Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont.
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.
Crearea, salvarea și partajarea tiparelor particularizate

Puteți crea un tipar nou pentru a păstra formele pe care le utilizați cel mai des și pe care doriți să le găsiți rapid. După ce ați creat tiparul nou, îl puteți salva și reutiliza mai târziu sau îl puteți partaja cu alte persoane.

Crearea unui tipar nou particularizat

 1. În fereastra Forme, faceți clic pe Mai multe forme, apoi faceți clic pe Tipar nou.

 2. În fereastra Forme, faceți clic dreapta pe bara titlu a noului tipar, apoi faceți clic pe Salvare ca.

 3. Tasați un nume pentru tipar, apoi faceți clic pe Salvare.
  Implicit, tiparele particularizate sunt salvate în folderul Formele mele.

  Pentru a deschide tiparul nou particularizat în alt desen, în fereastra Forme, faceți clic pe Mai multe forme, indicați spre Formele mele, apoi faceți clic pe numele tiparului.

Adăugarea formelor la un tipar particularizat

Dacă bara titlu a tiparului are pictograma Un asterisc roșu indică faptul că un tipar este editabil. (asterisc), atunci puteți edita tiparul adăugând, ștergând și modificând forme.

 1. Deschideți tiparul particularizat la care doriți să adăugați forme.

 2. Dacă bara titlu a tiparului nu afișează pictograma Un asterisc roșu indică faptul că un tipar este editabil. (asterisc), faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului și faceți clic pe Editare tipar.

 3. Glisați o formă din alt tipar sau din pagina de desen în tiparul particularizat. O formă coordonatoare nouă se va adăuga la tipar.

 4. Pentru a edita numele formei coordonatoare, faceți clic dreapta pe formă, apoi faceți clic pe Redenumire coordonator.

 5. Tastați un nume pentru forma coordonatoare, apoi faceți clic pe ENTER.

Salvarea unui tipar particularizat

 • Pentru a salva modificările dintr-un tipar, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare.

 • Pentru a salva o copie a tiparului cu un nume nou, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare ca, tastați un nume pentru noul tipar, apoi faceți clic pe Salvare.
  Implicit, tiparele particularizate sunt salvate în folderul Formele mele.

  Crearea unui tipar nou pe baza unuia existente

Nu puteți edita niciuna dintre tiparele predefinite care sunt oferite cu Visio, dar puteți să copiați tiparele și să modificați copiile.

 1. Deschideți tiparul pentru care doriți să faceți o copie.

 2. Faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare ca.

 3. Tasați un nume pentru noul tipar particularizat, apoi faceți clic pe Salvare. Tiparul nou particularizat apare în fereastra Formă.

 4. Efectuați orice modificări dorite în tipar.

 5. Pentru a salva modificările, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare.

Partajarea unui tipar particularizat

Tiparele particularizate sunt salvate ca fișiere cu extensia .vssx în folderul Formele mele. Persoanele cărora le oferiți un fișier tipar pot deschide tiparul în propriile diagrame Visio, trebuie doar să aibă o versiune compatibilă de Visio pentru formatul de tipar. Este bine să salveze fișierul în propriul folder Formele mele. Astfel, ei pot deschide cu ușurință noul tipar în fereastra Forme făcând clic pe Mai multe forme, indicând spre Formele mele și făcând clic pe numele tiparului.

Crearea unui tipar nou

 1. În fereastra Forme, faceți clic pe Mai multe forme, apoi selectați Tipar nou.

 2. În fereastra Forme, faceți clic dreapta pe tiparul nou și selectați Salvare ca.

 3. Tasați un nume pentru tipar, apoi faceți clic pe Salvare.
  Implicit, tiparele particularizate sunt salvate în folderul Formele mele.

  Note: 

  • Pentru a afla cum să adăugați forme la tiparul particularizat, consultați Adăugarea formelor la un tipar particularizat.

  • Pentru a deschide tiparul nou particularizat în alt desen, în fereastra Forme, faceți clic pe Mai multe forme, selectați Deschidere tipar, selectați tiparul dorit, apoi faceți clic pe Deschidere.

  • Pentru a edita noul tipar, faceți clic dreapta pe titlul tiparului și faceți clic pe Editare tipar. Pictograma din bara titlu a tiparului se modifică în Un asterisc roșu indică faptul că un tipar este editabil. (arătând că tiparul este editabil).

  • Pentru a partaja tiparul cu cineva, consultați Partajarea unui tipar particularizat.

 Crearea unui tipar nou pe baza unuia existente

 1. Deschideți tiparul pentru care doriți să faceți o copie.
  Pentru a afla cum să deschideți tiparele, consultați Utilizarea ferestrei Forme pentru a organiza și a găsi forme.

