Cum se creează copie de rezervă sau se transferă date pe un computer cu Windows

INTRODUCERE

Acest articol descrie cum se creează în mod manual o copie de rezervă sau cum se transferă fişierele şi setările personale pe computerele cu Windows ca măsură de precauţie sau pentru a fi transferate pe alt computer sau alt sistem de operare. Acest articol descrie utilizarea instrumentelor de transfer de date şi tehnicile standard de copiere de fişiere pentru realizarea acestor operaţiuni.

Recomandări:

Creaţi copii de rezervă ale fişierelor pe unităţi amovibile (hard diskuri externe, DVD-uri, CD-uri sau cartele de memorie USB) sau într-o locaţie de reţea. Nu creaţi copii de rezervă ale fişierelor pe o partiţie de recuperare sau pe acelaşi hard disk pe care este instalat Windows.

Păstraţi întotdeauna unităţile media pe care se află copiile de rezervă într-o locaţie sigură, pentru a împiedica accesul neautorizat la fişiere. Se recomandă să alegeţi o locaţie ignifugă, separată de computer. De asemenea, luaţi în considerare criptarea datelor din copiile de rezervă.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Citiţi acest articol pentru a găsi secţiunea în care se discută despre versiunea de Windows pe care o utilizaţi, apoi selectaţi opţiunea de copiere de rezervă potrivită pentru situaţia dvs.

Crearea unei copii de rezervă pentru un computer cu Windows 7

Transferul fişierelor şi setărilor pe alt computer cu Windows 7

Windows Easy Transfer vă permite să creaţi copii de rezervă pentru fişierele şi setările tuturor conturilor de utilizator şi să restauraţi acele conturi şi toate fişierele şi setările utilizatorilor pe un computer nou. Pentru a porni Windows Easy Transfer, procedaţi astfel:
 1. Faceţi clic pe Start butonul Start , tastaţi windows easy transfer în caseta Pornire căutare, apoi faceţi clic pe Windows Easy Transfer în lista Programe.
 2. Urmaţi instrucţiunile pentru a transfera fişierele şi setările.

Transferul fişierelor şi setărilor în Windows Vista

Dacă doriţi să mutaţi datele din Windows 7 în Windows Vista, utilizaţi versiunea Windows Vista de Windows Easy Transfer. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Pe computerele cu Windows 7, introduceţi CD-ul sau DVD-ul Windows Vista.

 2. Faceţi clic pentru a închide programul de instalare Windows Vista.
 3. Faceţi clic pe Startbutonul Start , faceţi clic pe Computer, faceţi clic cu butonul din dreapta pe unitatea CD sau DVD, apoi faceţi clic pe Deschidere.
 4. Deschideţi folderul support, apoi deschideţi folderul migwiz.
 5. Faceţi dublu clic pe fişierul Migwiz.exe.

 6. Urmaţi instrucţiunile pentru a începe transferul din Windows 7.

Copierea de rezervă a datelor curente ca măsură de precauţie

Aveţi posibilitatea să utilizaţi Centrul de restaurare şi copiere de rezervă Windows 7 pentru a crea copii de rezervă pentru datele curente ca măsură de precauţie. Reţineţi că datele din Windows 7 pentru care s-au creat copii de rezervă pot fi restaurate numai într-un sistem de operare Windows 7.
 1. Faceţi clic pe Startbutonul Start , tastaţi backup în caseta Pornire căutare, apoi faceţi clic pe Copiere de rezervă şi restaurare în lista Programe.
  Dacă vi se solicită să închideţi programe, asiguraţi-vă că aţi salvat orice documente deschise, apoi închideţi acele programe sau faceţi clic pe Închidere programe.
 2. Sub Copiere de rezervă sau restaurare fișiere, faceţi clic pe Configurare copiere de rezervă.

 3. Selectați locaţia în care doriţi să salvaţi copia de rezervă, apoi faceţi clic pe Următorul.

 4. Selectați Se permite ca Windows să aleagă sau Se permite alegerea, apoi faceţi clic pe Următorul.
 5. Faceţi selecţia dorită, apoi faceţi clic pe Următorul sau pe Salvare setări și executare copiere de rezervă.
 6. Copia de rezervă va fi salvată în locaţia de copiere de rezervă.

