Returnează o dublură care specifică rata internă modificată de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar periodice (plăți și încasări).

Sintaxă

MIRR ( valori (), Finance_rate, reinvest_rate)

Sintaxa funcției MIRR are următoarele argumente:

Argument

Descriere

valori ()

Obligatoriu. Matricea Valoare dublă precizie, care specifică valorile de flux monetar. Matricea trebuie să conțină cel puțin o valoare negativă (o plată) și o valoare pozitivă (o încasare).

finance_rate

Obligatoriu. Se specifică dublul ratei dobânzii plătite ca cost al finanțării.

reinvest_rate

Obligatoriu. Se specifică dublul ratei dobânzii primite la câștiguri din reinvestirea cash.


Observații

Rata internă de rentabilitate modificată este rata internă de rentabilitate atunci când plățile și chitanțele sunt finanțate la tarife diferite. Funcția MIRR ține cont atât de costul investiției (Finance_rate), cât și de rata dobânzii primită pe reinvestirea de numerar (reinvest_rate).

Argumentele Finance_rate și reinvest_rate sunt procente exprimate ca valori zecimale. De exemplu, 12 procente este exprimată ca 0,12.

Funcția MIRR utilizează ordinea valorilor din matrice pentru a interpreta ordinea plăților și a încasărilor. Nu uitați să introduceți valorile pentru plată și cele pentru încasare în ordinea corectă.

Exemplu

Notă: Exemplele care urmează demonstrează utilizarea acestei funcții într-un modul Visual Basic for Applications (VBA). Pentru mai multe informații despre lucrul cu VBA, selectați Referințe pentru dezvoltatori în lista verticală de lângă Căutare și introduceți unul sau mai mulți termeni în caseta de căutare.

Acest exemplu utilizează funcția MIRR pentru a returna rata internă modificată de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar conținute în Values()matrice. LoanAPR reprezintă dobânda de finanțare, iar InvAPR reprezintă rata dobânzii primită pe reinvestirea.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Insider Microsoft Office

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×