Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Notă:  Power Query este cunoscut sub numele de Obțineți și transformați în Excel 2016. Informațiile furnizate aici se aplică pentru ambele. Pentru a afla mai multe, consultați Despre Power Query în Excel.

ULTIMA ACTUALIZARE 20 aprilie 2018

1. TERMENII ACORDULUI

Acesta este un acord între dvs. ("dvs." sau "al dvs.") și Microsoft Corporation (sau, în funcție de locul unde locuiți, unul dintre afiliații noștri) ("Microsoft", "noi", "noi" sau "al nostru"). Termenii acestui acord ("acord") se aplică la accesul și utilizarea de către dvs. a Serviciului de Power Query Microsoft ("Serviciile"). Serviciile le permit utilizatorilor să caute anumite seturi de date utilizând Microsoft Power Query pentru Microsoft Excel ("Insertul"). Dacă utilizați Serviciile în legătură cu un abonament la Power BI pentru Microsoft 365 ("Power BI"), Serviciile vă vor permite, de asemenea, să partajați anumite informații cu alte persoane din organizația dvs. (Pentru mai multe informații despre Power BI, consultați www.powerbi.com.) Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor, acceptați condițiile acestui contract. Dacă nu le acceptați, nu accesați și nu utilizați Serviciile. Dacă accesați Serviciile în Germania, Acordul german vi se aplică.

2. DATE

Sunteți unicul răspunzător pentru toate datele utilizate în conexiune cu accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor („Date”) și orice programe software sau servicii pe care le utilizați în conexiune cu accesarea sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor, inclusiv, dar nu limitat la, efectuarea pașilor necesari pentru a copia de rezervă aceste Date, programe software sau servicii.

3. SERVICIILE

3.1. Cum se utilizează Serviciile.

Puteți să accesați și să utilizați Serviciile doar în conformitate cu condițiile acestui acord și cu politicile și procedurile pe care le-am desemnat pentru utilizarea Serviciilor. Cu condiția să respectați condițiile acestui acord, puteți utiliza Serviciile pentru (a) a căuta și a descoperi anumite surse de date și de date disponibile public și (b) dacă aveți un abonament la Power BI, partajați interogările și datele cu alte persoane din organizația dvs. și accesați interogările și datele partajate de alte persoane din organizația dvs.

3.2. Cum nu trebuie utilizate Serviciile.

În timpul utilizării Serviciilor nu aveți dreptul:

  • (a) să filtrați, să preluați, să adnotați, să generați sau să publicați orice Date sau alt conținut prin intermediul Serviciilor (i) al căror proprietar nu sunteți, dacă nu ați obținut permisiunea de la proprietarul de drept pentru o astfel de utilizare, sau (ii) care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate ale unei terțe părți, alte drepturi de proprietate intelectuală, condițiile de utilizare (inclusiv, fără limitare, politicile de utilizare API) sau alte condiții referitoare la acele Date sau la alt conținut;

  • (b) să închiriați, să împrumutați, să vindeți sau să transferați Serviciile unei terțe părți sau să utilizați Serviciile pentru servicii de găzduire comerciale;

  • (c) să utilizați metode neautorizate pentru a modifica sau a redirija Serviciile sau pentru a încerca să le modificați sau să le redirecționați;

  • (d) să deteriorați, să dezactivați sau să afectați Serviciile (sau rețelele conectate la Servicii) sau să interferați altfel cu capacitatea unei persoane de a accesa și de a folosi Serviciile;

  • (e) să accesați sau să utilizați Serviciile în orice mod care este ilegal sau promovează activități ilegale, inclusiv, fără limitare, în orice manieră care ar putea fi discriminatorie în baza unei caracteristici care face obiectul protecției, cum ar fi rasa, proveniența, originea, starea civilă, sexul, religia, naționalitatea, dizabilitățile, orientarea sexuală sau vârsta;

  • (f) să încălcați reglementările locale, statale, naționale, federale, provinciale sau alte reglementări aplicabile cu privire la confidențialitatea consumatorului;

  • (g) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod care încalcă Politica Microsoft Antispam de la https://privacy.microsoft.com/en-US/; sau

  • (h) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod defăimător, ofensator, rău intenționat sau nociv unei persoane sau entități.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE

4.1. Rezervarea drepturilor; fără altă licență

Cu excepția utilizării dvs. limitate și a drepturilor de acces la Servicii, astfel cum sunt stabilite în acest acord, Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi neasferite în mod expres în acest contract. Nu există drepturi suplimentare (inclusiv licențe implicite, drepturi sau legăminte) care sunt acordate prin implicare, estoppel sau altfel. Prin facilitarea descoperirii datelor și a accesului la acestea, Microsoft nu vă acordă niciun drept de a accesa sau de a utiliza astfel de date.

