Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Opțiunile de editor vă permit să selectați opțiuni pentru conținut în Outlook. De exemplu, puteți alege dacă tastarea înlocuiește automat textul selectat și dacă doriți să păstrați formatarea sursă în textul pe care îl copiați și-l lipiți.

Opțiuni de editare

Decupare, copiere și lipire

Afișarea conținutului mesajelor de e-mail

Afișare

Opțiuni de editare

Bifați caseta de selectare pentru una sau mai multe dintre aceste opțiuni. Când terminați de selectat opțiunile, faceți clic pe OK.

 • Tastarea înlocuiește textul selectat Selectați această opțiune pentru a șterge textul selectat atunci când începeți să tastați. Dacă debifați această casetă de selectare, Microsoft Office Outlook inserează textul nou în fața textului selectat și nu șterge textul selectat.

 • Atunci când selectați, selectați automat cuvântul întreg Bifați această opțiune pentru a selecta cuvintele întregi atunci când selectați o parte dintr-un cuvânt, apoi o parte din următorul cuvânt. De asemenea, activarea acestei opțiuni determină Outlook să selecteze un cuvânt și spațiul care urmează după acesta, atunci când faceți dublu clic pe un cuvânt.

 • Se permite glisarea și fixarea textului Bifați această opțiune pentru a putea să mutați sau să copiați textul selectat prin glisare. Pentru a muta textul, selectați-l, apoi glisați-l într-o locație nouă. Pentru a copia textul, selectați-l, apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce glisați selecția în noua sa locație.

 • Utilizare CTRL + clic pentru urmărire hyperlink Selectați această opțiune pentru a simplifica editarea textului hyperlinkurilor. Atunci când această opțiune este activată, trebuie să apăsați CTRL în timp ce faceți clic pe link pentru a urmări linkul. Când această opțiune este dezactivată, un clic pe link va determina Outlook să acceseze destinația linkului, ceea ce va face mai dificilă editarea textului linkului.

 • Se creează automat pânza de desen la inserarea formelor automate Selectați această opțiune pentru a amplasa o pânză pentru desen în jurul obiectelor desenate, al desenelor în cerneală și al scrisului, atunci când le inserați în mesajul de e-mail. O pânză pentru desen vă ajută să aranjați obiectele desenate și imaginile și să le mutați ca pe o unitate.

 • Utilizare selectare inteligentă a paragrafului Bifați această opțiune pentru a selecta marcajul de sfârșit de paragraf atunci când selectați un paragraf întreg. Dacă includeți marcajul de sfârșit de paragraf atunci când decupați și lipiți un paragraf, nu lăsați un paragraf necompletat și formatarea se păstrează automat cu paragraful.

 • Utilizarea cursorului inteligent Bifați această opțiune pentru a specifica faptul că, odată cu defilarea în sus sau în jos, se mută și cursorul. Atunci când apăsați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS după ce defilați, cursorul răspunde la pagina vizualizată momentan, nu la poziția sa anterioară.

 • Utilizarea tastei Insert pentru a controla modul de suprascriere Bifați această opțiune pentru a activa sau a dezactiva Modul suprascriere, prin apăsarea tastei INSERT.

 • Utilizarea modului suprascriere Bifați această opțiune pentru a înlocui textul existent pe măsură ce tastați, câte un caracter pe rând. Dacă opțiunea Se utilizează tasta Insert pentru a controla modul de suprascriere este bifată, puteți să activați sau să dezactivați această opțiune prin apăsarea tastei INSERT.

 • Adăugare ghilimele duble pentru numerotare în alfabet ebraic Bifați această opțiune pentru a adăuga ghilimelele duble („”) la numerotare.

 • Solicitare de actualizare stil Bifați această opțiune pentru a fi întrebat atunci când modificați direct textul la care se aplică un stil și apoi reaplicați stilul la textul modificat. Când vi se solicită, puteți actualiza stilul în funcție de modificările recente sau puteți reaplica formatarea stilului.

 • Se utilizează stilul Normal pentru liste numerotate sau liste cu marcatori Bifați această opțiune pentru a baza stilurile de listă pe stilul de paragraf Normal în locul stilului de paragraf Listă.

