Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont.
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Notă:  Power Query este cunoscut sub numele de Obțineți și transformați în Excel 2016. Informațiile furnizate aici se aplică pentru ambele. Pentru a afla mai multe, consultați Despre Power Query în Excel.

ULTIMA ACTUALIZARE 20 aprilie 2018

1. TERMENII ACORDULUI

Acesta este un acord între dvs.("dvs. " sau"") și Microsoft Corporation (sau bazat pe locul unde locuiți, unul dintre afiliații noștri) ("Microsoft", "we", "us" sau "al nostru"). Termenii acestui acord ("acordul") se aplică accesului și utilizării serviciului Microsoft Power Query ("Serviciile"). Serviciile permit utilizatorilor să caute anumite seturi de date utilizând Microsoft Power Query pentru Microsoft Excel("Insertul"). Dacă utilizați Serviciile în legătură cu un abonament la Power BI pentru Microsoft 365 ("Power BI"), Serviciile vă vor permite, de asemenea, să partajați anumite informații cu alte persoane din organizația dvs. (Pentru mai multe informații despre Power BI, consultați www.powerbi.com.) Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor, acceptați termenii acestui contract. Dacă nu îi acceptați, nu accesați și nu utilizați Serviciile. Dacă accesați Serviciile în Germania, Acordul German se aplică pentru dvs.

2. DATE

Sunteți unicul răspunzător pentru toate datele utilizate în conexiune cu accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor („Date”) și orice programe software sau servicii pe care le utilizați în conexiune cu accesarea sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor, inclusiv, dar nu limitat la, efectuarea pașilor necesari pentru a copia de rezervă aceste Date, programe software sau servicii.

3. SERVICIILE

3.1. Cum se utilizează Serviciile.

Puteți accesa și utiliza Serviciile numai în conformitate cu termenii acestui acord și politicile și procedurile pe care le-am desemnat pentru utilizarea Serviciilor. Cu condiția să fiți de acord cu condițiile acestui acord, puteți utiliza Serviciile pentru (a) a căuta și a descoperi anumite date și surse de date disponibile public și (b) dacă aveți un abonament la Power BI, partajați interogările și Datele cu alte persoane din organizația dvs. și accesați interogările și datele partajate de alte persoane din organizația dvs.

3.2. Cum nu trebuie utilizate Serviciile.

În timpul utilizării Serviciilor nu aveți dreptul:

  • (a) să filtrați, să preluați, să adnotați, să generați sau să publicați orice Date sau alt conținut prin intermediul Serviciilor (i) al căror proprietar nu sunteți, dacă nu ați obținut permisiunea de la proprietarul de drept pentru o astfel de utilizare, sau (ii) care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate ale unei terțe părți, alte drepturi de proprietate intelectuală, condițiile de utilizare (inclusiv, fără limitare, politicile de utilizare API) sau alte condiții referitoare la acele Date sau la alt conținut;

  • (b) să închiriați, să împrumutați, să vindeți sau să transferați Serviciile unei terțe părți sau să utilizați Serviciile pentru servicii de găzduire comerciale;

  • (c) să utilizați metode neautorizate pentru a modifica sau a redirija Serviciile sau pentru a încerca să le modificați sau să le redirecționați;

  • (d) să deteriorați, să dezactivați sau să afectați Serviciile (sau rețelele conectate la Servicii) sau să interferați altfel cu capacitatea unei persoane de a accesa și de a folosi Serviciile;

  • (e) să accesați sau să utilizați Serviciile în orice mod care este ilegal sau promovează activități ilegale, inclusiv, fără limitare, în orice manieră care ar putea fi discriminatorie în baza unei caracteristici care face obiectul protecției, cum ar fi rasa, proveniența, originea, starea civilă, sexul, religia, naționalitatea, dizabilitățile, orientarea sexuală sau vârsta;

  • (f) să încălcați reglementările locale, statale, naționale, federale, provinciale sau alte reglementări aplicabile cu privire la confidențialitatea consumatorului;

  • (g) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod care încalcă Politica Microsoft Antispam de la https://privacy.microsoft.com/en-US/; sau

  • (h) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod defăimător, ofensator, rău intenționat sau nociv unei persoane sau entități.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE

4.1. Rezervarea drepturilor; fără altă licență

Cu excepția utilizării dvs. limitate și a drepturilor de acces la Servicii stabilite în acest acord, Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi neas acorda în mod expres prin acest acord. Niciun fel de drepturi suplimentare (inclusiv licențe, drepturi sau legări implicite) nu sunt acordate prin implicare, ortografie sau altfel. Prin facilitarea descoperirii și accesului la date, Microsoft nu vă acordă niciun drept de acces sau de utilizare a acestor Date.

