Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare
Calcularea valorilor dintr-un raport PivotTable

Calcularea valorilor dintr-un raport PivotTable

În rapoartele PivotTable, puteți utiliza funcțiile de rezumare în câmpuri de valori pentru a combina valorile din date sursă subiacente. Dacă funcțiile de rezumare și calculele particularizate nu obțin rezultatele dorite, puteți crea propriile formule în câmpuri calculate și elemente calculate. De exemplu, puteți adăuga un element calculat cu formula pentru comisionul de vânzări, care poate fi diferit pentru fiecare regiune. În acest caz, raportul PivotTable va include automat comisionul în subtotaluri și totalurile generale.

Rapoartele PivotTable oferă modalități de a calcula date. Aflați despre metodele de calcul disponibile, modul în care calculele sunt influențate de tipul de date sursă și cum se utilizează formulele în rapoartele PivotTable și PivotChart.

Metode de calcul disponibile

Pentru a calcula valori într-un raport PivotTable, puteți utiliza unul sau toate tipurile de metode de calcul de mai jos:

 • Funcțiile de rezumare în câmpurile de valori    Datele din zona de valori rezumă datele sursă subiacente din raportul PivotTable. De exemplu, următoarele date sursă:

  Exemplu de date sursă pentru un raport PivotTable

 • Generează următoarele rapoarte PivotTable și PivotChart. Dacă creați un raport PivotChart pe baza datelor dintr-un raport PivotTable, valorile din raportul PivotChart reflectă calculele din raportul PivotChart asociat.

  Exemplu de raport PivotTable

  Exemplu de raport PivotChart

 • În raportul PivotTable, coloana Lună conține elementele Martie și Aprilie. Câmpul rând Regiune conține elementele Nord, Sud, Est și Vest. Valoarea de la intersecția coloanei Aprilie cu rândul Nord reprezintă venitul total din vânzări din înregistrările datelor sursă care conțin valorile Lună pentru Aprilie și valorile Regiune pentru Nord.

 • Într-un raport PivotChart, câmpul Regiune poate fi un câmp categorie care afișează Nord, Sud, Est și Vest ca și categorii. Câmpul Lună poate fi un câmp de serie care afișează elementele Martie, Aprilie și Mai ca serii reprezentate în legendă. Un câmp Valori denumit Sumă vânzări poate conține marcatori de date care reprezintă venitul total în fiecare regiune pentru fiecare lună. De exemplu, un marcator de date poate reprezenta, în funcție de poziția sa pe axa verticală (valoare), totalul vânzărilor pentru Aprilie în regiunea Nord.

 • Pentru a calcula câmpurile de valori, sunt disponibile următoarele funcții de rezumare pentru toate tipurile de date sursă, cu excepția datelor sursă OLAP (Online Analytical Processing).

Funcția

Rezumă

Sumă

Suma valorilor. Aceasta este funcția implicită pentru date numerice.

Număr

Numărul valorilor de date. Funcția de rezumare Număr funcționează la fel ca funcția COUNTA. Număr este funcția implicită pentru alte date decât numerele.

Medie

Media valorilor.

Max

Cea mai mare valoare.

Min

Cea mai mică valoare.

Product

Produsul valorilor.

Contor de numere

Numărul de valori de date care sunt numere. Funcția de rezumare Contor de numere funcționează la fel ca funcția COUNT.

StDev

O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

StDevp

Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate datele care urmează să fie rezumate.

Var

O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

Varp

Variația unei populații, unde populația reprezintă toate datele care urmează să fie rezumate.

 • Calcule particularizate    Un calcul particularizat afișează valori pe baza altor elemente sau celule din zona de date. De exemplu, puteți să afișați valori în câmpul de date Sumă vânzări ca procent din vânzările din Martie sau ca total parțial al elementelor din câmpul Lună.

  Următoarele funcții sunt disponibile pentru calcule particularizate în câmpuri de valori.

Funcția

Rezultat

Fără calcul

Afișează valoarea care este introdusă în câmp.

% din totalul general

Afișează valorile ca procente din totalul general al tuturor valorilor sau punctelor de date din raport.

% din totalul coloanei

Afișează toate valorile din fiecare coloană sau serie ca procent din totalul pentru coloană sau serie.