4.2. Licența la Microsoft.

Prin utilizarea Serviciilor, licențiați Microsoft (cu dreptul de a sub licenția mai multor sub licențiați și prin mai multe niveluri de sub licențiere), în cadrul drepturilor dvs. de proprietate intelectuală, orice drepturi de care aveți nevoie Microsoft pentru a utiliza sau a procesa Datele prin intermediul Serviciilor sau al oricăror alte informații pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs., exclusiv în scopul de a permite Microsoft să vă furnizeze Serviciile sau serviciile de asistență (dacă există). De asemenea, acordați Microsoft dreptul de a urmări și a înregistra modele de utilizare, tendințe și alte date statistice legate de utilizarea de către dvs. a Serviciilor pentru utilizarea internă de către Microsoft.

4.3. Fără pretenția de proprietate din partea Microsoft.

Microsoft nu pretinde nicio proprietate sau control asupra Datelor sau a altor informații pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs. Este exclusiv responsabilitatea dvs. să protejați drepturile pe care le puteți avea asupra Datelor și a acestor informații.

4.4. Fără pretenția de proprietate din partea dvs.

Cu excepția cazului în care se permite în mod expres conform acestui acord, nu veți emite nicio pretenție de proprietate sau control asupra Serviciilor.

4.5. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Vă veți asigura că aveți drepturile necesare asupra datelor, programelor software sau serviciilor pe care le utilizați în legătură cu Serviciile și că utilizarea de către dvs. a oricăror astfel de Date, programe software sau servicii nu va încălca proprietatea intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale niciunei terțe părți. Veți obține toate drepturile necesare și veți respecta toate licențele sau alte condiții, de la proprietarul de drept al acestor Date, programe software sau servicii pe care nu le dețineți. Veți accesa și utiliza Serviciile (a) fără a încălca drepturile oricărei terțe părți sau fără a pretinde că Microsoft se supune altor obligații față de dvs. sau față de orice terț și (b) doar într-un mod care respectă toate legile și reglementările aplicabile.

5. NIVELURI DE SERVICII; SECURITATE

5.1. Niveluri de servicii.

Microsoft nu are nicio obligație de a furniza niciun serviciu de asistență pentru Servicii. Serviciile pot fi inaccesibile din motive planificate și neplanificate, între care se numără actualizările de întreținere, penele de curent, erorile de sistem, perioadele extinse de nefuncționare și alte întreruperi. În timpul acestor perioade, este posibil să nu puteți accesa sau utiliza toate Serviciile sau o parte a acestora. Unele sau toate Datele se pot pierde. În eventualitatea unei pene sau a unei întreruperi pe care Microsoft o consideră ca posibilă cauză de risc pentru Servicii, este la discreția absolută a Microsoft să determine suspendarea Serviciilor.

5.2. Securitate.

Utilizăm o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a ne proteja împotriva accesului neautorizat la Servicii sau utilizării acestora; cu toate acestea, nu putem garanta că vom avea succes în acest sens. În consecință, fără a se limita la orice alte prevederi ale acestui acord, confirmați că vă asumați întreaga responsabilitate pentru securitatea, protecția și copierea backup corespunzătoare a Datelor, precum și pentru orice alte date, programe software sau servicii pe care le utilizați în legătură cu Serviciile. Vă încurajăm ferm, acolo unde este cazul și dacă este cazul, să luați măsuri pentru a proteja datele, inclusiv, fără a se limita la utilizarea tehnologiei de criptare, pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat și a arhiva cu rutină datele.

5.3. Breșă de securitate – Notificare către Microsoft.

Ne veți notifica prompt dacă aflați despre o breșă de securitate legată de Servicii.

