Ultima actualizare: octombrie 2010

Conținut

Această pagină este o anexă la Angajamentul de respectare a confidențialității pentru produsele Microsoft Lync. Pentru a înțelege practicile de colectare și de utilizare a datelor relevante pentru un anumit produs sau serviciu Microsoft Lync, citiți atât Angajamentul de respectare a confidențialității pentru produsele Microsoft Lync, cât și această anexă.

Această anexă privind confidențialitatea se referă la implementarea și utilizarea software-ului Microsoft Lync Server 2010 implementat în rețeaua de întreprindere. Dacă forma dvs. utilizează Lync Server 2010 ca serviciu (cu alte cuvinte, dacă un terț, [de exemplu, Microsoft] găzduiește serverele pe care se execută software-ul), informațiile vor fi transmise la terțul respectiv.

Arhivarea

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Arhivarea permite administratorului de întreprindere să arhiveze conversațiile de mesagerie instant (IM), activitățile legate de întâlniri și conținutul acestora, precum și caracteristicile de utilizare, cum ar fi conectările utilizatorilor, începerea conversațiilor și asocierea la acestea.

Informații colectate, procesate sau transmise: Arhivarea stochează conținutul conversațiilor IM, informații despre utilizarea mesageriei instant de către utilizatorul final, despre conținutul de întâlnire și informații despre întâlnire pe un server pe care îl configurează administratorul de întreprindere. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Administratorul de întreprindere poate utiliza aceste informații pentru a administra utilizarea de către întreprindere a Lync Server 2010.

Alegere/control: Arhivarea este dezactivată implicit și poate fi activată de către un administrator de întreprindere, accesând panoul de control Microsoft Lync Server 2010, pagina Setări Monitorizare și arhivare și actualizând Politică de arhivare și Configurare arhivare.

Informații despre activități

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Informațiile despre activități permite utilizatorilor finali să vadă „actualizările sociale” ale persoanelor de contact din lista Persoane de contact personală. Permite utilizatorilor finali să afișeze pentru ceilalți cele mai recente note personale, modificări la imaginile dvs. și modificările funcției sau ale adresei de birou.

Informații colectate, procesate sau transmise: Utilizatorii finali vor publica, prin prezență, următoarele informații în Microsoft Lync 2010:

 • Ora actualizării imaginii de întreprindere (din directorul de întreprindere al firmei, cum ar fi serviciile de domeniu Active Directory)

 • O imagine Web (pe care utilizatorul final o încarcă și dorește ca ceilalți să o vadă) cu ora actualizată

 • Data la care s-a modificat funcția sa în întreprindere și funcția în sine (din directorul de firmă)

 • Data la care s-a modificat adresa de birou de firmă și adresa de birou în sine (din directorul de firmă)

 • Un istoric al ultimelor câteva note personale care au fost publicate

 • Nota sa Absent de la birou din Microsoft Exchange Server

Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Aceste informații vor fi partajate cu persoanele de contact care din lista Persoane de contact a utilizatorului final, care vizualizează fluxul acestuia de activități și se află în relații de confidențialitate de tip Prieteni și familie, Grup de lucru, Colegi sau Persoane de contact externe.

Alegere/control: Administratorul de întreprindere poate configura setarea in-band PersonalNoteHistoryDepth, care va controla câte note personale vor fi păstrate pentru utilizatorul final. Dacă este setată la 0, atunci nu se va păstra niciun istoric al notelor, doar nota curentă fiind stocată (la fel ca în edițiile anterioare). De asemenea, fiecare utilizator final va avea capacitatea să nu publice nimic în Informații despre activități, dacă bifează setarea corespunzătoare în Opțiuni Lync 2010.

Serviciul Agendă

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: serviciul Agendă permite clienților Lync Server, cum ar fi Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile etc. să caute persoane de contact.

Informații colectate, procesate sau transmise: Utilizatorul final furnizează un șir de căutare care este utilizat apoi pentru a căuta o potrivire în baza de date Agendă sau în fișierele de descărcare Agendă. Toate înregistrările corespondente găsite pentru un șir de căutare dat vor fi returnate la client.

Utilizarea informațiilor: Informațiile din șirul de căutare vor fi utilizate pentru a căuta înregistrări corespondente.

Alegere/control: serviciul Agendă este activat implicit. Nu există nicio opțiune de dezactivare a acestui serviciu.

Controlul admiterii de apeluri

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Controlul admiterii de apeluri permite administratorilor de întreprindere să controleze volumul de trafic audio/video Lync Server într-un link WAN.

Informații colectate, procesate sau transmise: Controlul admiterii de apeluri colectează, procesează și primește adresa IP a apelantului și a persoanei apelate, informațiile locației punctului terminal (în interiorul sau în exteriorul rețelei de întreprindere) al ambelor părți și dacă apelul este federalizat sau nu. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Administratorul de întreprindere poate utiliza aceste informații pentru a administra utilizarea de către întreprindere a unui anumit link WAN pentru apeluri audio/video la Lync Server.

Alegere/control: Controlul admiterii de apeluri este dezactivată implicit și poate fi activată de un administrator de întreprindere, accesând pagina de setări Configurație rețea din panoul de control Lync Server 2010 și actualizând Politică globală pentru activarea gestionării lărgimii de bandă.

Notă:  Serviciile de urgență pot fi afectate de politicile Controlul admiterii de apeluri (ceea ce înseamnă că serviciile de urgență pot fi direcționate către un trunchi greșit).

Colectare și raportare date Înregistrări detalii apel (CDR)

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Caracteristica Colectare și raportare date Înregistrări detalii apel (CDR) colectează și raportează detaliile comunicațiilor și întâlnirilor de tip peer-to-peer care s-au produs utilizând Lync Server.

Informații colectate, procesate sau transmise: Dacă această caracteristică este activată, datele din toate comunicațiile și întâlnirile de tip peer-to-peer sunt înregistrate în baza de date CDR. (Conținutul nu este înregistrat). Datele CDR sunt stocate în baza de date a serverului de monitorizare care este implementat în întreprindere și sunt raportate într-un set de rapoarte standard de server de monitorizare. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Datele CDR pot fi utilizate pentru a revizui istoricul comunicațiilor și întâlnirii de tip peer-to-peer care au avut loc în organizație.

