)Începerea unei expuneri de diapozitive
Alt + EnterVederea informațiilor despre fișier
Ctrl + LSetarea ca ecran de blocare
Ctrl + N (în vizualizarea Albume) Crearea unui album nou
Ctrl + R (în vizualizarea Albume) Eliminarea unui album
Ctrl + D Adăugarea elementelor selectate la album
Ctrl + U Eliminarea elementelor selectate din album


Comenzi rapide de la tastatură pentru WordPad


Apăsați această tastăDacă doriți
F3
Căutarea următoarei instanțe a textului în caseta de dialog Găsire
F12
Salvarea documentului ca fișier nou
Ctrl + 1
Setarea spațierii la o singură linie
Ctrl + 2
Setarea spațierii la două linii
Ctrl + 5
Setarea spațierii între linii la 1,5
Ctrl + A
Selectarea totală
Ctrl + B
Textul selectat apare scris în caractere aldine
Ctrl + CCopierea unei selecții în Clipboard
Ctrl + DInserarea unui desen Microsoft Paint
Ctrl + EAlinierea textului la centru
Ctrl + FCăutarea unui text într-un document
Ctrl + HÎnlocuirea textului într-un document
Ctrl + ITextul apare scris în caractere cursive
Ctrl + JAlinierea textului stânga-dreapta
Ctrl + LAlinierea textului la stânga
Ctrl + NCrearea unui document nou
Ctrl + ODeschiderea unui document existent
Ctrl + PImprimarea unui document
Ctrl + RAlinierea textului la dreapta
Ctrl + SSalvarea modificărilor la un document
Ctrl + UTextul apare scris în caractere subliniate
Ctrl + VLipirea unei selecții din Clipboard
Ctrl + XDecuparea unei selecții
Ctrl + YRefacerea unei modificări
Ctrl + ZAnularea unei modificări
Ctrl + egală cu (=)Textul selectat devine indice
Ctrl + Shift + egală cu (=)Textul selectat devine exponent
Ctrl + Shift + mai mare decât (>)Mărirea dimensiunii fontului
Ctrl + Shift + mai mic decât (<)Micșorarea dimensiunii fontului
Ctrl + Shift + AModificarea caracterelor în majuscule
Ctrl + Shift + LModificarea stilului de marcator
Ctrl + Săgeată la stângaMutarea cursorului cu un cuvânt la stânga
Ctrl + Săgeată la dreaptaMutarea cursorului cu un cuvânt la dreapta
Ctrl + Săgeată în susMutarea cursorului în linia anterioară
Ctrl + Săgeată în josMutarea cursorului în linia următoare
Ctrl + HomeMutarea la începutul documentului
Ctrl + EndMutarea la sfârșitul documentului
Ctrl + Page UpMutarea cu o pagină în sus
Ctrl + Page DownMutarea cu o pagină în jos
Ctrl + DeleteȘtergerea următorului cuvânt
Alt + F4Închiderea WordPad
Shift + F10Afișarea meniului contextual

Comenzi rapide de la tastatură suplimentare

Windows 8.1


Următoarele comenzi rapide de la tastatură sunt disponibile în Windows 8.1.

Comenzi rapide de la tastatură în Calculator

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură pentru lucrul cu Calculator.

