Glosar Excel

3-D

Un

B

C

D

E

F

G

H

Pot

J

L

M

N

O

P

Întrebări

R

S

T

U

V

W

X

3D

Începutul paginii

referință 3-D

O referință la o zonă care cuprinde două sau mai multe foi de lucru dintr-un registru de lucru.

pereți și podele 3-D

Zonele din jurul mai multor tipuri de diagrame 3-D care dau dimensiune și limite diagramei. Sunt afișate doi pereți și un etaj în zona parcelei.

A

Începutul paginii

Unctivate

Pentru a crea o foaie diagramă sau o foaie de lucru activă sau selectată, foaia. Foaia pe care o activați determină ce File sunt afișate. Pentru a activa o foaie, faceți clic pe fila pentru foaia din registrul de lucru.

Ocelulă ctive

Celula selectată în care se introduc datele atunci când începeți să tastați. O singură celulă este activă la un moment dat. Celula activă este mărginită de o bordură grea.

Ofoaie ctive

Foaia la care lucrați într-un registru de lucru. Numele de pe fila din foaia activă este aldin.

UnDDRESS

Calea către un obiect, document, fișier, pagină sau altă destinație. O adresă poate fi un URL (adresă web) sau o cale UNC (adresă de rețea) și poate include o locație specifică dintr-un fișier, cum ar fi un marcaj Word sau o zonă de celule Excel.

Un folder depornire lternate

Un folder în plus față de folderul XLStart care conține registre de lucru sau alte fișiere pe care doriți să le deschideți automat atunci când porniți Excel și șabloanele care doriți să fie disponibile atunci când creați registre de lucru noi.

Un folder depornire lternate

Un folder în plus față de folderul XLStart care conține registre de lucru sau alte fișiere pe care doriți să le deschideți automat atunci când porniți Excel și șabloanele care doriți să fie disponibile atunci când creați registre de lucru noi.

Unrgument

Valorile pe care le utilizează o funcție pentru a efectua operațiuni sau calcule. Tipul de argument utilizat de o funcție este specific funcției. Argumentele comune care sunt utilizate în cadrul funcțiilor includ numere, text, referințe la celule și nume.

Unrray

Se utilizează pentru a construi formule unice care generează rezultate multiple sau care funcționează într-un grup de argumente care sunt aranjate în rânduri și coloane. O zonă matrice partajează o formulă comună; o constantă matrice este un grup de constante utilizate ca argument.

Oformulă rray

O formulă care efectuează mai multe calcule pe unul sau mai multe seturi de valori, apoi returnează un rezultat unic sau mai multe rezultate. Formulele matrice sunt încadrate între acolade {} și sunt introduse apăsând CTRL + SHIFT + ENTER.

Unraport PivotTable ssociated

Raportul PivotTable care furnizează datele sursă în PivotChart. Acesta este creat automat atunci când creați un nou PivotChart. Atunci când modificați aspectul oricărui raport, celălalt se modifică și el.

Unutoformat

O colecție predefinită de formate de celule (cum ar fi dimensiunea fontului, tiparele și alinierea) pe care le puteți aplica la o zonă de date. Excel determină nivelurile de rezumat și detalii din zona selectată și aplică formatele în mod corespunzător.

UnXis

O linie care învecinează zona de reprezentare a diagramei utilizată ca cadru de referință pentru măsură. Axa y este de obicei axa verticală și conține date. Axa x este de obicei axa orizontală și conține categorii.

B

Începutul paginii

Adresă Base

Calea relativă pe care o utilizează Excel pentru adresa de destinație atunci când inserați un hyperlink. Aceasta poate fi o adresă de Internet (URL), o cale către un folder de pe unitatea de hard disk sau o cale către un folder dintr-o rețea.

Ordinea B

O linie decorativă ce poate fi aplicată la celulele sau obiectele din foaia de lucru, cum ar fi diagrame, imagini sau casete text. Bordurile disting, evidențiază sau grupează elementele.

C

Începutul paginii

Coloana Calculated

Într-un tabel Excel, o coloană calculată utilizează o singură formulă care se ajustează pentru fiecare rând. Se extinde automat pentru a include rânduri suplimentare, astfel încât formula să fie extinsă imediat la acele rânduri.

Câmpul Calculated (bază de date)

Un câmp din setul de rezultate al unei interogări care afișează rezultatul unei expresii în locul datelor dintr-o bază de date.

Câmp alculated C(PivotTable)

Un câmp dintr-un raport PivotTable sau PivotChart care utilizează o formulă pe care o creați. Câmpurile calculate pot efectua calcule utilizând conținutul altor câmpuri din PivotTable sau PivotChart.

Element alculated C

Un element dintr-un câmp PivotTable sau un câmp PivotChart care utilizează o formulă pe care o creați. Elementele calculate pot efectua calcule utilizând conținutul altor elemente din același câmp din PivotTable sau PivotChart.

Axa ategory C

O axă de diagramă care reprezintă categoria pentru fiecare punct de date. Afișează valori de text arbitrare, cum ar fi Qtr1, Trim2 și Trim3; Nu poate afișa valori numerice scalate.

Câmpul Category

Un câmp care se afișează în zona categorie a PivotChart. Elementele dintr-un câmp categorie apar ca etichete pe axa categoriilor.

CELL

O casetă formată prin intersecția unui rând și a unei coloane dintr-o foaie de lucru sau dintr-un tabel, în care introduceți informații.

Referință CELL

Setul de coordonate pe care o celulă le ocupă într-o foaie de lucru. De exemplu, referința celulei care apare la intersecția coloanei B și rândul 3 este B3.

Autoritatea ertifying C

O organizație comercială sau un grup dintr-o firmă care utilizează instrumente precum Microsoft certificate server pentru a furniza certificatele digitale pe care dezvoltatorii de software le pot utiliza pentru a semna macrocomenzile și utilizatorii pot utiliza pentru a semna documente.

Cse blochează Istoricul

Într-un registru de lucru partajat, sunt păstrate informații despre modificările efectuate în sesiunile de editare anterioare. Informațiile includ numele persoanei care a efectuat fiecare modificare, când s-a efectuat modificarea și ce date s-au modificat.

