Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Acest fișier oferă informații despre componentele care vă sunt relicențiate de Microsoft sub termenii de licențiere software Microsoft. Microsoft își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acest document, indiferent dacă, prin implicare, interdicţie sau altfel.

Microsoft vă oferă o licență pentru a utiliza următoarele componente cu aplicația mobilă Microsoft Planner iOS care face obiectul termenilor termenilor licenței pentru software Microsoft pentru produsele software pentru aplicații mobile iOS Microsoft (programul "Microsoft"). 

 • SDK monica pentru versiunea obiectivă C 2.7.12

 • AMScrollingNavbar v 5.1.0

 • Diagrame v 3.3.0

 • cppcodec versiunea 61d9b044d6644293f99fb87dfadc15dcab951bd9

 • crossguid versiunea fef89a4174a7bf8cd99fa9154864ce9e8e3bf989

 • IQKeyboardManager v 6.2.1

 • 5.6.0 valentin

 • MBProgressHUD v 1.1.0

 • Moya v 12.0.1

 • Moya-ObjectMapper v 2.8

 • MXParallaxHeader versiunea 0.6.1

 • ReachabilitySwift v 4.3.1

 • RxCocoa versiunea 4.5.0

 • RxDataSources versiunea 3,1

 • RxGesture versiunea 2.2.0

 • RxSwift v 4.5.0

 • RxSwiftExt v 3.4.0

 • SDCAlertView versiunea 10,0

 • SKPhotoBrowser v 6.1.0

 • SlackTextViewController versiunea 037bd7f3947a6464bb59728f08e6021c3e8f8335

 • SnapKit versiunea 5.0.0

 • SQLiteCpp versiunea f08c15f43b27031b0d119a9c9320f9bad744e8f9

 • SwiftDate versiunea 6.0.3

 • SwiftGen v 6.1.0

 • SwiftMessages v 7.0.0

 • SwiftSoup v 2.2.0

 • Swinject v 2.6.2

 • SwinjectAutoregistration v 2.6.0

 • SWXMLHash v 4.9.0

 • TTTAttributedLabel versiunea 2.0.0

%% Monica SDK pentru notificări și informații obiective C ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) Microsoft Corporation

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul lui Monica SDK pentru notificări și informații obiective C

%% AMScrollingNavBar notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2013 Andrea Mazzini

Se acordă în mod gratuit permisiunea oricărei persoane care obține o copie a

Acest software și fișierele de documentație asociate ("software"), pentru a face față

Software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile la

să utilizați, să copiați, să modificați, să îmbinați, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale

Software-ul și pentru a permite persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru,

sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate

copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRES SAU

IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, FITNESS

PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIUN CAZ AUTORII SAU

DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE CREANȚĂ, DAUNE SAU ALTE RĂSPUNDERI, INDIFERENT DACĂ

ÎNTR-O ACȚIUNE A CONTRACTULUI, A PREJUDICIULUI SAU ÎN ALT FEL, CARE REZULTĂ DIN, DIN SAU ÎN

CONEXIUNE CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA SAU CU ALTE ÎNȚELEGERI DIN SOFTWARE.

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor AMScrollingNavBar

%% Diagramele și informațiile încep de aici

=========================================

   Copyright 2016 daniel Cohen gindi & Philipp Jahoda

   Licențiat sub licența Apache, versiunea 2,0 ("licența");
   Nu puteți utiliza acest fișier decât în conformitate cu licența.
Este posibil să obțineți o copie a licenței la

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă este impusă sau aprobată în scris, software
   distribuit sub licență este distribuit pe baza "ca atare",
   FĂRĂ GARANȚIi sau condiții de orice fel, fie expres, fie implicit.
Vedeți Licența pentru limba specifică care reglementează permisiunile
și    limitările de sub licență.

=========================================

ANUNȚurile de diagrame și informațiile se încheie aici

%% cppcodec notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Consultați fișiere individuale pentru deținătorii de drepturi de autor.

