Condiții de utilizare a serviciului Microsoft Power Query

Notă: Power Query este cunoscut sub numele de Obțineți și transformați în Excel 2016. Informațiile furnizate aici se aplică pentru ambele. Pentru mai multe informații, consultați Obținere și transformare în Excel 2016.

ULTIMA ACTUALIZARE 20 aprilie 2018

1. TERMENII ACORDULUI

Acesta este un acord între dumneavoastră ("dumneavoastră" sau "dumneavoastră") și Microsoft Corporation (sau pe baza locului în care locuiți, unul dintre afiliații noștri) ("Microsoft", "noi", "noi " sau "our"). Termenii acestui acord ("acord") se aplică pentru accesul și utilizarea serviciului Microsoft Power Query ("servicii"). Serviciile permit utilizatorilor să caute anumite seturi de date utilizând Microsoft Power Query pentru Microsoft Excel ("Insert"). Dacă utilizați serviciile în legătură cu un abonament la Power BI pentru Microsoft 365 ("Power BI"), serviciile vă vor permite, de asemenea, să partajați anumite informații cu alte persoane din organizația dvs. (Pentru mai multe informații despre Power BI, consultați www.powerbi.com.) Prin accesarea sau utilizarea serviciilor, acceptați termenii acestui acord. Dacă nu le acceptați, nu accesați sau utilizați serviciile. Dacă accesați serviciile din Germania, acordul german vi se aplică.

2. DATE

Sunteți unicul răspunzător pentru toate datele utilizate în conexiune cu accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor („Date”) și orice programe software sau servicii pe care le utilizați în conexiune cu accesarea sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor, inclusiv, dar nu limitat la, efectuarea pașilor necesari pentru a copia de rezervă aceste Date, programe software sau servicii.

3. SERVICIILE

3.1. Cum se utilizează Serviciile.

Puteți să accesați și să utilizați serviciile doar în conformitate cu termenii prezentului acord și cu politicile și procedurile pe care le desemnăm pentru utilizarea serviciilor. Cu condiția să respectați termenii acestui acord, puteți să utilizați serviciile pentru a (a) să căutați și să descoperiți anumite date și surse de date disponibile public și (b) Dacă aveți un abonament la Power BI, partajați interogările și datele cu alte persoane din organizație și accesați interogările și datele partajate de alte persoane din organizația dvs.

3.2. Cum nu trebuie utilizate Serviciile.

În timpul utilizării Serviciilor nu aveți dreptul:

  • (a) să filtrați, să preluați, să adnotați, să generați sau să publicați orice Date sau alt conținut prin intermediul Serviciilor (i) al căror proprietar nu sunteți, dacă nu ați obținut permisiunea de la proprietarul de drept pentru o astfel de utilizare, sau (ii) care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate ale unei terțe părți, alte drepturi de proprietate intelectuală, condițiile de utilizare (inclusiv, fără limitare, politicile de utilizare API) sau alte condiții referitoare la acele Date sau la alt conținut;

  • (b) să închiriați, să împrumutați, să vindeți sau să transferați Serviciile unei terțe părți sau să utilizați Serviciile pentru servicii de găzduire comerciale;

  • (c) să utilizați metode neautorizate pentru a modifica sau a redirija Serviciile sau pentru a încerca să le modificați sau să le redirecționați;

  • (d) să deteriorați, să dezactivați sau să afectați Serviciile (sau rețelele conectate la Servicii) sau să interferați altfel cu capacitatea unei persoane de a accesa și de a folosi Serviciile;

  • (e) să accesați sau să utilizați Serviciile în orice mod care este ilegal sau promovează activități ilegale, inclusiv, fără limitare, în orice manieră care ar putea fi discriminatorie în baza unei caracteristici care face obiectul protecției, cum ar fi rasa, proveniența, originea, starea civilă, sexul, religia, naționalitatea, dizabilitățile, orientarea sexuală sau vârsta;

  • (f) să încălcați reglementările locale, statale, naționale, federale, provinciale sau alte reglementări aplicabile cu privire la confidențialitatea consumatorului;

  • (g) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod care încalcă Politica Microsoft Antispam de la https://privacy.microsoft.com/en-US/; sau

  • (h) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod defăimător, ofensator, rău intenționat sau nociv unei persoane sau entități.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE

4.1. Rezervarea drepturilor; fără altă licență

Cu excepția utilizării limitate și a drepturilor de acces la servicii, așa cum este stabilit în acest acord, Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi care nu sunt acordate în mod expres în acest acord. Niciun drept suplimentar (inclusiv licențe implicite, drepturi sau legăminte) nu se acordă prin implicare, interdicţie sau altfel. Prin facilitarea descoperirii și accesului la date, Microsoft nu vă acordă niciun drept pentru accesarea sau utilizarea acestor date.

