Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Utilizați următoarele opțiuni din caseta de dialog Formatare obiect pentru a aplica formatarea la casete text, forme automate, tabele, imagini și WordArt din Publisher.

Notă: Unele dintre filele casetei de dialog sunt disponibile în funcție de obiectul pe care l-ați selectat.

Despre ce filă doriți să învățați?

Fila Culori și linii

Utilizați fila Culori și linii pentru a aplica o culoare de umplere, linii sau borduri artistice la un obiect selectat sau la celulele din tabel selectate.

Umplere

Culoare Selectați culoarea de umplere din paletă sau selectați una dintre opțiunile din listă:

 • Culori schemă Selectați culorile din schema de culori aplicată din publicație.

 • Culori standard Selectați dintr-un set standard de culori.

 • Fără umplere -faceți clic pe această opțiune pentru a da obiectului selectat nicio umplere de orice tip. Obiectele fără umplere au un fundal transparent.

 • Mai multe culori -faceți clic pe această opțiune pentru a deschide caseta de dialog culori. Puteți selecta o culoare nouă din paleta de culori standard sau puteți selecta o culoare particularizată pe care o puteți defini utilizând modelul de culoare RGB, HSL sau CMYK. De asemenea, puteți să selectați o culoare PANTONE®.

  Notă: Culorile PANTONE® afișate aici pot să nu se potrivească cu standardele identificate PANTONE. Consultați publicațiile color curente PANTONE pentru culori precise. PANTONE® și alte mărci comerciale Pantone, Inc. sunt proprietatea Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efecte de umplere Faceți clic pe această opțiune pentru a deschide caseta de dialog Efecte de umplere, în care se pot aplica efecte cum ar fi gradienți, texturi, modele, umpleri cu imagine și tente.

Transparență -introduceți un procent de transparență în caseta transparență sau utilizați cursorul pentru a seta transparența pentru umplere. Această opțiune este disponibilă doar dacă ați selectat o umplere.

Linie

Culoare Selectați culoarea de umplere pe care o doriți din paletă sau selectați una dintre opțiunile din listă:

 • Culori schemă Selectați culorile din schema de culori aplicată din publicație.

 • Culori standard Selectați dintr-un set standard de culori.

 • Fără contur Faceți clic pe această opțiune pentru a nu da obiectului selectat niciun contur.

 • Mai multe culori -faceți clic pe această opțiune pentru a deschide caseta de dialog culori. Puteți selecta o culoare nouă din paleta de culori standard sau puteți selecta o culoare particularizată pe care o puteți defini utilizând modelul de culoare RGB, HSL sau CMYK. De asemenea, puteți selecta o culoare PANTONE.

Transparență -introduceți un procent de transparență în caseta transparență sau utilizați cursorul pentru a seta transparența pentru umplere. Această opțiune este disponibilă doar dacă ați selectat o umplere. 

Lățime - Introduceți o grosime de linie. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare

Tip compus selectați un stil de linie și o grosime combinate din lista de opțiuni sau faceți clic pe BorderArt pentru a accesa caseta de dialog BorderArt. Această opțiune este disponibilă doar dacă ați selectat o umplere. 

Tip linie întreruptă - Selectați un stil de linie întreruptă din listă. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare

Tip capăt - Selectați Rotund, Pătrat sau Plat din listă. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare

Tip unire - Selectați Relief, Unghi ascuțit sau Rotund din listă și creați diferite tipuri de colț pentru linia dvs. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare

BorderArt - Faceți clic pe acest buton pentru a deschide caseta de dialog BorderArt, unde puteți selecta o bordură grafică pentru obiect.

Previzualizare - Afișează stilurile de umplere și de linie selectate. Secțiunea Preview este disponibilă doar pentru tipuri de obiecte care au dimensiuni dreptunghiulare, cum ar fi casetele text, tabelele, imaginile și formele automate dreptunghiulare. Butoanele din jurul secțiunii Previzualizare corespund liniilor pentru obiect. Puteți aplica formatări de linie pentru linii individuale dacă selectați numai butoanele care corespund liniilor pe care doriți să le modificați. Publisher afișează butoane care corespund liniilor verticale și orizontale ce despart celulele tabelului. Dacă ați configurat diagonale de celulă, Publisher afișează un buton care corespunde liniei diagonale. Dacă tipul de obiect este un tabel, Publisher afișează butoane care corespund liniilor verticale și orizontale ce despart celulele tabelului. De asemenea, dacă ați configurat diagonale de celulă, Publisher afișează un buton care corespunde liniei diagonale.