4.2. Licența la Microsoft.

By using the Services, you hereby license Microsoft (with the right to sub-license multiple sub-licensees and through several tiers of sub-licensees), under your intellectual property rights, any rights needed by Microsoft to use or process the Data through the Services or any other information you provide to us in connection with your use of the Services , exclusiv în scopul de a permite Microsoft să vă furnizeze Serviciile sau serviciile de asistență (dacă există) dvs. De asemenea, acordați Microsoft dreptul de a urmări și a înregistra modele de utilizare, tendințe și alte date statistice legate de utilizarea serviciilor pentru uz intern de la Microsoft.

4.3. Fără pretenția de proprietate din partea Microsoft.

Microsoft nu pretinde nicio proprietate sau control asupra Datelor sau a altor informații pe care ne furnizați în legătură cu utilizarea Serviciilor. Este exclusiv responsabilitatea dvs. să protejați drepturile pe care le aveți cu privire la Date și la aceste informații.

4.4. Fără pretenția de proprietate din partea dvs.

Cu excepția cazului în care se permite în mod expres conform acestui acord, nu veți emite nicio pretenție de proprietate sau control asupra Serviciilor.

4.5. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Vă veți asigura că aveți drepturile necesare pentru toate Datele, programele software sau serviciile pe care le utilizați în legătură cu Serviciile și că utilizarea oricăror astfel de Date, programe software sau servicii nu va încălca proprietatea intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale niciunui terț. Veți obține toate drepturile necesare și veți respecta toate licențele sau alți termeni de la proprietarul de drept al acestor Date, programe software sau servicii pe care nu le dețineți. Veți accesa și utiliza Serviciile (a) fără a încălca drepturile niciunei terțe părți sau de a încălca obligația Microsoft de a face obiectul oricăror alte obligații pentru dumneavoastră sau pentru orice terț și (b) numai într-un mod care respectă toate legile și reglementările în vigoare.

5. NIVELURI DE SERVICII; SECURITATE

5.1 Nivelurile de servicii.

Microsoft nu are nicio obligație de a furniza niciun serviciu de asistență pentru Servicii. Serviciile pot fi inaccesibile din motive planificate și neplanificate, între care se numără actualizările de întreținere, penele de curent, erorile de sistem, perioadele extinse de nefuncționare și alte întreruperi. În timpul acestor perioade, este posibil să nu puteți accesa sau utiliza toate Serviciile sau o parte a acestora. Unele sau toate Datele se pot pierde. În eventualitatea unei pene sau a unei întreruperi pe care Microsoft o consideră ca posibilă cauză de risc pentru Servicii, este la discreția absolută a Microsoft să determine suspendarea Serviciilor.

5.2. Securitate.

Utilizăm o diversitate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a proteja împotriva accesului neautorizat la Servicii sau a utilizării lor; cu toate acestea, nu vă putem garanta că vom avea succes în acest lucru. În consecință, fără a se limita la alte prevederi ale acestui acord, confirmați că aveți întreaga responsabilitate pentru securitatea, protecția și backupul adecvate ale Datelor și pentru orice alte date, programe software sau servicii pe care le utilizați în legătură cu Serviciile. Vă recomandăm insistent, acolo unde este disponibil și adecvat, să luați măsuri pentru a proteja datele, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea tehnologiei de criptare pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat și a arhivării de rutină a datelor.

5.3. Breșă de securitate – Notificare către Microsoft.

Ne veți notifica prompt dacă aflați despre o breșă de securitate legată de Servicii.