Apăsați această tastă
Pentru a face aceasta
F1
Deschiderea Ajutorului pentru Calculator
F2
Editarea istoricului calculelor
Alt + 1
Comutarea la modul Standard
Alt + 2
Comutarea la modul Științific
Alt + 3
Comutarea la modul Programator
Alt + 4
Comutarea la modul Statistic
Alt + C
Deschiderea calculelor de date
Ctrl + E
Deschiderea calculelor de date
Ctrl + H
Activarea sau dezactivarea istoricului calculelor
Ctrl + L
Apăsarea butonului MC
Ctrl + M
Apăsarea butonului MS
Ctrl + P
Apăsarea butonului M+
Ctrl + Q
Apăsarea butonului M
Ctrl + R
Apăsarea butonului MR
Ctrl + U
Deschiderea conversiei unităților de măsură
Ctrl + Shift + D
Golirea istoricului calculelor
F9
Apăsarea butonului +/–
R
Apăsarea butonului 1/×
@
Apăsarea butonului rădăcină pătrată
Del
Apăsarea butonului CE
Săgeată în sus
Deplasarea în sus în istoricul calculelor
Săgeată în jos
Deplasarea în jos în istoricul calculelor
Esc
Apăsați butonul C sau opriți editarea istoricului calculelor
Enter
Recalcularea istoricului calculelor după editare
F3
Selectarea opțiunii Grade în modul Științific
F4
Selectarea opțiunii Radiani în modul Științific
F5
Selectarea opțiunii Grd. cent. în modul Științific
Ctrl + B
Apăsarea butonului 3√x în modul Științific
Ctrl + G
Apăsarea butonului 10x în modul Științific
Ctrl + O
Apăsarea butonului cosh în modul Științific
Ctrl + S
Apăsarea butonului sinh în modul Științific
Ctrl + T
Apăsarea butonului tanh în modul Științific
Ctrl + Y
Apăsarea butonului y√x în modul Științific
D
Apăsarea butonului Mod în modul Științific
I
Apăsarea butonului Inv în modul Științific
L
Apăsarea butonului log în modul Științific
M
Apăsarea butonului dms în modul Științific
N
Apăsarea butonului ln în modul Științific
O
Apăsarea butonului cos în modul Științific
P
Apăsarea butonului pi în modul Științific
Q
Apăsarea butonului x^2 în modul Științific
S
Apăsarea butonului sin în modul Științific
T
Apăsarea butonului tan în modul Științific
V
Apăsarea butonului F-E în modul Științific
X
Apăsarea butonului Exp în modul Științific
Y
Apăsarea butonului x^y în modul Științific
#
Apăsarea butonului x^3 în modul Științific
;
Apăsarea butonului Int în modul Științific
!
Apăsarea butonului n! în modul Științific
F2
Selectarea Dword în modul Programator
F3
Selectarea Word în modul Programator
F4
Selectarea Byte în modul Programator
F5
Selectarea Hex în modul Programator
F6
Selectarea Dec în modul Programator
F7
Selectarea Oct în modul Programator
F8
Selectarea Bin în modul Programator
F12
Selectarea Qword în modul Programator
A-F
Apăsarea butoanelor A-F în modul Programator
J
Apăsarea butonului RoL în modul Programator
K
Apăsarea butonului RoR în modul Programator
<
Apăsarea butonului Lsh în modul Programator
>
Apăsarea butonului Rsh în modul Programator
%
Apăsarea butonului Mod în modul Programator
|
Apăsarea butonului Or în modul Programator
&
Apăsarea butonului And în modul Programator
Bară de spațiu
Comutarea valorii de bit în modul Programator
A
Apăsarea butonului Medie în modul Statistic
Ctrl + A
Apăsarea butonului Media pătratelor în modul Statistic
S
Apăsarea butonului Sum în modul Statistic
Ctrl + S
Apăsarea butonului Suma pătratelor în modul Statistic
T
Apăsarea butonului S.D. în modul Statistic
Ctrl + T
Apăsarea butonului Inv S.D. în modul Statistic
D
Apăsarea butonului CAD în modul Statistic


Comenzi rapide de la tastatură pentru Calendar

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură care se utilizează cu aplicația Calendar.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Ctrl + 1 sau Ctrl + D
Afișarea vizualizării zi
Ctrl + 2 sau Ctrl + O
Afișarea vizualizării săptămână de lucru
Ctrl + 3 sau Ctrl + W
Afișarea vizualizării săptămână
Ctrl + 4 sau Ctrl + M
Afișarea vizualizării lună
Ctrl + T sau HomeSalt la azi
Page upÎn vizualizarea lună, mergeți la luna anterioară
 
În vizualizarea săptămână, mergeți la săptămâna anterioară
 
În vizualizarea zi, mergeți la ultimele două zile
Ctrl + HÎn vizualizarea lună, mergeți la luna anterioară
 
În vizualizarea săptămână, mergeți la săptămâna anterioară
 
În vizualizarea zi, mergeți la ultimele două zile
Page downÎn vizualizarea lună, mergeți la luna anterioară
 
