Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Puteți utiliza formule și funcții din liste sau biblioteci pentru a calcula date în diverse moduri. Adăugând o coloană calculată la o listă sau bibliotecă, puteți să creați o formulă care include date din alte coloane și să efectuați funcții pentru a calcula date și ore, pentru a efectua ecuații matematice sau pentru a manipula text. De exemplu, într-o listă de activități, puteți utiliza o coloană pentru a calcula numărul de zile necesare pentru a finaliza fiecare activitate, pe baza coloanelor Data de început și Data finalizare.

Notă: Acest articol descrie conceptele de bază legate de utilizarea formulelor și funcțiilor. Pentru informații specifice despre o anumită funcție, consultați articolul despre acea funcție.

În acest articol

Prezentare generală a formulelor

Formulele sunt ecuații ce efectuează calcule cu valorile dintr-o listă sau dintr-o bibliotecă. O formulă începe cu semnul egal (=). De exemplu, următoarea formulă înmulțesc 2 cu 3, apoi adună 5 la rezultat.

=5+2*3

Puteți să utilizați o formulă într-o coloană calculată și să calculați valorile implicite pentru o coloană. O formulă poate conține funcții, referințe la coloane, operatori și constante, ca în exemplul următor.

=PI()*[Result]^2

Element

Descriere

Funcție

Funcția PI() returnează valoarea lui pi: 3,141592654.

Referință (sau nume de coloană)

[Rezultat] reprezintă valoarea din coloana Rezultat pentru rândul curent.

Constantă

Numere sau valori text introduse direct într-o formulă, cum ar fi 2.

Operator

Operatorul * (asterisc) înmulțesc înmulțirile, iar operatorul ^ (caret) ridică un număr la o putere.

O formulă poate utiliza unul sau mai multe dintre elementele din tabelul anterior. Iată câteva exemple de formule (în ordinea complexității).

Formule simple (cum ar fi =128+345)

Următoarele formule conțin constante și operatori.

Exemplu

Descriere

=128+345

Adună 128 și 345

=5^2

Pătrate 5

Formule care conțin referințe de coloane (cum ar fi =[Venit] >[Cost])

Următoarele formule fac referire la alte coloane din aceeași listă sau bibliotecă.

Exemplu

Descriere

=[Venit]

Utilizează valoarea din coloana Venituri.

=[Venit]*10/100

10% din valoarea din coloana Venituri.

=[Venit] > [Cost]

Returnează Da dacă valoarea din coloana Venituri este mai mare decât valoarea din coloana Cost.

Formule care apelează funcții (cum ar fi =AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5))

Următoarele formule apelează funcții predefinite.

Exemplu

Descriere

=AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5)

Returnează media unui set de valori.

=MAX([T1], [T2], [T3], [T4])

Întoarce valoarea cea mai mare dintr-un set de valori.

=IF([Cost]>[Venit], "Nu este OK", "OK")

Întoarce Not OK dacă costul este mai mare decât venitul. Altfel, returnează OK.

=DAY("15.04.2008")

Returnează partea de zi dintr-o dată. Această formulă returnează numărul 15.

Formule cu funcții imbricate (cum ar fi =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Următoarele formule specifică una sau mai multe funcții ca argumente ale funcției.

Exemplu

Descriere

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funcția IF returnează diferența dintre valorile din coloanele A și B sau 10.

Funcția SUM adună valoarea returnată de funcția IF și valoarea din coloana C.

=DEGREES(PI())

Funcția PI returnează numărul 3,141592654.

Funcția DEGREES efectuează conversia în grade a unei valori specificate în radiani. Această formulă returnează valoarea 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Coloana1]))

Funcția FIND caută șirul BD în Coloana1 și returnează poziția de început a șirului. Ea returnează o valoare de eroare dacă șirul nu este găsit.

Funcția ISNUMBER returnează Da dacă funcția FIND a returnat o valoare numerică. Altfel, returnează Nu.

Începutul paginii

Prezentarea generală a funcțiilor

Funcțiile sunt formule predefinite care efectuează calcule utilizând anumite valori, numite argumente, într-o anumită ordine sau structură. Funcțiile pot fi utilizate pentru efectuarea unor calcule simple sau complexe. De exemplu, următoarea instanță a funcției ROUND rotunjește un număr din coloana Cost la două zecimale.