Presetări -faceți clic pe una dintre opțiunile presetări pentru a aplica un set de linii la obiect. Puteți selecta opțiunile care corespund fără linii, toate bordurile sau toate bordurile și separatoare de celule.

Desenare bordură în interiorul cadrului - Selectați această opțiune pentru a desena o bordură adăugată în mod egal spre interiorul și spre exteriorul cadrului obiectului, nu doar în afara cadrului.

Notă: Pentru anumite forme automate, cum ar fi Față zâmbitoare, Cilindru sau Fulger, această opțiune nu este disponibilă.

Aplicare setări pentru tipul de obiecte noi - Selectați această opțiune pentru a păstra setările de umplere și linie ca setări implicite pentru toate obiectele noi cu același tip de obiect.

Notă: Această casetă de selectare este disponibilă numai dacă obiectul pe care îl formatați este o casetă text sau o formă automată.

Efecte formă - Aceasta deschide caseta de dialog Formatare formă și vă oferă acces la efectele Umplere, Umbră, Reflexie, Strălucire, Muchii atenuate, Format 3-D și Rotație 3-D.

Începutul paginii

Fila Dimensiune

Notă: Dacă selectați un tabel și ați activat suportul pentru limbi est-asiatice sau cu scriere de la dreapta la stânga în Setările de limbă din Microsoft Office system, această filă se numește Dimensionare și direcție.

Dimensionare și rotire

Înălțime Introduceți înălțimea dorită pentru obiect.

Lățime Introduceți lățimea dorită pentru obiect.

Rotație Introduceți unghiul, de la 0 la 359 de grade, la care doriți să se rotească obiectul în sens orar.

Note: 

 • Setările Înălțime și Lățime sunt întotdeauna dimensiunile unui obiect care nu este rotit.

 • Când modificați setările Înălțime și Lățime sub Dimensiune și rotație, setările proporționale Înălțime și Lățime de sub Scară se modifică în mod corespunzător.

Scară

Înălțime Introduceți înălțimea pe care o doriți pentru tabel, ca procent din dimensiunea inițială.

Lățime Introduceți lățimea pe care o doriți pentru tabel, ca procent din dimensiunea inițială.

Note: 

 • Setările Înălțime și Lățime sunt întotdeauna dimensiunile unui obiect care nu este rotit.

 • Când se modifică setările Înălțime și Lățime sub Scară, setările exacte Înălțime și Lățime de sub Dimensionare și rotire se modifică în mod corespunzător.

Blocare raport aspect -bifați această casetă de selectare pentru a menține setările Înălțime și lățime în aceeași proporție. De exemplu, dacă modificați înălțimea la 150 la sută, Publisher modifică automat lățimea la 150%.

Începutul paginii

Fila Aspect

Utilizați fila Aspect pentru a determina poziția exactă a obiectului pe pagină. De asemenea, puteți alege opțiuni de încadrare a textului în jurul unui tabel care se află deasupra unei casete text sau deasupra unei Forme automate care conține text.

Poziție obiect Dacă tabelul se află deasupra unei casete text sau a unei forme automate, alegeți dacă doriți să fie În linie sau să aibă o poziție Exact (fixă).

Poziția pe pagină

Selectați aceste opțiuni pentru a poziționa obiectul în pagină cu precizie. Aceste opțiuni nu sunt disponibile pentru obiecte în linie.

Orizontal Introduceți dimensiunea spațiului dorit între obiect și partea paginii listată în caseta De la.

De la Alegeți partea paginii (Colțul din stânga sus, Centru sau Colțul din dreapta sus) de unde doriți să se măsoare poziția orizontală a obiectului.

Vertical Introduceți dimensiunea spațiului dorit între obiect și partea paginii listată în caseta De la.

De la Alegeți partea paginii (Colțul din stânga sus, Centru sau Colțul din dreapta sus) de unde doriți să se măsoare poziția verticală a obiectului.

Stil de încadrare Dacă obiectul se află deasupra unei casete de text sau a unei Forme automate cu text, se poate alege modul de încadrare a textului în jurul obiectului.

 • Pătrat Încadrează textul în jurul tuturor laturilor dreptunghiului de selectare a obiectului.

 • Restrâns Încadrează textul cât mai aproape de obiect.

 • Printre Încadrează textul în jurul perimetrului și în interiorul oricărei porțiuni deschise a obiectului.