6. CONFIDENȚIALITATE

Software-ul poate colecta informații despre dvs. și despre utilizarea de către dvs. a software-ului și le poate trimite la Microsoft. Microsoft poate utiliza aceste informații pentru a furniza servicii și a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Drepturile dvs. de renunțare, dacă există, sunt descrise în documentația produsului. Unele caracteristici din software pot permite colectarea de date de la utilizatorii aplicațiilor dvs. care accesează sau utilizează software-ul. Dacă utilizați aceste caracteristici pentru a activa colectarea datelor în aplicațiile dvs., trebuie să vă conformați legislației în vigoare, inclusiv obținerii consimțământului de utilizator necesar, și să mențineți o politică de confidențialitate proeminentă care informează cu precizie utilizatorii despre modul în care le utilizați, colectați și partajați datele. Puteți afla mai multe despre colectarea și utilizarea datelor de către Microsoft în documentația produsului și în Angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft, la https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Sunteți de acord să vă conformați tuturor prevederilor aplicabile ale Angajamentului de respectare a confidențialității Microsoft.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. În măsura în care Microsoft este o persoană împuternicită de operatorul de date cu caracter personal sau un subcontractant în legătură cu software-ul, Microsoft stabilește intrarea în vigoare a angajamentelor aferente termenilor Regulamentului general privind protecția datelor din Uniunea Europeană ai termenilor serviciilor online pentru toți clienții la 25 mai 2018, la http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. PRACTICILE DVS. DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă colectați, stocați sau procesați în alt mod informații cu caracter personal în timp ce utilizați Serviciile, trebuie: (a) să respectați toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor; și (b) să obțină autorizarea suficientă de la persoanele care furnizează informațiile pentru a permite prelucrarea informațiilor de către Microsoft, afiliații, filialele și furnizorii săi de servicii (denumite colectiv "Părți Microsoft") după cum este analizat prin prezentul acord, inclusiv (i) transferul informațiilor către părțile Microsoft pentru prelucrarea lor; și (ii) prelucrarea informațiilor în afara jurisdicției în care vă sunt furnizate informațiile, cum ar fi stocarea și alte prelucrări din Statele Unite ale Americii..

8. SOFTWARE

Pentru a utiliza aceste servicii, trebuie să descărcați și să instalați Pluginul. Este posibil să verificăm automat versiunea Pluginului. Este posibil să descărcăm automat upgrade-uri ale Pluginului pe computerul dvs., pentru a actualiza, a îmbunătăți și a dezvolta și mai mult Serviciile.

9. NOTIFICĂRI

9.1 Notificări pe care vi le trimitem.

Sunteți de acord că Microsoft vă poate furniza notificări într-o manieră determinată de Microsoft, la discreția sa, inclusiv și fără limitări prin postarea notificărilor de acest fel pe un portal sau un site web al centrului de dezvoltare a comunității pentru Servicii. Cât timp puteți să accesați și să utilizați Serviciile, aveți software-ul și hardware-ul necesare pentru a primi aceste notificări. Dacă nu consimțiți să primiți notificări electronice, trebuie să încetați utilizarea Serviciilor.

9.2. Notificările dvs. către noi.

Ne puteți notifica prin feedback sau utilizând caracteristicile de ajutor din cadrul Pluginului.

10. FEEDBACK

Prin prezenta, licențiați către Microsoft (cu dreptul de a sub licenția mai multor sub licențiați și prin mai multe niveluri de sub-licențe) fără plată, toate drepturile necesare (a) de a utiliza, a partaja și a comercializa în orice fel și în orice scop, orice feedback despre Serviciile pe care ni le oferiți și (b) pentru produsele, tehnologiile și serviciile terțelor părți de a utiliza sau de a interacționa cu orice părți specifice ale unui produs sau serviciu Microsoft care include feedbackul. Nu veți oferi feedback care face obiectul unei licențe care necesită ca Microsoft să licențieze software-ul sau documentația sa sau să furnizeze serviciile sale unor terți, deoarece includem feedbackul dvs. în acestea. Drepturile din această secțiune sunt irevocabile și non-terminabile și supraviețuiesc oricărei rezilierii sau expirării acestui acord.

11. DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți, să achitați costurile de apărare ale Microsoft și să protejați Microsoft și succesorii, funcționarii, directorii și angajații acestuia de și împotriva oricăror solicitări, cereri, costuri, răspunderi, judecăți, pierderi, cheltuieli și despăgubiri (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din, în legătură cu sau asociate cu (a) utilizarea de către dvs. a Serviciilor, utilizare care încalcă acest acord sau se află în contradicție cu orice lege sau regulament aplicabil sau (b) orice date, servicii sau programe software pe care le utilizați în legătură cu Serviciile, inclusiv și fără limitare, orice pretenție că astfel de date, servicii sau programe software sau orice parte din acestea încalcă, își însușesc pe nedrept sau încalcă în alt fel orice drept de autor, brevet de invenție, secret comercial, marcă comercială sau alt drept legal al unui terț.