Zona CHart

Întreaga diagramă și toate elementele sale.

Foaie CHart

O foaie dintr-un registru de lucru care conține doar o diagramă. O foaie diagramă este benefică atunci când doriți să vizualizați separat o diagramă sau un PivotChart din datele foii de lucru sau dintr-un raport PivotTable.

Câmpul Coloană

Un câmp căruia i s-a atribuit o orientare de coloană într-un raport PivotTable. Elementele asociate cu un câmp coloană sunt afișate ca etichete de coloană.

Titlu oloană C

Zona umbrită din partea de sus a fiecărei coloane din panoul de date care conține numele câmpului.

Titlu oloană C

Zona gri cu litere sau numerotată din partea de sus a fiecărei coloane. Faceți clic pe titlul coloanei pentru a selecta o coloană întreagă. Pentru a mări sau a micșora lățimea unei coloane, glisați linia în partea dreaptă a titlului de coloană.

Criterii omparison C

Un set de condiții de căutare care se utilizează pentru a găsi date. Criteriile de comparație pot fi o serie de caractere pe care doriți să le potriviți, cum ar fi "operatorii Northwind" sau o expresie, cum ar fi ">300".

Operatorul omparison C

Un semn utilizat în criteriile de comparație pentru a compara două valori. Cele șase standarde sunt = egale cu, > mai mare decât < mai mică decât >= mai mare sau egal cu, <= mai mic sau egal cu, și <> nu este egal cu.

Format onditional C

Un format, cum ar fi umbrirea celulelor sau culoarea fontului, că Excel se aplică automat la celule dacă o condiție specificată este True.

Tabel onsolidation C

Tabelul de Rezultate combinate care apare în zona de destinație. Excel creează tabelul de sintetizare aplicând funcția Summary pe care o selectați în valorile din zona sursă pe care le specificați.

Onstant C

O valoare care nu este calculată. De exemplu, numărul 210 și textul "câștiguri trimestriale" sunt constante. O expresie sau o valoare rezultată dintr-o expresie nu este o constantă.

Onstraints C

Limitările plasate pe o problemă de Rezolvitor. Puteți aplica restricții la celulele reglabile, la celula țintă sau la alte celule care sunt asociate direct sau indirect cu celula țintă.

Zona COPY

Celulele pe care le copiați atunci când doriți să lipiți datele într-o altă locație. După ce copiați celule, apare o bordură în jurul lor pentru a indica faptul că au fost copiate.

Riteria C

Condițiile specificate pentru a limita ce înregistrări sunt incluse în setul de rezultate al unei interogări. De exemplu, următorul criteriu selectează înregistrările pentru care valoarea câmpului Sumă comandă este mai mare decât 30.000: valoarea comenzii > 30000.

Panoul riteria C

Zona ferestrei care afișează criteriile utilizate pentru a limita înregistrările incluse în setul de rezultate al interogării.

Regiunea Current

Blocul de celule completate care include celula sau celulele selectate în prezent. Regiunea se extinde în toate direcțiile la primul rând sau coloană necompletată.

Calcularea particularizat C

O metodă de rezumare a valorilor din zona de date a unui raport PivotTable, utilizând valorile din alte celule din zona de date. Utilizați lista Afișare date ca în caseta de dialog câmp PivotTable pentru un câmp de date pentru a crea calcule particularizate.

D

Începutul paginii

Formular Data

O casetă de dialog care afișează o înregistrare completă la un moment dat. Puteți utiliza formulare de date pentru a adăuga, a modifica, a găsi și a șterge înregistrări.

Etichetă Data

O etichetă care furnizează informații suplimentare despre un marcator de date, care reprezintă un singur punct de date sau o valoare care provine dintr-o celulă de foaie de date.

Marker Data

O bară, o zonă, un punct, o felie sau un alt simbol dintr-o diagramă care reprezintă un singur punct de date sau o valoare care provine dintr-o celulă de foaie de date. Marcatorii de date corelati dintr-o diagramă constituie o serie de date.

Panoul Data

Zona ferestrei care afișează setul de rezultate al interogării.

Puncte Data

Valori individuale care sunt reprezentate într-o diagramă. Punctele de date asociate alcătuiesc o serie de date. Punctele de date sunt reprezentate de bare, coloane, linii, felii, puncte și alte forme. Aceste forme sunt numite marcatori de date.

Regiunea Data

O zonă de celule care conține date și care este mărginită de celule goale sau borduri de foaie de date.

Seria Data

Punctele de date corelate care sunt reprezentate într-o diagramă și provin din rânduri sau coloane din foaia de date. Fiecare serie de date dintr-o diagramă are o culoare sau un model unic. Puteți să reprezentați una sau mai multe serii de date într-o diagramă. Diagramele cu structură radială au o singură serie de date.

Sursă Data

Un set stocat de informații "sursă" utilizate pentru conectarea la o bază de date. O sursă de date poate include numele și locația serverului de baze de date, numele driverului bazei de date și informațiile de care are nevoie baza de date atunci când vă conectați.

Driverul sursă Data

Un fișier de program utilizat pentru a vă conecta la o anumită bază de date. Fiecare program sau sistem de gestionare a bazei de date necesită un alt driver.

Tabel Data

O zonă de celule care afișează rezultatele înlocuirii diferitelor valori în una sau mai multe formule. Există două tipuri de tabele de date: tabele cu o singură intrare și tabele cu două intrări.

Tabel Data în diagrame

O grilă care poate fi adăugată la unele diagrame și conține datele numerice utilizate pentru a crea diagrama. Tabelul de date este, de obicei, atașat la axa orizontală a diagramei și înlocuiește etichetele cu marcaje de bifare de pe axa orizontală.

Validare Data

O caracteristică Excel pe care o puteți utiliza pentru a defini restricții asupra a ceea ce date pot sau ar trebui să fie introduse într-o celulă și pentru a afișa mesaje care solicită utilizatorilor intrări corecte și pentru a notifica utilizatorii despre intrările incorecte.

