Você está offline; aguardando reconexão

Cum se depanează problemele de conectivitate în reţea în Internet Explorer

Introducere
Acest articol descrie cum se depanează problemele de conectivitate în reţea în Internet Explorer.
Mai multe informaţii

Pasul 1. Utilizaţi instrumentele Servicii de depanare automată Microsoft

Puteţi încerca Serviciile de depanare automată Microsoft ca prim pas pentru diagnosticarea şi repararea problemelor comune de conectivitate în reţea în Internet Explorer. Trebuie să executaţi ambele depanatoare pentru a stabili dacă problema este rezolvată.
Diagnosticaţi şi remediaţi automat problemele serviciului Paravan de protecţie WindowsÎmbunătăţiţi performanţa, siguranţa şi securitatea în Internet Explorer
Dacă aceste depanatoare automate rezolvă problemele dvs., puteţi părăsi acest articol. Dacă depanatoarele nu rezolvă problemele de conectivitate, treceţi la pasul 2.

Pasul 2. Utilizaţi instrumentul Diagnostice reţea

Instrumentul Diagnostice reţea, care face parte din Windows Vista, are scopul de a testa conexiunea la reţea pentru a găsi erori. Instrumentul Diagnostice reţea se poate utiliza inclusiv pentru a stabili dacă programele legate de reţea funcţionează corect. Pentru a utiliza acest instrument cu scopul de a depana problemele de conectivitate în reţea, urmaţi aceşti paşi:
 1. Deschideţi Internet Explorer şi încercaţi să accesaţi pagina Web care provoacă probleme de conectivitate în reţea.
 2. În pagina care afişează mesajul de eroare Internet Explorer, faceţi clic pe legătura Diagnostic probleme conexiune.
Se va executa instrumentul Diagnostice reţea. După executare, instrumentul va raporta unul dintre următoarele rezultate:
 • Nu a găsit nicio problemă.
 • A detectat o problemă. În plus, instrumentul va oferi îndrumare pentru paşii de urmat în vederea depanării problemei.
Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema utilizând instrumentul Diagnostice reţea, trebuie să depanaţi manual problema. Pentru aceasta, mergeţi la secţiunea „Depanarea manuală a problemei”.

Pasul 3. Depanaţi manual problema

Metoda 1: Testaţi alte site-uri funcţionale cunoscute

Porniţi Internet Explorer şi apoi introduceţi una dintre următoarele adrese în bara de adrese din partea de sus a ferestrei de browser:Dacă nu apar probleme de conectivitate în reţea când introduceţi una dintre aceste adrese în bara de adrese, vă recomandăm să contactaţi proprietarul site-ului Web unde a apărut problema. Este posibil ca site-ul să fie offline temporar sau să aibă alte probleme interne.

Totuşi, dacă există în continuare probleme de conectivitate în reţea când introduceţi una dintre aceste adrese în bara de adrese, poate exista un conflict cu alt software instalat pe sistem. În acest caz, treceţi la metoda 2.

Metoda 2: Verificaţi conexiunea de reţea

Asiguraţi-vă că sunt bine fixate cablurile care conectează computerul la Internet sau la reţeaua de domiciliu. În plus, asiguraţi-vă că dispozitivele de reţea pe care computerul le utilizează sunt pornite şi funcţionează corect. Apoi, urmaţi aceşti paşi pentru a verifica conectivitate în reţea, în funcţie de situaţia dvs.
Pasul 1: Verificaţi conectivitatea modemului DSL extern, a modemului prin cablu sau a modemului de linie comutată

