Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Acest subiect de ajutor descrie comenzile rapide de la tastatură pentru activități comune în Microsoft Office InfoPath 2007, cum ar fi activități atunci când proiectați șabloane formular. Aceste comenzi rapide de la tastatură se referă la aspectul tastaturii SUA. Tastele de pe alte aspecte de tastatură pot nu corespund exact tastele de pe o tastatură SUA.

Pentru comenzi rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele sunt separate printr-un semn plus (+). Pentru comenzi rapide de la tastatură în care se apasă o tastă imediat urmată de altă tastă, tastele sunt separate printr-o virgulă (,).

Pentru a imprima acest subiect, apăsați tasta TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

În acest articol

Proiectarea șabloanelor formular

Dezvoltarea șabloanelor formular

Pentru aceasta

Apăsați

Proiectarea unui șablon de formular nou.

CTRL+SHIFT+D

Notă: În cazul în care caseta de dialog Introducere este deschis, apăsați tasta TAB până când se selectează proiectarea unui șablon formular și apoi apăsați pe ENTER.

Deschiderea casetei de dialog Deschidere în modul proiectare.

CTRL+O sau CTRL+F12

Afișarea panoului de activitate Activități de proiectare.

ALT+N

Examinarea șablonului formular curent.

CTRL+SHIFT+B

Căutarea unui cuvânt sau a unei expresii.

CTRL+F

Înlocuirea unui cuvânt sau a unei expresii.

CTRL+H

Decuparea textului sau a elementului selectat.

CTRL+X

Copierea textului sau a elementului selectat.

CTRL+C

Lipirea unui text sau a unui element.

CTRL+V

Imprimarea șablonului formular curent.

CTRL+P

Afișarea proprietăților controlului selectat.

ALT+ENTER

Inserarea unui control.

ALT + I C

Selectarea controlului anterior.

CTRL+< (semnul mai mic) sau SHIFT+TAB

Selectarea controlului următor.

CTRL+> (semnul mai mare) sau TAB

Deschideți Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Deschideți site-ul Microsoft Office Developer Center Web într-un browser Web.

ALT + H, POT

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Selectarea până la începutul paragrafului.

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea până la sfârșitul paragrafului.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea textului, a graficii sau a câmpului cu o linie mai sus sau cu o linie mai jos.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Inserarea unui sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Inserarea simbolului Euro.

CTRL+ALT+E

Formatarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Eliminarea totală a formatării.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Aplicarea sau eliminarea formatării aldine din textul selectat.

CTRL+B

Aplicarea sau eliminarea formatării cursive din textul selectat.

CTRL+I

Aplicarea sau eliminarea sublinierii din textul selectat.

CTRL+U

Aplicarea sau eliminarea tăierii textului selectat.

ALT+SHIFT+K

Aplicarea sau eliminarea formatării ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+SEMNUL EGAL

Aplicarea sau eliminarea formatării ca indice din textul selectat.

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplicarea sau eliminarea stilul Normal la textul selectat.

CTRL+SHIFT+N

Aplicarea sau eliminarea stilul titlu 1 la textul selectat.

ALT+CTRL+1

Aplicarea sau eliminarea stilului titlu 2 la textul selectat

ALT+CTRL+2

Aplicarea sau eliminarea stilului titlu 3 la textul selectat.

ALT+CTRL+3

Aplicarea sau eliminarea formatării de listă cu marcatori din paragraful selectat.

CTRL+SHIFT+L

Indentarea la stânga a unui paragraf.

CTRL+M

Eliminarea indentării din stânga a unui paragraf.

CTRL+SHIFT+M

Alinierea stânga-dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+J

Alinierea la dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+R

Centrarea paragrafului selectat.

CTRL+E

Alinierea la stânga a paragrafului selectat.

CTRL+L

Mărirea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+VIRGULĂ

Micșorarea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+PUNCT

Deschiderea panoului de activități Font.

CTRL+D

Lucrul cu tabelele

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea unui tabel repetabil.