În vizualizarea săptămână, mergeți la săptămâna anterioară
 
În vizualizarea zi, mergeți la ultimele două zile
Ctrl + JÎn vizualizarea lună, mergeți la luna anterioară
 
În vizualizarea săptămână, mergeți la săptămâna anterioară
 
În vizualizarea zi, mergeți la ultimele două zile
Săgeată dreaptaÎntr-o vizualizare, mergeți la ziua următoare
Săgeată stângaÎntr-o vizualizare, mergeți la ziua anterioară
Săgeată în josÎntr-o vizualizare, mergeți la ora următoare
Săgeată în susÎntr-o vizualizare, mergeți la ora anterioară
EscMergeți înapoi
Ctrl + SSalvarea sau trimiterea evenimentului
Ctrl + P, utilizați săgețile în sus și în jos pentru a selectaRăspunsul la un eveniment
Ctrl + DȘtergerea unui eveniment


Comenzi rapide de la tastatură pentru Mail

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură care se utilizează cu aplicația Mail.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Ctrl + R
Răspuns
Ctrl + Shift + R
Răspuns tuturor
Ctrl + F
Înainte
Ctrl + M
Mutarea unui element într-un alt folder
Ctrl + JComutarea dintre marcarea unui mesaj ca nedorit sau dorit
Ctrl + Shift + UAfișarea mesajelor necitite
Ctrl + Shift + AAfișarea tuturor mesajelor
Ctrl + Shift + EAfișarea opțiunilor pentru foldere
Ctrl + UMarcare ca necitite
Ctrl + QMarcare ca citite
Ctrl + ASelectarea tuturor mesajelor
InsertComutarea între semnalizarea și eliminarea semnalizării pentru mesaje
Ctrl + NMesaj nou
F5Sincronizare
Alt + BFocalizarea pe butonul cci
Alt + CFocalizarea pe butonul cc

Acceptare
Alt + DRefuz
Alt + TFocalizare pe butonul Către

Încercare
Alt + VDeschidere invitație în Calendar
Alt + STrimitere mesaj de e-mail
Alt + iInserare atașare
Ctrl + Shift + FSelectarea unui font
Ctrl + bară de spațiuȘtergere formatare
Ctrl + YRefacere
F4Refacere
Ctrl + [Mărire dimensiune font cu un punct
Ctrl + ]Micșorare dimensiune font cu un punct
Ctrl + Shift + ,Mărire dimensiune font
Ctrl + KAdăugare link
Ctrl + ECentrare
Ctrl + LStânga
Ctrl + RDreapta
Ctrl + Shift + LMarcatori
Ctrl + MIndentare atunci când textul este selectat
Ctrl + Shift + MIndentare negativă
Tab sau Shift+TabAplică indentare/indentare negativă atunci când textul este selectat sau când focalizarea este într-o listă
Ctrl + 'Accent acut
Ctrl + ,Accent sedilă
Ctrl + Shift + 6Accent circumflex
Ctrl + Shift + ;Accent tremă
Ctrl + ` Accent grav
Ctrl + Shift + 7Accent ligatură
Ctrl + Shift + 2Accent cerc 
Ctrl + /Accent Forward slash (Bară oblică)
Ctrl + Shift + `Accent tildă
Alt + Ctrl + Shift + 1Semn de exclamare inversat
Alt + Ctrl + Shift + /Semnul întrebării inversat


Comenzi rapide de la tastatură pentru Persoane

Tabelul următor conține comenzi rapide de la tastatură pentru aplicația Persoane.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Ctrl + N
Adăugați o persoană de contact
Ctrl + S
Salvarea modificărilor
Delete
Ștergerea unui contact
Ctrl + F
Stabilirea unei persoane de contact ca preferată
Ctrl + Shift + 1Fixare persoană de contact la Start
EscMergeți înapoi 
HomeMergeți la începutul listei de persoane de contact
Page DownMergeți înainte în lista de persoane de contact
Page Up Mergeți înapoi în lista de persoane de contact
End Mergeți la sfârșitul listei de persoane de contact