4.2. Licența la Microsoft.

Prin utilizarea serviciilor, prezentați licența Microsoft (cu dreptul de a sublicenția mai multe sub-licențe și prin mai multe niveluri de sub-licențiate), sub drepturile de proprietate intelectuală, orice drepturi necesare pentru Microsoft de a utiliza sau a prelucra datele prin servicii sau orice alte informații pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea serviciilor, doar în scopul de a permite Microsoft să furnizeze servicii sau servicii de asistență (dacă este cazul) pentru dvs. De asemenea, acordați Microsoft dreptul de a urmări și a înregistra modele de utilizare, tendințe și alte date statistice legate de utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor pentru utilizarea internă a Microsoft.

4.3. Fără pretenția de proprietate din partea Microsoft.

Microsoft nu revendică nicio proprietate sau control asupra datelor sau a altor informații pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea serviciilor. Este doar responsabilitatea dumneavoastră să protejați drepturile pe care le aveți în date și în aceste informații.

4.4. Fără pretenția de proprietate din partea dvs.

Cu excepția cazului în care se permite în mod expres conform acestui acord, nu veți emite nicio pretenție de proprietate sau control asupra Serviciilor.

4.5. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Vă veți asigura că aveți drepturile necesare pentru orice date, programe sau servicii software pe care le utilizați în legătură cu serviciile și că utilizarea oricăror asemenea date, programe sau servicii software nu va încălca proprietatea intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale vreunui terț. Veți obține toate drepturile necesare și veți respecta toate licențele sau alți termeni, de la proprietarul de drept al acestor date, programe sau servicii software pe care nu le dețineți. Veți accesa și utiliza serviciile (a) fără a încălca drepturile vreunui terț sau nu intenționați să prezentați Microsoft la nicio altă obligație față de dumneavoastră sau de la terți și (b) doar într-un mod care respectă toate legile și reglementările aplicabile.

5. NIVELURI DE SERVICII; SECURITATE

5,1. niveluri de serviciu.

Microsoft nu are nicio obligație de a furniza niciun serviciu de asistență pentru Servicii. Serviciile pot fi inaccesibile din motive planificate și neplanificate, între care se numără actualizările de întreținere, penele de curent, erorile de sistem, perioadele extinse de nefuncționare și alte întreruperi. În timpul acestor perioade, este posibil să nu puteți accesa sau utiliza toate Serviciile sau o parte a acestora. Unele sau toate Datele se pot pierde. În eventualitatea unei pene sau a unei întreruperi pe care Microsoft o consideră ca posibilă cauză de risc pentru Servicii, este la discreția absolută a Microsoft să determine suspendarea Serviciilor.

5.2. Securitate.

Utilizăm o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a proteja împotriva accesului sau utilizării neautorizate a serviciilor; cu toate acestea, nu putem garanta că vom avea succes în acest sens. În consecință, fără a se limita la alte dispoziții din prezentul acord, confirmați că purtați responsabilitatea exclusivă pentru o securitate, o protecție și o copie de rezervă adecvate pentru date și orice alte date, programe sau servicii software pe care le utilizați în legătură cu serviciile. Vă recomandăm insistent, dacă este cazul și oportun, să luați măsuri pentru a proteja datele, inclusiv fără a se limita la utilizarea tehnologiei de criptare pentru a proteja datele de accesul neautorizat și a arhiva datele în mod obișnuit.

5.3. Breșă de securitate – Notificare către Microsoft.

Ne veți notifica prompt dacă aflați despre o breșă de securitate legată de Servicii.