% din totalul rândului

Afișează valoarea din fiecare rând sau categorie ca procent din totalul pentru rând sau categorie.

% din

Afișează valorile ca procente din valoarea Element de bază selectat în Câmp de bază.

% din totalul rândului părinte

Calculează valorile după cum urmează:

(valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte în rânduri)

% din totalul coloanei părinte

Calculează valorile după cum urmează:

(valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte în coloane)

% din total părinte

Calculează valorile după cum urmează:

(valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte a Câmp de bază selectat)

Diferență din

Afișează valori ca diferențe față de valoarea din Element de bază din Câmp de bază.

% Diferență din

Afișează valori ca diferențe procentuale față de valoarea din Element de bază din Câmp de bază.

Total parțial în

Afișează valoarea pentru elemente succesive în Câmp de bază ca total parțial.

% total parțial în

Calculează valoarea pentru elemente succesive în Câmp de bază, care sunt afișate ca total parțial sub formă de procente.

Rang de la cel mai mic la cel mai mare

Afișează rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mic element din câmp ca 1 și cea mai mare valoare cu o valoare de rang mai mare.

Rang de la cel mai mare la cel mai mic

Afișează rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mare element din câmp ca 1 și fiecare valoare mai mică va avea o valoare de rang mai mare.

Index

Calculează valorile după cum urmează:

((valoarea celulei) x (total general al totalurilor generale)) / ((total general rânduri) x (total general coloane))

 • Formule    Dacă funcțiile de rezumare și calculele particularizate nu obțin rezultatele dorite, puteți crea propriile formule în câmpuri calculate și elemente calculate. De exemplu, puteți adăuga un element calculat cu formula pentru comisionul de vânzări, care poate fi diferit pentru fiecare regiune. În acest caz, raportul va include automat comisionul în subtotaluri și totalurile generale.

Cum sunt influențate calculele de tipul datelor sursă

Calculele și opțiunile disponibile într-un raport depind de proveniența datelor sursă: dintr-o bază de date OLAP sau o sursă de date non-OLAP.

 • Calculele bazate pe date sursă OLAP    Pentru rapoartele PivotTable create pe baza cuburilor OLAP, valorile rezumate sunt precalculate pe serverul OLAP înainte ca Excel să afișeze rezultatele. Nu puteți modifica modul în care aceste valori precalculate sunt calculate în raportul PivotTable. De exemplu, nu puteți să modificați funcția de rezumare care este utilizată pentru a calcula câmpuri de date sau subtotaluri, nici să adăugați câmpuri calculate sau elemente calculate.

  De asemenea, dacă serverul OLAP furnizează câmpuri calculate, numite și membri calculați, le veți vedea în Lista de câmpuri PivotTable. În plus, veți vedea toate câmpurile calculate și elementele calculate create folosind macrocomenzi care au fost scrise în Visual Basic for Applications (VBA) și stocate în registrul dvs. de lucru, dar nu veți putea modifica aceste câmpuri sau elemente. Dacă aveți nevoie de alte tipuri de calcule, contactați administratorul bazei de date OLAP.

  Pentru datele sursă OLAP, puteți să includeți sau să excludeți valorile pentru obiecte ascunse atunci când calculați subtotaluri și totaluri generale.

 • Calculele bazate pe date sursă non-OLAP    În rapoartele PivotTable bazate pe alte tipuri de date externe sau pe date din foaia de lucru, Excel utilizează funcția de rezumare Sum pentru a calcula câmpuri de valori care conțin date numerice și funcția de rezumare Count pentru a calcula câmpuri de date care conțin text. Puteți alege o altă funcție de rezumare, cum ar fi Medie, Max sau Min pentru a analiza și particulariza datele. De asemenea, puteți crea propriile formule care utilizează elemente ale raportului sau alte date din foaia de lucru creând un câmp calculat sau un element calculat într-un câmp.

Utilizarea formulelor în rapoarte PivotTable

Puteți crea formule doar în rapoartele bazate pe date sursă non-OLAP. Nu puteți utiliza formule în rapoartele bazate pe o bază de date OLAP. Când utilizați formule în rapoarte PivotTable, trebuie să cunoașteți următoarele reguli pentru sintaxa de formulă și comportamentul formulei:

 • Elementele formulelor PivotTable    În formulele pe care le creați pentru câmpuri calculate și elemente calculate, puteți utiliza operatori și expresii așa cum faceți în alte formule pentru foi de lucru. Puteți să utilizați constante și să faceți referire la date din raport, dar nu puteți utiliza referințe de celule sau nume definite. Nu puteți utiliza funcții pentru foi de lucru care necesită referințe de celule sau nume definite ca argumente, nici funcții matrice.