6. CONFIDENȚIALITATE

Software-ul poate colecta informații despre dvs. și utilizarea software-ului și le poate trimite la Microsoft. Microsoft poate utiliza aceste informații pentru a furniza servicii și a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Drepturile dvs. de renunțare, dacă există, sunt descrise în documentația despre produs. Unele caracteristici ale software-ului pot permite colectarea de date de la utilizatorii aplicațiilor dvs. care accesează sau utilizează software-ul. Dacă utilizați aceste caracteristici pentru a permite colectarea datelor în aplicațiile dvs., trebuie să respectați legislația în vigoare, inclusiv obținerea de consimțământ necesar pentru utilizator și să mențineți o politică de confidențialitate proeminentă, care să îi informeze corect pe utilizatori în legătură cu modul în care utilizați, colectați și partajați datele acestora. Puteți afla mai multe despre colectarea și utilizarea datelor Microsoft în documentația despre produs și în Angajament de respectare a confidențialității Microsoft de la https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Sunteți de acord să respectați toate prevederile aplicabile din Respectarea confidențialității Microsoft.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. În măsura în care Microsoft este o persoană împuternicită de operatorul de date cu caracter personal sau un subcontractant în legătură cu software-ul, Microsoft stabilește intrarea în vigoare a angajamentelor aferente termenilor Regulamentului general privind protecția datelor din Uniunea Europeană ai termenilor serviciilor online pentru toți clienții la 25 mai 2018, la http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. PRACTICILE DVS. DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă colectați, stocați sau procesați în alt fel informațiile personale în timp ce utilizați Serviciile, trebuie: (a) să respectați toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor; și (b) să obțineți suficientă autorizare din partea persoanelor care furnizează informațiile pentru a permite procesarea informațiilor de către Microsoft, afiliații săi, filialele și furnizorii de servicii (denumite colectiv " PărțiMicrosoft") așa cum au fost precizate de prezentul contract, inclusiv (i) transferul informațiilor către părțile Microsoft, pentru procesarea lor; și (ii) procesarea informațiilor din afara jurisdicției în care vă sunt furnizate informațiile, cum ar fi stocarea și alte procesării în Statele Unite..

8. SOFTWARE

Pentru a utiliza aceste servicii, trebuie să descărcați și să instalați Pluginul. Este posibil să verificăm automat versiunea Pluginului. Este posibil să descărcăm automat upgrade-uri ale Pluginului pe computerul dvs., pentru a actualiza, a îmbunătăți și a dezvolta și mai mult Serviciile.

9. NOTIFICĂRI

9.1 Notificări pe care vi le trimitem.

Sunteți de acord că Microsoft vă poate furniza notificări într-o manieră determinată de Microsoft, la discreția sa, inclusiv și fără limitări prin postarea notificărilor de acest fel pe un portal sau un site web al centrului de dezvoltare a comunității pentru Servicii. Cât timp puteți să accesați și să utilizați Serviciile, aveți software-ul și hardware-ul necesare pentru a primi aceste notificări. Dacă nu consimțiți să primiți notificări electronice, trebuie să încetați utilizarea Serviciilor.

9.2. Notificările dvs. către noi.

Ne puteți notifica prin feedback sau utilizând caracteristicile de ajutor din cadrul Pluginului.

10. FEEDBACK

You hereby license to Microsoft (with the right to sub-license multiple sub-licensees and through several tiers of sub-licensees) without charge, any rights needed (a) to use, share and commercialize in any way and for any purpose any feedback about the Services you give us and (b) for the products, technologies and services of third parties to use or interface with any specific parts of a Microsoft product or service that includes the feedback. Nu veți furniza feedback care face obiectul unei licențe care obligă compania Microsoft să licențieze software-ul sau documentația sau să furnizeze servicii terțelor părți, deoarece includem feedbackul dvs. în acestea. Drepturile din această secțiune sunt irevocabile și neasibile și continuă orice reziliere sau expirare a acestui contract.

11. DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți, să achitați costurile de apărare ale Microsoft și să protejați Microsoft și succesorii, funcționarii, directorii și angajații acestuia de și împotriva oricăror solicitări, cereri, costuri, răspunderi, judecăți, pierderi, cheltuieli și despăgubiri (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din, în legătură cu sau asociate cu (a) utilizarea de către dvs. a Serviciilor, utilizare care încalcă acest acord sau se află în contradicție cu orice lege sau regulament aplicabil sau (b) orice date, servicii sau programe software pe care le utilizați în legătură cu Serviciile, inclusiv și fără limitare, orice pretenție că astfel de date, servicii sau programe software sau orice parte din acestea încalcă, își însușesc pe nedrept sau încalcă în alt fel orice drept de autor, brevet de invenție, secret comercial, marcă comercială sau alt drept legal al unui terț.