6. CONFIDENȚIALITATE

Software-ul poate colecta informații despre dumneavoastră și despre utilizarea software-ului și a le trimite la Microsoft. Microsoft poate utiliza aceste informații pentru a furniza servicii și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Drepturile dumneavoastră de renunțare, dacă este cazul, sunt descrise în documentația produsului. Unele caracteristici din software pot permite colectarea de date de la utilizatori ai aplicațiilor care accesează sau utilizează software-ul. Dacă utilizați aceste caracteristici pentru a activa culegerea de date în aplicațiile dvs., trebuie să respectați legislația aplicabilă, inclusiv să primiți consimțământul necesar al utilizatorului și să mențineți o politică de confidențialitate proeminentă care să îi informeze cu exactitate pe utilizatori despre modul în care utilizați, să colectați și să partajați datele lor. Puteți afla mai multe despre colecția de date și utilizarea Microsoft în documentația produsului și angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft la https://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Sunteți de acord să respectați toate dispozițiile aplicabile din angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. În măsura în care Microsoft este o persoană împuternicită de operatorul de date cu caracter personal sau un subcontractant în legătură cu software-ul, Microsoft stabilește intrarea în vigoare a angajamentelor aferente termenilor Regulamentului general privind protecția datelor din Uniunea Europeană ai termenilor serviciilor online pentru toți clienții la 25 mai 2018, la http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. PRACTICILE DVS. DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă colectați, stocați sau procesați în alt mod informațiile personale în timp ce utilizați serviciile, trebuie să: (a) respectați toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor; și (b) să obțină suficientă autorizare de la persoanele care furnizează informațiile pentru a permite prelucrarea informațiilor de către Microsoft, pentru afiliații, filialele și furnizorii săi de servicii (denumite în mod colectiv "Microsoft partys"), așa cum este preconizat de acest acord, inclusiv (i) transferul informațiilor către părțile Microsoft pentru procesarea lor; și (ii) procesarea informațiilor din afara jurisdicției în care vă sunt furnizate informațiile, cum ar fi stocarea și alte prelucrări în Statele Unite..

8. SOFTWARE

Pentru a utiliza aceste servicii, trebuie să descărcați și să instalați Pluginul. Este posibil să verificăm automat versiunea Pluginului. Este posibil să descărcăm automat upgrade-uri ale Pluginului pe computerul dvs., pentru a actualiza, a îmbunătăți și a dezvolta și mai mult Serviciile.

9. NOTIFICĂRI

9.1 Notificări pe care vi le trimitem.

Sunteți de acord că Microsoft vă poate furniza notificări într-o manieră determinată de Microsoft, la discreția sa, inclusiv și fără limitări prin postarea notificărilor de acest fel pe un portal sau un site web al centrului de dezvoltare a comunității pentru Servicii. Cât timp puteți să accesați și să utilizați Serviciile, aveți software-ul și hardware-ul necesare pentru a primi aceste notificări. Dacă nu consimțiți să primiți notificări electronice, trebuie să încetați utilizarea Serviciilor.

9.2. Notificările dvs. către noi.

Ne puteți notifica prin feedback sau utilizând caracteristicile de ajutor din cadrul Pluginului.

10. FEEDBACK

Prin prezenta aveți licența către Microsoft (cu dreptul de a sublicenția mai multe sublicențe și prin mai multe niveluri de sub-licențe) fără taxă, orice drepturi necesare (a) de a utiliza, a partaja și a comercializa în orice mod și în orice scop orice feedback despre serviciile pe care ni le furnizați și (b) pentru produsele, tehnologiile și serviciile terților de utilizat sau de interfață cu anumite părți ale unui produs sau serviciu Microsoft care include feedbackul. Nu veți oferi feedback care face obiectul unei licențe care necesită ca Microsoft să acorde licențe software-ului sau documentației sale sau să furnizeze servicii către terți, deoarece includem feedbackul dumneavoastră în acestea. Drepturile din această secțiune sunt irevocabile și non-terminable și supraviețuiesc oricărei rezilieri sau expirări a prezentului acord.

11. DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți, să achitați costurile de apărare ale Microsoft și să protejați Microsoft și succesorii, funcționarii, directorii și angajații acestuia de și împotriva oricăror solicitări, cereri, costuri, răspunderi, judecăți, pierderi, cheltuieli și despăgubiri (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din, în legătură cu sau asociate cu (a) utilizarea de către dvs. a Serviciilor, utilizare care încalcă acest acord sau se află în contradicție cu orice lege sau regulament aplicabil sau (b) orice date, servicii sau programe software pe care le utilizați în legătură cu Serviciile, inclusiv și fără limitare, orice pretenție că astfel de date, servicii sau programe software sau orice parte din acestea încalcă, își însușesc pe nedrept sau încalcă în alt fel orice drept de autor, brevet de invenție, secret comercial, marcă comercială sau alt drept legal al unui terț.