Alegere/control: CDR este activată implicit, însă administratorul de întreprindere trebuie să instaleze un server de monitorizare conectat la o bază de date backend a serverului de monitorizare, pentru a colecta date CDR. Administratorul de întreprindere poate implementa rapoartele standard de server de monitorizare sau poate crea rapoarte particularizate, interogând baza de date a serverului de monitorizare.

Delegarea apelurilor

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Delegarea apelurilor permite utilizatorilor finali să atribuie unul sau mai mulți delegați care pot efectua apeluri și răspunde la apeluri în numele utilizatorilor finali și pot crea și se pot asocia la întâlniri online în numele utilizatorilor finali.

Informații colectate, procesate sau transmise: Când delegații răspund la apeluri în numele utilizatorilor finali, aceștia din urmă vor primi o notificare prin poșta electronică, prin care vor fi informați de acest eveniment. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Utilizatorii finali pot utiliza această caracteristică pentru a colabora cu delegații, astfel încât delegații să-și poată gestiona programul și întâlnirile. Utilizatorii finali au posibilitatea, de asemenea, să fie la curent cu delegații lor în ce privește apelurile efectuate în numele lor sau apelurile la care s-a răspuns în numele lor.

Alegere/control: Delegarea apelurilor este dezactivată implicit și trebuie să fie activată de către administratorul întreprinderii, prin setarea EnableDelegation la valoarea true (Adevărat).

Notă:  Administratorii de întreprindere pot configura sincronizarea delegatului Exchange Calendar cu Lync Server. Când este activată, delegații Exchange Calendar cu permisiunile corespunzătoare (egale sau mai mari decât permisiunile Autor care nu editează) vor fi adăugați automat ca delegați ai utilizatorului final, în Lync. Aceasta nu modifică setările caracteristicii Redirijare apeluri a utilizatorului final.

Controale ID apelant

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Caracteristica Controale ID apelant controlează numărul de telefon care se afișează unei persoane apelate. Administratorul de întreprindere poate alege să elimine ID-ul apelantului în funcție de rută, furnizând un număr de telefon alternativ. Numărul de telefon alternativ va fi afișat ca ID de apelant pentru toate apelurile de ieșire prin ruta respectivă. Un exemplu de astfel de situație: când un utilizator final efectuează un apel de la numărul de telefon personal de la birou, cel apelat va vedea numărul de telefon general al firmei, în loc de numărul de telefon personal de la birou al utilizatorului.

Informații colectate, procesate sau transmise: Se afișează numărul de telefon al apelantului

Utilizarea informațiilor: Se utilizează pentru a elimina numărul de telefon al apelantului și a afișa un număr de telefon alternativ.

Alegere/control: Opțiunea Eliminare ID apelant poate fi bifată sau debifată, dacă accesați pagina Rută din panoul de control al Lync Server 2010. Dacă opțiunea nu este bifată Eliminare ID apelant, se va afișa numărul de telefon al apelantului. Dacă este bifată opțiunea Eliminare ID apelant, trebuie să furnizați un număr de telefon alternativ care se va afișa celui apelat.

Numele afișat al apelantului

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Numele afișat conține numele utilizatorului final, așa cum este stocat în depozitul local Lync Server (serviciul Agendă). Pentru apelurile de ieșire de la utilizatorii finali din Lync Server la rețeaua PSTN, această caracteristică trimite toate informațiile despre Numele afișat la poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC.

Informații colectate, procesate sau transmise: Pentru apelurile de ieșire din rețeaua Lync Server, Numele afișat este trimis la poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC, dacă nu există nicio restricție de confidențialitate în Lync Server în ce privește furnizarea acestor informații. Aceste informații pot fi afișate apoi pentru destinatarul apelului.

Utilizarea informațiilor: Informațiile sunt utilizate astfel încât destinatarul apelului să vadă afișat numele apelantului, împreună cu numărul de telefon al acestuia. Aceste informații nu trebuie să fie considerate definitive.

Alegere/control: În momentul de față, nu există controale în Lync Server care să configureze restricții de confidențialitate pentru furnizarea informațiilor cu privire la Numele afișat. Numele afișat este transmis întotdeauna de la server. Unele porți de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sisteme de telefonie IP-PBX/SBC-uri pot avea capacitatea de a filtra sau a înlocui informațiile despre Numele afișat în funcție de direcția apelului (de intrare, de ieșire).

Înregistrare în jurnal pe partea client

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Înregistrarea în jurnal pe partea client permite utilizatorilor finali să înregistreze informațiile de utilizare a Lync pe computer, în profilul de utilizator.

Informații colectate, procesate sau transmise: Dacă este activată, informații precum următoarele se vor stoca pe computerul utilizatorului final: subiectul întâlnirii, locația, mesajele SIP, răspunsurile la conversațiile Lync, informații despre expeditorul și destinatarul fiecărui mesaj Lync, ruta fiecărui mesaj, lista Persoane de contact și informațiile de prezență. Conținutul conversațiilor Lync nu se stochează. Nu se trimit automat informații la Microsoft, însă utilizatorii finali sau administratorul de întreprindere pot alege să trimită manual jurnalele la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Aveți posibilitatea să utilizați jurnale pe partea client pentru a depana probleme Lync.

Alegere/control: Caracteristica Înregistrare în jurnal pe partea client este dezactivată implicit și trebuie activată de către administratorul de întreprindere, prin setarea ucEnableUserLogging la 1.

Servicii de urgență (112)

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Când sunt puse la dispoziție de către administratorul de întreprindere, Serviciile de urgență permit Lync să transmită o locație către un furnizor de servicii de direcționare terț selectat de client. Furnizorul de servicii de direcționare terț va transmite apoi locația celor care răspund la apelurile de urgență, când este format un număr pentru serviciile de urgență (cum ar fi 112, în România). Administratorul de întreprindere poate restricționa capacitatea de a efectua apeluri de urgență la birou utilizatorului final, astfel încât administratorul trebuie să comunice fiecărui utilizator final în ce măsură este disponibilă funcționalitatea de apelare în caz de urgență. Când este activată, informațiile despre locație transmise personalului serviciilor de urgență reprezintă locația atribuită de administratorul de întreprindere locației utilizatorului final (de exemplu, un număr de telefon de la birou) și introdusă în baza de date a locației sau, dacă o astfel de locație nu este disponibilă, locația pe care utilizatorii finali este posibil să o fi introdus manual în câmpul locației. Dacă utilizatorii finali apelează serviciile de urgență în timp ce utilizează Lync printr-o conexiune la Internet fără fir, cât timp se află încă la birou, informațiile despre locație transmise la cei care răspund la apelurile de urgență vor indica o locație aproximativă, deoarece aceasta va fi locația punctului terminal al rețelei fără fir cu care comunică computerul. Mai mult, informațiile despre locație ale punctului terminal fără fir sunt introduse manual de către administratorul de întreprindere; ca urmare, informațiile despre locație transmise personalului serviciilor de urgență este posibil să nu reprezinte locația efectivă a utilizatorului final. Pentru a fi complet funcțională, această caracteristică necesită ca întreprinderea să păstreze un serviciu de direcționare furnizat de furnizori de soluții autorizați, iar serviciul este disponibil numai în SUA.