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor cppcodec

%% crossguid notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2014 Graeme Hill (http://graemehill.ca)

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor crossguid

%% IQKeyboardManager notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Licență MIT

Copyright (c) 2013-2017 Ionelo neculae

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor IQKeyboardManager

NOTIFICĂRILE și informațiile despre pescăruși%% încep de aici

=========================================

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2018 Wei Wang

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor de la pescarusi

%% MBProgressHUD notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Drepturi de autor © 2009-2016 Bukovinski

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor MBProgressHUD

%% NOTIFICĂRILE și informațiile de la Moya încep de aici

=========================================

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2014-prezentare artistică, brazdă frasin

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor de la Moya

%% Moya-ObjectMapper notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2015 Ivan Bruel

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor ObjectMapper de la Moya

%% MXParallaxHeader notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2017 maxime Epain <maxime.epain@gmail.com>

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor MXParallaxHeader

%% ReachabilitySwift notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2016 Ashley Mills

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor ReachabilitySwift

%% RxCocoa notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2015 Krunoslav Zoltan. Toate drepturile rezervate.

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor RxCocoa

%% RxDataSources notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Licență MIT

Copyright (c) 2017 RxSwift comunitare

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor RxDataSources

%% RxGesture notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) RxSwiftCommunity

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor RxGesture

%% RxSwift notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2015 Krunoslav Zoltan. Toate drepturile rezervate.

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor RxSwift

%% RxSwiftExt notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2016 RxSwiftCommunity https://github.com/RxSwiftCommunity

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor RxSwiftExt

%% SDCAlertView notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2013 Scott Berrevoets

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SDCAlertView

%% SKPhotoBrowser notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 suzuki_keishi

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SKPhotoBrowser

%% SlackTextViewController notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) Slack Technologies, Inc.

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SlackTextViewController

%% SnapKit notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2011-prezentare SnapKit Team-https://github.com/SnapKit

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SnapKit

%% SQLiteCpp notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2012-2016 Sebastien Rombauts (sebastien.rombauts@gmail.com)

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SQLiteCpp

%% SwiftDate notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2018 Daniele Margutti

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SwiftDate

%% SwiftMessages notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2016 SwiftKick mobile LLC

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SwiftMessages

%% SwiftSoup notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Licență MIT

Copyright (c) 2016 Nabil Chatbi

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.


Jsoup

Licența MIT

Copyright (c) 2009-2018 Jonathan Hedley <jonathan@hedley.net>

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SwiftSoup

%% Swinject notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 colaboratori Swinject

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie

a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"), pentru a gestiona

în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare a drepturilor

pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui, a Sublicențiat și/sau a vinde

copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este aplicat software-ul

mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate

copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRES SAU

IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE,

POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIUN CAZ NU SE VA

AUTORII SAU DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTE

RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE A CONTRACTULUI, A UNUI PREJUDICIU SAU A UNUI ALT REZULTAT,

ÎN AFARA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA SAU CU ALTE ÎNȚELEGERI DIN

SOFTWARE.

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor Swinject

%% SwinjectAutoregistration notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2016 colaboratori Swinject

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie

a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"), pentru a gestiona

în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare a drepturilor

pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui, a Sublicențiat și/sau a vinde

copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este aplicat software-ul

mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în

toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRES SAU

IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE,

POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIUN CAZ NU SE VA

AUTORII SAU DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTE

RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE A CONTRACTULUI, A UNUI PREJUDICIU SAU A UNUI ALT REZULTAT,

ÎN AFARA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA SAU CU ALTE ÎNȚELEGERI DIN

SOFTWARE-UL.

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SwinjectAutoregistration

%% SWXMLHash notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2014 David Mohundro

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor SWXMLHash

%% TTTAttributedLabel notificări și informații ÎNCEPEți de aici

=========================================

Copyright (c) 2011 veverita Thompson (http://mattt.me/)

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENȚa-----------------------------------------------

Licență MIT

=========================================

SFÂRȘITul NOTIFICĂRIlor și informațiilor TTTAttributedLabel

ÎNCEPUTUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fișier cu codul "[b] cristache pe [realizarea artistică]"

Licență MIT

Copyright (c) 2014-2017 Art.sy, Inc.

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

SFÂRȘITUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÎNCEPEȚI LICENȚA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ParameterEncoding. Swift (similitudini criminalistice cu Alamofire)

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

SFÂRȘITUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÎNCEPEȚI LICENȚA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Misc. Swift (similitudini criminalistice cu primăvara pentru SWIFT)

Licența MIT (MIT)

//

Copyright (c) 2015 Meng to (meng@designcode.io)

//

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie

a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"), pentru a gestiona

în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare a drepturilor

pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui, a Sublicențiat și/sau a vinde

copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este aplicat software-ul

mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

//

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate

copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

//

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRES SAU

IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE,

POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIUN CAZ NU SE VA

AUTORII SAU DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTE

RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE A CONTRACTULUI, A UNUI PREJUDICIU SAU A UNUI ALT REZULTAT,

ÎN AFARA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA SAU CU ALTE ÎNȚELEGERI DIN

SOFTWARE.

SFÂRȘITUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÎNCEPEȚI LICENȚA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jsoup

Licența MIT

Copyright (c) 2009-2018 Jonathan Hedley <jonathan@hedley.net>

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi
incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI din
SOFTWARE.

SFÂRȘITUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÎNCEPEȚI LICENȚA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copyright (c) 2015, David Dufresne
Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în formulare sursă și binare, cu
sau fără sunt permise modificările, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de Copyright de mai
sus, aceasta lista de condiții și următoarea exonerare de răspundere.
2. Redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă notificarea
de Copyright de mai sus, această listă de condiții și următoarea exonerare de răspundere din documentație
și/sau alte materiale furnizate cu distribuția.

Acest SOFTWARE este furnizat de către DEȚINĂTORii drepturilor de autor și colaboratori "ca atare
" și ORICE GARANȚIi exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la
, valoarea implicită GARANȚIile de VANDABILitate și adecvare pentru un anumit scop
sunt Exonerate. ÎN niciun caz, proprietarul drepturilor de autor sau CONTRIBUABILii nu vor
fi RĂSPUNZĂTORi pentru ORICE daune
directe, indirecte, incidentale, speciale, EXEMPLARe sau în consecință (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUIRE;
PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPErea afacerii) cu toate acestea
, cauzată cu privire la orice teorie a RĂSPUNDErii, indiferent dacă este vorba de
contract, răspundere strictă sau prejudiciu (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ALTFEL) REZULTAT în orice mod de ieșire din utilizarea acestui
SOFTWARE, CHIAR DACĂ ESTE RECOMANDAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

SFÂRȘITUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÎNCEPEȚI LICENȚA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2015-2017 Lukas kubanek

Prin prezenta se acordă permisiune, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software-ul"), pentru a gestiona software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, să publicați, să distribuiți, să sublicențați și/sau să vindeți copii ale software-ului și să permiteți persoanelor cărora le este mobilată software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

SFÂRȘITUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÎNCEPEȚI LICENȚA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copyright (c) 2015, Weebly

Prin prezenta se acordă o permisiune gratuită, oricărei persoane care obține o copie
a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("software"),
pentru a gestiona în software-ul fără restricții, inclusiv fără limitare
a drepturilor pentru a utiliza, a copia, a modifica, a îmbina, a publica, a distribui,
a Sublicențiat și/sau a vinde copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este
aplicat software-ul mobilat pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de Copyright de mai sus și această notificare de permisiune vor
fi incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

SOFTWARE-ul este furnizat "ca atare", fără niciun fel de garanție, expres
sau IMPLICITE, inclusiv, dar fără a se limita la GARANȚIile de
VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE.  ÎN niciun caz nu se
va AUTORII sau DEȚINĂTORii drepturilor de autor sunt RĂSPUNZĂTORi pentru orice RECLAMAȚIe, daune sau alte
RĂSPUNDERE, indiferent dacă este vorba de o acțiune a contractului, a unui PREJUDICIu sau a unui alt rezultat
, ÎN afara sau în legătură cu SOFTWARE-ul sau cu utilizarea sau cu alte ÎNȚELEGERI
din SOFTWARE-ul. m al codului sursă trebuie să păstreze notificarea de Copyright de mai sus, această listă de condiții și următoarea exonerare de răspundere. Redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă notificarea de Copyright de mai sus, această listă de condiții și următoarea exonerare de răspundere în documentația și/sau în alte materiale furnizate cu distribuția. Nici numele Weebly, nici numele contribuabililor săi nu pot fi utilizate pentru a aproba sau a promova produse derivate din acest software fără permisiune prealabilă în scris. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. ÎN niciun caz Weebly, Inc va fi RĂSPUNZătoare pentru orice daune directe, indirecte, INCIDENTALe, speciale, EXEMPLARe sau CONSECUTIVe (inclusiv, dar fără a se limita la ACHIZIȚIa de bunuri sau servicii de SUBSTITUIre; PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPERE DE AFACERI) CU TOATE ACESTEA, CAUZATĂ DE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ALTFEL) CARE REZULTĂ ÎN ORICE MOD DE UTILIZARE A ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ ESTE RECOMANDAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

SFÂRȘITUL LICENȚEI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×