 • Sus și jos Încadrează textul deasupra și dedesubtul obiectului, dar nu și în lateral.

 • Fără -elimină toate formatarea de încadrare a textului, astfel încât textul să nu încadreze obiectul. Dacă obiectul este transparent, textul din spatele acestuia se va afișa. Altfel, textul va fi ascuns în spatele obiectului.

Încadrarea textului – dacă obiectul se află deasupra unei casete text sau a unei forme automate și ați selectat pătrat, strânssau prin sub stil de încadrare, puteți alege modul în care doriți să amplasați textul.

 • Ambele părți Plasează textul de ambele părți ale obiectului.

 • Numai stânga Plasează textul pe partea stângă a obiectului.

 • Numai dreapta Plasează textul pe partea dreaptă a obiectului.

 • În cel mai mare spațiu disponibil Plasează textul pe partea cu cel mai mult spațiu din obiect.

Distanță de la text Dacă obiectul este deasupra unei casete text sau a unei forme automate și este un obiect în linie sau ați selectat Pătrat sub Stil de încadrare, puteți determina distanța dintre dreptunghiul de selectare al obiectului și textul care este încadrat în jurul lui.

 • Automat – când bifați această casetă de selectare, Publisher plasează automat textul la distanța implicită (0,04 inch) departe de obiect. Pentru a modifica setările, debifați caseta de selectare automată , apoi introduceți măsurătorile dorite în casetele sus, jos, stângași dreapta .

Aliniere orizontală Dacă poziția este În linie, puteți alege dacă doriți să rămână pe o parte a casetei text sau a Formei automate sau să se mute dintr-o parte în alta, pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

 • Stânga Faceți clic pe această opțiune pentru a menține obiectul în linie lângă partea stângă a casetei text sau a Formei automate pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

 • Dreapta Faceți clic pe această opțiune pentru a menține obiectul în linie lângă partea dreaptă a casetei text sau a Formei automate pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

 • Se mută obiectul odată cu textul Faceți clic pe această opțiune pentru a menține obiectul în linie într-un anumit loc într-o linie de text, astfel încât să se mute dintr-o parte în alta a casetei text sau a Formei automate pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

Începutul paginii

Fila Casetă text

Dacă doriți să alegeți opțiunile de amplasare și de potrivire a textului într-o casetă text sau într-o Formă automată care conține text, puteți folosi fila Casetă text.

Notă: Fila Casetă text este disponibilă doar când obiectul selectat este o casetă text sau o Formă automată care conține text.

Aliniere verticală

Alegeți dacă doriți să aliniați textul Sus, La mijloc sau Jos în caseta text sau în Forma automată.

Margini casetă text

Stânga  Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din stânga a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Dreapta  Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din dreapta a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Sus  Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea de sus a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Jos  Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea de jos a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Potrivire automată text

Fără potrivire automată  Această opțiune păstrează dimensiunea textului exact așa cum ați setat-o pentru caseta text sau Forma automată.

Potrivire text la depășire Această opțiune reduce dimensiunea în puncte a textului din caseta text sau din Forma automată până la cea pentru care nu există text în zona de depășire.

Cea mai bună potrivire  Această opțiune reduce sau extinde textul, astfel încât să se potrivească cu caseta text sau cu Forma automată la redimensionare.

Creștere casetă text pentru potrivire Această opțiune extinde caseta text sau Forma automată când textul depășește marginile. 

Notă: Această casetă text sau Formă automată este posibil să se extindă în afara paginii sau în alte obiecte, când este selectată această opțiune.

Rotire cu 90° a textului din Forma automată  Această casetă de selectare rotește textul dinăuntrul casetei text sau a Formei automate în unghi drept (cu 90 de grade), la dreapta.

Includere „Continuare la pagina...”.  Această casetă de selectare include notificarea Continuare la pagina [număr pagină] în caseta text sau în Forma automată.

Includere „Continuare de la pagina...”.  Această casetă de selectare include notificarea Continuare de la pagina [număr pagină] în caseta text sau în Forma automată.

Coloane  Acest buton afișează caseta de dialog Coloane, în care se selectează numărul de coloane și spațiul dintre ele.

Notă: Această opțiune nu este disponibilă pentru Forme automate, cu excepția dreptunghiurilor, sau dacă selectați opțiunea Potrivire text la depășire sau Cea mai bună potrivire.