Dbază

O colecție de date legate de un anumit subiect sau scop. În cadrul unei baze de date, informațiile despre o anumită entitate, cum ar fi un angajat sau o comandă, sunt clasificate în tabele, înregistrări și câmpuri.

DDE conversație

Interacțiunea dintre două aplicații care comunică și fac schimb de date prin funcții speciale și cod cunoscut sub numele de schimb dinamic de date (DDE).

Default registru de lucru Startup

Noul registru de lucru nesalvat care se afișează atunci când porniți Excel. Registrul de lucru Startup implicit se afișează numai dacă nu ați inclus alte registre de lucru în folderul XLStart.

Șablon de registru de lucru Default

Șablonul Book. xlt pe care îl creați pentru a modifica formatul implicit de registre de lucru noi. Excel utilizează șablonul pentru a crea un registru de lucru necompletat atunci când porniți Excel sau creați un registru de lucru nou fără a specifica un șablon.

Șablon de foaie de lucru Default

Șablonul foaie. xlt pe care îl creați pentru a modifica formatul implicit de foi de lucru noi. Excel utilizează șablonul pentru a crea o foaie de lucru necompletată atunci când adăugați o foaie de lucru nouă într-un registru de lucru.

Dependents

Celulele care conțin formule care fac referire la alte celule. De exemplu, dacă celula D10 conține formula =B5, atunci celula D10 este o dependentă a celulei B5.

Zona Destination

Zona de celule pe care o selectați pentru a organiza datele rezumate într-o sintetizare. Zona de destinație poate fi în aceeași foaie de lucru ca datele sursă sau pe o altă foaie de lucru. O foaie de lucru poate conține o singură sintetizare.

Ddate etail

Pentru subtotaluri automate și schițe de foaie de lucru, rândurile subtotal sau coloanele care sunt totalizate de date rezumative. Datele detaliate sunt, de obicei, adiacente și fie deasupra, fie la stânga datelor rezumative.

Dlinii por

În diagramele linie și arie, liniile care se extind de la un punct de date la axa categoriei (x). Util în diagramele de arie pentru a clarifica locul în care se termină un marcator de date și următorul începe.

Dcasetă listă por-Down

Un control dintr-un meniu, o bară de instrumente sau o casetă de dialog care afișează o listă de opțiuni atunci când faceți clic pe săgeata mică de lângă caseta listă.

E

Începutul paginii

Diagramă Embedded

O diagramă care este plasată într-o foaie de lucru, mai degrabă decât pe o foaie diagramă separată. Diagramele încorporate sunt benefice atunci când doriți să vizualizați sau să imprimați o diagramă sau un PivotChart cu datele sale sursă sau alte informații într-o foaie de lucru.

Barele Eoglindă

Utilizat de obicei în datele statistice sau științifice, barele de eroare afișează eroarea potențială sau gradul de incertitudine în raport cu fiecare marcator de date dintr-o serie.

Programul de completare EXcel

Componente care pot fi instalate pe computer pentru a adăuga comenzi și funcții în Excel. Aceste programe de completare sunt specifice pentru Excel. Alte programe de completare care sunt disponibile pentru Excel sau Office sunt programe de completare COM (Component Object Model).

Tabel EXcel

Cunoscută anterior ca listă Excel, puteți să creați, să formatați și să extindeți un tabel Excel pentru a organiza datele în foaia de lucru.

E-Xpress

O combinație de operatori, nume de câmp, funcții, litere literare și constante care se evaluează la o singură valoare. Expresiile pot specifica criterii (cum ar fi valoarea comenzii>10000) sau efectuarea de calcule pentru valorile de câmp (cum ar fi cantitatea de preț).

Date External

Datele stocate într-o bază de date, cum ar fi Access, dBASE sau SQL Server, care sunt separate de interogare și de programul din care ați început interogarea.

Date External

Date care sunt stocate în afara Excel. Printre exemple se numără bazele de date create în Access, dBASE, SQL Server sau pe un server web.

Zona de date External

O zonă de date care este introdusă într-o foaie de lucru, dar care provine din afara Excel, cum ar fi într-o bază de date sau într-un fișier text. În Excel, puteți să formatați datele sau să le utilizați în calcule la fel cum ați face cu orice alte date.

Referință External

O referință la o celulă sau o zonă dintr-o foaie din alt registru de lucru Excel sau o referință la un nume definit din alt registru de lucru.

F

Începutul paginii

Field (bază de date)

O categorie de informații, cum ar fi numele de familie sau valoarea comenzii, care este stocată într-un tabel. Atunci când interogarea afișează un set de rezultate în panoul de date, un câmp este reprezentat ca o coloană.

Field (PivotTable)

Într-un raport PivotTable sau PivotChart, o categorie de date derivate dintr-un câmp din datele sursă. Rapoartele PivotTable au câmpuri rând, coloană, pagină și date. PivotChart au câmpuri serie, categorie, pagină și date.

Fbolnav handle

Piața neagră mică din colțul din dreapta jos al selecției. Atunci când indicați spre ghidajul de umplere, indicatorul se transformă într-o cruce neagră.

FIlter

Pentru a afișa numai rândurile dintr-o listă care satisfac condițiile pe care le specificați. Utilizați comanda Filtrare automată pentru a afișa rândurile care se potrivește cu una sau mai multe valori specifice, valori calculate sau condiții.

FeliciaONT

Un design grafic aplicat la toate numerele, simbolurile și caracterele alfabetice. Denumit și tip sau font. Arial și curierul nou sunt exemple de fonturi. Fonturile sunt, de obicei, de dimensiuni diferite, cum ar fi 10 puncte și stiluri diferite, cum ar fi aldin.

Formula

O secvență de valori, referințe la celule, nume, funcții sau operatori dintr-o celulă care generează împreună o valoare nouă. O formulă începe întotdeauna cu un semn egal (=).