Informații colectate, procesate sau transmise: Informațiile despre locație obținute de Lync sunt determinate de informațiile automate despre locație populate de serverul cu informații despre locație (LIS) din întreprindere sau de către informațiile despre locație pe care utilizatorul final le-a introdus manual în câmpul locației. Aceste informații se stochează în memoria computerului utilizatorului final, astfel încât, atunci când se introduce un număr pentru serviciile de urgență, aceste informații despre locație sunt transmise odată cu apelul, în scopul direcționării către furnizorul de servicii de urgență corespunzător și furnizării locației aproximative a utilizatorului final. De asemenea, locația utilizatorului final poate fi trimisă utilizând un mesaj instant, către un serviciu local de securitate. În cazul apelurilor de urgență, înregistrarea detaliilor apelului va conține informațiile despre locație ale apelantului. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Locația este utilizată pentru direcționarea apelului către furnizorul de servicii de urgență corespunzător și pentru trimiterea persoanelor care răspund la apelurile de urgență. De asemenea, aceste informații pot fi trimise către serviciul de securitate al întreprinderii, sub formă de notificare, cu locația apelantului și informațiile pentru apelul returnat.

Alegere/control:

Dezactivat:

Funcția de apeluri de urgență E911 este dezactivată implicit. Dacă este activat de un administrator de întreprindere, Politica locației poate fi modificată sau eliminată din subrețele și/sau utilizatori și se poate renunța la serviciul de direcționare de la furnizorul de servicii.

Activat:

Trebuie să fie definită o Politică de locație care permite E911 trebuie definită și atribuită fie subrețelei din care se vor înregistra clienții comunicațiilor unificate (UC), fie utilizatorilor, fie amândurora. Serviciul de direcționare E911 trebuie obținut de la furnizorul de servicii și trebuie stabilită conexiunea de direcționare la furnizorul de servicii.

Infrastructura locației

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Informațiile despre fusul orar și locația utilizatorului final sunt adunate și partajate cu ceilalți cu ajutorul funcționalității de prezență.

Informații colectate, procesate sau transmise: Datele despre locația geografică a utilizatorului final sunt colectate de unul dintre următoarele două mecanisme: utilizatorul introduce manual datele sau acestea sunt populate automat de către serverul cu informații despre locație (LIS) din întreprindere. În plus, fusul orar al utilizatorului final este regăsit din sistemul de operare Windows din computerul utilizatorului final. Datele despre locație care sunt colectate constau într-un șir de „descriere” și din informații formatate despre adresă. Descrierea este un șir care va contribui la informarea celorlalți în ce privește locația utilizatorului final (cum ar fi „Acasă” sau „La birou”), în timp ce informațiile formatate despre adresă reprezintă adresa fizică (cum ar fi „5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”). Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Informațiile despre locație și datele despre fusul orar sunt partajate cu ceilalți prin prezența Lync, pe baza modului în care este configurată confidențialitatea prezenței. Informațiile sunt afișate în cartea de vizită a utilizatorului. Rețineți că adresa formatată (sau adresa fizică) nu este partajată prin cartea de vizită, dar poate fi transmisă personalului serviciilor de urgență dacă utilizatorul final efectuează un apel de urgență (de exemplu, la 112).(Consultați descrierea „Servicii de urgență”.)

Alegere/control:

Administratorul de întreprindere are următoarele controale:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Dacă este setat la True, intrarea de nume de locație din câmpul de locație și o casetă de dialog completă Locație vor fi disponibile, dacă utilizați elementul Setare locație din meniul Zonă locație. Dacă este setat la False, este disponibilă o intrare de locație limitată pentru numele locației, în câmpul locației. De asemenea, când controlul este setat la True, datele despre locație vor fi partajate pentru apelurile la serviciile de urgență. Dacă este setat la False, nu vor fi partajate în apelurile la serviciile de urgență. Acest lucru nu poate fi ignorat de utilizatorii finali. Rețineți că descrierea locației (fie regăsită de la LIS, fie introdusă de utilizatorul final) va fi totuși partajată prin prezență, indiferent de setarea comutării.

 • UseLocationForE911Only Dacă este setat la True, datele despre locație din LIS nu se vor partaja automat prin prezență. Dacă este setat la False, datele despre locație din LIS se vor partaja automat prin prezență.

 • PublishLocationDataDefault Acest control configurează comportamentul implicit pentru toți utilizatorii care nu au ales explicit să partajeze sau să nu partajeze descrierea locației cu ajutorul prezenței. Dacă este setat la True, locația va fi partajată implicit. Dacă este setat la False, implicit, locația nu va fi partajată.

 • LocationRequired Această setare controlează dacă utilizatorii finali sunt notificați să introducă locația. Există trei valori posibile: Da, Exonerare de răspundere și Nu.

  • Da - Afișează „Setare locație” cu roșu, dacă nu există date despre locație.

  • Exonerare de răspundere - Afișează „Setare locație” cu roșu cu un „X” lângă, dacă nu există date despre locație. Utilizatorii finali pot face clic pe „X” pentru a vizualiza exonerarea de răspundere. Notă: dacă un administrator de întreprindere alege această valoare, va trebui să populeze textul exonerării de răspundere.

  • Nu - Afișează „Setare locație” cu negru, când nu există date despre locație.

Lync Web App Server

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Componenta Web Microsoft Lync Web App trebuie să fie implementată pentru a utiliza Lync Web App, care este un program bazat pe un insert de browser Microsoft Silverlight care asigură experiența întâlnirilor.