Crearea manuală a unei copii a fişierelor

Pentru a copia manual fişierele într-o locaţie de reţea sau pe o unitate amovibilă cum ar fi un hard disk amovibil, un CD, un DVD sau o cartelă de memorie USB, procedaţi astfel:
 1. Faceţi clic pe Startbutonul Start , faceţi clic pe Computer, apoi faceţi dublu clic pe unitatea pe care este instalat Windows 7.
 2. Deschideţi folderul Users, apoi deschideţi folderul utilizatorului pentru care doriţi să creaţi copii de rezervă pentru fişiere. 3. Copiaţi folderele necesare din folderul utilizatorului într-o locaţie de reţea sau pe o unitate media amovibilă.

  Notă Pentru a crea copii de rezervă pentru datele tuturor utilizatorilor, repetaţi paşii 2 şi 3.

  Sfat Pentru a determina dimensiunea tuturor fişierelor din folderul utilizatorului, selectaţi toate folderele, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderele selectate, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
Fişierele salvate se pot copia pe orice computer. Însă, trebuie să aveţi instalate aplicaţii asociate pe acel computer pentru a deschide fişierele individuale.Important Nu toate aplicaţiile salvează fişierele lor în folderul de utilizator. Se recomandă să verificaţi celelalte aplicaţii şi locaţia fişierelor salvate ale acestora, apoi să copiaţi acele fişiere în locaţia de reţea sau pe unitatea media amovibilă.

Crearea unei copii de rezervă pe un computer cu Windows Vista

Transferul fişierelor şi setărilor pe alt computer cu Windows Vista

Windows Easy Transfer vă permite să creaţi copii de rezervă pentru fişierele şi setările tuturor conturilor de utilizator şi să restauraţi acele conturi şi toate fişierele şi setările utilizatorilor pe un computer nou. Pentru a porni Windows Easy Transfer, procedaţi astfel:
 1. Faceţi clic pe Start butonul Start , tastaţi transfer în caseta Pornire căutare, apoi faceţi clic pe Windows Easy Transfer în lista Programe.
 2. Faceţi clic pe Următorul. Dacă vi se solicită să închideţi programe, asiguraţi-vă că aţi salvat orice documente deschise, apoi faceţi clic pe ‏ Închidere totală.
 3. Faceţi clic pe Start a new Transfer.
 4. Faceţi clic pe My old Computer.

 5. Faceţi clic pe Se utilizează un CD, un DVD sau alt tip de stocare amovibilă.
 6. Selectaţi cum doriţi să transferaţi fişierele.

 7. Selectaţi locaţia, setaţi o parolă dacă doriţi, apoi faceţi clic pe Next.
 8. Selectaţi ce doriţi să transferaţi.
 9. Revizuiţi fişierele de transferat, apoi faceţi clic pe Next sau pe Transfer.
 10. Urmaţi instrucţiunile pentru a transfera fişierele şi setările.

Copierea de rezervă a datelor curente ca măsură de precauţie

Aveţi posibilitatea să utilizaţi Centrul de restaurare şi copiere de rezervă Windows Vista pentru a crea copii de rezervă pentru datele curente ca măsură de precauţie. Reţineţi că datele din Windows Vista pentru care s-au creat copii de rezervă pot fi restaurate numai într-un sistem de operare Windows Vista.
 1. Faceţi clic pe Startbutonul Start , tastaţi backup în caseta Pornire căutare, apoi faceţi clic pe Copiere de rezervă şi restaurare în lista Programe.

 2. Faceţi clic pe Copiere de rezervă fişiere de sub Copiere de rezervă a fişierelor sau a întregului computer.

 3. Selectați unde doriţi să stocaţi fişierul copie de rezervă, apoi faceţi clic pe Următorul.

 4. Selectaţi discul sau discurile pentru care doriţi să creaţi copia de rezervă, apoi faceţi clic pe ‏ Următorul.
 5. Selectaţi tipul de fişier sau tipurile de fişiere pentru care doriţi să creaţi copii de rezervă, apoi faceţi clic pe Următorul.

 6. Faceţi clic pe Salvare setări, apoi porniţi copierea de rezervă.
 7. Copia de rezervă va fi salvată în locaţia de copiere de rezervă selectată.

