Utilizați opțiunile Word complexe pentru a particulariza activitățile de editare, afișarea documentelor, preferințele de imprimare și altele.

Pentru a alege opțiunile Word complexe, selectați Opțiuni > și,în panoul din stânga, selectați Complex.

Opțiuni de editare

Configurați modul în care selectați, înlocuiți și formatați cuvinte și paragrafe.

Word 2013 editing options

Decuparea, copierea și lipirea

Alegeți cum doriți să lipiți conținutul și formatarea în același document sau între diferite documente și aplicații.

Word 2013 cut, copy, and paste options

Dimensiunea și calitatea imaginii

Aplicați setările de dimensiune și calitate a imaginii pentru un document deschis sau pentru toate documentele noi.

Word 2013 image size and quality options

Diagramă

Permiteți ca formatarea particularizată și etichetele să rămână cu puncte de date, chiar dacă diagrama se modifică.

Word 2013 chart options

Afișarea conținutului documentului

Alegeți opțiunile de formatare, text și imagine.

Word 2013 show document content options

Afișare

Alegeți un format de măsură, afișați barele de defilare și selectați numărul de documente afișate în lista Documente recente.

Word 2013 display options

Imprimare

Optimizați aspectul versiunii de copie pe hârtie a documentului sau modificați dimensiunea hârtiei imprimantei.

Word 2013 print options

Salvare

Salvați copii backup, salvați automat modificările șabloanelor sau permiteți salvarea de copii backup.

Word 2013 save options

Păstrarea fidelității atunci când partajați acest document

Asigurați-vă că acest aspect al documentului se păstrează atunci când partajați documentul cu o persoană care utilizează o altă versiune de Word.

Word 2013 preserve fidelity options

Generalități

Printre opțiunile din această secțiune, puteți schimba locul în care Word salvează modificările, selectând Locații fișier. Sau alegeți să deschideți documente în vizualizarea Schiță.

Word 2013 General options

Opțiuni de aspect pentru:

Modificați aspectul, cum ar fi spațierea caracterelor, pentru un document deschis sau pentru toate documentele noi.

Word 2013 Layout options for: choices

Pentru a alege opțiunile Word complexe, selectați Opțiuni > și,în panoul din stânga, selectați Complex.

În acest articol

Opțiuni de editare

Tastarea înlocuiește textul selectat     Selectați această opțiune pentru a șterge textul selectat atunci când începeți să tastați. Dacă debifați această casetă de selectare, Microsoft Office Word inserează textul nou în fața textului selectat și nu șterge textul selectat.

La selectare, se selectează automat cuvântul întreg     Bifați această opțiune pentru a selecta cuvintele întregi atunci când selectați o parte dintr-un cuvânt, apoi o parte din următorul cuvânt. De asemenea, activarea acestei opțiuni determină Word să selecteze un cuvânt și spațiul care urmează după acesta, atunci când faceți dublu clic pe un cuvânt.

Se permite glisarea și fixarea textului     Bifați această opțiune pentru a putea să mutați sau să copiați textul selectat prin glisare. Pentru a muta textul, selectați-l, apoi glisați-l într-o locație nouă. Pentru a copia textul, selectați-l, apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce glisați selecția în noua sa locație.

Utilizare CTRL + clic pentru urmărire hyperlink     Selectați această opțiune pentru a simplifica editarea textului hyperlinkurilor. Atunci când această opțiune este activată, trebuie să apăsați CTRL în timp ce faceți clic pe link pentru a urmări linkul. Când această opțiune este dezactivată, dacă faceți clic pe link, Word va merge la destinația linkului, ceea ce va face mai dificilă editarea textului linkului.

Se creează automat pânza de desen la inserarea formelor automate     Selectați această opțiune pentru a plasa o pânză pentru desen în jurul obiectelor desenate, al desenelor în cerneală și al scrisului, atunci când le inserați în document. O pânză pentru desen vă ajută să aranjați obiectele desenate și imaginile și să le mutați ca pe o unitate.

Utilizare selectare inteligentă a paragrafului     Bifați această opțiune pentru a selecta marcajul de sfârșit de paragraf atunci când selectați un paragraf întreg. Dacă includeți marcajul de sfârșit de paragraf atunci când decupați și lipiți un paragraf, nu lăsați un paragraf necompletat și formatarea se păstrează automat cu paragraful.

Utilizare indicare inteligentă     Bifați această opțiune pentru a specifica faptul că, odată cu defilarea în sus sau în jos, se mută și cursorul. Atunci când apăsați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS după ce defilați, cursorul răspunde la pagina vizualizată momentan, nu la poziția sa anterioară.