Bara de ormula F

O bară din partea de sus a ferestrei Excel pe care o utilizați pentru a introduce sau a edita valori sau formule în celule sau diagrame. Afișează valoarea constantă sau formula stocată în celula activă.

Paleta Formula

Un instrument care vă ajută să creați sau să editați o formulă și, de asemenea, să oferiți informații despre funcții și argumente.

Ungere F(Microsoft Query)

O expresie care returnează o valoare pe baza rezultatelor unui calcul. Interogarea presupune că sursele de date acceptă funcțiile AVG, Count, Max, min și Sum. Este posibil ca unele surse de date să nu accepte toate acestea sau să accepte funcții suplimentare.

Ungere F(Office Excel)

O formulă prescrisă care preia o valoare sau valori, efectuează o operațiune și returnează o valoare sau valori. Utilizați funcții pentru a simplifica și a scurta formulele dintr-o foaie de lucru, mai ales cele care efectuează calcule lungi sau complexe.

G

Începutul paginii

GOAL caută

O metodă pentru a găsi o anumită valoare pentru o celulă, ajustând valoarea unei alte celule. Atunci când se caută un obiectiv, Excel variază valoarea dintr-o celulă specificată până când o formulă care este dependentă de acea celulă returnează rezultatul dorit.

Grid

Un set de linii de intersecție utilizate pentru alinierea obiectelor.

Gridlines în diagrame

Linii pe care le puteți adăuga la o diagramă care facilitează vizualizarea și evaluarea datelor. Liniile de grilă se extind de la marcajele de selectare de pe o axă din zona parcelă.

Gabiroup

Într-o schiță sau un raport PivotTable, unul sau mai multe rânduri sau coloane care sunt adiacente și subordonate unui rând sau unei coloane rezumative.

H

Începutul paginii

HBPI-linii joase

În diagrame cu linii 2-D, linii care se extind de la cea mai mare la cea mai mică valoare din fiecare categorie. Liniile High-Low sunt utilizate deseori în diagramele bursiere.

Foaia de lucru History

O foaie de lucru separată care listează modificările urmărite într-un registru de lucru partajat, inclusiv numele persoanei care a efectuat modificarea, când și unde a fost făcută, ce date au fost șterse sau înlocuite și cum s-au rezolvat conflictele.

I

Începutul paginii

Amdentifier

Un nume de câmp utilizat într-o expresie. De exemplu, valoarea comenzii este identificatorul (numele câmpului) pentru un câmp care conține sumele de comandă. Aveți posibilitatea să utilizați o expresie (cum ar fi cantitatea de preț) în locație pentru un identificator.

Ammplicit intersecția

O referință la o zonă de celule, în loc de o singură celulă, calculată ca o singură celulă. Dacă celula C10 conține formula = B5: B15 * 5, Excel înmulțește valoarea din celula B10 la 5, deoarece celulele B10 și C10 sunt în același rând.

Amndex

O componentă de bază de date care accelerează căutarea datelor. Atunci când un tabel are un index, datele din tabel pot fi găsite căutându-le în index.

Inner Join

În interogare, tipul implicit de asociere între două tabele în care sunt selectate doar înregistrările care au aceleași valori în câmpurile asociate. Cele două înregistrări corespondente din fiecare tabel sunt combinate și afișate ca o singură înregistrare în setul de rezultate.

Amnput celulă

Celula în care se substituie fiecare valoare de intrare dintr-un tabel de date. Orice celulă dintr-o foaie de lucru poate fi celula de intrare. Deși celula de intrare nu trebuie să facă parte din tabelul de date, formulele din tabelele de date trebuie să facă referire la celula de intrare.

Inserare Row

Într-un tabel Excel, un rând special care facilitează introducerea datelor. Rândul Inserare este indicat de un asterisc.

Amnternet Explorer

Un browser web care interpretează fișiere HTML, le formatează în pagini web și le afișează pentru utilizator. Puteți descărca Internet Explorer de la site-ul Web Microsoft la http://www.microsoft.com.

Amtem

O subcategorie a unui câmp în rapoarte PivotTable și PivotChart. De exemplu, câmpul "lună" poate avea elemente cum ar fi "ianuarie", "februarie" și așa mai departe.

Amteration

Calcularea repetată a unei foi de lucru până când este îndeplinită o anumită condiție numerică.

J

Începutul paginii

Oin J

O conexiune între mai multe tabele în care înregistrările din câmpurile asociate care se potrivește sunt combinate și afișate ca o singură înregistrare. Înregistrările care nu se potrivește pot fi incluse sau excluse, în funcție de tipul de asociere.

Join linie

În Query, o linie care conectează câmpurile dintre două tabele și afișează interogarea despre modul în care sunt asociate datele. Tipul de asociere indică ce înregistrări sunt selectate pentru setul de rezultate al interogării.

Join linie

În Query, o linie care conectează câmpurile dintre două tabele și arată modul în care sunt asociate datele. Tipul de asociere indică ce înregistrări sunt selectate pentru setul de rezultate al interogării.

Ustify J

Pentru a ajusta Spațierea orizontală, astfel încât textul să fie aliniat uniform de-a lungul marginilor din stânga și din dreapta. Textul care se justifică creează o margine lină pe ambele părți.

L

Începutul paginii

Legend

O casetă care identifică modelele sau culorile atribuite seriei de date sau categoriilor dintr-o diagramă.

Tastele Legend

Simboluri din legende care afișează modelele și culorile atribuite seriei de date (sau categoriilor) dintr-o diagramă. Tastele legendă apar în partea stângă a intrărilor de legendă. Formatarea unei chei legendă formatează și marcatorul de date care este asociat cu acesta.

Câmpul sau înregistrarea Locked

Starea unei înregistrări, a unui câmp sau a unui alt obiect dintr-o bază de date care îi permite să fie vizualizată, dar nemodificată (doar în citire) în interogare.

M

Începutul paginii

Zona Mapped

O zonă dintr-o listă XML care a fost legată la un element dintr-o asociere XML.

MadalinAtrix

O matrice dreptunghiulară de valori sau o zonă de celule care este combinată cu alte matrice sau zone pentru a genera mai multe sume sau produse. Excel are funcții de matrice predefinite care pot genera sumele sau produsele.