=ROUND([Cost], 2)

Următorul vocabular este util atunci când învățați funcții și formule:

Structură     Structura unei funcții începe cu semnul egal (=), urmat de numele funcției, o paranteză de deschidere, argumentele funcției separate prin virgule și o paranteză de închidere.

Nume funcție     Acesta este numele unei funcții acceptate de liste sau biblioteci. Fiecare funcție preia un număr specific de argumente, le procesează și returnează o valoare.

Argumente     Argumentele pot fi numere, text, valori logice, cum ar fi True sau False, sau referințe de coloane. Argumentul pe care îl desemnați trebuie să producă o valoare validă pentru acel argument. Argumentele pot fi și constante, formule sau alte funcții.

În anumite cazuri, poate fi necesar să utilizați o funcție drept unul dintre argumentele altei funcții. De exemplu, formula următoare utilizează o funcție AVERAGE imbricată și compară rezultatul cu suma a două valori de coloană.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Returnări valide     Când o funcție este utilizată ca argument, trebuie să returneze același tip de valoare utilizat de argument. De exemplu, dacă argumentul utilizează Da sau Nu, atunci funcția imbricată trebuie să returneze Da sau Nu. Dacă nu le afișează, lista sau biblioteca afișează un #VALUE! .

Limitele nivelului de imbricare     O formulă poate conține până la opt niveluri de funcții imbricate. Când Funcția B este utilizată ca argument în Funcția A, Funcția B este o funcție de nivelul al doilea. În exemplul de mai sus, de exemplu, funcția SUM este o funcție de nivelul al doilea, deoarece este un argument al funcției AVERAGE. O funcție imbricată în funcția SUM ar fi o funcție de nivelul al treilea etc.

Note: 

 • Listele și bibliotecile nu acceptă funcțiile RAND și NOW.

 • Funcțiile TODAY și ME nu sunt acceptate în coloanele calculate, dar sunt acceptate în setarea valorii implicite a unei coloane.

Începutul paginii

Utilizarea referințelor de coloană într-o formulă

O referință identifică o celulă din rândul curent și indică unei liste sau biblioteci unde să caute valorile sau datele pe care doriți să le utilizați într-o formulă. De exemplu, [Cost] face referire la valoarea din coloana Cost din rândul curent. În cazul în care coloana Cost are valoarea 100 pentru rândul curent, =[Cost]*3 returnează 300.

Cu referințele, puteți utiliza datele conținute în diferite coloane ale unei liste sau biblioteci într-una sau mai multe formule. Într-o formulă se pot face referire la coloane cu următoarele tipuri de date: o singură linie de text, număr, monedă, dată și oră, alegere, da/nu și calculat.

Utilizați numele afișat al coloanei pentru a face referire la aceasta într-o formulă. Dacă numele include un spațiu sau un caracter special, trebuie să încadrați numele între paranteze drepte ([ ]). Referințele nu sunt sensibile la literele mari și mici. De exemplu, aveți posibilitatea să faceți referire la coloana Preț unitar într-o formulă ca [Preț unitar] sau [preț unitar].

Note: 

 • Nu aveți posibilitatea să faceți referire la o valoare dintr-un alt rând decât rândul curent.

 • Nu puteți face referire la o valoare din altă listă sau bibliotecă.

 • Nu aveți posibilitatea să faceți referire la ID-ul unui rând pentru un rând nou inserat. ID-ul nu există încă atunci când se efectuează calculul.

 • Nu puteți face referire la altă coloană într-o formulă care creează o valoare implicită pentru o coloană.

Începutul paginii

Utilizarea constantelor într-o formulă

O constantă este o valoare care nu este calculată. De exemplu, data 09.10.2008, numărul 210 și textul „Câștiguri trimestriale” sunt constante. Constantele pot avea următoarele tipuri de date:

 • Șir (exemplu: =[Nume de familie] = "Codrean")

  Constantele șir sunt încadrate între ghilimele și pot include până la 255 de caractere.

 • Număr (Exemplu: =[Cost] >= 29,99)

  Constantele numerice pot include zecimale și pot fi pozitive sau negative.

 • Dată (Exemplu: =[Dată] > DATE(2007;7;1))

  Constantele de date necesită utilizarea funcției DATE(an,lună,zi).