Se utilizează tasta Insert pentru a controla modul de suprascriere     Bifați această opțiune pentru a activa sau a dezactiva Modul suprascriere, prin apăsarea tastei INSERT.

 • Utilizarea modului suprascriere     Bifați această opțiune pentru a înlocui textul existent pe măsură ce tastați, câte un caracter pe rând. Dacă opțiunea Se utilizează tasta Insert pentru a controla modul de suprascriere este bifată, puteți să activați sau să dezactivați această opțiune prin apăsarea tastei INSERT.

Adăugare ghilimele duble pentru numerotare în alfabet ebraic     Bifați această opțiune pentru a adăuga ghilimelele duble („”) la numerotare.

Această opțiune este disponibilă doar dacă limba ebraică este activată pentru editarea textului.

Solicitare de actualizare stil     Bifați această opțiune pentru a fi întrebat atunci când modificați direct textul la care se aplică un stil și apoi reaplicați stilul la textul modificat. Când vi se solicită, puteți actualiza stilul în funcție de modificările recente sau puteți reaplica formatarea stilului.

Se utilizează stilul Normal pentru liste numerotate sau liste cu marcatori     Bifați această opțiune pentru a baza stilurile de listă pe stilul de paragraf Normal în locul stilului de paragraf Listă.

Urmărire formatare     Bifați această opțiune pentru a urmări formatarea pe măsură ce tastați. Acest lucru vă ajută să aplicați cu ușurință aceeași formatare și în altă parte. Această opțiune trebuie să fie activată înainte să puteți utiliza comanda Selectare text cu formatare asemănătoare din meniul de comenzi rapide care apare dacă faceți clic dreapta pe textul selectat. Pentru a afișa o listă cu formatarea utilizată, faceți clic pe comanda Opțiuni din panoul Stil, apoi bifați casetele de selectare Formatare la nivel paragraf,Formatare font și Formatare cu marcatori și numerotare.

 • Marcare inconsecvențe de formatare     Bifați această opțiune pentru a marca formatarea cu o subliniere ondulată albastră atunci când este similară, dar nu exact la fel cu alte formatări din documentele dvs. Pentru a utiliza această opțiune, trebuie să bifați și caseta de selectare Urmărire formatare.

Actualizarea stilului pentru a corespunde selecției    În listă, faceți clic pe Păstrați modelul anterior de numerotare și marcatori pentru a face paragrafele cu acel stil care nu sunt numerotate să rămână nenumărate. Faceți clic pe Adăugați numerotare sau marcatori la toate paragrafele cu acest stil pentru a numerota toate paragrafele care au stilul aplicat.

Activare Se face clic și se tastează     Bifați această opțiune pentru a insera text, elemente grafice, tabele sau alte elemente într-o zonă necompletată dintr-un document, făcând dublu clic în zona necompletată. Caracteristica Se face clic și se tastează inserează automat paragrafe și aplică alinierea necesară pentru a poziționa elementul acolo unde ați făcut dublu clic. Această caracteristică este disponibilă numai în vizualizarea Aspect pagină imprimată și în vizualizarea Aspect web.

 • Stil paragraf implicit Selectați stilul aplicat la text atunci când utilizați se face clic și se tastează.

Afișarea sugestiilor de Completare automată    Bifați această opțiune pentru a vedea intrările AutoText complete atunci când tastați primele patru caractere ale intrării. Puteți apăsa pe ENTER pentru a adăuga intrarea AutoText completă în document sau puteți continua să tastați textul dorit. Dacă nu doriți să vedeți sugestiile AutoText, debifați această casetă de selectare.

Mișcarea cursorului     Această opțiune specifică direcția în care se mută cursorul atunci când apăsați tastele săgeți de pe tastatură.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

 • Logice Bifați această opțiune pentru a muta cursorul în funcție de orientarea textului întâlnit. De exemplu, atunci când utilizați tastele săgeată pentru a trece prin arabă, apoi text în limba engleză în aceeași propoziție, cursorul se mută de la dreapta la stânga prin textul în arabă, apoi începe la caracterul cel mai din stânga din cuvântul englez și progresează de la stânga la dreapta.

 • Visual Bifați această opțiune pentru a muta cursorul la următorul caracter adiacent vizual. De exemplu, când utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa de la dreapta la stânga până la stânga, apoi text în limba engleză în aceeași propoziție, tasta săgeată se mută de la dreapta la stânga indiferent de direcția textului.