Dacă utilizaţi un modem extern, verificaţi următoarele:
 1. Verificaţi dacă este conectat ferm cablul care conectează modemul la priza de perete. Cel mai probabil, cablul se va conecta la o mufă de telefon sau la o priză de cablu.
 2. Verificaţi dacă este fixat la ambele capete cablul care conectează computerul la modem şi dacă s-au fixat conectorii de la capetele cablului (în cazul în care cablul este unul de reţea). Cablul de reţea seamănă cu cablul telefonic, dar poate fi mai subţire, iar conectorii de la capete sunt mai mari.
 3. În cazul în care cablul care conectează modemul extern la computer este un cablu USB, trebuie să efectuaţi nişte verificări suplimentare. Conectorii de la capetele unui cablu USB sunt diferiţi. Conectorul de la un capăt este plat şi dreptunghiular, iar de la celălalt capăt este prevăzut cu un conector pătrat, cu două unghiuri teşite. Pentru a verifica o conexiune USB, încercaţi următoarele:
  1. Dacă modemul este ataşat la computer prin hub USB, încercaţi să ocoliţi hub-ul USB. Puteţi ocoli hub-ul USB conectând cablul dispozitivului direct la un port USB de pe computer.
  2. Dacă modemul se conectează la unul dintre porturile frontale de pe computerul dvs. desktop, încercaţi, în schimb, să conectaţi cablul USB la unul dintre porturile din spatele computerului. Unele computere nu furnizează suficientă putere pentru porturile USB frontale. Acest lucru poate crea probleme cu conexiunea la modem.
Pasul 2: Verificaţi conexiunile dispozitivului de modem intern
Dacă modemul utilizat pentru conectare la Internet este în interiorul computerului, ar trebui să existe un singur cablu care iese din dispozitivul de modem. Verificaţi dacă s-a fixat la capete cablul care conectează modemul la priza de perete. Cel mai probabil, cablul se va conecta la o mufă de telefon sau la o priză de cablu.
Pasul 3: Verificaţi conectivitatea reţelei de domiciliu
În cazul în care computerul se conectează la Internet prin reţeaua de domiciliu, vă recomandăm să verificaţi elementele din lista următoare, în funcţie de situaţia dvs.

Metoda 4: Alte probleme legate de conectivitate sau de reţea

O cauză posibilă a problemelor de conectivitate în reţea este faptul că reţeaua sau conexiunea la Internet pe care o utilizaţi pentru a trece online are o problemă. Testaţi această posibilitate utilizând următorii paşi de depanare:
Pasul 1. Reporniţi modemul sau routerul
Este posibil, uneori, ca setările IP sau configuraţia reţelei primită de la furnizorul de servicii Internet să fie incorectă sau să necesite actualizarea. Uneori, conexiunea între modem şi ISP poate prezenta probleme. Pentru a actualiza setările din modem sau router, trebuie să reporniţi dispozitivul. Repornirea dispozitivului va crea, de asemenea, o conexiune reînnoită la furnizorul de servicii Internet. Utilizaţi una dintre metodele următoare pentru a reporni modemul, în funcţie de tipul de modem pe care îl deţineţi.

Modem extern

Pentru a reporni un modem extern, urmaţi aceşti paşi:
 1. Deconectaţi cablul care conectează computerul sau routerul la modem. Poate fi un cablu USB sau un cablu de reţea.
 2. Opriţi modemul. Dacă modemul nu are un întrerupător de alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la spatele modemului sau deconectaţi-l de la priza de perete.
 3. Aşteptaţi câteva minute, porniţi modemul, reconectaţi cablul de la computer sau routerul la modem şi apoi reporniţi computerul.
 4. Testaţi din nou conexiunea pentru a stabili dacă se poate accesa Internetul.
Dacă aveţi, în continuare, probleme cu conectivitatea la reţea, treceţi la pasul 2.

Modem intern

Pentru a reporni un modem intern, trebuie să reporniţi computerul. Dacă apar, în continuare, probleme de conectivitate la reţea după repornirea computerului, treceţi la pasul 2.
Pasul 2. Verificaţi setările paravanului de protecţie sau ale routerului
Dacă vă conectaţi la Internet prin router, poate exista o problemă legată de setările de configurare, acestea necesitând actualizarea. Pentru a stabili dacă o problemă legată de conectivitatea reţelei este provocată de o configurare greşită sau de o problemă a routerului, puteţi omite routerul şi conecta computerul direct la modem.

Atenţie Conectarea computerului direct la Internet poate lăsa computerul vulnerabil la atacuri. Pentru a proteja computerul împotriva atacurilor, asiguraţi-vă că s-a instalat un paravan de protecţie şi că acesta este activat pe computer. Pentru a afla despre Paravanul de protecţie Windows care este inclus în Windows Vista, consultaţi secţiunea „Paravanul de protecţie Windows”.