Crearea manuală a unei copii a fişierelor

Pentru a copia manual fişierele într-o locaţie de reţea sau pe o unitate amovibilă cum ar fi un hard disk amovibil, un CD, un DVD sau o cartelă de memorie USB, procedaţi astfel:
 1. Faceţi clic pe Startbutonul Start , faceţi clic pe Computer, apoi faceţi dublu clic pe unitatea pe care este instalat Windows Vista.
 2. Deschideţi folderul Users, apoi deschideţi folderul utilizatorului pentru care doriţi să creaţi copii de rezervă pentru fişiere. 3. Copiaţi folderele necesare din folderul utilizatorului într-o locaţie de reţea sau pe o unitate media amovibilă.

  Notă Pentru a crea copii de rezervă pentru datele tuturor utilizatorilor, repetaţi paşii 2 şi 3.

  Sfat Pentru a determina dimensiunea tuturor fişierelor din folderul utilizatorului, selectaţi toate folderele, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderele selectate, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
Fişierele salvate se pot copia pe orice computer. Însă, trebuie să aveţi instalate aplicaţii asociate pe acel computer pentru a deschide fişierele individuale.Important Nu toate aplicaţiile salvează fişierele lor în folderul de utilizator. Se recomandă să verificaţi celelalte aplicaţii şi locaţia fişierelor salvate ale acestora, apoi să copiaţi acele fişiere în locaţia de reţea sau pe unitatea media amovibilă.

Crearea unei copii de rezervă pe un computer cu Windows XP sau cu Windows Server 2003

Transferul fişierelor şi setărilor din Windows XP

Utilizaţi expertul Files and Settings Transfer Wizard din Windows XP pentru a transfera fişierele dintr-un computer cu Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003-based pe alt computer cu Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003.
 1. Faceţi clic pe Start butonul Start, pe Toate programele, pe Accesorii, pe Instrumente de sistem, apoi faceţi clic pe Files and Settings Transfer Wizard.

 2. Faceţi clic pe Next, pe Old computer, apoi pe Next.

 3. Selectaţi cum doriţi să transferaţi fişierele. Dacă selectaţi Other, aveţi posibilitatea să salvaţi într-o locaţie de reţea sau într-o unitate media amovibilă, astfel încât să păstraţi o copie de rezervă pentru arhivele dvs.

 4. Selectați locaţia pentru care doriţi să creaţi o copie de rezervă, apoi faceţi clic pe Următorul.
Important Nu toate aplicaţiile salvează fişierele lor în folderul de utilizator, deci se recomandă să verificaţi celelalte aplicaţii terţe şi locaţia fişierelor salvate ale acestora, apoi să copiaţi acele fişiere în locaţia de reţea sau pe unitatea media amovibilă.

Crearea manuală a unei copii a fişierelor

Pentru a copia manual fişierele într-o locaţie de reţea sau pe o unitate amovibilă cum ar fi un hard disk amovibil, un CD, un DVD sau o cartelă de memorie USB, procedaţi astfel:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Computer, apoi faceţi dublu clic pe unitatea pe care este instalat Windows.
 2. Deschideţi folderul Users, apoi deschideţi folderul utilizatorului pentru care doriţi să creaţi copii de rezervă pentru fişiere. 3. Copiaţi folderele necesare din folderul utilizatorului într-o locaţie de reţea sau pe o unitate media amovibilă.

  Notă Pentru a copia date pentru toţi utilizatorii, repetaţi paşii 2 şi 3.

  Sfat Pentru a determina dimensiunea tuturor fişierelor din folderul utilizatorului, selectaţi toate folderele, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderele selectate, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
Fişierele salvate se pot copia pe orice computer. Însă, trebuie să aveţi instalate aplicaţii asociate pe acel computer pentru a deschide fişierele individuale.Important Nu toate aplicaţiile salvează fişierele lor în folderul de utilizator. Se recomandă să verificaţi celelalte aplicaţii şi locaţia fişierelor salvate ale acestora, apoi să copiaţi acele fişiere în locaţia de reţea sau pe unitatea media amovibilă.
Proprietăți

ID articol: 971759 - Ultima examinare: 28 apr. 2010 - Revizie: 1

Feedback