 • Urmărire formatare Bifați această opțiune pentru a urmări formatarea pe măsură ce tastați. Acest lucru vă ajută să aplicați cu ușurință aceeași formatare și în altă parte. Această opțiune trebuie să fie activată înainte să puteți utiliza comanda Selectare text cu formatare asemănătoare din meniul de comenzi rapide care apare dacă faceți clic dreapta pe textul selectat. Pentru a afișa o listă cu formatarea utilizată, faceți clic pe comanda Opțiuni din panoul Stil, apoi bifați casetele de selectare Formatare la nivel paragraf, Formatare font și Formatare cu marcatori și numerotare.

 • Marcare inconsecvențe de formatare Bifați această opțiune pentru a marca formatarea cu o subliniere ondulată albastră atunci când este similară, dar nu exact la fel cu alte formatări din mesajele de e-mail. Pentru a utiliza această opțiune, trebuie să bifați și caseta de selectare Urmărire formatare.

 • Activare Se face clic și se tastează Bifați această opțiune pentru a insera text, elemente grafice, tabele sau alte elemente într-o zonă necompletată a unui mesaj de e-mail, făcând dublu clic în zona necompletată. Caracteristica Se face clic și se tastează inserează automat paragrafe și aplică alinierea necesară pentru a poziționa elementul acolo unde ați făcut dublu clic. Această caracteristică este disponibilă numai în vizualizarea Aspect pagină imprimată și în vizualizarea Aspect web.

 • Stil paragraf implicit Selectați stilul aplicat la text atunci când utilizați se face clic și se tastează.

 • Utilizare verificare secvență Bifați această opțiune pentru a valida faptul că un caracter nou tastat apare în secvența corectă pentru a fi utilizat ca marcaj de ton, diacritică sau vocală de plasat deasupra, dedesubtul, în fața sau în spatele consoanei asociate.

  Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă de scriere complexă este activată pentru editarea textului. Tastare și înlocuire Bifați această opțiune pentru a înlocui caracterul tastat anterior cu caracterul nou tastat, dacă aceste două caractere nu pot coexista în același cluster de text.

 • Fonturile asiatice se aplică și textului latin Bifați această opțiune pentru a schimba caracterele latine la fontul asiatic selectat, atunci când aplicați fontul asiatic la textul selectat. Debifați această casetă de selectare dacă doriți păstrarea caracterelor latine în fontul latin, în timp ce aplicați fontul asiatic la restul mesajului de e-mail. NOTĂ: Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

 • Se comută automat tastatura pentru a corespunde cu limba textului înconjurător Bifați această opțiune pentru a modifica limba tastaturii și fontul, pe baza limbii textului unde este amplasat cursorul. Dacă debifați această opțiune, se modifică numai fontul.

  Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

 • Utilizarea modului IME moștenit pentru a activa modul Suprascriere Bifați această opțiune pentru a permite înlocuirea caracterelor existente cu caracterele pe care le tastați (suprascriere), în timp ce utilizați un Editor metodă de intrare (IME) pe un computer care rulează sistemul de operare Microsoft Windows XP. Dacă Outlook este instalat pe un computer care rulează Windows Vista, această opțiune nu apare, deoarece modul Suprascriere este acceptat automat.

  Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

 • Control IME activ Bifați această opțiune pentru a porni un Editor metodă de intrare (IME - Input Method Editor). Debifați această casetă de selectare pentru a opri un IME.

  Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

 • IME TrueInline Bifați această opțiune pentru a utiliza o interfață în limbaj natural pe computerele cu IME activat.

  Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

 • Setări IME Faceți clic pentru a deschide Proprietățile pentru caseta de dialog Nume IME. Utilizați această casetă de dialog pentru a seta sau a modifica textul, tastatura, conversia caracterelor și alte opțiuni pentru IME activ.

  Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Decuparea, copierea și lipirea

Bifați caseta de selectare pentru una sau mai multe dintre aceste opțiuni. Când terminați de selectat opțiunile, faceți clic pe OK.

 • În interiorul aceluiași mesaj de e-mail Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare când lipiți conținutul în aceleași mesaje de e-mail din care ați copiat conținutul. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

  • Păstrare formatare sursă (Implicit) Această opțiune păstrează stilurile de caracter și formatarea directă care au fost aplicate la textul copiat. Formatarea directă include caracteristici cum ar fi dimensiunea fontului, scrisul cursiv sau alte formatări care nu sunt incluse în stilul de paragraf.

  • Îmbinare formatare Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

  • Se păstrează numai textul Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

 • Lipirea între mesajele de e-mail Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut copiat din alt mesaj de e-mail în Outlook. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

  • Păstrare formatare sursă (Implicit) Această opțiune păstrează formatarea aplicată la textul copiat. Orice definiție de stil asociată cu textul copiat este copiată în mesajul de e-mail de destinație.