12. NU OFERIM NICIO GARANȚIE

OFERIM, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SERVICIILE ȘI SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ ESTE CAZUL) "CA ATARE", "CU TOATE DEFECTELE" ȘI "CA DISPONIBILE", PRECUM ȘI ÎNTREGUL RISC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚA, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA DATELOR DIN SERVICIU ȘI EFORTUL DUMNEAVOASTRĂ. MICROSOFT, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NU FACE DECLARAȚII. GARANTEAZĂ GARANȚII SAU CONDIȚII CU PRIVIRE LA SERVICII SAU SERVICII DE ASISTENȚĂ (DACĂ ESTE CAZUL). ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, MICROSOFT DECLINĂ ȘI EXCLUDE TOATE REPREZENTĂRI, GARANȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII, EXPRES, STATUTAR ȘI IMPLICITE; INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE (A) DECLARAȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, EFORT UMAN, PRECIZIE, BUCURIE LINIȘTITĂ ȘI NEÎNCĂLCARE, (B) REPREZENTĂRI, GARANȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII CARE DECURG DIN GESTIONAREA SAU UTILIZAREA COMERȚULUI ȘI (C) REPREZENTĂRI, GARANȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII LA CARE ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIILOR VOR FUNCȚIONA AȘA CUM SE DESCRIE, VOR FI NEÎNTRERUPTE, FĂRĂ ERORI SAU SIGURE SAU CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR VA FI FIABILĂ ȘI PRECISĂ, INCLUSIV FĂRĂ A SE LIMITA LA STOCAREA, CITIREA, ACTUALIZAREA SAU ȘTERGEREA DATELOR. NICIO DECLARAȚIE ORALĂ SAU SCRISĂ PE CARE AȚI FĂCUT-O ÎN CONTEXTUL FURNIZĂRII SERVICIILOR SAU SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ ESTE CAZUL) VA CREA ORICE GARANȚIE CARE A FOST EXONERATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACEST ACORD. ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ANUMITE DREPTURI SUB LEGISLAȚIA LOCALĂ CARE NU SUPORTĂ TERMENII ACESTUI ACORD. NIMIC DIN PREZENTUL ACORD NU INTENȚIONEAZĂ SĂ AFECTEZE DREPTURILE RESPECTIVE, DACĂ SUNT APLICABILE.

Dacă sunteți consumator australian, trebuie să vă informăm următoarele: Produsele noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse de Legea australiană pentru consumatori. Aveți dreptul la o înlocuire sau restituire pentru o eroare majoră și la compensații pentru orice altă pierdere sau deteriorare previzibilă. De asemenea, aveți dreptul ca bunurile să fie reparate sau înlocuite dacă ele nu au o calitate acceptabilă și eroarea nu este majoră.

13. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, MICROSOFT NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE CARE DECURG DIN, PE BAZA A SAU ÎN URMA ACESTUI ACORD SAU A UTILIZĂRII SERVICIILOR SAU A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ ESTE CAZUL) PENTRU: (A) DAUNE INDIRECTE, CONSECUTIVE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE; (B) DAUNE PENTRU PROFITURI PIERDUTE; (C) PIERDERI DE INFORMAȚII; (D) PIERDEREA CAPACITĂȚII DE UTILIZARE; (E) DETERIORAREA SAU PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL; (F) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE SAU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ); (G) COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI, DATE, SERVICII SAU PROGRAME SOFTWARE ÎNLOCUITOARE; (H) ACCESUL NEAUTORIZAT, UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ, MODIFICAREA, DETERIORAREA, ȘTERGEREA SAU PIERDEREA DATELOR, A SERVICIILOR SAU PROGRAMELOR SOFTWARE UTILIZATE ÎN CONEXIUNE CU SERVICIILE; (I) IMPOSIBILITATEA DE A FURNIZA INFORMAȚII CORECTE; (J) VIRUȘI SAU ALTE CARACTERISTICI DE DEZACTIVARE CARE AFECTEAZĂ ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIILOR SAU CARE VĂ SUNT TRANSFERATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR; (K) INCOMPATIBILITĂȚI ÎNTRE SERVICII ȘI ALTE SERVICII, SOFTWARE SAU HARDWARE ȘI (L) CONDUITA, TRANSMISIUNILE SAU DATELE TERȚILOR. RĂSPUNDEREA MICROSOFT PENTRU DAUNE DIRECTE SE LIMITEAZĂ LA 5,00 DOLARI AMERICANI. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ RESPONSABILITATEA SE BAZEAZĂ PE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATE STRICTĂ, ÎNCĂLCAREA GARANȚIILOR SAU ALTE TEORII LEGALE ȘI CHIAR DACĂ (Y) ACEASTĂ REMEDIERE NU VĂ COMPENSEAZĂ COMPLET PIERDERILE SAU NU-ȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL ȘI (Z) MICROSOFT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