Cursor visual selection     Această opțiune specifică modul în care este selectat textul pe măsură ce extindeți selecția.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

 • Block Bifați această opțiune pentru a încadra textul de la o linie la alta pe măsură ce selectați în jos, cu toate liniile selectate de aceeași lățime.

 • Continuu Bifați această opțiune pentru a încadra textul de la o linie la alta pe măsură ce selectați în jos și variază lățimea liniei finale a blocului.

Utilizare verificare secvență     Bifați această opțiune pentru a valida faptul că un caracter nou tastat apare în secvența corectă pentru a fi utilizat ca marcaj de ton, diacritică sau vocală de plasat deasupra, dedesubtul, în fața sau în spatele consoanei asociate.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă de scriere complexă este activată pentru editarea textului.

 • Tastare și înlocuire Bifați această opțiune pentru a înlocui caracterul tastat anterior cu caracterul nou tastat, dacă cele două caractere nu pot coexista în același cluster de text.

Fonturile asiatice se aplică și textului latin     Bifați această opțiune pentru a schimba caracterele latine la fontul asiatic selectat, atunci când aplicați fontul asiatic la textul selectat. Debifați această casetă de selectare dacă doriți caractere latine să rămână în fontul latin, în timp ce aplicați fontul asiatic la restul documentului.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

Se comută automat tastatura pentru a corespunde cu limba textului înconjurător     Bifați această opțiune pentru a modifica limba tastaturii și fontul, pe baza limbii textului unde este amplasat cursorul. Dacă debifați această opțiune, se modifică numai fontul.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Control IME activ     Bifați această opțiune pentru a porni un Editor metodă de intrare (IME - Input Method Editor). Debifați această casetă de selectare pentru a opri un IME.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Setări IME     Faceți clic pentru a deschide Proprietățile pentru caseta de dialog Nume IME. Utilizați această casetă de dialog pentru a seta sau a modifica textul, tastatura, conversia caracterelor și alte opțiuni pentru IME activ.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Începutul paginii

Decuparea, copierea și lipirea

Lipire în interiorul aceluiași document     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținutul în același document din care ați copiat conținutul. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă (Implicit)      Această opțiune păstrează stilurile de caracter și formatarea directă care au fost aplicate la textul copiat. Formatarea directă include caracteristici cum ar fi dimensiunea fontului, scrisul cursiv sau alte formatări care nu sunt incluse în stilul de paragraf.

 • Îmbinare formatare     Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

 • Se păstrează numai textul     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Lipire între documente     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut copiat din alt document în Word. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă (Implicit)     Această opțiune păstrează formatarea aplicată la textul copiat. Orice definiție de stil asociată cu textul copiat este copiată în documentul de destinație.

 • Îmbinare formatare     Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

 • Se păstrează numai textul     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Lipire între documente când definițiile stilurilor intră în conflict     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut copiat din alt document în Word, iar stilul care este atribuit textului copiat este definit diferit în documentul în care este lipit textul. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă     Această opțiune păstrează aspectul textului copiat prin atribuirea stilului Normal la textul lipit și prin aplicarea formatării directe. Formatarea directă include caracteristici cum ar fi dimensiunea fontului, scrisul cursiv sau alte formatări care imită definirea stilului textului copiat.

 • Utilizare stiluri destinație (implicit)     Această opțiune păstrează numele stilului asociat cu textul copiat, dar utilizează definiția stilului documentului în care este lipit textul. De exemplu, copiați textul Titlul 1 dintr-un document în altul. Într-un document, Titlul 1 este definit ca Arial aldin, 14 puncte, iar în documentul unde lipiți textul, Titlul 1 este definit drept Cambria aldin, 16 puncte. Atunci când utilizați opțiunea Utilizare stiluri destinație, textul lipit utilizează stilul Titlu 1, Cambria aldin, 16 puncte.

 • Îmbinare formatare     Această opțiune elimină definiția stilului și cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia definiția stilului în documentul în care este lipit textul.

 • Păstrare doar text     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Lipire din alte programe     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut care a fost copiat din alt program. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă (implicit)     Această opțiune păstrează formatarea textului copiat.

 • Îmbinare formatare     Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și caracteristicile de formatare directă ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

 • Se păstrează numai textul     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Inserare/lipire imagini ca     Această opțiune afișează modul în care Word inserează imagini raportat la textul din document. Puteți să inserați imagini în linie cu textul, să permiteți mutarea imaginilor odată cu textul sau să încadrați textul în jurul, în fața sau în spatele unei imagini. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • În linie cu textul     Această opțiune inserează elementul grafic într-un paragraf, ca și cum ar fi text. Această opțiune este utilizată implicit. Elementul grafic se mută pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul. Puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa, la fel cum glisați textul.