Informații colectate, procesate sau transmise: Adresa de sign in a utilizatorului final, parola și informațiile despre întâlnire vor fi utilizate pentru a autentifica utilizatorul înainte ca acesta să se conecteze la o întâlnire. Informații despre partajarea programelor și partajarea desktopului vor fi partajate cu toți utilizatorii din întâlnirea respectivă. Toți participanții la întâlnire vor putea vedea informațiile despre prezență și informațiile de contact ale utilizatorului final.

Utilizarea informațiilor: Adresa de sign in a utilizatorului, parola și informațiile de întâlnire vor fi utilizate pentru a autentifica utilizatorul înainte ca acesta să se conecteze la o întâlnire.

Alegere/control: Componenta Web Lync Web App este activată implicit.

Aspecte cu privire la locația de ocolire media

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Ocolirea media determină localizarea adreselor IP terminale de media locale implicite ale unui utilizator Lync Server și poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC care va fi utilizat într-un apel PSTN sau PBX asociat cu utilizatorul respectiv. Dacă cele două elemente sunt localizate în așa fel încât sunt bine conectate, fără constrângeri de lărgime de bandă, iar evitarea media a fost activată, elementele media se vor deplasa direct între utilizatorul Lync Server și poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC, evitând serverul de mediere Lync Server. Semnalarea apelului va continua să se deplaseze de la utilizatorul Lync Server la serverul de mediere Lync Server și la poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC.

Informații colectate, procesate sau transmise: Localizarea adresei IP terminale de media locale implicite pentru utilizatorul final și poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC este determinată de potrivirea fiecărei adrese IP de media implicită locală la un ID de ocolire stocat în depozitul de configurare Lync Server. ID-ul de ocolire este un GUID și nu este filtrat de proxy-ul de acces, deci este furnizat utilizatorilor externi și utilizatorilor federalizați, dar este disponibil și pentru utilizatorii interni. Această caracteristică nu trimite informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Dacă utilizatorul Lync Server și poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC se află în aceeași locație, ID-ul de ocolire asociat cu IP-ul de media implicit local al fiecărui element va fi același. Cel care primește ID-ul de ocolire de la perechea sa va vedea că propriul ID de ocolire se potrivește. În acest caz, elementele media ale apelului pot circula direct între utilizatorul Lync Server și poarta de ieșire a rețelei de telefonie publică în comutație/sistemul de telefonie IP-PBX/SBC, evitând serverul de mediere.

Alegere/control:

Evitarea media este dezactivată implicit atât la nivel global, cât și pentru fiecare trunchi la un anumit PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border Controller. Administratorul de întreprindere o poate activa atât global, cât și pentru un anumit trunchi, utilizând cele două metode de mai jos.

Utilizarea Panou de control Lync Server

 • Evitarea globală este activată dacă faceți clic pe Configurație rețea, dublu clic pe configurația Global din listă, apoi pe pagina Editare setare globală, faceți clic pe Turn on media bypass și selectați granularitatea.

 • Evitarea pentru un anumit trunchi este activată, dacă faceți clic pe Rutare vocală, pe fila Configurație trunchi, dacă faceți clic pe un trunchi existent, apoi faceți clic pe Activare evitare media.

Utilizarea Componentă de administrare Microsoft Lync Server 2010

 • Pentru a activa ocolirea media pentru un trunchi, aveți posibilitatea să utilizați cmdleturile New-CsTrunkConfiguration și Set-CsTrunkConfiguration.

 • Pentru a activa ocolirea globală a media, aveți posibilitatea să utilizați cmdleturile New-CsNetworkMediaBypassConfiguration și Set-CsNetworkConfiguration.

Atașări la întâlnire

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Utilizatorii finali pot partaja fișiere cu participanții la întâlnire, dacă le încarcă pe post de atașări.

Informații colectate, procesate sau transmise: Atașările sunt stocate în Lync Server în conformitate cu politicile de expirare a conținutului de întâlnire, așa cum sunt definite de administratorul de întreprindere. Utilizatorii finali au opțiunea să încarce atașări. Atașările sunt descărcate de către utilizatorii finali sau alți participanți la o întâlnire. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Informațiile conținute în Atașările la întâlnire încărcate sunt partajate cu alți participanți la o întâlnire Lync.

Alegere/control: Administratorul de întreprindere poate activa sau dezactiva această caracteristică pentru oricare dintre utilizatori sau pentru toți utilizatorii prin politica AllowFileTransfer. Această politică este activată implicit.

Transfer de fișiere peer-to-peer

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Utilizatorii Lync pot își pot transfera reciproc fișiere în conversații IM cu doi participanți (nu în întâlniri).

Informații colectate, procesate sau transmise: Fișierul este transferat direct între clienții Lync. Utilizatorii aleg să inițieze transferul de fișier și aleg fișierul care urmează să fie transferat. Destinatarul fișierului trebuie să fie de acord explicit să primească fișierul. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Caracteristica Transfer de fișiere peer-to-peer permite utilizatorilor să își trimită reciproc fișiere în timp real, în timpul unei conversații IM.

Alegere/control: Administratorul de întreprindere poate activa sau dezactiva această caracteristică pentru unii dintre utilizatori sau pentru toți utilizatorii, prin politica EnableP2PFileTransfer. Această politică este activată implicit.

Fotografie personală

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Fotografie personală afișează imaginea personală a utilizatorului final pentru ceilalți utilizatori finali. Aceasta este configurată numai de către utilizatorul final și este diferită de imaginea prezentă în directorul de firmă al întreprinderii (cum ar fi Active Directory).

Informații colectate, procesate sau transmise: Preferința de partajare a utilizatorului final în ce privește fotografia personală și adresa Web a imaginii sunt colectate prin utilizarea intrării utilizatorului final și sunt publicate prin prezența Lync. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Informațiile sunt utilizate pentru a particulariza experiența utilizatorului final și pentru a partaja imaginea acestuia cu ceilalți.

Alegere/control:

Administratorul de întreprindere controlează următoarele aspecte:

 • Dacă utilizatorii partajează implicit fotografiile la început. Această setare poate fi ignorată.

 • Dimensiunea maximă a unei imagini pe care o poate descărca un utilizator.

 • Ce tipuri de imagini sunt permise.

Autentificare PIN

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Autentificarea PIN este un mecanism utilizat pentru autentificarea utilizatorilor care se asociază la întâlnirile Operator automat pentru conferințe și pentru autentificarea utilizatorilor care implementează Microsoft Lync 2010 Phone Edition pentru prima oară. Utilizatorul introduce numărul de telefon sau extensia și PIN-ul pe care Lync Server îl utilizează pentru a valida acreditările utilizatorului. Un PIN poate fi setat de către utilizator sau poate fi asigurat de un administrator de întreprindere.