 • Boolean (exemplu: =IF([Cost]>[Venit], "Pierdere", "Fără pierderi")

  Da și Nu sunt constante booleeni. Le puteți utiliza în expresii condiționate. În exemplul de mai sus, dacă Cost este mai mare decât venituri, funcția IF returnează Da și formula returnează șirul "Pierdere". Dacă Cost este egal sau mai mic decât veniturile, funcția returnează Nu, iar formula returnează șirul "Fără pierderi".

Începutul paginii

Utilizarea operatorilor de calcul într-o formulă

Operatorii specifică tipul de calcul pe care doriți să îl efectuați cu elementele din formulă. Listele și bibliotecile acceptă trei tipuri diferite de operatori de calcul: aritmetice, de comparare și text.

Operatori aritmetici

Utilizați următorii operatori aritmetice pentru a efectua operații matematice de bază, cum ar fi adunarea, scăderea sau înmulțirea; pentru a combina numere; sau pentru a produce rezultate numerice.

Operator aritmetic

Semnificație (exemplu)

+ (semnul plus)

Adunare (3+3)

– (semnul minus)

Scădere (3–1)
Negație (–1)

* (asterisc)

Înmulțire (3*3)

/ (linie oblică)

Împărțire (3/3)

% (semnul procent)

Procent (20%)

^ (accent circumflex)

Exponențiere (3^2)

Operatori de comparare

Aveți posibilitatea să comparați două valori cu operatori următorii. Când două valori sunt comparate utilizând acești operatori, rezultatul este o valoare logică de Da sau Nu.

Operator de comparare

Semnificație (exemplu)

= (semn egal)

Egal cu (A=B)

> (semnul mai mare)

Mai mare decât (A>B)

< (semnul mai mic)

Mai mic decât (A<B)

>= (semnul mai mare sau egal)

Mai mare sau egal cu (A>=B)

<= (semnul mai mic sau egal)

Mai mic sau egal cu (A<=B)

<> (semnul nu este egal cu)

Nu este egal cu (A<>B)

Operator text

Utilizați ampersandul (&) pentru a uni sau a concatena unul sau mai multe șiruri de text pentru a produce un singur fragment de text.

Operator text

Semnificație (exemplu)

& (ampersand)

Conectează sau concatenează două valori pentru a produce o valoare de text continuă ("North"&"wind")

Ordinea în care o listă sau o bibliotecă efectuează operații într-o formulă

Formulele calculează valorile într-o anumită ordine. O formulă poate începe cu semnul egal (=). După semnul egal urmează elementele de calculat (operandii), care sunt separați de operatorii de calcul. Listele și bibliotecile calculează formula de la stânga la dreapta, conform unei ordini specifice pentru fiecare operator din formulă.

Prioritatea operatorilor

Atunci când combinați mai mulți operatori într-o singură formulă, listele și bibliotecile efectuează operațiile în ordinea arătată în următorul tabel. Dacă formula conține operatori de același nivel, de exemplu, de exemplu, dacă formula conține atât operatorul de înmulțire, cât și un operator de împărțire, bibliotecile evaluează operatorii de la stânga la dreapta.

Operator

Descriere

Negație (ca în –1)

%

Procent

^

Ridicare la putere

* și /

Înmulțire și împărțire

+ și –

Adunare și scădere

&

Concatenare (conectează două șiruri de text)

= < > <= >= <>

Comparare

Utilizarea parantezelor

Pentru a modifica ordinea evaluării, încadrați în paranteze partea formulei care trebuie calculată prima. De exemplu, rezultatul formulei următoare este 11, deoarece o listă sau o bibliotecă calculează înmulțirea înaintea adunarei. Formula înmulțește 2 cu 3 și adună 5 la rezultat.

=5+2*3

În schimb, dacă utilizați paranteze pentru a modifica sintaxa, lista sau biblioteca adună 5 cu 2, apoi înmulțesc rezultatul cu 3 pentru a rezulta 21.

=(5+2)*3

În exemplul de mai jos, parantezele din jurul primei părți a formulei forțează mai întâi lista sau biblioteca să calculeze [Cost]+25, apoi să împartă rezultatul la suma valorilor din coloanele EC1 și EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele

Explorați instruirea >

Fiți primul care obține noile caracteristici

ALĂTURAȚI-VĂ UTILIZATORILOR MICROSOFT 365 INSIDER >

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×