Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției DCOUNTA în Microsoft Excel.

Descriere

Contorizează celulele completate care se află într-un câmp (coloană) de înregistrări dintr-o listă sau bază de date și se potrivesc cu condițiile pe care le specificați.

Argumentul câmpului este opțional. Dacă se omite câmpul, DCOUNTA contorizează toate înregistrările din baza de date care îndeplinesc criteriul.

Sintaxă

DCOUNTA(baza_de_date, câmp, criterii)

Sintaxa funcției DCOUNTA are următoarele argumente:

 • Baza_de_date    Obligatoriu. Este zona de celule care formează lista sau baza de date. O bază de date este o listă de date înrudite în care rândurile cu informațiile înrudite sunt înregistrări, iar coloanele de date sunt câmpuri. Primul rând din listă conține etichete pentru fiecare coloană.

 • câmp    Opțional. Arată care coloană este utilizată în funcție. Introduceți o etichetă de coloană cuprinsă între ghilimele, cum ar fi „Vârsta” sau „Venit” sau ca un număr (fără ghilimele) care reprezintă poziția coloanei în cadrul listei: 1 pentru prima coloană, 2 pentru a doua coloană și așa mai departe.

 • Criterii    Obligatoriu. Este zona de celule care conține condițiile specificate de dvs. Aveți posibilitatea să utilizați orice zonă pentru argumentul criterii, atâta timp cât aceasta include cel puțin o etichetă de coloană și cel puțin o celulă sub eticheta coloanei în care specificați condiția pentru coloană.

Observații

 • Se poate utiliza orice zonă pentru argumentul criterii, atâta timp cât aceasta include cel puțin o etichetă de coloană și cel puțin o celulă sub eticheta coloanei, în care este specificată o condiție pentru coloană.

  De exemplu, dacă zona G1:G2 conține eticheta de coloană Venit în celula G1 și suma 10.000 de lei în celula G2, aveți posibilitatea să definiți zona ca PotrivireVenit și să utilizați acel nume ca argumentul criterii din funcțiile de baze de date.

 • Deși zona de criterii poate fi localizată oriunde în foaia de calcul, nu o așezați sub listă. Dacă adăugați informații listei, noile informații sunt adăugate în primul rând de sub listă. Dacă rândul de sub listă nu este gol, Excel nu poate adăuga noile informații.

 • Asigurați-vă că zona de criterii nu depășește mărimea listei.

 • Pentru a efectua o operație asupra unei întregi coloane dintr-o bază de date, introduceți un rând gol sub etichetele de coloane din zona criteriilor.

Exemple

Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele. În cazul în care copiați oricare dintre următoarele exemple în Excel, asigurați-vă că selectați toate celulele din tabel, inclusiv ultima celulă din colțul din stânga.

Arbore

Înălțime

Vârstă

Producție

Profit

Înălțime

="=Măr"

>3

<5

="=Păr"

Arbore

Înălțime

Vârstă

Producție

Profit

Măr

18

20

14

105,0

Păr

12

12

10

96,0

Cireș

13

14

9

105,0

Măr

14

15

10

75,0

Păr

9

8

8

76,8

Măr

8

9

6

45,0

Formulă

Descriere

Rezultat

=DCOUNTA(A4:E10; "Profit"; A1:F2)

Contorizează rândurile (1) care conțin „Măr” în coloana A, cu o înălțime > 3 și < 5 metri. Numai rândul 8 îndeplinește aceste trei condiții.

1

Exemple de criterii

 • Când introduceți =text într-o celulă, Excel îl interpretează ca fiind o formulă și încearcă îl calculeze. Pentru a introduce =text fără ca Excel să încerce să-l calculeze, utilizați această sintaxă:

  =''= intrare ''

  Unde intrare  este textul sau valoarea pe care doriți să o găsiți. De exemplu:

Ce tastați în celulă

Ce evaluează și afișează Excel

="=Roman"

=Roman

="=3000"

=3000

 • Când filtrează date text, Excel nu face distincția între caractere mari și mici. Puteți însă să utilizați o formulă pentru a efectua o căutare sensibilă la litere mari și mici.

Următoarele secțiuni furnizează exemple de criterii complexe.

Mai multe criterii într-o coloană

Logică booleană:     (Vânzător = "Roman" OR Vânzător = "Crisiarcu")

Pentru a găsi rânduri care satisfac mai multe criterii pentru o coloană, tastați criteriile unele sub altele în rânduri separate din zona de criterii.