Informații colectate, procesate sau transmise: În timpul autentificării, numărul de telefon sau extensia și PIN-ul utilizatorului sunt colectate. Lync Server validează aceste informații comparându-le cu baza de date backend. PIN-ul este stocat în baza de date backend ca hash unidirecțional pentru scopuri de securitate. După configurare, PIN-ul nu este vizibil pentru nimeni. PIN-ul poate fi setat sau reinițializat de către un utilizator sau de către un administrator sau utilizator al ajutorului.

Când un administrator sau un utilizator al ajutorului setează sau reinițializează PIN-ul, noul PIN se afișează și poate fi trimis opțional utilizatorului prin poșta electronică. Șablonul de poștă electronică furnizat este particularizabil și include text care informează utilizatorul că PIN-ul este posibil să fi fost vizualizat de către administrator sau utilizatorul ajutorului și, ca urmare, se recomandă ca utilizatorul să seteze PIN-ul din nou.

Utilizarea informațiilor:

PIN-ul este utilizat de Lync Server pentru a autentifica utilizator în întâlnire sau a implementa telefonul pe care se execută Lync 2010 Phone Edition.

Alegere/control: Este activat implicit. Administratorul de întreprindere poate dezactiva autentificarea PIN de pe pagina Setări de securitate din panoul de control Lync Server, dacă bifează caseta Autentificare PIN.

Interogare ciclică

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Utilizatorii Lync pot efectua un sondaj și pot strânge răspunsuri anonime de la participanți, în timpul întâlnirilor și conversațiilor online.

Informații colectate, procesate sau transmise: Voturile individuale sunt anonime. Rezultatele agregate ale sondajului sunt vizualizate de toți prezentatorii și pot fi afișate tuturor participanților de către un prezentator. Sondajele sunt stocate în Lync Server în conformitate cu politicile de expirare a conținutului de întâlnire, așa cum sunt definite de administratorul de întreprindere. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Caracteristica Interogare ciclică îmbunătățește colaborarea, permițând prezentatorilor să determine rapid preferințele participanților.

Alegere/control:

Administratorul de întreprindere are următoarele politici

 • EnableDataCollaboration: Această politică îi permite administratorului de întreprindere să restricționeze toate caracteristicile de colaborare de date – colaborare Microsoft PowerPoint, partajare de fișiere, interogare ciclică, colaborare pe tabla albă și atașări. Dacă politica este setată la Fals, politicile la nivel de caracteristică pentru aceste caracteristici nu sunt relevante.

 • AllowPolling: Această politică le permite administratorilor de întreprindere să activeze sau să dezactiveze caracteristica Interogare ciclică. Această caracteristică este activată implicit.

Informațiile despre prezență și contact

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Această caracteristică permite utilizatorilor finali să acceseze informațiile publicate despre alți utilizatori (atât în interiorul organizației, cât și din afara ei) și furnizează altor utilizatori accesul la informațiile publicate despre aceștia, cum ar fi starea, funcția, numărul de telefon, locația și notele. Administratorul de întreprindere poate configura, de asemenea, funcționarea împreună cu clientul de colaborare și mesagerie Microsoft Outlook și Exchange, astfel încât utilizatorii finali să afișeze mesaje Absent de la birou și alte informații de stare.

Informații colectate, procesate sau transmise: Utilizatorii finali utilizează adresa de sign in și parola pentru a se conecta la Lync Server. Împreună cu administratorul, pot publica informații despre starea prezenței și informații de contact care se vor asocia cu operațiunea de sign in. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Alte programe și alți utilizatori Lync vor avea posibilitatea să acceseze informațiile despre prezență și informațiile de contact ale utilizatorului final, pentru a determina starea și informațiile publicate ale acestuia, astfel încât să comunice mai bine cu el, în viitor.

Alegere/control: Utilizatorii finali pot alege ce informații să fie publicate. Administratorul de întreprindere poate configura, de asemenea, informațiile publicate în numele său. Administratorul de întreprindere poate dezactiva capacitatea utilizatorilor finali de a controla informațiile publicate, dacă accesează paginile Utilizatori și Setări IM și prezență din panoul de control Lync Server.

Colaborarea PowerPoint

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Utilizatorii Lync pot afișa, vizualiza și adnota prezentările PowerPoint în timpul unei conversații sau unei întâlniri online.

Informații colectate, procesate sau transmise:

Acțiunile utilizatorului final determină toate utilizările acestei caracteristici - indiferent dacă încarcă, navighează sau adnotează o prezentare PowerPoint. Toate fișierele prezentate într-o conversație sau într-o întâlnire vor fi transmise tuturor participanților la întâlnire, iar aceștia vor avea posibilitatea să le regăsească direct dintr-un folder de pe computer. Deținătorul fișierului sau prezentatorul îi poate împiedica pe alții să salveze fișierul în Lync, dar acest lucru nu îi împiedică să îl regăsească sau să îl vadă. Fișierele PowerPoint sunt stocate în Lync Server în conformitate cu politicile de expirare a conținutului de întâlnire definite de administratorul de întreprindere. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Colaborarea cu PowerPoint îi ajută pe participanții la conversație să susțină prezentări eficiente și să primească feedback.

Alegere/control:

Administratorul de întreprindere are următoarele politici:

 • EnableDataCollaboration – Această politică îi permite administratorului de întreprindere să restricționeze sau să permită toate caracteristicile de colaborare de date – colaborare PowerPoint, partajare de fișiere, interogare ciclică, colaborare pe tabla albă și atașări. Dacă politica este setată la Fals, politicile la nivel de caracteristică pentru aceste caracteristici nu sunt relevante.

 • AllowAnnotations: Această politică îi permite administratorului de întreprindere să restricționeze capacitățile de adnotare în conținutul PowerPoint, pentru participanții la întâlnire.

În plus, prezentatorii pot restricționa adnotările în prezentarea PowerPoint după rolul participantului (Fără, Numai prezentatori, Toți) cu ajutorul casetei de dialog Opțiuni întâlnire. Această setare este disponibilă în funcție de întâlnire.

Modul de confidențialitate

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Modul de confidențialitate este o setare care permite utilizatorilor finali să partajeze informațiile despre prezență (cum ar fi Disponibil, Ocupat, Nu deranjați etc.) numai cu persoanele de contact listate în lista Persoane de contact.