Începutul paginii

Fila Imagine

Dacă doriți să comprimați imaginile dintr-o publicație, să restaurați culorile originale ale unei imagini sau să setați opțiuni pentru trunchierea și controlul culorilor, luminozității și contrastului unei imagini, puteți utiliza, în caseta de dialog Formatare imagine, fila Imagine.

Notă: Fila Imagine este disponibilă când obiectul selectat este o imagine sau este o formă cu o umplere imagine. Dacă obiectul este o formă, instrumentele Trunchiere sunt dezactivate, însă sunt activate Control imagine și Comprimare.

Trunchiere din

În casetele Stânga, Dreapta, Sus și Jos, introduceți trunchierea pe care o doriți pentru imagine. Dacă introduceți o valoare de trunchiere negativă, Publisher va trunchia în exces imaginea, prin urmare cadrul va depăși imaginea. Dacă ați aplicat o umplere la imagine, zona trunchiată negativ a cadrului va afișa umplerea. În caz contrar, zona trunchiată negativ va fi transparentă.

Transparență

Transparență -introduceți un procent de transparență în caseta transparență sau utilizați cursorul pentru a seta transparența pentru imagine. 

Luminozitate și contrast

 • Luminozitate Introduceți un procent în caseta Luminozitate sau utilizați cursorul pentru a seta luminozitatea imaginii. Nivelul implicit este 50 de procente de luminozitate. Mărirea luminozității face imaginea mai luminoasă. Micșorarea luminozității face imaginea mai întunecată.

 • Contrast Introduceți un procent în caseta Contrast sau utilizați cursorul pentru a seta contrastul imaginii. Micșorarea contrastului va micșora și diferența dintre zonele luminoase și cele umbrite, ceea ce estompează imaginea. Mărirea contrastului exagerează diferența dintre zonele luminoase și cele umbrite, iar acest lucru dă imaginii un contrast foarte puternic.

Recolorare

 • Culoare Selectați culoarea de umplere din paletă sau selectați una dintre opțiunile din listă:

  • Culori schemă Selectați culorile din schema de culori aplicată din publicație.

  • Culori standard Selectați dintr-un set standard de culori, de la roșu la albastru.

  • Fără umplere – aceasta oferă celulelor selectate sau unui tabel nicio umplere de orice tip. Celulele fără umplere au un fundal transparent.

  • Mai multe culori -Aceasta deschide caseta de dialog culori . Puteți selecta o culoare nouă din paleta de culori standard sau puteți selecta o culoare particularizată utilizând modelul de culoare RGB, HSL sau CMYK. De asemenea, puteți să selectați o culoare PANTONE®.

  • Tente Deschide caseta de dialog Efecte de umplere, unde puteți aplica nuanțe ale culorii selectate momentan.

 • Comprimare  Afișează caseta de dialog Comprimare imagini și controlează modul în care se comprimă imaginile.

 • Resetare culoare Restaurează culorile originale. 

 • Reinițializare totală – aceasta resetează controalele de trunchiere și imagine aplicate imaginii. Resetare afectează modificările de formatare aplicate imaginii selectate prin fila imagine a casetei de dialog Formatare imagine

 • Efecte formă - Aceasta deschide caseta de dialog Formatare formă și vă oferă acces la efectele Umplere, Umbră, Reflexie, Strălucire, Muchii atenuate, Format 3-D și Rotație 3-D

Începutul paginii

Fila Proprietăți celulă

Utilizați fila Proprietăți celulă pentru a selecta opțiunile de plasare a datelor în celula unui tabel.

Notă: Fila Proprietăți celulă este disponibilă numai când obiectul selectat este un tabel.

Aliniere verticală

Alegeți dacă doriți să aliniați textul Sus, La mijloc sau Jos în celula de tabel.

Margini casetă text

Puteți utiliza aceste setări pentru a controla spațierea dintre rândurile și coloanele dintr-un tabel.

Stânga Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din stânga a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Dreapta Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din dreapta a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Sus Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între marginea de sus a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Jos Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea de jos a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Rotire cu 90° a textului din forma automată Bifați această casetă de selectare pentru a roti textul dinăuntrul celulei de tabel sau a formei automate în unghi drept (cu 90 de grade), la dreapta.

Începutul paginii

Fila Text alternativ

Utilizați această filă pentru a introduce text alternativ pentru obiectul dvs., astfel încât persoanele cu probleme de vedere sau cu deficiențe cognitive să poată înțelege obiectul.

Aplicați modificările

După ce ajustați setările pe toate filele, faceți clic pe OK pentru a aplica modificările la obiect.

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×