În următoarea zonă de date (A6:C10), zona de criterii (B1:B3) este utilizată pentru a contoriza rândurile care conțin „Roman” sau „Crisiarcu” în coloana Vânzător.

Vânzător

="=Roman"

="=Crisiarcu"

Categorie

Vânzător

Vânzări

Băuturi

Dumitriu

5.122 lei

Carne

Roman

450 lei

legume și fructe

Crisiarcu

6.328 lei

Legume și fructe

Roman

6.544 lei

Formulă

Descriere

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Contorizează rândurile (3) din A6:C10 care îndeplinesc oricare dintre condițiile „Vânzător” din rândurile 2 și 3.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Mai multe criterii în mai multe coloane unde toate criteriile trebuie să fie adevărate

Logică booleană:     (Tip = "Produs" AND Vânzări > 2000)

Pentru a găsi rândurile care satisfac mai multe criterii în mai multe coloane, tastați toate criteriile în același rând de zonă de criterii.

În următoarea zonă de date (A6:C12), zona de criterii (A1:C2) este utilizată pentru a contoriza rândurile care conțin „Legume și fructe” în coloana Categorie și care au o valoare mai mare de 2.000 de lei în coloana Vânzări.

Categorie

Vânzător

Vânzări

="=Legume și fructe"

>2000

Categorie

Vânzător

Vânzări

Băuturi

Dumitriu

5.122 lei

Carne

Roman

450 lei

Legume și fructe

Crisiarcu

935 lei

Legume și fructe

Roman

6.544 lei

Băuturi

Crisiarcu

3.677 lei

Legume și fructe

Roman

3.186 lei

Formulă

Descriere

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Contorizează rândurile (2) din A6:C12 care îndeplinesc condițiile din rândul 2 (="Legume și fructe" și >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Mai multe criterii în mai multe coloane unde orice criterii pot fi adevărate

Logică booleană:     (Tip = "Legume și fructe" OR Vânzător = "Roman")

Pentru a găsi rândurile care satisfac criterii în mai multe coloane, unde orice criteriu poate fi adevărat, tastați criteriile în diferite rânduri ale zonei de criterii.

În următoarea zonă de date (A6:C10), zona de criterii (A1:B3) afișează toate rândurile care conțin "Legume și fructe" în coloana Tip sau "Roman".

Categorie

Vânzător

="=Legume și fructe"

="=Roman"

Categorie

Vânzător

Vânzări

Băuturi

Dumitriu

5.122 lei

Carne

Roman

675 lei

legume și fructe

Crisiarcu

937 lei

Legume și fructe

Crisiarcu

Formulă

Descriere

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,"Vânzări",A1:B3)

Contorizează rândurile (2) din A6:C10 care îndeplinesc oricare dintre condițiile din A1:C3, unde câmpul „Vânzări” nu este gol.

=DCOUNTA(A6:C10;"Vânzări";A1:B3)

Seturi multiple de criterii unde fiecare set include criterii pentru mai multe coloane

Logică booleană:     ( (Vânzător= "Roman" AND Vânzări >3000) OR (Vânzător = "Crisiarcu" AND Vânzări > 1500) )

Pentru a găsi rândurile care satisfac mai multe seturi de criterii, unde fiecare set include criterii pentru mai multe coloane, tastați fiecare set de criterii într-un rând separat.

În următoarea zonă de date (A6:C10), zona de criterii (B1:C3) este utilizată pentru a contoriza rândurile care conțin "Roman" în coloana Vânzător și o valoare mai mare de 3.000 de lei în coloana Vânzări, sau rândurile care conțin "Crisiarcu" în Vânzător și o valoare mai mare de 1.500 lei în coloana Vânzări.

Categorie

Vânzător

Vânzări

="=Roman"

>3000

="=Crisiarcu"

>1500

Categorie

Vânzător

Vânzări

Băuturi

Dumitriu

5.122 lei

Carne

Roman

450 lei

legume și fructe

Crisiarcu

6.328 lei

Legume și fructe

Roman

6.544 lei

Formulă

Descriere

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Contorizează rândurile (2) din A6:C10 care îndeplinesc toate condițiile din B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Seturi multiple de criterii unde fiecare set include criterii pentru o coloană

Logică booleană:     ( (Vânzări > 6000 AND Vânzări < 6500 ) OR (Vânzări < 500) )

Pentru a găsi rândurile care satisfac mai multe seturi de criterii, unde fiecare set include criterii pentru o coloană, includeți mai multe coloane cu același titlu de coloană.