Celula Merged

O singură celulă creată prin combinarea a două sau mai multe celule selectate. Referința la celulă pentru o celulă îmbinată este celula din stânga sus din zona selectată inițial.

Controlul Microsoft Excel

Un control nativ Excel, altul decât un control ActiveX.

Ajutor vizual de bază Microsoft

Pentru a obține ajutor pentru Visual Basic în Excel, pe fila dezvoltator , în grupul Cod , faceți clic pe Visual Basic, apoi, sub meniul Ajutor , faceți clic pe Microsoft Visual Basic help.

Media MOving

O secvență de medii calculate din părți dintr-o serie de date. Într-o diagramă, o medie mobilă atenuează fluctuațiile datelor, afișând astfel modelul sau tendința mai clar.

Bordura MOving

O bordură animată care apare în jurul unei zone de foaie de lucru care a fost decupată sau copiată. Pentru a anula o bordură în mișcare, apăsați pe ESC.

Multiple-etichetele de nivel de categorie

Etichetele de categorii dintr-o diagramă care, pe baza datelor din foaia de lucru, sunt afișate automat pe mai multe linii într-o ierarhie. De exemplu, titlurile pot apărea deasupra unui rând cu titlurile tofu, mere și pere.

N

Începutul paginii

Name

Un cuvânt sau un șir de caractere care reprezintă o celulă, o zonă de celule, o formulă sau o valoare constantă. Utilizați nume ușor de înțeles, cum ar fi produse, pentru a face referire la intervale greu de înțeles, cum ar fi vânzările! C20: C30.

CasetaN ame

Caseta de la capătul din stânga al barei de formule care identifică celula selectată, elementul de diagramă sau obiectul desenat. Pentru a denumi o celulă sau o zonă, tastați numele în caseta nume și apăsați pe ENTER. Pentru a vă deplasa la și a selecta o celulă denumită, faceți clic pe numele său în caseta nume.

Selecția Nonadjacent

O selecție de două sau mai multe celule sau zone care nu se ating reciproc. Atunci când complotați selecții neadiacente într-o diagramă, asigurați-vă că selecțiile combinate formează o formă dreptunghiulară.

Ndate sursă OLAP

Date subiacente pentru un raport PivotTable sau PivotChart care provine de la o sursă diferită de o bază de date OLAP. Aceste surse includ bazele de date relaționale, tabelele din foile de lucru Excel și bazele de date ale fișierelor text.

O

Începutul paginii

ObjectLink

Un format de date OLE care descrie un obiect legat, identificând clasa, numele documentului și numele unui obiect. Fiecare dintre aceste elemente de date este un șir Null-terminat.

Offline fișier cub

Un fișier pe care îl creați pe hard disk sau pe o partajare de rețea pentru a stoca date sursă OLAP pentru un raport PivotTable sau PivotChart. Fișierele cub offline vă permit să lucrați în continuare atunci când nu sunteți conectat la serverul OLAP.

OLAP

O tehnologie de bază de date care a fost optimizată pentru interogare și raportare, în loc să proceseze tranzacții. Datele OLAP sunt organizate ierarhic și stocate în cuburi în loc de tabele.

OFurnizor LAP

Un set de software care oferă acces la un anumit tip de bază de date OLAP. Acest software poate include un driver sursă de date și un alt software client necesar pentru a vă conecta la o bază de date.

Operand

Elementele de pe fiecare parte a unui operator dintr-o formulă. În Excel, operandi pot fi valori, referințe de celule, nume, etichete și funcții.

Operator

Un semn sau un simbol care specifică tipul de calcul de efectuat într-o expresie. Există operatori matematici, de comparare, logici și de referință.

Oasociere uter

În Query, o asociere în care sunt selectate toate înregistrările dintr-un tabel, chiar dacă nu există înregistrări corespondente în alt tabel. Înregistrările care se potrivește sunt combinate și afișate ca atare. Înregistrările care nu au potriviri în celălalt tabel sunt afișate goale.

Oasociere uter

Alăturați-vă în care sunt selectate toate înregistrările dintr-un tabel, chiar dacă nu există înregistrări corespondente în alt tabel. Înregistrările care se potrivește sunt combinate și afișate ca atare. Înregistrările care nu au meciuri în celălalt tabel sunt afișate ca necompletate.

Outline

Date din foaia de lucru în care sunt grupate rândurile sau coloanele de date detaliate, astfel încât să puteți crea rapoarte rezumative. Schița poate rezuma fie o foaie de lucru întreagă, fie o porțiune selectată din acesta.

Odate utline

Datele conținute într-o schiță de foaie de lucru. Datele de schiță includ și rândurile rezumat și detaliu sau coloanele unei schițe.

Simboluri Outline

Simboluri pe care le utilizați pentru a modifica vizualizarea unei foi de lucru schițate. Puteți să afișați sau să ascundeți date detaliate apăsând semnul plus, semnul minus și numerele 1, 2, 3 sau 4, indicând nivelul de schiță.

OwnerLink

Un format de date OLE care descrie un obiect încorporat, identificând clasa, numele documentului și numele unui obiect. Fiecare dintre aceste elemente de date este un șir Null-terminat.

P

Începutul paginii

Pauza de vârstă P

Separator care sparge o foaie de lucru în pagini separate pentru imprimare. Excel inserează sfârșituri de pagină automate pe baza dimensiunii hârtiei, a setărilor de margine, a opțiunilor de scalare și a pozițiilor oricăror sfârșituri de pagină manuale pe care le inserați.

Previzualizarea sfârșitului de vârstă P

Vizualizare foaie de lucru care afișează zonele de imprimat și locațiile sfârșiturilor de pagină. Zona de imprimat este afișată în alb, sfârșiturile de pagină automate apar ca linii întrerupte, iar sfârșiturile de pagină manuale apar ca linii solide.