Informații colectate, procesate sau transmise: Activarea Modului de confidențialitate face ca Lync să intre într-un mod în care utilizatorii finali pot comuta setările de utilizator astfel încât informațiile de prezență să fie partajate numai cu persoanele de contact din lista Persoane de contact. Nu se trimit informații la Microsoft

Utilizarea informațiilor: Setarea Mod de confidențialitate este utilizată de Lync pentru a determina dacă să se intre sau nu în Modul de confidențialitate.

Alegere/control:

 • Administratorul de întreprindere, la nivel de rezervor, poate alege să activeze Modul de confidențialitate (utilizând setarea in-band EnablePrivacyMode). După ce a fost activată, implicit, toți utilizatorii finali ai Lync vor comuta la Mod de confidențialitate imediat ce fac sign in.

 • Când pe server este activat Modul de confidențialitate, prin setarea de administrator, utilizatorii finali pot alege ca toți ceilalți să le vadă prezența (modul standard) sau numai persoanele de contact proprii să le vadă prezența (Mod de confidențialitate). Utilizatorii finali își setează starea pe fila Stare, în caseta de dialog Opțiuni.

 • Dacă Mod standard este activat pe server prin setările de administrator, utilizatorii finali nu pot comuta la Mod de confidențialitate. Pot funcționa numai în Mod standard. Cu toate acestea, au posibilitatea să „pre-refuze” Modul de confidențialitate, astfel încât, dacă administratorul comută ulterior la Modul de confidențialitate, să nu fie comutați când fac sign in în Lync.

Linia privată

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Linia privată este o caracteristică prin care se furnizează un număr de telefon suplimentar nepublicat unui utilizator final. Utilizatorul final poate alege să dezvăluie și altor utilizatori final numărul de telefon suplimentar.

Informații colectate, procesate sau transmise: de la caracteristica Linie privată sunt colectate într-un mod asemănător celui în care sunt gestionate apelurile la un număr de telefon neconfidențial obișnuit, ceea ce înseamnă că înregistrările detaliilor apelurilor vor fi stocate la fel ca în cazul oricărui apel.

Există cazuri în care numărul privat va fi trimis din greșeală unui terț, de exemplu când apelantul la numărul privat transferă apelul unei alte persoane.

Utilizarea informațiilor: Aceste informații sunt utilizate pentru a furniza istoricul aparițiilor apelurilor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Colectare și raportare date Înregistrări detalii apel.

Alegere/control: Pentru această caracteristică nu există controale de utilizator final sau de administrator.

Colectare și raportare date Calitatea experienței (QoE)

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Colectarea și raportarea datelor Calitatea experienței (QoE) colectează și raportează calitatea media a comunicațiilor și întâlnirilor peer-to-peer utilizând Lync. Aceste statistici includ adresele IP, rata de pierderi, dispozitivele utilizate, evenimentele de calitate slabă care s-au produs în apel etc.

Informații colectate, procesate sau transmise: Dacă administratorul de întreprindere activează QoE, datele cu privire la calitatea media a comunicațiilor peer-to-peer Lync și a întâlnirilor sunt înregistrate în baza de date QoE. Această funcționalitate nu înregistrează conținutul Lync. Datele QoE sunt stocate în baza de date backend a serverului de monitorizare implementată în întreprindere și sunt raportate într-un set de rapoarte standard ale serverului de monitorizare. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Administratorul de întreprindere are acces la aceste informații și le poate utiliza pentru a colecta feedback cu privire la calitatea media care este transportată în sistem. Aceasta include adresa IP a utilizatorului.

Alegere/control: QoE este activată implicit, însă administratorul de întreprindere trebuie să instaleze un server de monitorizare conectat la o bază de date backend a serverului de monitorizare, pentru a colecta datele QoE. Administratorul de întreprindere poate implementa rapoartele standard de server de monitorizare sau poate crea rapoarte particularizate, interogând baza de date a serverului de monitorizare.

Administratorii de întreprindere pot dezactiva rapoartele QoE, dacă utilizează următorul cmdlet Windows PowerShell pentru Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Controlul accesului pe bază de rol

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Caracteristica Control acces pe bază de rol (RBAC) permite delegarea drepturilor administrative pentru scenarii de administrator de întreprindere. Interacțiunea unui administrator de întreprindere cu interfețele de gestionare poate fi limitată la operațiuni permise specifice și prin care obiectele pot fi modificate.

Informații colectate, procesate sau transmise: Capacitățile unui administrator de întreprindere sunt evaluate la timpul execuției pe baza apartenenței la grup a utilizatorului, în special la grupurile de securitate Active Directory. Capacitățile unui rol în sistem sunt configurate și setate în serverul central de gestionare.

Utilizarea informațiilor: Un administrator de întreprindere poate configura roluri de administrator RBAC suplimentare pentru o implementare dată. Un administrator de întreprindere poate vizualiza toate rolurile în care este membru un alt administrator.

Alegere/control: Acesta este mecanismul de securitate/autorizare pentru activitățile de gestionare IT. Caracteristica nu are nicio influență asupra utilizatorilor finali, care nu o pot vedea.

Înregistrarea

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Această caracteristică permite organizatorilor și/sau prezentatorilor să înregistreze toate aspectele unei sesiuni Lync, inclusiv cine a intrat în întâlnire, în sesiunea audio, video sau de conținut, cum ar fi conversațiile IM, partajarea programelor, prezentările PowerPoint, interogarea ciclică, diapozitivele imprimate și tablele albe. Când organizatorul sau alți prezentatori pun în pauză sau își opresc înregistrarea, celelalte înregistrări în curs nu sunt afectate.

Informații colectate, procesate sau transmise: Dacă prezentatorii aleg să înregistreze, înregistrarea se salvează pe computer. Fișierele video suplimentare generate din înregistrare sunt salvate implicit pe computerul local al prezentatorului, însă pot fi salvate și pe alt computer, dacă se specifică astfel de către prezentatorul care înregistrează. Când utilizatorii încarcă conținut într-o întâlnire, se acordă permisiunea de a adăuga conținutul respectiv în înregistrările pe care le creează acei utilizatori sau alți utilizatori.