Comenzi rapide de la tastatură pentru Mesagerie

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură care se utilizează cu aplicația Mesagerie.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Ctrl + N
Începerea unei conversații noi
Ctrl + N
Selectarea persoanelor
Ctrl + E
Selectarea unui emoticon
Ctrl + >
Următoarea conversație
Ctrl + <Conversația anterioară


Comenzi rapide de la tastatură pentru Paint

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură pentru lucrul cu Paint.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
F1
Deschiderea Ajutorului Paint
F11
Vizualizarea unei imagini în modul ecran complet
F12
Salvarea imaginii ca fișier nou
Ctrl + A
Selectarea întregii imagini
Ctrl + BTextul apare scris în caractere aldine
Ctrl + CCopierea unei selecții în Clipboard
Ctrl + EDeschiderea casetei de dialog Proprietăți
Ctrl + GAfișarea sau ascunderea liniilor de grilă
Ctrl + ITextul apare scris în caractere cursive
Ctrl + NCrearea unei imagini noi
Ctrl + ODeschiderea unei imagini existente
Ctrl + PImprimarea unei imagini
Ctrl + RAfișarea sau ascunderea riglei
Ctrl + SSalvarea modificărilor la o imagine
Ctrl + UTextul apare scris în caractere subliniate
Ctrl + VLipirea unei selecții din Clipboard
Ctrl + WDeschiderea casetei de dialog Redimensionare și înclinare
Ctrl + XDecuparea unei selecții
Ctrl + YRefacerea unei modificări
Ctrl + ZAnularea unei modificări
Ctrl + plus (+)Mărirea lățimii pensulei, liniei sau conturului formei cu un pixel
Ctrl + minus (-)Micșorarea lățimii pensulei, liniei sau conturului formei cu un pixel
Ctrl + Page UpMărire
Ctrl + Page DownMicșorare
Alt (sau F10) Afișarea NumeTastă
Alt + F4Închiderea unei imagini și a ferestrei sale Paint
Săgeată la dreaptaMutarea selecției sau formei active la dreapta cu un pixel
Săgeată la stângaMutarea selecției sau formei active la stânga cu un pixel
Săgeată în josMutarea selecției sau formei active în jos cu un pixel
Săgeată în susMutarea selecției sau formei active în sus cu un pixel
Shift + F10 Afișarea meniului curent de comenzi rapide


Comenzi rapide de la tastatură pentru Cititor

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură care se utilizează pentru lucrul cu aplicația Cititor.

Apăsați această tastăDacă doriți
F8
Utilizarea aspectului pe două pagini
Ctrl + R
Rotirea fișierului cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic
Ctrl + F
Căutarea unui text într-un fișier
F7
Utilizarea modului de selecție a tastaturii
Ctrl + PImprimați un fișier
Ctrl + ODeschiderea unui fișier
Ctrl + WÎnchiderea unui fișier
Ctrl + MPagina de pornire a aplicației Cititor


Comenzi rapide de la tastatură pentru Conexiune desktop la distanță

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură pentru a lucra folosind Conexiunea desktop la distanță.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Ctrl + Alt + Home
Comutarea barelor de aplicație între PC-ul la distanță și cel din fața dvs.
Ctrl + Alt + Săgeată la stânga
Comutarea vizualizării la sesiunea anterioară (la vizualizarea unei sesiuni)
Ctrl + Alt + Săgeată la dreapta
Comutarea vizualizării la sesiunea următoare (la vizualizarea unei sesiuni)
Ctrl + Alt + Săgeată în sus
Comutarea vizualizării la prima sesiune (la vizualizarea unei sesiuni)
Ctrl + Alt + Săgeată în josComutarea vizualizării la ultima sesiune (la vizualizarea unei sesiuni)


Comenzi rapide de la tastatură pentru OneDrive

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură pentru lucrul cu OneDrive.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
Ctrl + A
Selectare totală
Ctrl + Alt + 1
Modificare vizualizare (detalii/imagini reduse)
Ctrl + U
Încărcare
Ctrl + Shift + N
Folder nou
EscGolire selecție
Ctrl + ODeschidere cu
Ctrl + Alt + OVizualizare folder
Ctrl + Shift + VCopiere
Ctrl + Shift + YMutați
Ctrl + SDescărcați
Alt + Săgeată în susMai sus
F2Redenumire
F5Reîmprospătare