Paravan de protecţie Windows

Windows Vista cuprinde un paravan de protecţie numit Paravan de protecţie Windows. În mod implicit, Paravanul de protecţie Windows este activat. Cu toate acestea, trebuie să verificaţi dacă Paravanul de protecţie Windows este activat înainte de a conecta computerul la Internet. Pentru a verifica dacă s-a activat Paravanul de protecţie Windows, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi faceţi clic pe Panou de control.
 2. În caseta de căutare din colţul dreapta, sus, din Panoul de control, tastaţi securitate.
 3. În rezultatele căutării care apar, faceţi clic pe pictograma sau pe legătura pentru Centrul de securitate. În fereastra afişată, veţi vizualiza patru bare numite Paravan de protecţie, Actualizare automată, Protecţie malware şi Alte setări de securitate.
 4. Faceţi clic pe butonul săgeată dreapta în bara Paravan de protecţie pentru a extinde bara. Bara extinsă va afişa una dintre următoarele trei opţiuni:
  1. Dacă bara Paravan de protecţie este verde, aceasta înseamnă că este activat Paravanul de protecţie.
  2. Dacă bara Paravan de protecţie este roşie, puteţi vizualiza mesajul care vă informează că Paravanul de protecţie Windows este oprit. Pentru a porni Paravanul de protecţie Windows şi pentru a face ca bara Paravan de protecţie din centrul de securitate să fie verde, faceţi clic pe Activare acum.
  3. Dacă bara Paravan de protecţie este roşie şi mesajul descrie o problemă cu un program paravan de protecţie de la terţi, vă recomandăm să deconectaţi computerul de la reţea şi să contactaţi apoi producătorul programului paravan de protecţie pentru informaţii suplimentare despre modul de activare a programului paravan de protecţie terţ.
Pentru mai multe informaţii despre Paravanul de protecţie Windows în Windows Vista, vizitaţi următoarele site-uri Web „Ajutor şi articole introductive Windows”: După conectarea computerului direct la modem, testaţi Internet Explorer. Dacă acum puteţi accesa site-urile Web pe care nu le puteaţi accesa până acum, contactaţi producătorul ruterului pentru ajutor la configurarea dispozitivului. Dacă tot nu puteţi accesa site-uri Web, treceţi la pasul 3.
Pasul 3. Verificaţi compatibilitatea dispozitivului
Pentru ca un modem sau un adaptor de reţea să funcţioneze corect în Windows Vista, acesta trebuie să fie compatibil cu Windows Vista. În plus, trebuie să aibă drivere de dispozitiv care pot fi utilizate de Windows Vista pentru a comunica cu dispozitivul. Pentru a afla dacă modemul sau adaptorul de reţea utilizat este compatibil cu Windows Vista, trebuie să stabiliţi mai întâi ce model de adaptor aveţi în computer. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, tastaţi manager dispozitive în caseta Pornire căutare şi apoi apăsaţi pe ENTER.
 2. Faceţi clic pe intrarea pentru Manager dispozitive care apare în rezultatele de căutare.
 3. Extindeţi intrarea pentru tipul de dispozitiv pe care îl căutaţi. De exemplu, extindeţi Adaptoare de rețea.

  Notă Tipul de dispozitiv pe care trebuie să îl căutaţi va fi stabilit de modul de conectare a computerului la Internet. De exemplu, dacă vă conectaţi la Internet prin conexiune la reţea fără fir, trebuie să căutaţi informaţii despre un adaptor de reţea fără fir şi trebuie să extindeţi Adaptoare de reţea.
 4. Observaţi intrările care apar în Adaptoare de reţea.
 5. Pe un alt computer, porniţi Internet Explorer.
 6. Tastaţi următoarea adresă, şi apoi apăsaţi pe ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Căutaţi adaptorul de reţea pe care l-aţi observat la pasul 4. Informaţiile de pe acest site Web vă vor informa dacă adaptorul de reţea este compatibil cu Windows Vista.
Dacă nu puteţi stabili tipul de modem sau de adaptor de reţea din computer sau dacă dispozitivul respectiv arată că există o problemă, vă recomandăm să contactaţi producătorul de echipament original sau producătorul de hardware de la care aţi obţinut acest adaptor.

Pentru informaţii despre producătorul de hardware, vizitaţi următorul site Web:dacă dispozitivul căutat este un modem DSL intern sau un modem prin cablu intern, vă recomandăm să contactaţi furnizorul de servicii Internet de la care aveţi modemul. Unele probleme posibile pe care le-aţi putea vedea includ următoarele:
 • Modemul sau adaptorul de reţea lipseşte din Manager dispozitive.
 • Modemul sau adaptorul de reţea este enumerat ca Dispozitiv necunoscut sau cu un nume generic ca Adaptor Ethernet sau Controler comunicaţii simple PCI.
 • Modemul sau adaptorul de reţea este marcat cu un x roşu sau un semn de exclamare galben.
Dacă aveţi, în continuare, probleme cu conectivitatea de reţea după verificarea faptului că modemul sau adaptorul de reţea este compatibil cu Windows Vista şi că cele mai recente drivere pentru dispozitiv sunt instalate, mergeţi la pasul 4.
Pasul 4. Creaţi un punct de restabilire a sistemului înainte de a reiniţializa protocolul Winsock
Important Înainte de a urma paşii descrişi în secţiunea „Reiniţializarea protocolului Winsock”, vă recomandăm să utilizaţi instrumentul Restabilire sistem în Windows Vista pentru a crea un punct de restabilire a computerului. Acest lucru vă va permite să readuceţi computerul la momentul dinaintea efectuării modificărilor în cazul în care aceste modificări au creat probleme noi.