 • Numele de câmpuri și elemente    Excel utilizează nume de câmpuri și de elemente pentru a identifica aceste elemente de raport în formulele dvs. În exemplul următor, datele din zona C3:C9 utilizează numele de câmp Lactate. Un element calculat din câmpul Tip, care estimează vânzările unui produs nou pe baza vânzărilor de Lactate necesită o formulă precum =Lactate * 115%.

  Exemplu de raport PivotTable

  Notă: Într-un raport PivotChart, numele de câmpuri sunt afișate în lista de câmpuri PivotTable și numele de elemente pot fi vizualizate în fiecare listă verticală de câmpuri. Nu confundați aceste nume cu cele pe care le vedeți în sfaturile despre diagrame, care reflectă nume de serii și de puncte de date.

 • Formulele operează cu sume totale, nu cu înregistrări individuale    Formulele pentru câmpuri calculate calculează suma datelor subiacente pentru orice câmpuri din formulă. De exemplu, formula de câmp calculat =Vânzări * 1,2 înmulțește suma vânzărilor pentru fiecare tip și regiune cu 1,2; aceasta nu înmulțește fiecare vânzare individuală cu 1,2 și adună apoi rezultatele înmulțirii.

  Formulele pentru elemente calculate operează cu înregistrările individuale. De exemplu, formula de element calculat =Lactate * 115% înmulțește fiecare vânzare individuală de Lactate cu 115%, după care rezultatele înmulțirii sunt rezumate împreună în zona Valori.

 • Spațiile, numerele și simbolurile în cadrul numelor    Într-un nume care include mai multe câmpuri, acestea pot fi aranjate în orice ordine. În exemplul de mai sus, celulele C6:D6 pot fi 'Aprilie Nord' sau 'Nord Aprilie'. Utilizați ghilimele simple pentru a încadra numele care au mai multe cuvinte sau care includ numere sau simboluri.

 • Totalurile    Formulele nu pot face referire la totaluri (cum ar fi Total martie, Total aprilie și Total general în exemplu).

 • Numele de câmpuri din referințele la un element    Puteți include numele de câmp într-o referință la un element. Numele elementului trebuie să fie încadrat între paranteze drepte, de exemplu, Regiune[Nord]. Utilizați acest format pentru a evita erorile #NAME? care apar atunci când două elemente din două câmpuri diferite ale unui raport au același nume. De exemplu, dacă un raport conține un element numit Carne în câmpul Tip și alt element numit Carne în câmpul Categorie, puteți preveni erorile #NAME? făcând referire la elemente astfel: Tip[Carne] și Categorie[Carne].

 • Referirea la elemente în funcție de poziție    Puteți face referire la un element în funcție de poziția sa în raport, așa cum este sortat și afișat în prezent. Tip[1] este Lactate și Tip[2] este Fructe de mare. Elementul la care se face referire astfel se poate modifica oricând se modifică pozițiile elementelor sau când sunt afișate sau ascunse diferite elemente. Elementele ascunse nu sunt contorizate în acest index.

  Puteți utiliza poziții relative pentru a face referire la elemente. Pozițiile sunt determinate în raport cu elementul calculat care conține formula. Dacă regiunea curentă este Sud, Regiune[-1] este Nord; dacă regiunea curentă este Nord, Regiune[+1] este Sud. De exemplu, un element calculat poate utiliza formula =Regiune[-1] * 3%. Dacă poziția pe care o introduceți este înaintea primului element sau după ultimul element din câmp, formula generează #REF! eroare.

Utilizarea formulelor în rapoarte PivotChart

Pentru a utiliza formule într-un raport PivotChart, creați-le în raportul PivotTable asociat, unde puteți vedea valorile individuale care reprezintă datele dvs., apoi rezultatele reprezentate grafic în raportul PivotChart.