Dacă există nereușite în timpul fazei de publicare a înregistrării, este posibil ca datele captate în timpul stării în pauză a unei înregistrări să fie incluse în greșeală în înregistrare. Dacă nu reușește o parte a unei faze de publicare (consultați Managerul de înregistrări pentru o stare „Avertizare...”), înregistrările nu ar trebui să fie distribuite și altora, chiar dacă se pot reda într-un fel oarecare.

Utilizarea informațiilor: Înregistrarea poate fi redată de către oricine are acces la locația în care s-a salvat înregistrarea.

Alegere/control:

Administratorul de întreprindere are următoarele controale:

 • AllowConferenceRecording: Setarea implicită a politicii este False.

  • Pentru utilizatorul care escaladează într-un apel peer-to-peer într-o întâlnire, dacă politica este setată la True, toți prezentatorii au posibilitatea să înregistreze.

  • Pentru utilizatorul care pornește o întâlnire ad-hoc, dacă politica este setată la True (Adevărat), toți prezentatorii au posibilitatea să înregistreze.

  • Pentru utilizatorul care a programat o întâlnire, dacă politica este setată la True (Adevărat) în momentul în care prima persoană se alătură întâlnirii, toți prezentatorii au posibilitatea să înregistreze.

  • Pentru aceste trei scenarii, dacă utilizatorul care a escaladat, a inițiat sau a programat o politică a întâlnirii este setat la False (Fals), înregistrarea nu este disponibilă nici pentru prezentatori, nici pentru participanți.

  • Dacă politica este modificată în timp ce o întâlnire este în curs de desfășurare, politica este posibil să nu intre în vigoare până când toți participanții au ieșit și au intrat din nou în întâlnire.

 • EnableP2PRecording: Setarea implicită este False (Fals) și este setată în momentul în care utilizatorul face sign in în Lync.

  • Dacă este setată la True (Adevărat), utilizatorul care inițiază o conversație cu o persoană care are această politică setată la True (Adevărat) va avea posibilitatea să înregistreze.

  • Utilizatorii pot înregistra numai dacă ambele părți ale comunicării peer-to-peer au permisiunea să înregistreze.

 • AllowExternalToRecord: Setarea implicită este False (Fals). Utilizatorii externi includ atât utilizatorii federalizați, cât și utilizatorii anonimi.

  • Întâlnire: Politica AllowExternalToRecord se aplică în momentul în care prima persoană intră în întâlnire și numai când AllowConferenceRecording este setată la True (Adevărat).

   • Dacă este setată la True (Adevărat), într-o întâlnire în care înregistrarea este permisă, prezentatorii care nu țin de întreprindere vor putea de asemenea să înregistreze. Dacă politica este modificată în timp ce o întâlnire este în curs de desfășurare, noua politică este posibil să nu intre în vigoare până când toți participanții au ieșit și au intrat din nou în întâlnire.

   • Dacă este setată la False (Fals), într-o întâlnire în care înregistrarea este permisă, prezentatorii care nu țin de întreprindere nu vor putea de asemenea să înregistreze. Dacă politica este modificată în timp ce o întâlnire este în curs de desfășurare, noua politică este posibil să nu intre în vigoare până când toți participanții au ieșit și au intrat din nou în întâlnire.

  • Peer to Peer (P2P): Politica AllowExternalToRecord se aplică conversațiilor peer-to-peer numai când politica EnableP2PRecording este setată la True (Adevărat).

   • Dacă este setată la True (Adevărat), utilizatorul care nu ține de întreprindere poate înregistra.

   • Dacă este setată la False (Fals), utilizatorul care nu ține de întreprindere nu poate înregistra, în timp ce utilizatorul care împiedică înregistrarea care nu ține de întreprindere va putea să înregistreze.

Serviciul Grup de răspunsuri - anonimizarea agentului

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Serviciul Grup de răspunsuri (RGS) permite administratorilor de întreprindere să creeze și să configureze unul sau mai multe mici grupuri de răspunsuri în scopul de a direcționa și a trece în lista de așteptare apelurile telefonice de intrare către unul sau mai mulți agenți desemnați sau utilizatori finali. Această caracteristică permite unui agent RGS să gestioneze apelurile fără a-și dezvălui automat identitatea în fața utilizatorului aflat la distanță.

Informații colectate, procesate sau transmise: Identitatea agentului nu este afișată vizual, dacă participantul la distanță utilizează un client Microsoft Communications sau un telefon PSTN, însă identitatea este transmisă în pachete SPD când se adaugă modalitatea IM la un apel vocal anonim. Ca urmare, identitatea poate fi regăsită din urmele clientului. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Un client care nu utilizează Microsoft Communications poate afișa informațiile despre agent în interfața de utilizator și poate dezvălui astfel identitatea agentului. Aceasta poate permite utilizatorului la distanță să apeleze direct un agent, fără să utilizeze RGS.

Alegere/control: Pentru această caracteristică nu există controale de utilizator final sau de administrator.

Înregistrarea în jurnal pe partea server

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Înregistrarea în jurnal pe partea server permite administratorului de întreprindere să colecteze diverse tipuri de trafic care se deplasează către și de la orice domeniu sau URI (Identificator uniform de resurse).

Informații colectate, procesate sau transmise: Dacă administratorul de întreprindere activează înregistrarea în jurnal pentru Lync, atunci deplasarea traficului către și de la domeniul sau URI-ul specificat este inclus în fișierele de jurnal. În funcție de configurație, aceste informații colectate pot fi utilizate la depanări. Informațiile despre utilizatorii finali, cum ar fi următoarele, sunt înregistrate într-un fișier specificat de către administrator: subiectul întâlnirii, locația, mesajele SIP, răspunsurile la invitațiile Lync, informații despre expeditorul și despre destinatarul fiecărui mesaj Lync, ruta urmată de mesaj, lista de persoane de contact, informațiile de prezentă, conținutul conversațiilor IM, dar și numele tuturor programelor partajate, atașărilor, fișierelor Microsoft PowerPoint, tablelor albe și întrebărilor de sondaj și un index al opțiunilor de sondaj pentru care au votat. La Microsoft nu se trimit automat informații, însă administratorul poate alege să trimită informații manual.

Utilizarea informațiilor: Jurnalele pe partea server pot fi utilizate pentru a depana probleme Lync, adică pentru a afla ce probleme apar pe un server sau într-un domeniu.