12. NU OFERIM NICIO GARANȚIE

OFERIM, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, SERVICIILE ȘI SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ) "CA ATARE", "CU TOATE DEFECTELE" ȘI "DUPĂ CUM SUNT DISPONIBILE", PRECUM ȘI ÎNTREGUL RISC PRIVIND CALITATEA, PERFORMANȚA, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA DATELOR DIN SERVICIU ȘI EFORTUL VĂ APARȚINE. MICROSOFT, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NU FACE NICIO REPREZENTARE. GARANȚII SAU CONDIȚII CU PRIVIRE LA SERVICIILE SAU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ). ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, MICROSOFT ELIMINĂ ȘI EXCLUDE TOATE DECLARAȚIILE, GARANȚIILE, GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE, EXPRESE, STATUTARE ȘI IMPLICITE; INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU CONDIȚII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, EFORT WORKMANLIKE, ACURATEȚE, DELEGAREA LINIȘTE ȘI NECALCULARE, (B) DECLARAȚII, GARANȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII CARE APAR ÎN CURSUL TRANZACȚIONĂRII SAU UTILIZĂRII COMERȚULUI ȘI (C) REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU CONDIȚII CARE VOR FUNCȚIONA LA SERVICII SAU LA UTILIZAREA LOR, DUPĂ CUM ESTE DESCRIS, VOR FI NEÎNTRERUPTE, LIPSITE DE ERORI SAU SECURIZATE SAU CĂ MODUL ÎN CARE UTILIZAȚI SERVICIILE VA FI FIABIL ȘI CORECT, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA STOCAREA, CITIREA, ACTUALIZAREA SAU ȘTERGEREA DATELOR. NICIO DECLARAȚIE ORALĂ SAU SCRISĂ NU VĂ VA FI FURNIZATĂ ÎN CONTEXTUL FURNIZĂRII SERVICIILOR SAU SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ) NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE A FOST REFUZATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACEST CONTRACT. ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ANUMITE DREPTURI ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI LOCALE, ÎN POFIDA CONDIȚIILOR ACESTUI CONTRACT. NIMIC DIN ACEST CONTRACT NU ARE MENIREA DE A AFECTA RESPECTIVELE DREPTURI, DACĂ ACESTEA SUNT APLICABILE.

Dacă sunteți consumator australian, trebuie să vă informăm următoarele: Produsele noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse de Legea australiană pentru consumatori. Aveți dreptul la o înlocuire sau restituire pentru o eroare majoră și la compensații pentru orice altă pierdere sau deteriorare previzibilă. De asemenea, aveți dreptul ca bunurile să fie reparate sau înlocuite dacă ele nu au o calitate acceptabilă și eroarea nu este majoră.

13. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, MICROSOFT NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE CARE DECURG DIN, PE BAZA A SAU ÎN URMA ACESTUI ACORD SAU A UTILIZĂRII SERVICIILOR SAU A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ ESTE CAZUL) PENTRU: (A) DAUNE INDIRECTE, CONSECUTIVE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE; (B) DAUNE PENTRU PROFITURI PIERDUTE; (C) PIERDERI DE INFORMAȚII; (D) PIERDEREA CAPACITĂȚII DE UTILIZARE; (E) DETERIORAREA SAU PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL; (F) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE SAU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ); (G) COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI, DATE, SERVICII SAU PROGRAME SOFTWARE ÎNLOCUITOARE; (H) ACCESUL NEAUTORIZAT, UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ, MODIFICAREA, DETERIORAREA, ȘTERGEREA SAU PIERDEREA DATELOR, A SERVICIILOR SAU PROGRAMELOR SOFTWARE UTILIZATE ÎN CONEXIUNE CU SERVICIILE; (I) IMPOSIBILITATEA DE A FURNIZA INFORMAȚII CORECTE; (J) VIRUȘI SAU ALTE CARACTERISTICI DE DEZACTIVARE CARE AFECTEAZĂ ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIILOR SAU CARE VĂ SUNT TRANSFERATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR; (K) INCOMPATIBILITĂȚI ÎNTRE SERVICII ȘI ALTE SERVICII, SOFTWARE SAU HARDWARE ȘI (L) CONDUITA, TRANSMISIUNILE SAU DATELE TERȚILOR. RĂSPUNDEREA MICROSOFT PENTRU DAUNE DIRECTE SE LIMITEAZĂ LA 5,00 DOLARI AMERICANI. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ RESPONSABILITATEA SE BAZEAZĂ PE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATE STRICTĂ, ÎNCĂLCAREA GARANȚIILOR SAU ALTE TEORII LEGALE ȘI CHIAR DACĂ (Y) ACEASTĂ REMEDIERE NU VĂ COMPENSEAZĂ COMPLET PIERDERILE SAU NU-ȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL ȘI (Z) MICROSOFT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