ALT + I, G

Modificarea lățimii coloanei de la stânga bordurii fără modificarea lățimii celorlalte coloane.

Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce glisați bordura coloanei.

Modificarea înălțimii rândului de deasupra sau de sub bordură, fără a modifica înălțimea celorlalte rânduri.

Notă: Pentru rânduri care sunt dimensionate la lor înălțimea minimă, această comandă rapidă modifică înălțimea rândului de deasupra bordura. Înălțimea minimă a unui rând este determinat de mai multe factori, inclusiv dacă acesta conține text sau controale.

Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce glisați bordura rândului.

Redimensionarea tuturor rândurilor și coloanelor selectate la aceeași înălțime sau lățime.

Țineți apăsată tasta ALT în timp ce glisați bordura rândului sau a coloanei.

Comutarea între celula următoare și anterioară din tabel.

TAB sau SHIFT + TAB
TAB adaugă un rând nou într-un tabel, dacă apăsați pe ea în timp ce cursorul se află în ultima celulă din ultimul rând.

Selectarea sau anularea selectării unei celule din tabel.

F2

Efectuarea corecțiilor și salvarea modificărilor

Pentru aceasta

Apăsați

Găsirea următoarei greșeli de ortografie sau a următoarei erori gramaticale.

Notă: Trebuie să fie bifată caseta de selectare Verificarea ortografiei în timpul tastării (apăsați ALT + T, apoi apăsați O).

ALT+F7

Salvarea sau publicarea șablonului de formular curent.

Notă: Această comandă rapidă deschide o casetă de dialog care oferă o alegere între a salva sau a publica formularul. Dacă alegeți să ascundeți această casetă de dialog în viitor, apăsând ALT+SHIFT+F2 se afișează caseta de dialog Salvare ca.

ALT+SHIFT+F2

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultima acțiune.

CTRL+Y

Salvarea șablonului de formular curent.

SHIFT+F12

Examinarea unui șablon formular înainte de imprimare

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea casetei de dialog Examinare înaintea imprimării.

ALT+F, V

Deplasarea la pagina următoare.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la pagina anterioară.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mărirea pentru o vizualizare apropiată a șablonului de formular.

ALT+SEMNUL EGAL

Micșorarea pentru o vizualizare mai largă a șablonului de formular la o dimensiune mai mică.

ALT+CRATIMĂ

Începutul paginii

Obținerea ajutorului

Utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut Ajutor Microsoft Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte tipuri de conținut de Ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Reveniți la InfoPath 2007 ajutor și articole introductive acasă.

ALT+HOME

Selectarea elementului următor.

TAB

Selectarea elementului anterior.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii implicite pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor nume Program , selectarea elementului următor sau anterior, respectiv.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor nume Program , extinderea sau restrângerea elementului selectat.

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Revenirea la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor (butonul Redirecționare).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Defilarea în fracțiuni mai mari în sus sau în jos în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (apăsați F1).

SHIFT+F10

Opriți ultima acțiune (Butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

Notă: Dacă subiectul de ajutor curent nu este fereastra activă, apăsați F6, apoi apăsați CTRL + P.

CTRL+P

Modificarea stării de conexiune.

F6, SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați textul în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate.

F6, săgeată în jos (apăsați în mod repetat)

Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente, caseta de tip de cuvinte pentru a căuta și lista Căutare .

F6

În cuprinsul din vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau anterior respectiv.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

În cuprinsul din vizualizarea arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea hyperlinkului următor sau selectarea Afișare totală ori Ascundere totală din partea de sus a subiectului.

TAB

Selectarea hyperlinkului anterior.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru hyperlinkul selectat, Afișare totală sau Ascundere totală.

ENTER

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

CTRL+P

Tastarea unei întrebări de căutare

Înainte să aveți posibilitatea să tastați o întrebare de căutare, selectați caseta tastați o întrebare pentru ajutor .

Cum

 1. Apăsați ALT pentru a afișa bara de meniu.

 2. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când apare cursorul în caseta tastați o întrebare pentru ajutor .