12. NU OFERIM NICIO GARANȚIE

VĂ OFERIM, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SERVICIILE ȘI SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ) "CA A NOASTRĂ", "CU TOATE DEFECȚIUNILE" ȘI "DUPĂ CUM SUNT DISPONIBILE", PRECUM ȘI ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚA, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA DATELOR DIN SERVICIU ȘI EFORTUL SATISFĂCĂTOARE VĂ REPREZINTĂ PE DUMNEAVOASTRĂ. MICROSOFT, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NU FACE DECLARAȚII. GARANȚII SAU CONDIȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIILE SAU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ). ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, MICROSOFT REVENDICĂ ȘI EXCLUDE DECLARAȚIILE, GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE, ÎN MOD EXPRES, STATUTAR ȘI IMPLICIT; INCLUDEREA, FĂRĂ LIMITARE LA (A) DECLARAȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII DE MERCHANTABILITY, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, EFORTUL DE LUCRU, ACURATEȚEA, BUCURAȚIA DE LINIȘTE ȘI NECALCULAREA, (B) DECLARAȚIILE, GARANȚIILE, GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE APĂRUTE CA URMARE A TRAFICULUI SAU UTILIZĂRII COMERȚULUI ȘI (C) DECLARAȚII, GARANȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII ÎN CARE ACCESUL LA SERVICII SAU UTILIZAREA ACESTORA VOR FUNCȚIONA AȘA CUM ESTE DESCRIS , VA FI NEÎNTRERUPTĂ, FĂRĂ ERORI SAU SECURIZATĂ SAU CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR VA FI DE ÎNCREDERE ȘI CORECTĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA STOCAREA, CITIREA, ACTUALIZAREA SAU ȘTERGEREA DATELOR. NICIO DECLARAȚIE EXPLICITĂ SAU SCRISĂ CARE SĂ VĂ FIE FĂCUTĂ ÎN CONTEXTUL FURNIZĂRII SERVICIILOR SAU A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ) NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE A FOST REVENDICATĂ ÎN MOD EXPRES DE ACEST CONTRACT. ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ANUMITE DREPTURI ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ LOCALE, CARE NU AU FOST DE ACORD CU TERMENII ACESTUI ACORD. NICIO PARTE A ACESTUI CONTRACT NU INTENȚIONEAZĂ SĂ AFECTEZE ACESTE DREPTURI, DACĂ ACESTEA SUNT APLICABILE.

Dacă sunteți consumator australian, trebuie să vă informăm următoarele: Produsele noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse de Legea australiană pentru consumatori. Aveți dreptul la o înlocuire sau restituire pentru o eroare majoră și la compensații pentru orice altă pierdere sau deteriorare previzibilă. De asemenea, aveți dreptul ca bunurile să fie reparate sau înlocuite dacă ele nu au o calitate acceptabilă și eroarea nu este majoră.

13. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, MICROSOFT NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE CARE DECURG DIN, PE BAZA A SAU ÎN URMA ACESTUI ACORD SAU A UTILIZĂRII SERVICIILOR SAU A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ ESTE CAZUL) PENTRU: (A) DAUNE INDIRECTE, CONSECUTIVE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE; (B) DAUNE PENTRU PROFITURI PIERDUTE; (C) PIERDERI DE INFORMAȚII; (D) PIERDEREA CAPACITĂȚII DE UTILIZARE; (E) DETERIORAREA SAU PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL; (F) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE SAU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ); (G) COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI, DATE, SERVICII SAU PROGRAME SOFTWARE ÎNLOCUITOARE; (H) ACCESUL NEAUTORIZAT, UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ, MODIFICAREA, DETERIORAREA, ȘTERGEREA SAU PIERDEREA DATELOR, A SERVICIILOR SAU PROGRAMELOR SOFTWARE UTILIZATE ÎN CONEXIUNE CU SERVICIILE; (I) IMPOSIBILITATEA DE A FURNIZA INFORMAȚII CORECTE; (J) VIRUȘI SAU ALTE CARACTERISTICI DE DEZACTIVARE CARE AFECTEAZĂ ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIILOR SAU CARE VĂ SUNT TRANSFERATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR; (K) INCOMPATIBILITĂȚI ÎNTRE SERVICII ȘI ALTE SERVICII, SOFTWARE SAU HARDWARE ȘI (L) CONDUITA, TRANSMISIUNILE SAU DATELE TERȚILOR. RĂSPUNDEREA MICROSOFT PENTRU DAUNE DIRECTE SE LIMITEAZĂ LA 5,00 DOLARI AMERICANI. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ RESPONSABILITATEA SE BAZEAZĂ PE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATE STRICTĂ, ÎNCĂLCAREA GARANȚIILOR SAU ALTE TEORII LEGALE ȘI CHIAR DACĂ (Y) ACEASTĂ REMEDIERE NU VĂ COMPENSEAZĂ COMPLET PIERDERILE SAU NU-ȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL ȘI (Z) MICROSOFT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