 • Pătrat     Această opțiune încadrează textul în jurul tuturor laturilor unui pătrat din jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • Strâns     Această opțiune încadrează textul în jurul elementului grafic într-o formă neregulată în jurul imaginii propriu-zise. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • În spatele textului     Această opțiune inserează elementul grafic astfel încât acesta să fie flotant pe propriul nivel, în spatele textului. Nu există nicio bordură în jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • În fața textului     Această opțiune inserează elementul grafic astfel încât acesta să fie flotant pe propriul nivel, în fața textului. Nu există nicio bordură în jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • Printre     Această opțiune încadrează textul în jurul elementului grafic, umplând inclusiv spațiul creat de o formă concavă, cum ar fi o semilună. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • Sus și jos     Această opțiune împiedică încadrarea textului pe lateralele elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

Păstrare marcatori și numere la lipirea unui text cu opțiunea Se păstrează numai textul     Bifați această opțiune pentru a transforma numerele și marcatorii în simboluri text.

Adăugarea caracterelor de control în Decupați și copiați    Bifați această opțiune pentru a păstra mișcarea cursorului de la dreapta la stânga atunci când decupați sau copiați text dintr-un document Word și lipiți-l ca text simplu (de exemplu, Notepad).

Se utilizează tasta Insert pentru lipire     Bifați această opțiune pentru a utiliza tasta INSERT pentru a insera conținutul clipboardului Office-un document.

Afișare butoane Opțiuni lipire când este lipit conținutul     Bifați această opțiune pentru a afișa butonul Opțiuni lipire atunci când lipiți conținutul. Puteți utiliza butonul Opțiuni lipire pentru a înlocui sau a modifica setările pe care le efectuați în această secțiune a casetei de dialog Opțiuni Word.

Utilizare decupare și lipire inteligentă     Bifați această opțiune pentru a ajusta automat formatarea, pe măsură ce lipiți textul. După ce bifați această casetă de selectare, puteți face clic pe Setări a seta opțiuni suplimentare pentru lipire.

 • Setări     Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Setări. Utilizați această casetă de dialog pentru a menționa comportamentul implicit la îmbinarea, decuparea și lipirea textului. Puteți înlocui comportamentul implicit utilizând butonul Opțiuni lipire care apare când lipiți conținutul din Clipboard în document. Acest buton este disponibil numai atunci când opțiunea Utilizare decupare și lipire inteligentă este activată.

  • Opțiuni implicite pentru     Faceți clic pe un element din listă pentru a pre-selecta o configurație de opțiuni în caseta de dialog. Pentru a selecta configurația de opțiuni, faceți clic pe Particularizat în această listă.

  • Ajustare automată la spațiere propoziții și cuvinte     Bifați această opțiune pentru a elimina spațiile suplimentare atunci când ștergeți textul sau pentru a adăuga spațiile necesare atunci când lipiți un text din clipboard.

  • Ajustare spațiere paragrafe la lipire     Bifați această opțiune pentru a preveni crearea unor paragrafe necompletate și a preveni spațiile inegale dintre paragrafe.

  • Ajustare formatare și aliniere tabel la lipire     Bifați această opțiune pentru a controla formatarea și alinierea tabelelor. Atunci când această opțiune este activată, celulele individuale sunt lipite ca text, porțiunile de tabel sunt lipite ca rânduri într-un tabel existent (nu ca un tabel imbricat) și atunci când adăugați un tabel la un tabel existent, tabelul lipit este ajustat pentru a corespunde cu tabelul existent.

  • Comportament stil inteligent     Bifarea acestei opțiuni nu are niciun efect. Pentru a regla fin comportamentul stilurilor la lipirea conținutului, utilizați opțiunile Lipire din secțiuneaDecupare, copiere și lipire a opțiunilor Complex.

  • Îmbinare formatare la lipirea din Microsoft PowerPoint     Bifați această opțiune pentru a controla rezultatele atunci când lipiți conținut dintr-o prezentare PowerPoint. Atunci când această opțiune este activată, formatarea textului sau a tabelului înconjurător este aplicată la textul lipit, stilul cel mai recent utilizat de marcator, număr sau listă se aplică pentru lista lipită, iar aspectul unor elemente precum tabele, hyperlinkuri, imagini, obiecte OLE și forme se păstrează din sursă în PowerPoint.