 3. Tastați întrebarea dvs.

 • Pentru a trimite un termen de căutare pe care ați tastat în caseta tastați o întrebare pentru ajutor , apăsați pe ENTER.

Începutul paginii

Utilizarea meniurilor, barele de instrumente și panouri de activitate

Accesarea și utilizând meniul bare și barele de instrumente

Înainte de a le puteți muta sau a redimensiona o bară de instrumente, mai întâi trebuie să selectați-l.

Cum

 1. Apăsați ALT pentru a afișa bara de meniu.

 2. Apăsați CTRL + TAB în mod repetat pentru a selecta o bară de instrumente.

 3. Apăsați CTRL + bara de spațiu pentru a afișa meniul de Opțiuni bara de instrumente .

 4. Apăsați S sau M pentru a selecta comanda Mutare sau Dimensiune .

Pentru aceasta

Apăsați

Mutați o bară de instrumente.

CTRL + tastele săgeată

Anularea andocării o bară de instrumente.

SĂGEATĂ ÎN JOS (apăsați de mai multe ori)

Andocarea o bară de instrumente vertical la stânga sau la dreapta a ecranului.

SĂGEATĂ la stânga sau săgeată la dreapta (apăsați în mod repetat)

Selectați bara de meniu sau închide un meniu deschis și submeniu în același timp.

ALT sau F10

După ce apăsați F10 sau ALT pentru a selecta bara de meniu, selectați un panou de activități sau bara de instrumente. Apăsați tastele în mod repetat pentru a muta focalizarea între barele de instrumente deschisă, meniul bare și panouri de activitate.

CTRL + TAB sau CTRL + SHIFT + TAB

Atunci când este selectată o bară de instrumente sau meniu, selectați butonul următor sau meniu pe bara de instrumente.

TAB sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată o bară de instrumente sau meniu, selectați butonul anterioară sau meniu pe bara de instrumente.

SHIFT + TAB sau săgeată la stânga

Deschideți meniul selectat sau efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau comandă.

ENTER

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat.

SHIFT+F10

Afișați bara meniu de comenzi rapide de titlu.

ALT+BARA DE SPAȚIU

Atunci când un meniu sau un submeniu este deschis, selectați comanda următoare.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Atunci când un meniu sau un submeniu este deschis, selectați comanda anterioară.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați meniul din partea stângă. Când este deschis un submeniu, comutarea între meniul principal și submeniu.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați meniul la dreapta. Când este deschis un submeniu, comutarea între meniul principal și submeniu.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați prima comandă pe meniu sau un submeniu.

HOME

Selectați Ultima comandă pe meniu sau un submeniu.

END

Închiderea unui meniu deschis. Atunci când este deschis un submeniu, închiderea numai a submeniului.

ESC

Deschideți meniul selectat.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Când este deschis un meniu scurtat, afișarea setului complet de comenzi.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Comutați între panoul de activități și șablonul de formular activ.

F6

Selectați elementul următor din panoul de activități.

TAB

Selectați elementul anterior din panoul de activități.

SHIFT+TAB

Notă: Utilizați tastatura pentru a selecta orice comanda de meniu pe bara de meniu. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniu. Apăsați pe litera subliniată în numele element de meniu care conține comanda dorită.

Accesarea și utilizarea panourilor de activitate

Înainte de a lucra cu un panou de activități, trebuie mai întâi deschideți-l și selectați-o.

Cum

 1. Apăsați CTRL + F1 pentru a deschide panoul de activități.

 2. Apăsați F6 pentru a selecta bara de meniu.

 3. Apăsați CTRL + bara de spațiu pentru a afișa meniul de opțiuni de panoul de activități.

 4. Apăsați M sau S pentru a selecta comanda Mutare sau Dimensiune .

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea panoului de activitate Activități de proiectare.

ALT+N

Trecerea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă: Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea pe bara de meniu, apoi apăsați CTRL + TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția contrară acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Redimensionarea unui panou de activitate (după ce selectați comanda Dimensiune ).

Tastele săgeți

Deplasarea unui panou de activitate (după ce selectați comanda Mutare ).