De exemplu, următorul raport PivotChart arată vânzările pentru fiecare vânzător în funcție de regiune:

Raport PivotChart care arată vânzările pentru fiecare vânzător din fiecare regiune

Pentru a vedea cum ar arăta vânzările dacă ar crește cu 10 procente, puteți crea un câmp calculat în raportul PivotTable asociat care să utilizeze o formulă, cum ar fi =Vânzări * 110%.

Rezultatul apare imediat în raportul PivotChart, așa cum se arată în următoarea diagramă:

Raport PivotChart care arată creșterea vânzărilor cu 10 procente pentru fiecare regiune

Pentru a vedea un marcator de date separat pentru vânzările din regiunea Nord, fără costul transportului în valoare de 8 procente, puteți crea un element calculat în câmpul Regiune cu o formulă precum =Nord - (Nord * 8%).

Diagrama rezultată va arăta așa:

Raport PivotChart cu un element calculat.

Însă un element calculat creat în câmpul Vânzător va apărea ca o serie reprezentată în legendă, iar în diagramă ar fi apărea ca un punct de date în fiecare categorie.

Crearea formulelor într-un raport PivotTable

Important: Nu puteți crea formule într-un raport PivotTable care este conectat la o sursă de date Online Analytical Processing (OLAP).

Înainte să începeți, decideți dacă doriți un câmp calculat sau un element calculat într-un câmp. Utilizați un câmp calculat atunci când doriți să folosiți datele dintr-un alt câmp în formulă. Utilizați un element calculat atunci când doriți ca formula să folosească date din unul sau mai multe elemente specifice dintr-un câmp.

Pentru elementele calculate puteți introduce formule diferite în fiecare celulă. De exemplu, dacă un element calculat denumit NumărPortocale are formula =Portocale * 0,25 pentru toate lunile, puteți să modificați formula în =Portocale * 0,5 pentru iunie, iulie și august.

Dacă aveți mai multe elemente calculate sau formule, puteți ajusta ordinea de calcul.

Adăugarea unui câmp calculat

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Analiză și Proiectare.

 2. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Câmp calculat.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta Nume, tastați un nume pentru câmp.

 4. În caseta Formulă, introduceți formula pentru câmp.

  Pentru a utiliza datele dintr-un alt câmp în formulă, faceți clic pe câmpul din caseta Câmpuri, apoi pe Inserare câmp. De exemplu, pentru a calcula un comision de 15% pentru fiecare valoare din câmpul Vânzări, puteți introduce = Vânzări * 15%.

 5. Faceți clic pe Adăugare.

Adăugarea unui element calculat la un câmp

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Analiză și Proiectare.

 2. Dacă elementele din câmp sunt grupate, pe fila Analiză, în grupul Grup, faceți clic Anulare grupare.

  Imagine Panglică Excel

 3. Faceți clic pe câmpul în care doriți să adăugați elementul calculat.

 4. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Element calculat.

  Imagine Panglică Excel

 5. În caseta Nume, tastați un nume pentru elementul calculat.

 6. În caseta Formulă, introduceți formula pentru element.

  Pentru a utiliza datele dintr-un element în formulă, faceți clic pe acesta în lista Elemente, apoi pe Inserare element (elementul trebuie să provină din același câmp ca elementul calculat).

 7. Faceți clic pe Adăugare.

Introducerea unor formule diferite în fiecare celulă pentru elementele calculate

 1. Faceți clic pe o celulă pentru care doriți să modificați formula.

  Pentru a modifica formula pentru mai multe celule, țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe celulele suplimentare.

 2. În bară de formule, tastați modificările pentru formulă.

Ajustarea ordinii de calcul pentru mai multe elemente calculate sau formule

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Analiză și Proiectare.

 2. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Ordine de rezolvare.

  Imagine Panglică Excel

 3. Faceți clic pe o formulă, apoi pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos.

 4. Continuați până când formulele sunt aranjate în ordinea în care doriți să fie calculate.

Vizualizarea tuturor formulelor utilizate într-un raport PivotTable

Puteți să afișați o listă a tuturor formulelor utilizate în raportul PivotTable curent.

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Analiză și Proiectare.

 2. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Listare formule.

  Imagine Panglică Excel

Editarea unei formule PivotTable

Înainte de a edita o formulă, stabiliți dacă aceasta este într-un câmp calculat sau un element calculat. Dacă formula este într-un element calculat, stabiliți și dacă aceasta este singura formulă pentru elementul calculat.