 2. Faceți clic dreapta pe tipar și selectați Salvare ca.

 3. Tasați un nume pentru noul tipar particularizat, apoi faceți clic pe Salvare. Tiparul nou particularizat apare în fereastra Formă.

 4. Efectuați orice modificări dorite în tipar.
  Pentru a afla cum să adăugați forme la tiparul particularizat, consultați Adăugarea formelor la un tipar particularizat.

 5. Pentru a salva modificările, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare.

  Note: 

  • Pentru a afla cum să adăugați forme la tiparul particularizat, consultați Adăugarea formelor la un tipar particularizat.

  • Pentru a deschide tiparul nou particularizat în alt desen, în fereastra Forme, faceți clic pe Mai multe forme, selectați Deschidere tipar, selectați tiparul dorit, apoi faceți clic pe Deschidere.

  • Pentru a edita noul tipar, faceți clic dreapta pe titlul tiparului și faceți clic pe Editare tipar. Pictograma din bara titlu a tiparului se modifică în Un asterisc roșu indică faptul că un tipar este editabil. (arătând că tiparul este editabil).

  • Pentru a partaja tiparul cu cineva, consultați Partajarea unui tipar particularizat.

Adăugarea formelor la un tipar particularizat

 1. Deschideți tiparul particularizat la care doriți să adăugați forme.

 2. Glisați o formă din alt tipar sau din pagina de desen în tiparul particularizat. O formă coordonatoare nouă se va adăuga la tipar.

 3. Pentru a edita numele formei coordonatoare, faceți clic dreapta pe formă, apoi selectați Redenumire coordonator.

 4. Tastați un nume pentru forma coordonatoare, apoi faceți clic pe ENTER.

  Note: 

  • Pentru a adăuga forme la un tipar particularizat, tiparul trebuie să fie editabil. Un tipar este editabil dacă pictograma din bara de titlu a tiparului este Un asterisc roșu indică faptul că un tipar este editabil.. Pentru a edita un tipar particularizat, faceți clic dreapta pe bara de titlu a tiparului și faceți clic pe Editare tipar.

  • Pentru a afla cum să creați forme noi, consultați Crearea unei forme.

Salvarea unui tipar particularizat

 • Pentru a salva modificările dintr-un tipar, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare.

 • Pentru a salva o copie a tiparului cu un nume nou, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare ca, tastați un nume pentru noul tipar, apoi faceți clic pe Salvare.
  Implicit, tiparele particularizate sunt salvate în folderul Formele mele.

  Note: 

  • Pentru a deschide tiparul nou particularizat în alt desen, în fereastra Forme, faceți clic pe Mai multe forme, selectați Deschidere tipar, selectați tiparul dorit, apoi faceți clic pe Deschidere.

  • Pentru a edita noul tipar, faceți clic dreapta pe titlul tiparului și faceți clic pe Editare tipar. Pictograma din bara titlu a tiparului se modifică în Un asterisc roșu indică faptul că un tipar este editabil. (arătând că tiparul este editabil).

  • Pentru a partaja tiparul cu cineva, consultați Partajarea unui tipar particularizat.

Partajarea unui tipar particularizat

Puteți partaja un tipar particularizat cu alte persoane care au Visio în același fel în care partajați alte fișiere Microsoft Office. De exemplu, puteți să salvați un fișier tipar (.vss) particularizat pe un suport fizic amovibil (un dispozitiv USB sau un DVD, de exemplu) și să îl distribuiți sau puteți să trimiteți tiparul ca atașare într-un mesaj de e-mail.

Mai multe informații

Browserul nu acceptă redarea video.

Pentru mai multe informații despre cum să deschideți și să utilizați tiparele, consultați Utilizarea ferestrei Forme pentru a organiza și a găsi forme.

Important: 

 • Nu puteți edita direct niciunul dintre tiparele predefinite oferite cu Visio. Pentru a crea un tipar particularizat nou pe baza unui tipar predefinit, consultați Crearea unui tipar nou pe baza unuia existent.

 • Formele Visio din tiparele oferite de Microsoft Corporation au drepturi de autor. Le puteți copia și reorganiza pentru uzul propriu, le puteți modifica pentru uzul propriu și puteți distribui desene care le conțin. Nu aveți dreptul să vindeți sau să distribuiți forme originale sau modificate din Visio.

 Crearea unui tipar nou pe baza unuia existente

 1. În meniul Fișier, indicați spre Forme, apoi faceți clic pe Deschidere tipar.