Crearea unui punct de restaurare a sistemului

Pentru a crea un punct de restaurare a sistemului utilizând Restaurare sistem, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
 2. În panoul de activităţi, faceţi clic pe legătura Protecție sistem. Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastaţi parola sau faceţi clic pe Continuare.
 3. Faceţi clic pe Creare în colţul din dreapta, jos, al casetei de dialog Proprietăţi sistem.
 4. În caseta de dialog Protecție sistem, tastaţi un nume potrivit în casetă. De exemplu, tastaţi Computer înainte de modificarea reţelei şi apoi faceţi clic pe Creare.
 5. Imediat ce punctul de restaurare este creat cu succes, se afişează notificarea următoare:
  Punctul de restaurare a fost creat cu succes.
 6. Faceți clic pe OK de două ori.
Reiniţializarea protocolului Winsock

O altă cauză posibilă a problemelor legate de conectivitatea reţelei este configurarea greşită sau deteriorarea protocolului Winsock pe computer. Windows utilizează acest protocol pentru comunicarea cu alte computere şi pentru a accesa resurse pe Internet, cum ar fi mesajele de e-mail şi site-uri Web. Dacă există o problemă cu Winsock, Windows Vista nu va putea accesa Internetul.

Atenţie Programele care accesează sau monitorizează Internetul, cum ar fi programele antivirus, programele de tip paravan de protecţie, şi clienţii proxy pot fi afectate negativ când reiniţializaţi configurarea protocolului Winsock. Dacă un program nu mai funcţionează corect după urmarea acestor paşi, probabil va trebui să dezinstalaţi şi să reinstalaţi programul pentru a-i restabili funcţionalitatea sau va trebui să reparaţi programul utilizând programul de configurare a aplicaţiei.

După crearea cu succes a punctului de restabilire, reiniţializaţi configurarea protocolului Winsock la setările implicite. Dacă doriţi să reiniţializăm noi configurarea protocolului Winsock, treceți la secțiunea „Remediere automată”. Pentru a remedia singur problema, treceţi la secțiunea „Remediere personală”.

Metoda 5: Depanarea automată în Windows 7

Utilizarea depanatoarelor Windows 7
În mod implicit, Windows 7 include următoarele depanatoare Internet Explorer la o instalare nouă:
 • Performanţa Internet Explorer
 • Siguranța Internet Explorer
Executarea depanatoarelor Internet Explorer
 1. Închideţi toate programele.
 2. Faceți clic pe Start, apoi faceți clic pe Panou de control.
 3. La Sistem și securitate, faceți clic pe Găsire și remediere probleme.
 4. În panoul Activităţi, faceţi clic pe Vizualizare toate.
 5. Faceți clic pe Performanța Internet Explorer.
 6. În fereastra nouă, faceţi clic pe Următorul.
  Notă Depanatorul se execută şi remediază automat toate problemele identificate.
 7. Faceți clic pe Închidere.
Remediere automată
Pentru a reiniţializa automat configurarea protocolului Winsock, faceţi clic pe legătura Remediere problemă. Faceți clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fișier, apoi urmați pașii din expertul Remediere.
Note
 • Această soluţie de remediere nu funcţionează în Windows 7. Dacă lucraţi pe un computer pe care se execută o versiune de Windows 7, urmaţi metoda 4 din secţiunea anterioară.
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă, remedierea automată funcționează și pentru Windows în alte limbi.
 • Dacă nu vă aflați la computerul care manifestă problema, salvați soluția Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executați-o pe computerul care manifestă problema.