MICROSOFT VA NU FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO ÎNTRERUPERE A SERVICIILOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PENE DE CURENT, ERORI DE SISTEM SAU ALTE ÎNTRERUPERI.

ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE ACESTE LIMITĂRI SAU EXCLUDERI SĂ NU VI SE APLICE ÎN CAZUL ÎN CARE STATUL, PROVINCIA SAU ȚARA DVS. NU PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU DE ALT FEL.

14. LINKURI LA SITE-URI TERȚE

Serviciile pot include linkuri către site-uri terțe. Site-urile legate nu sunt sub controlul Microsoft și Microsoft nu sunt responsabile pentru conținutul niciunui site legat, pentru linkurile conținute într-un site legat sau pentru orice modificări sau actualizări aduse acestor site-uri. Microsoft nu este responsabilă pentru webcasting sau pentru nicio altă formă de transmitere primită de la orice site legat. Microsoft vă oferă aceste linkuri doar ca o comoditate, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea de către Microsoft a site-ului.

15. CONȚINUT DE LA TERȚI

Serviciile pot să includă, să furnizeze sau să faciliteze accesul la conținut de la terți, inclusiv date, doar ca o comoditate. Acest conținut de la terți nu este sub controlul Microsoft și Microsoft nu este responsabil pentru calitatea, exactitatea sau performanța unui astfel de conținut. Faptul că acest conținut poate fi inclus în, furnizat de sau accesat prin intermediul Serviciilor nu implică aprobarea de către Microsoft sau de către terț a site-urilor sau serviciilor. În funcție de jurisdicția dvs., este posibil ca anumite tipuri de conținut de la terți să nu fie disponibil pentru dvs.

16. MODIFICAREA TERMENILOR; TERMENI SUPLIMENTARI

16.1. Modificarea termenilor

Microsoft poate să modifice la discreția sa acest acord, în orice moment. Dacă modificăm acest acord, vom actualiza data listată în partea de sus a prezentului acord. Puteți accesa cea mai recentă versiune a acordului prin intermediul linkului situat în caseta Despre din Plugin. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, trebuie să încetați imediat utilizarea Serviciilor. Dacă nu opriți utilizarea Serviciilor, utilizarea acestora va continua în conformitate cu acordul modificat.

16.2. Termeni suplimentari.

Acest acord încorporează prin referință orice termeni suplimentari aplicabili anumitor aspecte ale Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la politica antispam. Dacă utilizați Serviciile în legătură cu un abonament Power BI (a) utilizarea Serviciilor se supune, de asemenea, termenilor care guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Power BI ("termenii Power BI") și (b) în cazul unui conflict între termenii Power BI și termenii acestui contract, termenii dvs. Power BI vor avea control atât timp cât aveți un abonament Power BI activ.

17. TERMEN; TERMINARE

Acest acord intră în vigoare la data când îl aprobați prima dată.

Puteți rezilia oricând acest acord prin întreruperea utilizării Serviciilor. Cu toate acestea, pe durata acestui acord, așa cum se precizează mai sus, Microsoft poate să suspende la discreția sa utilizarea Serviciilor sau să înceteze acest acord din orice motiv sau fără motiv, în orice moment. După suspendare sau orice reziliere, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciile se oprește imediat. Sunteți responsabil să urmați pașii necesari pentru a face back up al datelor. La orice reziliere a acestui acord, toate celelalte drepturi care vă sunt acordate prin acest acord vor fi, de asemenea, reziliate automat.

18. FĂRĂ BENEFICIARI TERȚI

Acest acord este exclusiv în beneficiul dvs. și al nostru. Nu este pentru beneficiul niciunei alte părți, cu excepția succesorilor permiteți și atribuirile atribuite în conformitate cu acest acord.