MICROSOFT VA NU FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO ÎNTRERUPERE A SERVICIILOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PENE DE CURENT, ERORI DE SISTEM SAU ALTE ÎNTRERUPERI.

ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE ACESTE LIMITĂRI SAU EXCLUDERI SĂ NU VI SE APLICE ÎN CAZUL ÎN CARE STATUL, PROVINCIA SAU ȚARA DVS. NU PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU DE ALT FEL.

14. LINKURI LA SITE-URI TERȚE

Serviciile pot include linkuri către site-uri de la terți. Site-urile legate nu se află sub controlul Microsoft și Microsoft nu răspunde de conținutul niciunui site legat sau de orice linkuri conținute într-un site legat sau de modificări sau actualizări ale acestor site-uri. Microsoft nu este responsabil pentru difuzarea web sau orice altă formă de transmisie primită de pe orice site legat. Microsoft vă oferă aceste linkuri doar ca avantaj, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea de către Microsoft a site-ului.

15. CONȚINUT DE LA TERȚI

Serviciile pot să includă, să furnizeze sau să faciliteze accesul la conținut de la terți, inclusiv date, doar ca o comoditate. Acest conținut de la terți nu este sub controlul Microsoft și Microsoft nu este responsabil pentru calitatea, exactitatea sau performanța unui astfel de conținut. Faptul că acest conținut poate fi inclus în, furnizat de sau accesat prin intermediul Serviciilor nu implică aprobarea de către Microsoft sau de către terț a site-urilor sau serviciilor. În funcție de jurisdicția dvs., este posibil ca anumite tipuri de conținut de la terți să nu fie disponibil pentru dvs.

16. MODIFICAREA TERMENILOR; TERMENI SUPLIMENTARI

16.1. Modificarea termenilor

Microsoft poate să modifice la discreția sa acest acord, în orice moment. Dacă modificăm acest acord, vom actualiza data listată în partea de sus a prezentului acord. Puteți accesa cea mai recentă versiune a acordului prin intermediul linkului situat în caseta Despre din Plugin. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, trebuie să încetați imediat utilizarea Serviciilor. Dacă nu opriți utilizarea Serviciilor, utilizarea acestora va continua în conformitate cu acordul modificat.

16.2. Termeni suplimentari.

Acest acord include, de asemenea, prin referire orice termeni suplimentari aplicabili anumitor aspecte ale serviciilor, inclusiv fără a se limita la politica anti-spam. Dacă utilizați serviciile în legătură cu un abonament Power BI (a) utilizarea serviciilor este, de asemenea, supusă termenilor care reglementează utilizarea de către Power BI ("termenii Power BI") și (b) în cazul unui conflict între termenii Power BI și termenii acestui acord, termenii Power BI vor fi controlați atât timp cât aveți un abonament Power BI activ.

17. TERMEN; TERMINARE

Acest acord intră în vigoare la data când îl aprobați prima dată.

Puteți rezilia acest acord în orice moment, dacă opriți utilizarea serviciilor. Fără a aduce atingere termenului acestui acord, așa cum se arată mai sus, Microsoft poate, la propria discreție, să suspende utilizarea serviciilor sau să rezilieze acest acord, din orice motiv sau fără motiv, în orice moment. După suspendare sau orice reziliere, dreptul de a utiliza serviciile se oprește imediat. Sunteți responsabil pentru luarea de măsuri necesare pentru copierea de rezervă a datelor. La orice reziliere a prezentului acord, toate celelalte drepturi care vă sunt acordate prin prezentul acord se vor rezilia, de asemenea, automat.