Tastele săgeți

Deschideți panoul de activități sau a ascunde panoul de activități curent.

CTRL+F1

Comutați la un panou de activități din fereastra programului activ. (Poate fi necesar să apăsați F6 mai multe ori).

F6

Atunci când un meniu este activ sau o bară de instrumente este activă, deplasați-vă la un panou de activități. (Poate fi necesar să apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Deschideți meniul de opțiuni de panoul de activități.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Închiderea unui meniu dacă una este deschis în prezent sau reveniți la șablonul de formular.

ESC

Atunci când un panou de activități este activ, selectați opțiunea următoare în panoul de activități.

TAB

Atunci când un panou de activități este activ, selectați opțiunea anterior în panoul de activități.

SHIFT+TAB

Mută în sus între opțiunile dintr-un submeniu selectat sau deplasarea între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos între opțiunile dintr-un submeniu selectat, sau deplasarea între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat.

ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide într-un șablon formular sau deschiderea unui meniu vertical pentru elementul din panoul activitatea selectată.

SHIFT+F10

Atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima comandă pe meniu sau un submeniu.

HOME

Atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați Ultima comandă pe meniu sau un submeniu.

END

Mutați în partea de sus a listei de panoul activitatea selectată.

CTRL+HOME

Mutați în partea de jos a listei de panoul activitatea selectată.

CTRL+END

Începutul paginii

Utilizarea casetelor de dialog

Accesarea și selectarea opțiunilor din casetele de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Deschidere în modul proiectare.

CTRL+O sau CTRL+F12

Deplasarea dintr-o casetă de dialog deschisă înapoi la formular, pentru casetele de dialog care acceptă acest comportament.

ALT+F6

Deplasarea la opțiunea următoare.

TAB

Deplasarea la opțiunea anterioară.

SHIFT+TAB

Comutarea la următoarea filă.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară.

CTRL+SHIFT+TAB

Comutarea la următoarea categorie.

TAB

Notă: După ce selectați o categorie, utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la numele categoriei dorite.

Comutarea la categoria precedentă.

SHIFT+TAB

Notă: După ce selectați o categorie, utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la numele categoriei dorite.

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă sau dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat ori bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă este închisă și deplasarea la o anumită opțiune din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni ori bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea listei verticale selectate.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea listei verticale selectate sau anularea unei comenzi, apoi închiderea casetei de dialog.

ESC

Rularea comenzii selectate.

ENTER

Salt la folderul anterior.

ALT+1

Deschiderea folderului aflat cu un nivel mai sus decât folderul selectat.

ALT+2

Ștergerea folderului sau a fișierului selectat.

ALT+3

Crearea unui subfolder nou în folderul deschis.

ALT+4

Comutarea între vizualizările Imagini reduse, Dale, Pictograme, ListăDetalii, Proprietăți și Examinare.

ALT+5

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru folderul sau fișierul selectat.

SHIFT+F10

Deschideți lista Căutați sau Salvare în (denumită în bara de adrese în Windows Vista).

F4

Actualizarea listei folderelor sau fișierelor din caseta de dialog Deschidere, Deschidere în modul proiectare sau Salvare ca.

F5

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un câmp în care puteți să tastați sau lipiți o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectați de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Începutul paginii

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active.

CTRL+W sau CTRL+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei active după ce minimizarea sau maximizare.

CTRL+F5

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare.

CTRL+F6

Atunci când sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Atunci când nu este maximizată o fereastră document, efectuați comanda Mutare (în meniul Control pentru fereastra). Utilizați tastele săgeată pentru a muta ferestrei și apăsați ESC când ați terminat.

CTRL+F7

Atunci când o fereastră document nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control pentru fereastra). Apăsați tastele săgeți pentru redimensionarea ferestrei și apăsați ESC când ați terminat.

CTRL+F8

Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate care a fost redimensionate.

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Deplasarea în cadrul textului

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează la sfârșitul liniei.

END

Mută la începutul liniei.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×