Pentru următoarea zonă de date (A6:C10), zona de criterii (C1:D3) este utilizată pentru a contoriza rândurile care conțin valori între 6.000 și 6.500 și valori mai mici de 500 în coloana Vânzări.

Categorie

Vânzător

Vânzări

Vânzări

>6000

<6500

<500

Categorie

Vânzător

Vânzări

Băuturi

Dumitriu

5.122 lei

Carne

Roman

450 lei

legume și fructe

Crisiarcu

6.328 lei

Legume și fructe

Roman

6.544 lei

Formulă

Descriere

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Contorizează rândurile (2) care îndeplinesc condițiile din rândul 2 (>6000 și <6500) sau îndeplinesc condiția din rândul 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Criterii pentru găsirea valorilor text care partajează anumite caractere dar nu partajează alte caractere

Pentru a găsi valorile text care partajează anumite caractere dar nu partajează alte caractere, alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

 • Tastați unul sau mai multe caractere fără semnul egal (=) pentru a găsi rândurile cu o valoare text într-o coloană care începe cu acele caractere. De exemplu, dacă tastați textul oma pe post de criteriu, Excel găsește "Roman", "Toma" și "Roma".

 • Utilizați un metacaracter.

  Următoarele metacaractere se pot utiliza drept criterii de comparație.

Utilizați

Pentru a găsi

? (semnul întrebării)

Orice caracter individual
De exemplu, c?pac găsește "capac" și "copac"

* (asterisc)

Orice număr de caractere
De exemplu, *est găsește „Nord-est” și „Sud-est”

~ (tilda) urmată de ?, *, sau ~

Un semn de întrebare, asterisc sau tildă
De exemplu, trim91~? găsește "fy91?"

În următoarea zonă de date (A6:C10), zona de criterii (A1:B3) este utilizată pentru a contoriza rândurile ale căror prime caractere sunt "Ca" în coloana Tip sau în care al doilea caracter egal cu "o" în coloana Vânzător.

Categorie

Vânzător

Vânzări

Eu

?u*

Categorie

Vânzător

Vânzări

Băuturi

Dumitriu

5.122 lei

Carne

Roman

450 lei

legume și fructe

Crisiarcu

6.328 lei

Legume și fructe

Roman

6.544 lei

Formulă

Descriere

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Contorizează rândurile (3) îndeplinesc una dintre condițiile din A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Criterii create ca rezultat al unei formule

Puteți utiliza o valoare calculată care este rezultatul unei formulă pe post de criteriu. Rețineți următoarele aspecte importante:

 • Formula trebuie să se evalueze la TRUE sau FALSE.

 • Deoarece utilizați o formulă, introduceți formula așa cum o faceți în mod normal și nu tastați expresia astfel:

  =''= intrare ''

 • Nu utilizați o etichetă de coloană pentru eticheta de criterii; lăsați etichetele de criterii necompletate sau utilizați o etichetă care nu este o etichetă de coloană în zonă (în exemplele de mai jos, Medie calculată și Potrivire exactă).

  Dacă utilizați în formulă o etichetă de coloană în locul referinței relative la celule sau în locul numelui zonei, atunci Excel afișează în celula care conține criteriul o valoare de eroare, ca #NAME? sau #VALUE!. Se poate ignora această eroare, deoarece ea nu afectează modul de filtrare a zonei.

 • Formula pe care o utilizați pentru criterii trebuie să utilizeze o referință relativă pentru a face referire la celula corespondentă din primul rând de date.

 • Toate celelalte referințe din formulă trebuie să fie referințe absolute.

Filtrarea pentru valori mai mari decât media tuturor valorilor din zona de date

În următoarea zonă de date (A6:C10), zona de criterii (C1:C2) este utilizată pentru a contoriza rândurile care au o valoare în coloana Vânzări mai mare decât media tuturor valorilor din Vânzări (C7:C10). Media este calculată în celula C4 și rezultatul este combinat în celula C2 cu formula =">"&C4 pentru crearea criteriilor utilizate.

Vânzări

=CONCATENATE(">";C4)

Media calculată

=AVERAGE(C7:C10)

Categorie

Vânzător

Vânzări

Băuturi

Dumitriu

5.122 lei

Carne

Roman

450 lei

legume și fructe

Crisiarcu

6.328 lei

Legume și fructe

Roman

6.544 lei

Formulă

Descriere

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Contorizează rândurile (3) îndeplinesc condiția (>4611) din C1:C2. Condiția din C2 este creată prin concatenarea =">" cu celula C4, care este media calculată a C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×