  • Îmbinare formatare Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

  • Se păstrează numai textul Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

 • Lipire între mesajele de e-mail când intră în conflict definițiile stilurilor Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținutul copiat din alt mesaj de e-mail din Outlook, iar stilul care este atribuit textului copiat este definit diferit în e-mailul în care este lipit textul. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

  • Păstrare formatare sursă Această opțiune păstrează aspectul textului copiat prin atribuirea stilului Normal la textul lipit și prin aplicarea formatării directe. Formatarea directă include caracteristici cum ar fi dimensiunea fontului, scrisul cursiv sau alte formatări care imită definirea stilului textului copiat.

  • Utilizare stiluri destinație (implicit) Această opțiune păstrează numele stilului asociat cu textul copiat, dar utilizează definiția stilului mesajului de e-mail în care este lipit textul. De exemplu, copiați textul Titlu 1 dintr-un mesaj de e-mail în altul. Într-un mesaj, Titlu 1 este definit ca Arial aldin, 14 puncte, iar în mesajul de e-mail unde lipiți textul, Titlu 1 este definit drept Cambria aldin, 16 puncte. Atunci când utilizați opțiunea Utilizare stiluri destinație, textul lipit utilizează stilul Titlu 1, Cambria aldin, 16 puncte.

 • Lipire din alte programe Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut care a fost copiat din alt program. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

  • Păstrare formatare sursă (implicit) Această opțiune păstrează formatarea textului copiat.

  • Îmbinare formatare Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și caracteristicile de formatare directă ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

  • Se păstrează numai textul Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe

 • Inserarea/lipirea imaginilor ca Această opțiune afișează modul în care Outlook inserează imagini raportat la textul din mesaj. Puteți să inserați imagini în linie cu textul, să permiteți mutarea imaginilor odată cu textul sau să încadrați textul în jurul, în fața sau în spatele unei imagini. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

  • În linie cu textul Această opțiune inserează elementul grafic într-un paragraf, ca și cum ar fi text. Această opțiune este utilizată implicit. Elementul grafic se mută pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul. Puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa, la fel cum glisați textul.

  • Pătrat Această opțiune încadrează textul în jurul tuturor laturilor unui pătrat din jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

  • Strâns Această opțiune încadrează textul în jurul elementului grafic într-o formă neregulată în jurul imaginii propriu-zise. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

  • În spatele textului Această opțiune inserează elementul grafic astfel încât acesta să fie flotant pe propriul nivel, în spatele textului. Nu există nicio bordură în jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

  • În fața textului Această opțiune inserează elementul grafic astfel încât acesta să fie flotant pe propriul nivel, în fața textului. Nu există nicio bordură în jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

  • Prin Această opțiune încadrează textul în jurul elementului grafic, umplând inclusiv spațiul creat de o formă concavă, cum ar fi o semilună. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

  • Sus și jos Această opțiune împiedică încadrarea textului pe lateralele elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

  Păstrare marcatori și numere la lipirea unui text cu opțiunea Se păstrează numai textul Bifați această opțiune pentru a transforma numerele și marcatorii în simboluri text.

 • Utilizarea tastei Insert pentru lipire Bifați această opțiune pentru a utiliza tasta INSERT pentru a introduce conținutul Clipboardului Office într-un mesaj.

 • Afișare butoane Opțiuni lipire Bifați această opțiune pentru a afișa butonul Opțiuni lipire atunci când lipiți conținutul. Puteți utiliza butonul Opțiuni lipire pentru a înlocui sau a modifica setările pe care le efectuați în această secțiune a casetei de dialog Opțiuni editor.

 • Utilizare decupare și lipire inteligentă Bifați această opțiune pentru a ajusta automat formatarea, pe măsură ce lipiți textul. După ce bifați această casetă de selectare, puteți face clic pe Setări pentru a seta opțiunile suplimentare pentru lipire.

  • Setări Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Setări. Utilizați această casetă de dialog pentru a menționa comportamentul implicit la îmbinarea, decuparea și lipirea textului. Puteți înlocui comportamentul implicit utilizând butonul Opțiuni lipire care apare atunci când lipiți conținutul din Clipboard în mesajul de e-mail. Acest buton este disponibil numai atunci când opțiunea Utilizare decupare și lipire inteligentă este activată.

  • Ajustare automată la spațiere propoziții și cuvinte Bifați această opțiune pentru a elimina spațiile suplimentare atunci când ștergeți textul sau pentru a adăuga spațiile necesare atunci când lipiți un text din clipboard.