  • Ajustare formatare la lipire din Microsoft Excel     Bifați această opțiune pentru a controla rezultatele la lipirea datelor din Excel. Atunci când această opțiune este activată, datele lipite sunt plasate într-un tabel, iar diagramele sunt lipite ca imagini, nu ca OLE obiect.

  • Îmbinare liste lipite cu liste înconjurătoare     Bifați această opțiune pentru a formata elementele de listă astfel încât să se adapteze la lista înconjurătoare atunci când lipiți elementele într-o listă.

Începutul paginii

Dimensiunea și calitatea imaginii

Dimensiunea și calitatea imaginii    Selectați documentul la care se aplică aceste setări. În listă, faceți clic pe numele unui document care este deja deschis sau faceți clic pe Toate documentele noi pentru ca setarea să se aplice la toate documentele pe care le veți crea.

Renunțarea la datele de editare    Bifați această opțiune pentru a salva doar imaginea editată. Datele din imaginea originală, înainte să fie editate, nu vor fi disponibile.

Nu comprimați imaginile din fișier    Selectați această opțiune pentru a păstra imaginile la dimensiunea completă. Această opțiune poate face dimensiunea fișierului documentului mai mare.

Setați rezultatul țintă implicită la    Această opțiune determină rezoluția imaginilor comprimate. Selectați din listă o valoare pentru pixeli pe inchi (ppi).

 • 220 ppi    Selectați această opțiune dacă plănuiți să imprimați documentul.

 • 150 ppi    Selectați această opțiune pentru documentele care vor fi citite pe ecran.

 • 96 ppi    Selectați această opțiune pentru documentele pe care doriți să le trimiteți prin e-mail.

Începutul paginii

Afișarea conținutului documentului

Afișarea culorilor de fundal și a imaginilor în vizualizarea Aspect pagină imprimată     Bifați această opțiune pentru a afișa culorile și imaginile de fundal.

Afișare text încadrat în interiorul ferestrei documentului     Bifați această opțiune pentru a încadra textul în fereastra documentului, astfel încât să fie mai ușor de citit pe ecran.

Afișarea substituenților de imagini     Bifați această opțiune pentru a afișa o casetă necompletată în locul fiecărei imagini din documentele dvs. Această opțiune accelerează procesul de defilare printr-un document care conține un număr mare de imagini.

Afișare desene și casete text pe ecran     Bifați această opțiune pentru a afișa obiectele create cu instrumentele de desenare din Word, în vizualizarea Aspect pagină imprimată sau în vizualizarea Aspect web. Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde desenele și, eventual, pentru a accelera afișarea documentelor care conțin multe desene. Desenele vor fi imprimate chiar dacă debifați această casetă de selectare.

Afișare text animație     Bifați această opțiune pentru a afișa animațiile text pe ecran. Debifați caseta de selectare pentru a vedea cum va arăta textul după imprimare.

Notă: Utilizați această opțiune atunci când vizualizați textul animat din documente create într-o versiune de Word mai veche decât Word 2007. Versiunea curentă de Word nu mai oferă capacitatea de a crea text animat.

Afișare caractere de control     Bifați această opțiune pentru a afișa caracterele de control de la dreapta la stânga.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

Afișarea marcajelor în document     Bifați această opțiune pentru a afișa marcajele pe ecran. Dacă atribuiți un marcaj unui element, elementul marcat apare între paranteze pătrate ([...]). Dacă atribuiți un marcaj într-o locație, marcajul apare ca o I-beam. Parantezele pătrate și I-beam nu apar în documentele imprimate.

Afișarea limitelor de text     Bifați această opțiune pentru a afișa linii punctate în jurul marginilor de text, coloanelor și paragrafelor. Limitele sunt în scopuri de aspect; acestea nu apar în documente imprimate.

Afișarea marcajelor de trunchiere     Bifați această opțiune pentru a afișa colțurile marginilor.

Afișare coduri câmp în loc de valorile acestora     Bifați această opțiune pentru a afișa codurile de câmp în locul rezultatelor câmpurilor în documentele dvs. De exemplu, este posibil să vedeți { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } în loc de 4 februarie 2008. Debifați această casetă de selectare pentru a vizualiza rezultatele câmpurilor.

Indiferent de această setare, puteți comuta întotdeauna între afișarea codurilor de câmp și afișarea rezultatelor codurilor de câmp, dacă apăsați ALT+F9.