18. FĂRĂ BENEFICIARI TERȚI

Acest acord este doar pentru beneficiul dumneavoastră și al nostru. Nu este în beneficiul niciunui alt terț, cu excepția succesorilor autorizați și atribuie în temeiul prezentului acord.

19. FĂRĂ RENUNȚARE

Orice întârziere sau eroare din partea Microsoft de a exercita un drept sau o rezolvare nu va determina renunțarea de la acest drept sau rezolvare și nici la un alt drept sau o altă rezolvare.

20. PĂRȚI CONTRACTANTE, ALEGEREA CADRULUI LEGAL ȘI A LOCAȚIEI DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR

Dacă locuiți în Statele Unite, legislația statului Washington, SUA, reglementează interpretarea acestui acord și se aplică cererilor de încălcare a acestuia, indiferent de principiile conflictului de legi. Toate celelalte creanțe, inclusiv creanțele privind legislația pentru protecția consumatorului, legile privind concurența neloială și în prejudicii, vor fi supuse legislației statului dumneavoastră de reședință în Statele Unite. Dacă locuiți în afara Statelor Unite, acești termeni vor fi guvernați de legislația țării în care vă îndrumăm serviciul. Sunteți de acord în mod irevocabil în fața jurisdicției exclusive și a locației instanțelor statului sau federale din King County, Washington, SUA, pentru toate disputele care decurg din sau care au legătură cu acest acord.

21. INTERPRETAREA ACORDULUI

Toate dispozițiile se aplică în măsura permisă de legislația aplicabilă. O instanță poate deține că nu putem aplica o parte din acest acord ca scris. Dacă se întâmplă acest lucru, veți înlocui acea parte cu termeni care se potrivește cel mai bine cu intenția părții pe care nu o putem impune. Restul acestui acord nu se va modifica. Acest acord, inclusiv orice alte politici sau termeni incluși prin referință, este întregul acord dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește utilizarea serviciilor. Acesta înlocuiește orice acorduri sau declarații anterioare (fie oral, fie scris) în ceea ce privește utilizarea serviciilor.

22. ATRIBUIRE

Este posibil să atribuim acest acord, în întregime sau în parte, în orice moment, cu sau fără notificare. Nu este posibil să atribuiți acest acord sau o parte din el niciunui terț. Orice încercare de a face acest lucru este nulă. Nu este posibil să transferați la terți, fie temporar sau permanent, niciun drept de utilizare a Serviciilor și a niciunei părți din acestea.

23. NOTIFICĂRI DE DREPTURI DE AUTOR ȘI MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

Tot conținutul Serviciilor este protejat prin drepturi de autor © 2014 Microsoft Corporation, furnizorii săi sau alți terți al căror conținut (inclusiv date) este furnizat sau pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor. Toate drepturile rezervate. Orice software sau conținut furnizat ca parte a Serviciilor este protejat de drepturile de autor sau de alte legi și tratate de proprietate intelectuală. Noi și furnizorii noștri deținem titlul, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra software-ului și conținutului. Microsoft, Windows și/sau alte produse și servicii Microsoft la care se face referire aici este posibil să fie mărci comerciale ori mărci înregistrate ale Microsoft în SUA și/sau în alte țări. W® este o marcă înregistrată a Wikimedia Foundation. Toate drepturile neacordate în mod expres aici sunt rezervate. Anumite programe software utilizate în anumite servere de site-uri web Microsoft se bazează parțial pe lucrările Independent JPEG Group. Drept de autor © 1991-1996 Thomas G. Lane. Toate drepturile rezervate. Software-ul „gnuplot” utilizat în anumite servere de site-uri web Microsoft este sub incidența drepturilor de autor © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Toate drepturile rezervate.

24. SE APLICĂ DOAR ÎN STATELE UNITE: NOTIFICĂRI ȘI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A RECLAMAȚIILOR PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Sub Titlul 17, Codul S.U.A., secțiunea 512(c)(2), notificările cu privire la pretinsa încălcare a drepturilor de autor ar trebui trimise agentului desemnat de furnizorul de servicii. SOLICITĂRILE CARE NU SUNT RELEVANTE PENTRU URMĂTOAREA PROCEDURĂ NU VOR PRIMI NICIUN RĂSPUNS.

Vedeți Notificarea și Procedura pentru a face revendicări de încălcare a drepturilor de autor la www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×