Pentru elementele calculate, puteți să editați formule individuale pentru anumite celule ale unui element calculat. De exemplu, dacă un element calculat denumit CalcPortocale are formula =Portocale * 0,25 pentru toate lunile, puteți să modificați formula în =Portocale * 0,5 pentru iunie, iulie și august.

Determinați dacă o formulă este într-un câmp calculat sau un element calculat

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Analiză și Proiectare.

 2. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Listare formule.

  Imagine Panglică Excel

 3. În lista de formule, găsiți formula pe care doriți să o modificați listată sub Câmp calculat sau Element calculat.

  Atunci când există mai multe formule pentru un element calculat, formula implicită care a fost introdusă când a fost creat element are numele elementului calculat în coloana B. Pentru formule suplimentare pentru un element calculat, coloana B conține atât numele elementului calculat, cât și numele elementelor care se intersectează.

  De exemplu, aveți o formulă implicită pentru un element calculat numit ElementulMeu și o altă formulă pentru acest element, identificată ca ElementulMeu Vânzări ianuarie. În raportul PivotTable, veți găsi această formulă în celula Vânzări pentru rândul ElementulMeu și coloana Ianuarie.

 4. Continuați utilizând una dintre următoarele metode de editare.

Editarea unei formule pentru un câmp calculat

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Analiză și Proiectare.

 2. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Câmp calculat.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta Nume, selectați câmpul calculat pentru care doriți să modificați formula.

 4. În caseta Formulă, editați formula.

 5. Faceți clic pe Modificare.

Editarea unei formule individuale pentru un element calculat

 1. Faceți clic pe câmpul care conține elementul calculat.

 2. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Element calculat.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta Nume, selectați elementul calculat.

 4. În caseta Formulă, editați formula.

 5. Faceți clic pe Modificare.

Editarea unei formule individuale pentru o anumită celulă a unui element calculat

 1. Faceți clic pe o celulă pentru care doriți să modificați formula.

  Pentru a modifica formula pentru mai multe celule, țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe celulele suplimentare.

 2. În bară de formule, tastați modificările pentru formulă.

  Sfat: Dacă aveți mai multe elemente calculate sau formule, puteți ajusta ordinea de calcul. Pentru mai multe informații, consultați Ajustarea ordinii de calcul pentru mai multe elemente calculate sau formule.

Ștergerea unei formule PivotTable

Notă: Ștergerea unei formule PivotTable o elimină definitiv. Dacă nu doriți să eliminați definitiv o formulă, puteți să ascundeți câmpul sau elementul glisându-l în afara raportului PivotTable.

 1. Determinați dacă formula este într-un câmp calculat sau un element calculat.

  Câmpurile calculate apar în Lista de câmpuri PivotTable. Elementele calculate apar ca elemente în alte câmpuri.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a șterge un câmp calculat, faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  • Pentru a șterge un element calculat, în raportul PivotTable, faceți clic pe câmpul care conține elementul pe care doriți să-l ștergeți.

   Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Analiză și Proiectare.

 3. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Câmp calculat sau pe Element calculat.

  Imagine Panglică Excel

 4. În caseta Nume, selectați câmpul sau elementul pe care doriți să-l ștergeți.

 5. Faceți clic pe Ștergere.

Vizualizarea tuturor formulelor utilizate într-un raport PivotTable

Pentru a afișa o listă a tuturor formulelor utilizate în raportul PivotTable curent, procedați astfel:

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

 2. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Listare formule.

Editarea unei formule PivotTable

 1. Determinați dacă formula este într-un câmp calculat sau un element calculat. Dacă formula este într-un element calculat, stabiliți dacă aceasta este singura formulă pentru elementul calculat procedând astfel:

  1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  2. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Listare formule.

  3. În lista de formule, găsiți formula pe care doriți să o modificați listată sub Câmp calculat sau Element calculat.

   Dacă există mai multe formule pentru un element calculat, formula implicită care a fost introdusă atunci când a fost creat element are numele de element calculat în coloana B. Pentru formulele suplimentare ale unui element calculat, coloana B conține atât numele de element calculat, cât și numele elementelor de intersecție.