În continuare, treceți la secțiunea „S-a remediat problema?”.
Remediere personală
Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start şi în Pornire căutare tastaţi cmd.
 2. Faceţi clic dreapta pe intrarea cmd care apare în rezultatele de căutare, apoi faceţi clic pe Executare ca administrator. Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastaţi parola sau faceţi clic pe Continuare.
 3. În linia de comandă, introduceţi următoarele şi apoi apăsaţi pe ENTER:
  netsh winsock reset
  Apoi trebuie să vedeţi următorul mesaj:
  Catalog Winsock reiniţializat cu succes. Trebuie să reporniţi computerul pentru a finaliza reiniţializarea.
 4. Reporniți computerul.
Notă Dacă primiţi mesajul de eroare „Acces refuzat” în locul mesajului menţionat la pasul 3, linia de comandă n-a fost corectă. În acest caz, închideţi fereastra Linie de comandă, şi repetaţi paşii de la 1 la 3. Asiguraţi-vă că implementaţi corect pasul 2.

S-a remediat problema?
Testaţi din nou Internet Explorer pentru a vedea dacă mai apar problemele de conectivitate în reţea. Dacă încă întâmpinaţi probleme de conectivitate de reţea, verificaţi dacă conţinutul fişierul Hosts.

Verificaţi conţinutul fişierului Hosts
TCP/IP utilizează un fişier Hosts pentru a furniza o metodă de asociere a unei anumite adrese Internet cu o adresă IP. Deşi acest fişier are multe utilizări legitime, unele software-uri rău intenţionate, cum ar fi cele malware şi spyware, pot utiliza acest fişier în scopuri ilicite. Scopul intrărilor incluse în fişierul Hosts de către software-ul rău intenţionat este de a împiedica accesarea anumitor site-uri Web. De exemplu, vă pot împiedica să accesaţi un site Web de pe care puteţi actualiza semnăturile antivirus sau de pe care puteţi accesa actualizări. Astfel, computerul se poate afla în stare de nesiguranţă. În plus, nu puteţi accesa instrumentele pe care le-aţi putea folosi pentru remediere.

Notă În unele cazuri, intrările legitime pot fi adăugate de administratori de sistem sau de dvs. Dacă redenumiţi un fişier Hosts, asocierile din fişierul respectiv nu vor mai funcţiona. Pentru mai multe informaţii, contactaţi administratorul de sistem sau administratorul de reţea.

Pentru a stabili dacă problemele de conectivitate de reţea apărute sunt provocate de intrările din fişierul Hosts, trebuie să găsiţi şi apoi să redenumiţi acest fişier pentru ca intrările conţinute să nu mai fie utilizate.
Pentru a vă reinițializa noi fișierul Hosts la cel implicit, mergeţi la secțiunea „Remediere automată”. Pentru a reinițializa dvs. fișierul Hosts la cel implicit, mergeţi la secțiunea „Remediere personală”.
Remediere automată
Pentru a reinițializa automat fișierul Hosts la cel implicit, faceți clic pe butonul sau pe legătura Remediere. Faceți clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fișier, apoi urmați pașii din expertul Remediere.

Notă Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză. Însă remedierea automată funcționează și pentru versiunile de Windows în alte limbi.

Notă Dacă nu vă aflați la computerul care manifestă problema, salvați soluția Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executați-o pe computerul care manifestă problema.

În continuare, treceți la finalul secțiunii „S-a remediat problema?” de mai jos.

Remediere personală

Pentru a reiniţializa dvs. fişierul Hosts la cel implicit, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceți clic pe Start, tastați drivers în caseta Pornire căutare şi apoi apăsați pe ENTER.
 2. Faceţi clic pe intrarea pentru drivers afişată în rezultatele de căutare. Pictograma de lângă drivers va fi un folder.
 3. Se va afişa o fereastră cu Windows > system32 > drivers în bara de adrese de sus. Faceţi clic dublu pe folderul etc.
 4. Găsiţi şi faceţi clic dreapta pe fişierul hosts şi apoi faceţi clic pe Redenumire.
 5. Tastați oldhosts şi apoi apăsați pe ENTER. Dacă primiți următorul mesaj de eroare, faceți clic pe Continuare:
  Trebuie să confirmaţi această operațiune.
  Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastaţi parola sau faceţi clic pe Continuare.
 6. Reporniţi computerul pentru a vă asigura că se aplică modificările.
 7. Testați Internet Explorer.
Verificaţi dacă se reiniţializează configurarea protocolului Winsock şi a fişierului HOSTS. În caz afirmativ, ați terminat cu această secțiune. Dacă nu este reiniţializată protocolul Winsock sau fişierul HOSTS, puteţi contacta asistenţa.
ie fixit fix it
Propriedades

ID do Artigo: 936211 - Última Revisão: 09/28/2011 12:09:00 - Revisão: 2.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211
Comentários
 • Condiții de utilizare
 • Confidențialitate și module cookie
 • Mărci comerciale
 • © 2016 Microsoft