Alegere/control: Înregistrarea în jurnal pe partea server este dezactivată implicit și trebuie activată de un administrator de întreprindere. Administratorul poate utiliza următoarele cmdleturi de interfață de linie de comandă Windows PowerShell pentru a activa sau a dezactiva această caracteristică pentru un site, pentru un serviciu sau pentru un server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration și Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Pentru a înregistra în jurnal conținutul conversațiilor IM, anumite setări trebuie configurate cu ajutor de la Asistența Microsoft.

Căutarea abilităților

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Această caracteristică permite utilizatorilor finali să caute persoane în întreprindere, utilizând toate proprietățile listate în Microsoft SharePoint (de exemplu, nume, adresă de poștă electronică, abilități, experiență etc.). Această caracteristică este disponibilă numai dacă administratorul de întreprindere a implementat SharePoint și a activat funcționarea împreună a Lync 2010 și SharePoint.

Informații colectate, procesate sau transmise: Interogarea de căutare introdusă în Lync 2010 va fi trimisă la SharePoint Server de întreprindere. Răspunsul de la SharePoint este procesat de Lync 2010, iar rezultatele de căutare și informațiile asociate sunt afișate. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Informațiile introduse de utilizator sunt trimise la SharePoint pentru a obține rezultate de căutare care sunt afișate în Lync 2010.

Alegere/control: Această caracteristică poate fi activată sau dezactivată de către administratorii de întreprindere prin setarea in-band 4.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Depozit unificat de persoane de contact

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Depozitul unificat de persoane de contact constă din trei caracteristici principale:

 1. Îmbinare căutare - Această caracteristică îmbină persoanele de contact Active Directory cu persoanele de contact Outlook astfel încât, atunci când căutați respectiva persoană de contact, va exista o singură intrare în rezultatele de căutare.

 2. Îmbinare persoane de contact – Această caracteristică reunește informațiile de contact din intrările din Outlook și Active Directory, utilizând identificatorul de sign in și/sau de poștă electronică corespondent. După ce a fost identificată o potrivire, Lync 2010 reunește datele din trei surse de date (Outlook, Active Directory și prezență). Aceste date reunite sunt afișate în mai multe componente ale interfeței de utilizator, inclusiv în rezultatele de căutare, lista Persoane de contact și cartea de vizită.

 3. Crearea persoanelor de contact Outlook pentru persoane de contact Lync 2010 (sincronizarea persoanelor de contact) – Lync 2010 va crea persoane de contact Outlook pentru toate persoanele de contact ale utilizatorului, într-un folder de persoane de contact implicit, dacă utilizatorul are Exchange 2010 sau o cutie poștală într-o versiune ulterioară. Dacă creați o copie de rezervă pentru toate persoanele de contact Lync 2010 cu persoane de contact Outlook, utilizatorul poate accesa informațiile de contact Lync 2010 din Outlook, Outlook Web Access și dispozitivele mobile care sincronizează persoanele de contact cu Exchange.

Informații colectate, procesate sau transmise: Lync 2010 reunește informațiile de contact din prezență, Active Directory și Outlook. Aceste informații sunt utilizate intern de Lync 2010. Când creați persoane de contact Outlook, Lync 2010 va scrie în Exchange informațiile despre prezență, informațiile din Active Directory și informațiile de contact din Outlook. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Informații de contact de la prezență, din Active Directory și din Outlook sunt afișate în interfața de utilizator Lync 2010 (lista Persoane de contact, cartea de vizită, rezultatele de căutare etc.). De asemenea, aceste informații pot fi scrise în Exchange, utilizând sincronizarea persoanelor de contact (după cum se descrie mai sus).

Alegere/control: Această caracteristică este activată sau dezactivată de către administratorii Lync Server 2010 prin setarea in-band EnableExchangeContactSync.

Îmbunătățirile calității vocale în Lync 2010

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Lync 2010 furnizează notificări utilizatorilor finali când detectează probleme cu dispozitivul, rețeaua sau computerul, în timpul unui apel.

Informații colectate, procesate sau transmise: Informațiile despre configurarea dispozitivului audio al utilizatorului final, configurarea rețelei și a altor conexiuni media vor fi colectate de Lync 2010 pentru a determina care este cauza calității slabe a componentei audio, în timpul unei conversații vocale. Utilizatorul final va fi informat de către Lync 2010 că există o problemă cu calitatea vocale, în timp ce celorlalți participanți la apel li se afișează doar o notificare prin care se arată că utilizatorii finali utilizează un dispozitiv care provoacă calitatea slabă a componentei audio. Ceilalți utilizatori nu cunosc ce dispozitiv utilizează utilizatorul final. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Informațiile care sunt trimise celorlalți participanți la apel se utilizează pentru a îmbunătăți calitatea apelului.

Alegere/control: Administratorul de întreprindere poate dezactiva notificarea cu privire la calitatea vocală în ce privește dispozitivele, urmând comanda powershell după cum se vede mai jos.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Colaborarea pe tabla albă

Care sunt funcțiile acestei caracteristici: Această caracteristică le permite utilizatorilor finali să partajeze table albe virtuale în Lync 2010 și să le adnoteze în timpul conversațiilor și întâlnirilor online.

Informații colectate, procesate sau transmise: Adnotările efectuate pe table albe vor fi vizualizate de toți participanții. Tablele albe sunt stocate în Lync Server 2010, în conformitate cu politicile de expirare a conținutului de întâlnire. Nu se trimit informații la Microsoft.

Utilizarea informațiilor: Caracteristica Tablă albă îmbunătățește colaborarea, permițându-le participanților la întâlnire să discute idei, să facă schimb de idei, să ia notițe etc.

Alegere/control:

Administratorul de întreprindere are următoarele politici

 • Politica de administrator EnableDataCollaboration – Această politică îi permite administratorului de întreprindere să restricționeze toate caracteristicile de colaborare de date – colaborare PowerPoint, partajare de fișiere, interogare ciclică, colaborare pe tabla albă și atașări. Dacă politica este setată la False, politicile la nivel de caracteristică pentru aceste caracteristici nu sunt relevante.

 • Politica de administrator AllowAnnotations: Această politică îi permite administratorului de întreprindere să restricționeze capacitățile de adnotare ale tuturor participanților la întâlnire. Dacă această setare este dezactivată, utilizatorii finali nu vor vedea un punct de intrare pentru a crea o tablă albă în interfața de utilizator Lync 2010.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă la Microsoft Insider

V-a fost de ajutor această informație?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea traducerii?

Ce v-a afectat experiența?

Aveți feedback suplimentar? (Opțional)

Vă mulțumim pentru feedback!

×