Arameter P

În Excel, puteți să adăugați, să modificați sau să eliminați parametri pentru a specifica celulele care sunt editabile în datele de foaie de lucru vizibile din Excel Services. Atunci când salvați registrul de lucru, modificările se reflectă automat pe server.

Interogare Parameter

Un tip de interogare care, atunci când îl rulați, solicită valori (criterii) de utilizat pentru a selecta înregistrările pentru setul de rezultate, astfel încât aceeași interogare să poată fi utilizată pentru a regăsi seturi diferite de rezultate.

Assword P

O modalitate de a vă proteja foaia de lucru sau registrul de lucru. Atunci când protejați elementele din foaia de lucru sau din registrul de lucru cu o parolă, este foarte important să vă amintiți parola respectivă. Fără aceasta, nu există nicio modalitate de a deproteja registrul de lucru sau foaia de lucru. Trebuie să utilizați întotdeauna parole puternice care combină litere mari și mici, numere și simboluri. Parolele slabe nu combină aceste elemente. Parolă puternică: Y6dh!et5. Parolă slabă: Casa27. Utilizați o parolă puternică pe care o puteți reține, astfel încât să nu fie nevoie să o scrieți.

Zona Paste

Destinația țintă pentru date care au fost decupate sau copiate utilizând Clipboard Office.

Zona Pivot

Zona foii de lucru în care glisați câmpuri PivotTable sau PivotChart pentru a modifica aspectul raportului. Într-un raport nou, schițele albastre întrerupte indică zona pivot din foaia de lucru.

Câmpul categorie PivotChart

Un câmp căruia i se atribuie o orientare de categorie într-un PivotChart. Într-o diagramă, categoriile apar de obicei pe axa x sau pe axa orizontală a diagramei.

IvotChart P

O diagramă care oferă o analiză interactivă a datelor, cum ar fi un raport PivotTable. Puteți să modificați vizualizările datelor, să vedeți diferite niveluri de detaliere sau să reorganizați aspectul diagramei glisând câmpuri și afișând sau ascunzând elemente în câmpuri.

Câmpul serie ivotChart P

Un câmp căruia i s-a atribuit o orientare serie într-un PivotChart. Într-o diagramă, seriile sunt reprezentate în legendă.

PDate ivotTable

Într-un raport PivotTable, datele rezumate care sunt calculate din câmpurile de date ale unei liste sursă sau dintr-un tabel.

Totaluri ivotTable Grand P

Valori totale pentru toate celulele dintr-un rând sau toate celulele dintr-o coloană a unui raport PivotTable. Valorile dintr-un rând total sau coloană totală sunt calculate utilizând aceeași funcție de rezumare utilizată în zona de date din raportul PivotTable.

Lista PivotTable

O componentă Web Microsoft Office care vă permite să creați o structură similară cu un raport PivotTable Excel. Utilizatorii pot să vizualizeze lista PivotTable într-un browser web și să-i modifice aspectul într-un mod similar cu un raport PivotTable Excel.

IvotTable P

Un raport Excel interactiv, care sintetizează și analizează date, cum ar fi înregistrări de baze de date, din mai multe surse, inclusiv cele externe în Excel.

Subtotal ivotTable P

Un rând sau o coloană care utilizează o funcție de rezumare pentru a afișa totalul elementelor de detalii dintr-un câmp PivotTable.

Zona Plot

Într-o diagramă 2-D, zona delimitată de axe, inclusiv toate seriile de date. Într-o diagramă 3-D, zona delimitată de axe, inclusiv seriile de date, numele de categorii, etichetele cu marcaje și titlurile axei.

Oint P

O unitate de măsură egală cu 1/72 de inchi.

Recedents P

Celule la care se face referire o formulă în altă celulă. De exemplu, dacă celula D10 conține formula =B5, atunci B5 este o precedentă a celulei D10.

Tasta Prima

Unul sau mai multe câmpuri care identifică în mod unic fiecare înregistrare dintr-un tabel. În același fel în care un număr de înmatriculare identifică o mașină, cheia primară identifică în mod unic o înregistrare.

Zona Print

Una sau mai multe zone de celule pe care le desemnați să se imprime atunci când nu doriți să imprimați întreaga foaie de lucru. Dacă o foaie de lucru include o zonă de imprimat, se imprimă doar zona de imprimat.

PTitluri rint

Etichetele de rând sau de coloană care sunt imprimate în partea de sus sau în partea stângă a fiecărei pagini dintr-o foaie de lucru imprimată.

Câmpuri roperty P

Atribute independente asociate cu elemente sau membri într-un cub OLAP. De exemplu, dacă elementele orașului au proprietăți dimensiune și populație stocate în cub server, un raport PivotTable poate afișa dimensiunea și populația fiecărui oraș.

Rotect P

Pentru a face setări pentru o foaie de lucru sau un registru de lucru care împiedică utilizatorii să vizualizeze sau să obțină acces la elementele de foaie de lucru sau de registru de lucru specificate.

Q

Începutul paginii

Întrebări și răspunsuriinterogare

În interogare sau Access, un mijloc de a găsi înregistrările care răspund la o anumită întrebare pe care le întrebați despre datele stocate într-o bază de date.

Canalul Qinterogare

Utilizați un canal de interogare într-o conversație DDE între aplicația de destinație și o anumită interogare (de exemplu, Query1) în Query. Pentru a utiliza un canal de interogare, trebuie să fi deschis deja fereastra de interogare utilizând un canal de sistem.

Proiectare Qinterogare

Toate elementele incluse în fereastra de interogare, cum ar fi tabele, criterii, ordinea în care sunt aranjate câmpurile și așa mai departe. De asemenea, designul specifică dacă interogarea automată este activată și dacă puteți edita datele sursă.

R

Începutul paginii

RaduAnge

Două sau mai multe celule dintr-o foaie. Celulele dintr-o zonă pot fi adiacente sau neadiacente.

Doar R

O setare care permite citirea sau copierea unui fișier, dar nu este modificat sau salvat.

Raduecord

O colecție de informații despre o anumită persoană, loc, eveniment sau lucru. Când interogarea afișează un set de rezultate în panoul date, o înregistrare este reprezentată ca rând.