MICROSOFT VA NU FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO ÎNTRERUPERE A SERVICIILOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PENE DE CURENT, ERORI DE SISTEM SAU ALTE ÎNTRERUPERI.

ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE ACESTE LIMITĂRI SAU EXCLUDERI SĂ NU VI SE APLICE ÎN CAZUL ÎN CARE STATUL, PROVINCIA SAU ȚARA DVS. NU PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU DE ALT FEL.

14. LINKURI LA SITE-URI TERȚE

Serviciile pot include linkuri către site-uri terțe. Site-urile legate nu se află sub controlul Microsoft și Microsoft nu este responsabil pentru conținutul niciunui site legat, pentru linkurile conținute într-un site legat sau pentru modificările sau actualizările site-urilor respective. Microsoft nu este responsabil pentru webcasting sau orice altă formă de transmitere primită de la niciun site legat. Microsoft vă oferă aceste linkuri doar pentru confortul dvs., iar includerea unui link nu implică aprobarea de către Microsoft a site-ului.

15. CONȚINUT DE LA TERȚI

Serviciile pot să includă, să furnizeze sau să faciliteze accesul la conținut de la terți, inclusiv date, doar ca o comoditate. Acest conținut de la terți nu este sub controlul Microsoft și Microsoft nu este responsabil pentru calitatea, exactitatea sau performanța unui astfel de conținut. Faptul că acest conținut poate fi inclus în, furnizat de sau accesat prin intermediul Serviciilor nu implică aprobarea de către Microsoft sau de către terț a site-urilor sau serviciilor. În funcție de jurisdicția dvs., este posibil ca anumite tipuri de conținut de la terți să nu fie disponibil pentru dvs.

16. MODIFICAREA TERMENILOR; TERMENI SUPLIMENTARI

16.1. Modificarea termenilor

Microsoft poate să modifice la discreția sa acest acord, în orice moment. Dacă modificăm acest acord, vom actualiza data listată în partea de sus a prezentului acord. Puteți accesa cea mai recentă versiune a acordului prin intermediul linkului situat în caseta Despre din Plugin. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, trebuie să încetați imediat utilizarea Serviciilor. Dacă nu opriți utilizarea Serviciilor, utilizarea acestora va continua în conformitate cu acordul modificat.

16.2. Termeni suplimentari.

De asemenea, acest contract încorporează prin referință orice condiții suplimentare aplicabile anumitor aspecte ale Serviciilor, inclusiv, fără a se limita la politica antispam. Dacă utilizați Serviciile în legătură cu un abonament Power BI (a) utilizarea serviciilor de către dvs. se supune, de asemenea, condițiilor care guvernează utilizarea Power BI ("termenii dvs. Power BI") și (b) în cazul unui conflict între termenii Power BI și condițiile acestui acord, termenii Power BI vor avea control atât timp cât aveți un abonament Power BI activ.

17. TERMEN; TERMINARE

Acest acord intră în vigoare la data când îl aprobați prima dată.

Puteți rezilia acest acord în orice moment, oprind utilizarea Serviciilor. În pofida termenului acestui acord, așa cum se menționează mai sus, Microsoft poate, la discreția sa, să suspende utilizarea Serviciilor de către dvs. sau să rezilieze acest contract, din orice motiv sau fără motiv, în orice moment. După suspendare sau orice reziliere, dreptul dvs. de a utiliza Serviciile încetează imediat. Sunteți responsabil pentru efectuarea pașilor necesari pentru a face backup datelor. La orice încetare a acestui acord, toate celelalte drepturi care vă sunt acordate prin acest contract se vor rezilia, de asemenea, automat.