Comenzi rapide de la tastatură pentru Jurnal Windows

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură pentru lucrul cu Jurnal Windows.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
F1
Deschiderea Ajutorului pentru Jurnal
F5
Reîmprospătarea listei de note
F6
Comutarea între o listă de note și o notă
F11
Vizualizarea unei note în modul ecran complet
Ctrl + ASelectarea tuturor elementelor de pe o pagină
Ctrl + CCopierea unei selecții în Clipboard
Ctrl + FCăutarea unui text într-un fișier
Ctrl + GMergeți la o pagină
Ctrl + NÎnceperea unei note noi
Ctrl + ODeschiderea unei note utilizate recent
Ctrl + PImprimarea unei note
Ctrl + SSalvarea modificărilor la o notă
Ctrl + VLipirea unei selecții din Clipboard
Ctrl + XDecuparea unei selecții
Ctrl + YRefacerea unei modificări
Ctrl + ZAnularea unei modificări
Alt + F4Închiderea unei note și a ferestrei sale de Jurnal
Ctrl + Shift + CAfișarea unui meniu de comenzi rapide pentru titlurile de coloană dintr-o listă de note
Ctrl + Shift + VMutarea unei note într-un anumit folder


Comenzi rapide de la tastatură pentru WordPad

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură pentru lucrul cu WordPad.

Apăsați această tastăPentru a face aceasta
F1
Deschiderea Ajutorului WordPad
F3
Căutarea următoarei instanțe de text din caseta de dialog Găsire
F10
Afișarea NumeTastă
F12
Salvarea documentului ca fișier nou
Ctrl + 1Setarea spațierii la o singură linie
Ctrl + 2Setarea spațierii la două linii
Ctrl + 5Setarea spațierii între linii la 1,5
Ctrl + ASelectarea întregului document
Ctrl + BTextul selectat apare scris în caractere aldine
Ctrl + CCopierea unei selecții în Clipboard
Ctrl + DInserarea unui desen Microsoft Paint
Ctrl + EAlinierea textului la centru
Ctrl + FCăutarea unui text într-un document
Ctrl + HÎnlocuirea textului într-un document
Ctrl + ITextul apare scris în caractere cursive
Ctrl + JAlinierea textului stânga-dreapta
Ctrl + LAlinierea textului la stânga
Ctrl + NCrearea unui document nou
Ctrl + ODeschiderea unui document existent
Ctrl + PImprimarea unui document
Ctrl + RAlinierea textului la dreapta
Ctrl + SSalvarea modificărilor la un document
Ctrl + USalvarea modificărilor la un document
Ctrl + VLipirea unei selecții din Clipboard
Ctrl + XDecuparea unei selecții
Ctrl + YRefacerea unei modificări
Ctrl + ZAnularea unei modificări
Ctrl + =Textul selectat devine indice
Ctrl + Shift + =Textul selectat devine exponent
Ctrl + Shift + >Mărirea dimensiunii fontului
Ctrl + Shift + <Micșorarea dimensiunii fontului
Ctrl + Shift + AModificarea caracterelor în majuscule
Ctrl + Shift + LModificarea stilului de marcator
Ctrl + Săgeată la stângaMutarea cursorului cu un cuvânt la stânga
Ctrl + Săgeată la dreaptaMutarea cursorului cu un cuvânt la dreapta
Ctrl + Săgeată în susMutarea cursorului în linia anterioară
Ctrl + Săgeată în josMutarea cursorului în linia următoare
Ctrl + HomeMutarea la începutul documentului
Ctrl + EndMutarea la sfârșitul documentului
Ctrl + Page UpMutarea cu o pagină în sus
Ctrl + Page DownMutarea cu o pagină în jos
Ctrl + DeleteȘtergerea următorului cuvânt
Alt + F4Închiderea WordPad
Shift + F10Afișarea meniului curent de comenzi rapide

Comenzi rapide de la tastatură suplimentare

Proprietăți

ID articol: 13805 - Ultima examinare: 11 oct. 2016 - Revizie: 4

Feedback