  • Ajustarea spațierii paragrafelor la lipire Bifați această opțiune pentru a preveni crearea unor paragrafe necompletate și a preveni spațiile inegale dintre paragrafe. 

  • Ajustarea formatării și alinierii tabelului la lipire Bifați această opțiune pentru a controla formatarea și alinierea tabelelor. Atunci când această opțiune este activată, celulele individuale sunt lipite ca text, porțiunile de tabel sunt lipite ca rânduri într-un tabel existent (nu ca un tabel imbricat) și atunci când adăugați un tabel la un tabel existent, tabelul lipit este ajustat pentru a corespunde cu tabelul existent.

  • Comportament stil inteligent Bifarea acestei opțiuni nu are niciun efect. Pentru a regla fin comportamentul stilurilor la lipirea conținutului, utilizați opțiunile Lipire din secțiunea Decupare, copiere și lipire a opțiunilor Complexe.

  • Îmbinarea formatării la lipirea din Microsoft Office PowerPoint Bifați această opțiune pentru a controla rezultatele atunci când lipiți conținut dintr-o prezentare PowerPoint. Atunci când această opțiune este activată, formatarea textului sau a tabelului înconjurător este aplicată la textul lipit, stilul cel mai recent utilizat de marcator, număr sau listă se aplică pentru lista lipită, iar aspectul unor elemente precum tabele, hyperlinkuri, imagini, obiecte OLE și forme se păstrează din sursă în PowerPoint.

  • Ajustarea formatării la lipirea din Microsoft Office Excel Bifați această opțiune pentru a controla rezultatele la lipirea datelor din Excel. Atunci când această opțiune este activată, datele lipite sunt plasate într-un tabel, iar diagramele sunt lipite ca imagini, nu ca obiecte OLE.

  • Îmbinarea listelor lipite cu listele înconjurătoare Bifați această opțiune pentru a formata elementele de listă astfel încât să se adapteze la lista înconjurătoare atunci când lipiți elementele într-o listă.

Afișarea conținutului mesajelor de e-mail

Bifați caseta de selectare pentru una sau mai multe dintre aceste opțiuni. Când terminați de selectat opțiunile, faceți clic pe OK.

 • Afișare text încadrat în interiorul ferestrei documentului Bifați această opțiune pentru a încadra textul în fereastra care conține mesajul de e-mail, astfel încât să fie mai ușor de citit pe ecran.

 • Afișare substituenți imagine Bifați această opțiune pentru a afișa o casetă goală în locul fiecărei imagini din mesajele de e-mail. Această opțiune accelerează procesul de defilare printr-un mesaj care conține un număr mare de imagini.

 • Afișare desene și casete text pe ecran Bifați această opțiune pentru a afișa obiectele create cu instrumentele de desenare din Outlook, în vizualizarea Aspect pagină imprimată sau în vizualizarea Aspect web. Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde desenele și, eventual, pentru a accelera afișarea mesajelor care conțin multe desene. Desenele vor fi imprimate chiar dacă debifați această casetă de selectare.

 • Afișare text animație Bifați această opțiune pentru a afișa animațiile text pe ecran. Debifați caseta de selectare pentru a vedea cum va arăta textul după imprimare.

  Utilizați această opțiune atunci când vizualizați textul animat din mesaje create într-o versiune de Outlook mai veche decât Outlook 2007. Versiunea curentă de Outlook nu mai oferă capacitatea de a crea text animat.

 • Afișare caractere de control Bifați această opțiune pentru a afișa caracterele de control de la dreapta la stânga.

  Această opțiune este disponibilă doar dacă este activată o limbă de la dreapta la stânga pentru editarea textului.

 • Afișați marcajele Selectați această opțiune pentru a afișa marcajele pe ecran. Dacă atribuiți un marcaj unui element, elementul marcat apare între paranteze pătrate ([...]). Dacă atribuiți un marcaj unei locații, marcajul apare ca o literă I mare. Parantezele drepte și I-beam nu apar în mesajele imprimate.

 • Afișare etichete inteligente Bifați această opțiune pentru a afișa o subliniere violet punctată sub textul recunoscut ca etichetă inteligentă.

 • Afișarea codurilor de câmp în locul valorilor lor Bifați această opțiune pentru a afișa codurile câmpurilor în locul rezultatelor câmpurilor în mesaje. De exemplu, este posibil să vedeți { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } în loc de 4 februarie 2008. Debifați această casetă de selectare pentru a vizualiza rezultatele câmpurilor.