18. FĂRĂ BENEFICIARI TERȚI

Acest contract este exclusiv în beneficiul dvs. și al nostru. Nu este în beneficiul niciunei alte părți, cu excepția succesorilor permiși și cesionaților în temeiul prezentului acord.

19. FĂRĂ RENUNȚARE

Orice întârziere sau eroare din partea Microsoft de a exercita un drept sau o rezolvare nu va determina renunțarea de la acest drept sau rezolvare și nici la un alt drept sau o altă rezolvare.

20. PĂRȚI CONTRACTANTE, ALEGEREA CADRULUI LEGAL ȘI A LOCAȚIEI DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR

Dacă locuiți în Statele Unite ale Americii, legile statului Washington, SUA guvernează interpretarea acestui acord și se aplică reclamațiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de conflictul principiilor legislative. Toate celelalte revendicări, inclusiv cele referitoare la legile privind protecția consumatorilor, legile privind concurența neloială și privind prejudiciile, vor fi supuse legilor din statul de reședință în Statele Unite ale Americii. Dacă locuiți în afara Statele Unite ale Americii acești termeni vor fi guvernați de legile țării către care vă îndrumăm serviciul. Dvs. și noi consimțim în mod irevocabil la jurisdicția exclusivă a statului sau a instanțelor federale din King County, Washington, SUA, pentru toate disputele care decurg din sau care sunt legate de acest acord.

21. INTERPRETAREA ACORDULUI

Toate dispozițiile se aplică în măsura permisă de legislația aplicabilă. O instanță poate reține că nu putem pune în aplicare o parte a acestui acord, așa cum este scris. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci dvs. și noi vom înlocui acea parte cu termeni care corespund cel mai bine intenției părții pe care nu o putem impune. Restul acestui acord nu se va modifica. Acest contract, inclusiv orice alte politici sau termeni încorporați prin referință, reprezintă întregul acord dintre dvs. și noi cu privire la utilizarea Serviciilor de către dvs. Aceasta înlocuiește orice acorduri sau declarații anterioare (orale sau scrise) cu privire la utilizarea Serviciilor de către dvs.

22. ATRIBUIRE

Este posibil să atribuim acest acord, în întregime sau în parte, în orice moment, cu sau fără notificare. Nu este posibil să atribuiți acest acord sau o parte din el niciunui terț. Orice încercare de a face acest lucru este nulă. Nu este posibil să transferați la terți, fie temporar sau permanent, niciun drept de utilizare a Serviciilor și a niciunei părți din acestea.

23. NOTIFICĂRI DE DREPTURI DE AUTOR ȘI MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

Tot conținutul Serviciilor este protejat prin drepturi de autor © 2014 Microsoft Corporation, furnizorii săi sau alți terți al căror conținut (inclusiv date) este furnizat sau pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor. Toate drepturile rezervate. Orice software sau conținut furnizat ca parte a Serviciilor este protejat de drepturile de autor sau de alte legi și tratate de proprietate intelectuală. Noi și furnizorii noștri deținem titlul, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra software-ului și conținutului. Microsoft, Windows și/sau alte produse și servicii Microsoft la care se face referire aici este posibil să fie mărci comerciale ori mărci înregistrate ale Microsoft în SUA și/sau în alte țări. W® este o marcă înregistrată a Wikimedia Foundation. Toate drepturile neacordate în mod expres aici sunt rezervate. Anumite programe software utilizate în anumite servere de site-uri web Microsoft se bazează parțial pe lucrările Independent JPEG Group. Drept de autor © 1991-1996 Thomas G. Lane. Toate drepturile rezervate. Software-ul „gnuplot” utilizat în anumite servere de site-uri web Microsoft este sub incidența drepturilor de autor © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Toate drepturile rezervate.

24. SE APLICĂ DOAR ÎN STATELE UNITE: NOTIFICĂRI ȘI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A RECLAMAȚIILOR PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Sub Titlul 17, Codul S.U.A., secțiunea 512(c)(2), notificările cu privire la pretinsa încălcare a drepturilor de autor ar trebui trimise agentului desemnat de furnizorul de servicii. SOLICITĂRILE CARE NU SUNT RELEVANTE PENTRU URMĂTOAREA PROCEDURĂ NU VOR PRIMI NICIUN RĂSPUNS.

Vedeți Notificarea și Procedura pentru a face revendicări de încălcare a drepturilor de autor la www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×