Refresh (zonă de date externe)

Pentru a actualiza datele dintr-o sursă de date externă. De fiecare dată când reîmprospătați date, vedeți cea mai recentă versiune a informațiilor din baza de date, inclusiv modificările efectuate la date.

REfresh (PivotTable)

Pentru a actualiza conținutul unui raport PivotTable sau PivotChart pentru a reflecta modificările la datele sursă subiacente. Dacă raportul se bazează pe date externe, reîmprospătarea rulează interogarea subiacentă pentru a regăsi date noi sau modificate.

Analiză Regression

Un formular de analiză statistică utilizat pentru Prognoză. Analiza regresiei estimează relația dintre variabile, astfel încât o anumită variabilă să poată fi prezisă din una sau mai multe alte variabile.

Referință elată R

Într-o formulă, adresa unei celule în funcție de poziția relativă a celulei care conține formula și celula la care se face referire. Dacă copiați formula, referința se ajustează automat. O referință relativă preia formularul a1.

Referință REmote

O referință la datele stocate într-un document din alt program.

Filtrul Report

Un câmp care este utilizat pentru a filtra un subset de date dintr-un raport PivotTable sau PivotChart într-o singură pagină pentru mai multe aspecte și analize. Puteți fie să afișați un rezumat al tuturor elementelor dintr-un filtru de raport, fie să afișați câte un element odată, care filtrează datele pentru toate celelalte elemente.

Șablonul Report

Un șablon Excel (fișier. xlt) care include una sau mai multe interogări sau rapoarte PivotTable care se bazează pe date externe. Atunci când salvați un șablon de raport, Excel salvează definiția interogării, dar nu stochează datele interogate în șablon.

Set rezultat R

Setul de înregistrări s-a returnat atunci când ați rulat o interogare. Puteți vedea setul de rezultate al unei interogări în Query sau puteți să returnați un set de rezultate la o foaie de lucru Excel pentru analize ulterioare.

Titlu Row

Zona gri numerotată din partea stângă a fiecărui rând. Faceți clic pe titlul de rând pentru a selecta un rând întreg. Pentru a mări sau a micșora înălțimea unui rând, glisați linia de sub titlul rândului.

Eticheta Row

Un câmp căruia i s-a atribuit o orientare de rând într-un raport PivotTable.

Valoarea R-pătrat

Un număr de la 0 la 1 care dezvăluie cât de strânse sunt valorile estimate pentru linia de tendință la datele efective. O linie de tendință este cea mai fiabilă atunci când valoarea R-pătrată este la sau lângă 1. Cunoscut și ca coeficient de determinare.

S

Începutul paginii

Cenario S

Un set denumit de valori de intrare pe care le puteți substitui într-un model de foaie de lucru.

SCroll Lock

Cu blocare defilare activată, tastele săgeată defilați foaia activă în loc să faceți o altă celulă activă. Pentru a activa sau a dezactiva deblocarea, apăsați tasta SCROLL LOCK.

Ecție S

Orice combinație de foaie de lucru, vizualizare și scenariu pe care le alegeți atunci când creați un raport. Un raport poate conține mai multe secțiuni.

Sales

Pentru a evidenția o celulă sau o zonă de celule dintr-o foaie de lucru. Celulele selectate vor fi afectate de următoarea comandă sau acțiune.

Butonul Salege toate

Dreptunghiul gri din colțul din stânga sus al unei foi de date în care se întâlnesc titlurile de rând și de coloană. Faceți clic pe acest buton pentru a selecta toate celulele dintr-o foaie de date.

Axa SErie

O axă de diagramă care reprezintă dimensiunea de adâncime într-o diagramă 3-D adevărată. Afișează numele de serie ca valori text arbitrare; Nu poate afișa valori numerice scalate.

Câmpul SErie

Un câmp care se afișează în zona serie a unui PivotChart. Elementele dintr-un câmp serie sunt listate în legendă și furnizează numele seriei de date individuale.

Liniile SErie

În diagrame cu bare stivuite 2-D și coloane, linii care conectează marcatorii de date în fiecare serie de date care sunt utilizate pentru a sublinia diferența de măsurare dintre fiecare serie.

Sregistru de lucru Hared

Un registru de lucru configurat pentru a permite mai multor utilizatori dintr-o rețea să vizualizeze și să efectueze modificări în același timp. Fiecare utilizator care salvează registrul de lucru vede modificările efectuate de alți utilizatori.

S-a asociat celula din Ingles

O celulă care a fost legată la un element care nu se repetă într-o asociere XML.

Comanda SOrt

O modalitate de a aranja date pe baza valorii sau a tipului de date. Puteți să sortați datele în ordine alfabetică, numeric sau după dată. Comenzile de sortare utilizați o ordine ascendentă (de la 1 la 9, de la a la Z) sau descendentă (de la 9 la 1, de la Z la a).

Zonele Ssursă

Intervalele de celule pe care le sintetizați în zona de destinație specificată. Zonele sursă pot fi pe orice foaie de lucru dintr-un registru de lucru, în alte registre de lucru deschise sau închise sau în foile de lucru Lotus 1-2-3.

SDate sursă

Lista sau tabelul utilizat pentru a crea un raport PivotTable sau PivotChart. Datele sursă pot fi efectuate dintr-un tabel sau o zonă Excel, o bază de date externă sau un cub sau alt raport PivotTable.

SQL

O limbă utilizată pentru a regăsi, a actualiza și a gestiona date. Atunci când creați o interogare, Query utilizează SQL pentru a construi instrucțiunea SQL SELECT corespunzătoare. Dacă știți SQL, puteți să vizualizați sau să modificați instrucțiunea SQL SELECT.

Fontul Standard

Fontul text implicit pentru foile de lucru. Fontul standard determină fontul implicit pentru stilul de celulă normal.

SDate Rezumatul

Pentru subtotaluri automate și schițe de foaie de lucru, toate rândurile sau coloanele care sintetizează datele de detaliu. Datele rezumative sunt, de obicei, adiacente și sub datele detaliate.