Umbrire câmp     Această opțiune afișează dacă sunt umbrite câmpurile și când. În listă, selectați Întotdeauna sau Când este selectat pentru a umbri câmpurile. Umbrirea câmpurilor le face ușor de identificat. Umbrirea apare pe ecran, dar nu în documentul imprimat.

Numeral     Această opțiune stabilește cum vor apărea numeralele în documente. Selectați un element din listă.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă arabă este activată pentru editarea textului.

 • arabă Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele într-un format familiar vorbitorilor de limbă engleză și de alte limbi europene.

 • Hindi Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele într-un format familiar vorbitorilor de limbă arabă și hindi.

 • Context Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele în funcție de limba textului înconjurător.

 • Sistem Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele în funcție de setările regionale din Panoul de control.

Numele lunilor     Această opțiune stabilește modul în care apar numele lunilor din calendarul vestic (gregorian) în textele în limba arabă. Selectați un element din listă.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă arabă este activată pentru editarea textului.

 • Arabă Bifați această opțiune pentru a utiliza numele lunilor în limba arabă nativă.

 • Transliterare engleză Bifați această opțiune pentru a scrie pe litere numele lunilor din calendarul vestic (gregorian), cu pronunțare în limba engleză, utilizând text în limba arabă.

 • Transliterare franceză Bifați această opțiune pentru a scrie pe litere numele lunilor din calendarul vestic (gregorian), cu pronunțare în limba franceză, utilizând text în limba arabă.

Diacritice     Această opțiune afișează diacriticele în document.

Această opțiune este disponibilă doar dacă este activată pentru editarea textului o limbă care utilizează diacritice.

 • Se utilizează această culoare pentru diacritice Bifați această opțiune pentru a specifica o culoare de afișare a tuturor diacriticelor, indiferent de culoarea diacriticelor din documentul original. În listă, selectați o culoare.

Utilizarea fontului schiță în vizualizările Schiță și Schiță      Pe computere cu resurse extrem de limitate, selectați această opțiune pentru a accelera afișarea documentelor.

 • Nume     Selectați fontul de utilizat pentru schițele documentelor. Această opțiune este disponibilă numai atunci când bifați caseta de selectare Se utilizează fontul schiță în vizualizările schiță și schiță.

 • Dimensiune     Selectați dimensiunea în puncte a fontului schiță. Această opțiune este disponibilă numai atunci când bifați caseta de selectare Se utilizează fontul schiță în vizualizările schiță și schiță.

Vizualizare document     Această opțiune specifică orientarea textului pentru documentele noi.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

 • De la dreapta la stânga Bifați această opțiune pentru a stabili documentele de la dreapta la stânga. De exemplu, paragrafele încep din partea dreaptă a documentului, iar textul continuă spre stânga.

 • De la stânga la dreapta Bifați această opțiune pentru a stabili documentele de la stânga la dreapta. De exemplu, paragrafele încep din partea stângă a unui document, iar textul continuă spre dreapta.

Substituire font     Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Substituire font. Utilizați această opțiune pentru a determina dacă documentul activ utilizează fonturi care nu sunt disponibile pe computerul dvs. Dacă documentul utilizează fonturi care nu se află pe computerul dvs., puteți utiliza caseta de dialog pentru a specifica un font înlocuitor.

Începutul paginii

Afișare

Se afișează acest număr de Documente recente     Introduceți numărul de elemente, între 1 și 50, de afișat în lista Documente recente.

Notă: Doar primele nouă fișiere din listă au atribuită o cheie de accelerare. Puteți deschide aceste documente apăsând 1-9 după ce apăsați ALT+F.

Afișare măsurători în unități de măsură     Selectați unitatea de măsură pe care doriți să o utilizați pentru rigla orizontală și pentru măsurătorile pe care le tastați în casetele de dialog.

Lățimea panoului de zonă Stil în vizualizările Schiță și Schiță     Tastați o zecimală pozitivă, cum ar fi 0,5, în casetă pentru a deschide zona de stil, care afișează numele stilurilor aplicate la text. Pentru a închide zona de stil, introduceți 0.

Afișează măsuri în lățimea caracterelor     Bifați această opțiune pentru a utiliza lățimea caracterelor ca bază pentru alinierea textului, cum ar fi pe riglele orizontale și verticale.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

Afișare pixeli pt. caracteristici HTML     Bifați această opțiune pentru a utiliza pixelii ca unitate de măsură implicită în casetele de dialog legate de caracteristicile HTML.

Afișarea tuturor ferestrelor din bara de activități     Bifați această opțiune pentru a afișa o pictogramă pe bara de activități Microsoft Windows pentru fiecare fereastră deschisă într-un program Microsoft Office căutare. Debifarea acestei casete de selectare plasează o singură pictogramă pentru fiecare program deschis de pe bara de activități.