19. FĂRĂ RENUNȚARE

Orice întârziere sau eroare din partea Microsoft de a exercita un drept sau o rezolvare nu va determina renunțarea de la acest drept sau rezolvare și nici la un alt drept sau o altă rezolvare.

20. PĂRȚI CONTRACTANTE, ALEGEREA CADRULUI LEGAL ȘI A LOCAȚIEI DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR

Dacă locuiți în Statele Unite ale Americii, legile statului Washington din S.U.A. guvernează interpretarea acestui acord și se aplică pretențiilor privind încălcarea acestora, indiferent de conflictul principiilor legislative. Toate celelalte reclamații, inclusiv reclamațiile referitoare la legile privind protecția consumatorului, legile privind concurența neloială și privind prejudiciile, vor face obiectul legilor statului dumneavoastră de reședință din Statele Unite. Dacă locuiți în afara Statelor Unite ale Americii, acești termeni vor fi guvernați de legile țării în care vă direcționăm serviciul. Dumneavoastră și noi suntem de acord în mod irevocabil cu jurisdicția exclusivă și cu instanța de judecată statală sau federală din King County, Washington, SUA, pentru toate litigiile apărute ca urmare a acestui acord sau în legătură cu acesta.

21. INTERPRETAREA ACORDULUI

Toate prevederile se aplică în măsura permisă de legislația aplicabilă. O instanță poate să aștepte că nu putem pune în aplicare o parte a acestui contract sub numele de scris. Dacă se întâmplă acest lucru, dvs. și noi vom înlocui partea cu termeni care se potrivesc cel mai bine cu intenția părții pe care nu o putem impune. Restul acestui contract nu se va modifica. Acest contract, inclusiv orice alte politici sau termeni încorporați prin referință, reprezintă acordul integral dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Serviciilor. Acesta supraadă orice acorduri sau declarații anterioare (fie că sunt scrise) cu privire la utilizarea Serviciilor.

22. ATRIBUIRE

Este posibil să atribuim acest acord, în întregime sau în parte, în orice moment, cu sau fără notificare. Nu este posibil să atribuiți acest acord sau o parte din el niciunui terț. Orice încercare de a face acest lucru este nulă. Nu este posibil să transferați la terți, fie temporar sau permanent, niciun drept de utilizare a Serviciilor și a niciunei părți din acestea.

23. NOTIFICĂRI DE DREPTURI DE AUTOR ȘI MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

Tot conținutul Serviciilor este protejat prin drepturi de autor © 2014 Microsoft Corporation, furnizorii săi sau alți terți al căror conținut (inclusiv date) este furnizat sau pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor. Toate drepturile rezervate. Orice software sau conținut furnizat ca parte a Serviciilor este protejat de drepturile de autor sau de alte legi și tratate de proprietate intelectuală. Noi și furnizorii noștri deținem titlul, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra software-ului și conținutului. Microsoft, Windows și/sau alte produse și servicii Microsoft la care se face referire aici este posibil să fie mărci comerciale ori mărci înregistrate ale Microsoft în SUA și/sau în alte țări. W® este o marcă înregistrată a Wikimedia Foundation. Toate drepturile neacordate în mod expres aici sunt rezervate. Anumite programe software utilizate în anumite servere de site-uri web Microsoft se bazează parțial pe lucrările Independent JPEG Group. Drept de autor © 1991-1996 Thomas G. Lane. Toate drepturile rezervate. Software-ul „gnuplot” utilizat în anumite servere de site-uri web Microsoft este sub incidența drepturilor de autor © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Toate drepturile rezervate.

24. SE APLICĂ DOAR ÎN STATELE UNITE: NOTIFICĂRI ȘI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A RECLAMAȚIILOR PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Sub Titlul 17, Codul S.U.A., secțiunea 512(c)(2), notificările cu privire la pretinsa încălcare a drepturilor de autor ar trebui trimise agentului desemnat de furnizorul de servicii. SOLICITĂRILE CARE NU SUNT RELEVANTE PENTRU URMĂTOAREA PROCEDURĂ NU VOR PRIMI NICIUN RĂSPUNS.

Vedeți Notificarea și Procedura pentru a face revendicări de încălcare a drepturilor de autor la www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Insider Microsoft Office

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×