   De exemplu, aveți o formulă implicită pentru un element calculat numit ElementulMeu și o altă formulă pentru acest element, identificată ca ElementulMeu Vânzări ianuarie. În raportul PivotTable, veți găsi această formulă în celula Vânzări pentru rândul ElementulMeu și coloana Ianuarie.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  Editarea unei formule pentru un câmp calculat    

  1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  2. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Câmp calculat.

  3. În caseta Nume, selectați câmpul calculat pentru care doriți să modificați formula.

  4. În caseta Formulă, editați formula.

  5. Faceți clic pe Modificare.

   Editarea unei formule individuale pentru un element calculat    

  6. Faceți clic pe câmpul care conține elementul calculat.

  7. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Element calculat.

  8. În caseta Nume, selectați elementul calculat.

  9. În caseta Formulă, editați formula.

  10. Faceți clic pe Modificare.

   Editarea formulelor individuale pentru anumite celule ale unui element calculat    

   De exemplu, dacă un element calculat denumit CalcPortocale are formula =Portocale * 0,25 pentru toate lunile, puteți să modificați formula în =Portocale * 0,5 pentru iunie, iulie și august.

  11. Faceți clic pe o celulă pentru care doriți să modificați formula.

   Pentru a modifica formula pentru mai multe celule, țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe celulele suplimentare.

  12. În bară de formule, tastați modificările pentru formulă.

 3. Dacă aveți mai multe elemente calculate sau formule, ajustați ordinea de calcul procedând astfel:

  1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  2. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Ordine de rezolvare.

  3. Faceți clic pe o formulă, apoi pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos.

  4. Continuați până când formulele sunt aranjate în ordinea în care doriți să fie calculate.

Ștergerea unei formule PivotTable

Sfat: Dacă nu doriți să ștergeți definitiv o formulă, puteți să ascundeți un câmp sau un element. Pentru a ascunde un câmp, glisați-l în afara raportului.

 1. Determinați dacă formula este într-un câmp calculat sau un element calculat.

  Câmpurile calculate apar în Lista de câmpuri PivotTable. Elementele calculate apar ca elemente în alte câmpuri.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  Ștergerea unui câmp calculat    

  1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  2. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Câmp calculat.

  3. În caseta Nume, selectați câmpul pe care doriți să-l ștergeți.

  4. Faceți clic pe Ștergere.

   Ștergerea unui element calculat    

  5. Faceți clic pe câmpul care conține elementul pe care doriți să-l ștergeți.

  6. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Element calculat.

  7. În caseta Nume, selectați elementul pe care doriți să-l ștergeți.

  8. Faceți clic pe Ștergere.

Pentru a rezuma valorile dintr-un raport PivotTable în Excel pentru web, puteți utiliza funcții rezumative cum ar fi Sum, Count și Average. Funcția Sum este utilizată implicit pentru valori numerice în câmpurile de valori, dar iată cum să alegeți o altă funcție de rezumare:

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe PivotTable, apoi faceți clic pe Afișare listă câmpuri.

 2. În lista Câmpuri PivotTable, sub Valori, faceți clic pe săgeata de lângă câmpul valoare.

 3. Faceți clic pe Setări câmp valoare.

 4. Alegeți funcția de rezumare dorită și faceți clic pe OK.

Notă: Funcțiile de rezumare nu sunt disponibile în rapoartele PivotTable bazate pe sursa de date OLAP (Online Analytical Processing).

Utilizați această funcție de rezumare

Pentru a calcula

Sum

Suma valorilor. Este utilizată implicit pentru câmpurile valoare care conțin valori numerice.

Count

Numărul de valori nevide. Funcția rezumativă Count funcționează la fel ca funcția COUNTA. Count este utilizată în mod implicit pentru câmpurile valoare care conțin valori non-numerice sau necompletate.

Average

Media valorilor.

Max

Cea mai mare valoare.

Min

Cea mai mică valoare.

Product

Produsul valorilor.

Count Numbers

Numărul de valori care conțin numere (este diferită de Count, care include valori nevide).

StDev

O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

StDevp

Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate datele care urmează să fie rezumate.

Var

O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

Varp

Variația unei populații, unde populația reprezintă toate datele care urmează să fie rezumate.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba oricând un expert de la Excel Tech Community sau puteți obține asistență de la comunitatea Answers.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×