Afișarea tastelor de comenzi rapide în SfaturiEcran     Bifați această opțiune pentru a afișa comenzile rapide de la tastatură în SfaturiEcran.

Afișare bară de defilare orizontală     Bifați această opțiune pentru a afișa bara de defilare orizontală în partea de jos a ferestrei documentului.

Afișare bară de defilare verticală     Bifați această opțiune pentru a afișa bara de defilare verticală din partea laterală a ferestrei documentului.

 • Bara de defilare din stânga Bifați această opțiune pentru a plasa bara de defilare verticală în partea stângă a ferestrei documentului. Utilizați această opțiune atunci când lucrați cu documente care utilizează în mod predominant text de la dreapta la stânga.

  Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

Afișare riglă verticală în vizualizarea Aspect pagină imprimată     Bifați această opțiune pentru a afișa rigla verticală în partea laterală a ferestrei documentului. Asigurați-vă că bifați și caseta de selectare Riglă din grupul Afișare/Ascundere de pe fila Vizualizare a panglicii, o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

 • Afișare riglă dreapta în vizualizarea Aspect pagină imprimată Bifați această opțiune pentru a afișa rigla verticală în partea dreaptă a ferestrei documentului.

  Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

Optimizare poziționare caractere pentru aspect și nu pentru lizibilitate      Bifați această opțiune pentru a afișa cu precizie poziționarea caracterelor, așa cum va apărea în documentul imprimat, respectând blocurile de text. Spațierea dintre caractere poate fi distorsionată atunci când această opțiune este activată. Pentru o lizibilitate cât mai bună pe ecran, dezactivați această opțiune.

Dezactivarea accelerării grafice hardware    Bifați această opțiune pentru a opri utilizarea plăcii grafice a computerului pentru redarea formelor tridimensionale, a efectelor de formă și a efectelor de text.

Începutul paginii

Imprimare

Utilizarea calității schiței     Bifați această opțiune pentru a imprima documentul cu formatare minimă, ceea ce poate accelera procesul de imprimare. Multe imprimante nu acceptă această funcție.

Imprimarea în fundal     Selectați această opțiune pentru a imprima documentele în fundal, care vă permite să continuați să lucrați în timp ce imprimați. Această opțiune necesită mai multă memorie disponibilă pentru a vă permite să lucrați și să imprimați în același timp. Dacă lucrul cu documentul în timp ce imprimarea devine inacceptabilă, dezactivați această opțiune.

Imprimarea paginilor în ordine inversă     Selectați această opțiune pentru a imprima paginile în ordine inversă, începând cu ultima pagină din document. Nu utilizați această opțiune atunci când imprimați plicuri.

Imprimarea etichetelor XML     Bifați această opțiune pentru a imprima etichetele XML pentru elementele XML care se aplică la un document XML. Trebuie să aveți o Schemă atașată la document și trebuie să aplicați elementele furnizate de schema atașată. Etichetele apar în documentul imprimat.

Imprimarea codurilor de câmp în locul valorilor acestora     Bifați această opțiune pentru a imprima codurile de câmp în locul rezultatelor câmpurilor, de exemplu, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } în loc de 4 februarie 2008.

Se permite actualizarea câmpurilor ce conțin modificări urmărite înainte de imprimare    Bifați această opțiune pentru a vă asigura că toate codurile de câmp care au fost inserate în timp ce modificările urmărite erau activate se vor imprima afișând textul modificat.

Imprimarea pe partea frontală a foii pentru imprimare duplex     Bifați această opțiune pentru a imprima partea frontală a fiecărei foi atunci când imprimați pe o imprimantă care nu are capacitate duplex. Paginile se vor imprima în ordine inversă, astfel încât, atunci când răsturnați teancul pentru a imprima pe verso, paginile se vor imprima în ordinea corectă.

Imprimarea pe spatele foii pentru imprimare duplex     Bifați această opțiune pentru a imprima spatele fiecărei foi atunci când imprimați pe o imprimantă care nu are capacitate duplex. Paginile se vor imprima în ordine ascendentă, astfel încât să corespundă unui teanc de pagini care au fost imprimate pe partea din față în ordine inversă.