  Indiferent de această setare, puteți comuta întotdeauna între afișarea codurilor de câmp și afișarea rezultatelor codurilor de câmp, dacă apăsați ALT+F9.

 • Numeralul Această opțiune stabilește cum vor apărea numeralele în mesaje. Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă arabă este activată pentru editarea textului.

  Selectarea unui element din listă.

  • Arabă Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele într-un format familiar vorbitorilor de limbă engleză și de alte limbi europene.

  • Hindi Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele într-un format familiar vorbitorilor de limbă arabă și hindi.

  • Context Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele în funcție de limba textului înconjurător.

  • Sistem Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele în funcție de setările regionale din Panoul de control.

 • Numele lunilor Această opțiune stabilește modul în care apar numele lunilor din calendarul vestic (gregorian) în textele în limba arabă. Selectați un element din listă.

  • Arabă Bifați această opțiune pentru a utiliza numele lunilor în limba arabă nativă.

  • Transliterare engleză Bifați această opțiune pentru a scrie pe litere numele lunilor din calendarul vestic (gregorian), cu pronunțare în limba engleză, utilizând text în limba arabă.

  • Transliterare franceză Bifați această opțiune pentru a scrie pe litere numele lunilor din calendarul vestic (gregorian), cu pronunțare în limba franceză, utilizând text în limba arabă.

 • Diacritice Această opțiune afișează diacriticele în mesajul de e-mail. Această opțiune este disponibilă doar dacă este activată pentru editarea textului o limbă care utilizează diacritice.

 • Se utilizează această culoare pentru diacritice Bifați această opțiune pentru a specifica o culoare de afișare a tuturor diacriticelor, indiferent de culoarea diacriticelor din mesajul original. În listă, selectați o culoare

 • Vizualizare document Această opțiune specifică orientarea textului pentru mesajele de e-mail noi.

  • De la dreapta la stânga Bifați această opțiune pentru a stabili aspectul mesajelor de e-mail de la dreapta la stânga. De exemplu, paragrafele încep din partea dreaptă a unui mesaj de e-mail, iar textul continuă spre stânga.

  • De la stânga la dreapta Bifați această opțiune pentru a stabili aspectul mesajelor de e-mail de la stânga la dreapta. De exemplu, paragrafele încep din partea stângă a unui mesaj, iar textul continuă spre dreapta.

 • Substituire font Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Substituire font. Utilizați această opțiune pentru a determina dacă mesajul de e-mail activ utilizează fonturi care nu sunt disponibile pe computerul dvs. Dacă mesajul utilizează fonturi care nu se află pe computerul dvs., puteți utiliza caseta de dialog pentru a specifica un font înlocuitor.

Afișare

Bifați caseta de selectare pentru una sau mai multe dintre aceste opțiuni. Când terminați de selectat opțiunile, faceți clic pe OK.

 • Afișare măsurători în unități de măsură Selectați unitatea de măsură pe care doriți să o utilizați pentru rigla orizontală și pentru măsurătorile pe care le tastați în casetele de dialog.

 • Afișează măsuri în lățimea caracterelor Bifați această opțiune pentru a utiliza lățimea caracterelor ca bază pentru alinierea textului, cum ar fi pe riglele orizontale și verticale. NOTĂ Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

 • Afișare pixeli pentru caracteristicile HTML Bifați această opțiune pentru a utiliza pixelii ca unitate de măsură implicită în casetele de dialog legate de caracteristicile HTML.

 • Afișarea tastelor de comenzi rapide în Sfaturi ecran Bifați această opțiune pentru a afișa comenzile rapide de la tastatură în SfaturiEcran.

 • Afișare riglă verticală în vizualizarea Aspect pagină imprimată Bifați această opțiune pentru a afișa rigla verticală în partea laterală a ferestrei de e-mail. Aveți grijă să bifați și caseta de selectare Riglă din grupul Afișare/Ascundere de pe fila Vizualizare a panglicii.

 • Afișare riglă dreapta în vizualizarea Aspect pagină imprimată Bifați această opțiune pentru a afișa rigla verticală în partea dreaptă a ferestrei de e-mail.

  Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

 • Optimizare poziționare caractere pentru aspect și nu pentru lizibilitate Bifați această opțiune pentru a afișa cu precizie poziționarea caracterelor, așa cum va apărea în mesajul imprimat, raportat la blocurile de text.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×