 2. Deschideți folderul care conține tiparul pe care doriți să bazați noul tipar, apoi faceți clic pe numele tiparului.

 3. Faceți clic pe săgeata de pe butonul Deschidere, apoi faceți clic pe Copiere.

 4. Efectuați orice modificări dorite în tipar.

 5. Pentru a salva modificările, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare în meniul de comenzi rapide.

 6. Tasați un nume pentru tipar, apoi faceți clic pe Salvare.

 7. Acum, că s-a salvat tiparul, puteți alege oricare dintre următoarele variante:

  • Pentru a deschide tiparul nou în alt desen, în meniul Fișier, indicați spre Forme, apoi indicați spre Formele mele.

  • Pentru a edita noul tipar, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Editare tipar în meniul de comenzi rapide. Pictograma din bara de titlu a tiparului se modifică de la Read-only stencil image (care indică faptul că tiparul este doar în citire) la Editable stencil image (care indică faptul că tiparul este editabil).

  • Pentru a partaja tiparul nou cu o persoană, copiați tiparul (fișierul .vss) în folderul Formele mele.

Notă: Formele Visio din tiparele oferite de Microsoft Corporation au drepturi de autor. Le puteți copia și reorganiza pentru uzul propriu, le puteți modifica pentru uzul propriu și puteți distribui desene care le conțin. Nu aveți dreptul să vindeți sau să distribuiți forme originale sau modificate din Visio.

Adăugarea unei forme din pagina de desen la un tipar

 1. Deschideți un tipar nou, tiparul Preferințe sau un alt tipar particularizat pe care l-ați creat anterior:

  • Pentru a deschide un tipar nou, în meniul Fișier, indicați spre Forme, apoi faceți clic pe Tipar nou.

  • Pentru a deschide un tipar particularizat, în meniul Fișier, indicați spre Forme, indicați spre Formele mele, apoi faceți clic pe numele tiparului.

 2. Dacă tiparul nu este editabil, faceți clic cu butonul din dreapta pe bara de titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Editare tipar.

  Pictograma din bara de titlu a tiparului se modifică de la Read-only stencil image (care indică faptul că tiparul este doar în citire) la Editable stencil image (care indică faptul că tiparul este editabil).

 3. În pagina de desen, selectați forma pe care doriți să o adăugați la tipar.

 4. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a muta forma din desen în tipar, glisați forma din pagina de desen în tipar.

  • Pentru a copia forma, apăsați tasta CTRL în timp ce glisați forma în tipar.

   Forma este acum în tipar. Forma apare ca pictogramă, etichetată cu „Coordonator.x”, unde x este un număr.

 5. Pentru a redenumi forma, faceți clic dreapta pe pictograma de formă, indicați spre Editare coordonator, apoi faceți clic pe Proprietăți coordonator. Tastați un nume în caseta Nume.

 6. Pentru a salva modificările, faceți clic dreapta pe bara titlu a tiparului, apoi faceți clic pe Salvare.

Copierea unei forme dintr-un tipar în altul

 1. Deschideți tiparul care conține forma pe care doriți să o adăugați la un alt tipar:

  • În meniul Fișier, indicați spre Forme, apoi indicați spre Formele mele sau un alt folder care conține tiparul.

 2. În tiparul deschis care conține forma pe care doriți să o copiați, faceți clic dreapta pe formă, indicați spre Adăugare la formele mele, apoi faceți clic pe Preferințe, Adăugare la tipar nou sau pe Adăugare la tipar existent.

 3. Pentru a deschide tiparul care conține forma copiată, în meniul Fișier, indicați spre Forme, apoi indicați spre Formele mele sau spre alt folder care conține tiparul.

  Sfat: Dacă ambele tipare sunt editabile, puteți copia și lipi forma dintr-un tipar într-altul în loc să utilizați comanda Adăugare la formele mele.

  Note: 

  • Formele din tiparele Visio sunt denumite deseori forme coordonatoare. Când glisați o formă coordonatoare într-o pagină de desen, creați o copie (sau o „instanță”) a formei coordonatoare. Forma coordonatoare în sine rămâne în tipar, astfel încât să fie utilizată în mod repetat pentru a crea noi copii în pagina de desen.

  • Formele coordonatoare Visio oferite de Microsoft Corporation au drepturi de autor. Le puteți copia și reorganiza pentru uzul propriu, le puteți modifica pentru uzul propriu și puteți distribui desene care le conțin. Nu aveți dreptul să vindeți sau să distribuiți forme coordonatoare originale sau modificate din Visio.

Consultați și

Video: Crearea, salvarea și partajarea tiparelor particularizate

Găsirea mai multor forme și tipare

Importul matrițelor descărcate

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Insider Microsoft Office

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×