Funcția SRezumatul

Un tip de calcul care combină date sursă într-un raport PivotTable sau un tabel de sintetizare sau când inserați subtotaluri automate într-o listă sau o bază de date. Exemple de funcții de rezumare includ Sum, Count și average.

Canalul System

Se utilizează într-o conversație DDE între aplicații pentru a obține informații despre sistem, cum ar fi conexiunile curente, interogările deschise și starea aplicației destinație.

T

Începutul paginii

Panoul Tcapabil

Zona ferestrei de interogare care afișează tabelele dintr-o interogare. Fiecare tabel afișează câmpurile din care puteți regăsi date.

Template

Un registru de lucru pe care îl creați și îl utilizați ca bază pentru alte registre de lucru similare. Puteți crea șabloane pentru registrele de lucru și foile de lucru. Șablonul implicit pentru registrele de lucru se numește Book. xlt. Șablonul implicit pentru foile de lucru se numește Sheet. xlt.

Caseta Text

Un obiect dreptunghiular dintr-o foaie de lucru sau dintr-o diagramă, în care puteți să tastați text.

Marcajele Tși marcajele de bifare

Marcajele de bifare sunt linii de măsură mici, similare cu diviziunile unei rigle, care intersectează o axă. Etichetele cu marcaje bifate identifică categoriile, valorile sau seriile din diagramă.

Titles în diagrame

Text descriptiv care este aliniat automat la o axă sau centrat în partea de sus a unei diagrame.

Total Row

Un rând special într-un tabel Excel care oferă o selecție de funcții agregate utile pentru lucrul cu date numerice.

Totals

Una dintre cele cinci tipuri de interogări de calcul definește pentru dvs.: Sum, AVG, Count, min și Max.

Săgețile TRacer

Săgeți care arată relația dintre celula activă și celulele asociate. Săgețile de trasare sunt albastre atunci când indică o celulă care furnizează date în altă celulă și roșu dacă o celulă conține o valoare de eroare, cum ar fi #DIV/0!.

Trendline

O reprezentare grafică a tendințelor din seriile de date, cum ar fi o linie înclinată în sus, pentru a reprezenta creșterea vânzărilor pe o perioadă de luni. Liniile de tendință sunt utilizate pentru studierea problemelor de predicție, denumite și analiză regresivă.

Eticheta Trendline

Text opțional pentru o linie de tendință, inclusiv ecuația de regresie sau valoarea R-pătrat sau ambele. O etichetă de linie de tendință poate fi formatată și mutată; Nu poate fi dimensionată.

U

Începutul paginii

Barele Up-Down

În diagrame linie cu mai multe serii de date, bare care indică diferența dintre punctele de date din prima și ultima serie.

V

Începutul paginii

Value

Textul, data, numărul sau intrarea logică care completează o condiție pe care trebuie să o îndeplinească un câmp pentru căutare sau filtrare. De exemplu, autorul câmpului cu condiția <b>este egal cu</b> trebuie să includă o valoare, cum ar fi <b>Ioan</b>, pentru a fi finalizat.

Axa Value

O axă de diagramă care afișează valori numerice scalate.

Câmpul Value

Un câmp dintr-o listă sursă, un tabel sau o bază de date care conține date care sunt rezumate într-un raport PivotTable sau PivotChart. Un câmp valoare conține de obicei date numerice, cum ar fi statistica sau sumele de vânzări.

Zona Values

Partea unui raport PivotTable care conține date rezumative. Valorile din fiecare celulă a zonei valori reprezintă un rezumat al datelor din înregistrările sursă sau din rânduri.

Vertexes

Puncte negre, pătrate, care se târăsc, care apar la capete și intersecții de linii sau curbe în anumite forme automate (cum ar fi forme libere, Scribble și curbe) atunci când editați puncte în forma automată.

Vertexes

Puncte negre, pătrate, care se târăsc care apar la capete și intersecții de linii sau curbe în anumite forme automate, cum ar fi forme libere, Scribble și curbe.

Vsexxi

Un set de setări de afișare și imprimare pe care le puteți denumi și aplica la un registru de lucru. Puteți crea mai mult de o vizualizare a aceluiași registru de lucru fără a salva copii separate ale registrului de lucru.

W

Începutul paginii

Interogare WEB

O interogare care regăsește datele stocate pe intranet sau pe Internet.

WHat-analiză if

Un proces de modificare a valorilor din celule pentru a vedea cum afectează modificările rezultatului formulelor din foaia de lucru. De exemplu, variabila ratei dobânzii care este utilizată într-un tabel de amortizare pentru a determina valoarea plăților.

Workbook

Un fișier de program de foi de calcul pe care îl creați în Excel. Un registru de lucru conține foi de lucru de rânduri și coloane în care puteți să introduceți și să calculați date.

Worksheet

Documentul principal pe care îl utilizați în Excel pentru a stoca și a lucra cu datele. De asemenea, denumită foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este întotdeauna stocată într-un registru de lucru.

Fișier Workspace

Un fișier care salvează informațiile de afișare despre registrele de lucru deschise, astfel încât să puteți relua mai târziu lucrul cu aceleași dimensiuni de fereastră, zone de imprimare, mărire ecran și setări de afișare. Un fișier spațiu de lucru nu conține registrele de lucru însele.

Orld Wide Web W

Un sistem pentru navigarea pe Internet sau printr-o colecție de registre de lucru și alte documente Office conectate prin hyperlinkuri și amplasate într-o partajare de rețea, în intranetul firmei sau pe Internet. Atunci când utilizați un browser web, Webul apare ca o colecție de text, imagini, sunete și filme digitale.

Wrap

În text, pentru a rupe automat o linie de text pentru a ajunge la o margine sau la un obiect și a continua textul pe o linie nouă.

X

Începutul paginii

XML

Limbaj extensibil de marcare (XML): o formă condensat de limbaj de marcare standard generalizat (SGML) care permite dezvoltatorilor să creeze etichete particularizate care oferă flexibilitate în organizarea și prezentarea informațiilor.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×