Scalarea conținutului pentru dimensiunile de hârtie A4 sau 8,5 x 11"     Bifați această opțiune pentru a ajusta automat documentele proiectate pentru hârtie de a se potrivi cu hârtia A4 de 24,5 pe 24 cm și pentru a ajusta documentele proiectate pentru hârtie A4 astfel încât să se potrivească hârtiei de 24,5 pe 8,5 pe 11 inchi. Această opțiune afectează doar dacă hârtia A4 sau 8,5-pe-11-inchi din imprimantă nu se potrivesc cu dimensiunea hârtiei care este setată pe fila Aspect pagină din Word. Această opțiune afectează doar imprimările; aceasta nu afectează formatarea.

Bara implicită     Această opțiune afișează tava de imprimantă utilizată implicit. Pentru a urma setările imprimantei, selectați Utilizare setări imprimantă. Pentru a alege o anumită tavă, selectați-o din listă. Opțiunile din listă depind de configurația imprimantei.

Începutul paginii

Când imprimați acest document

Când imprimați acest document     Selectați documentul la care se aplică aceste setări de imprimare. În listă, selectați numele unui document care este deschis deja sau selectați Toate documentele noi pentru ca setarea să se aplice la toate documentele pe care le veți crea.

Imprimarea PostScript peste text     Bifați această opțiune pentru a imprima PostScript atunci când un document conține câmpuri PRINT.

Imprimarea doar a datelor dintr-un formular     Bifați această opțiune pentru a imprima datele introduse într-un formular online fără a imprima formularul.

Începutul paginii

Salvare

Prompt before saving Normal template     Selectați această opțiune pentru a afișa, atunci când închideți Word, un mesaj care vă întreabă dacă doriți să salvați modificările efectuate la șablonul implicit. Deoarece modificările șablonului implicit vor afecta toate documentele noi pe care le creați, este posibil să doriți să fiți avertizat când șablonul s-a modificat. Debifarea acestei casete de selectare salvează automat modificările fără să vă solicite acest lucru.

Se creează întotdeauna copia backup     Bifați această opțiune pentru a crea o copie backup a unui document de fiecare dată când salvați documentul. Fiecare copie backup înlocuiește copia backup anterioară. Word adaugă expresia "Backup of" la numele fișierului și aplică extensia de fișier .wbk la toate copiile backup. Copiile backup sunt salvate în același folder cu documentul original.

Copiați fișiere stocate de la distanță pe computer și actualizați fișierul la distanță la salvare     Selectați această opțiune pentru a stoca temporar o copie locală a unui fișier pe care îl stocați pe o rețea sau pe o unitate amovibilă. Când salvați copia locală, Word salvează modificările în copia inițială. Dacă fișierul original nu este disponibil, Word vă solicită să salvați fișierul în altă locație, pentru a evita pierderea de date.

Se permit salvarea fundalului     Selectați această opțiune pentru a salva documentul în timp ce lucrați. Un contor de progres apare în bara de stare atunci când Word efectuează o salvare de fundal.

Începutul paginii

Păstrarea fidelității atunci când partajați acest document

Păstrarea fidelității atunci când partajați acest document     Selectați documentul la care se aplică aceste setări. În listă, selectați numele unui document care este deschis deja sau selectați Toate documentele noi pentru ca setarea să se aplice la toate documentele pe care le veți crea.

Salvarea datelor de formular ca fișier text delimitat     Bifați această opțiune pentru a salva datele introduse într-un formular online ca fișier text unic, delimitat prin tabulatori, în format text simplu. Apoi puteți importa conținutul fișierului într-o bază de date.

Încorporarea datelor încorporate     Bifați această opțiune pentru a salva datele memorate, cum ar fi vorbirea și textul scris de mână.

Începutul paginii

Generalități

Oferiți feedback cu sunet     Bifați această opțiune pentru a adăuga sunete la anumite acțiuni sau evenimente din Word și alte programe din 2007 Microsoft Office system. De exemplu, Word poate reda un sunet atunci când termină un proces. Pentru a modifica sunetul asociat unui eveniment, deschideți folderul pentru sunete și dispozitive audio în Panoul de control. Computerul trebuie să aibă o placă de sunet pentru a reda majoritatea sunetelor.

Furnizați feedback cu animație     Bifați această opțiune pentru a anima mișcarea indicatorului în Word Office programe. Această opțiune oferă și cursori animați pentru acțiuni cum ar fi imprimarea, salvarea, formatarea automată și operațiunile de găsire și înlocuire.

Confirmați conversia formatului de fișier la deschidere     Selectați această opțiune pentru a alege convertorul de fișiere folosit de Word pentru a deschide fișierele create în alt program. Debifați această casetă de selectare dacă doriți ca Word să selecteze automat un convertor.

Actualizați linkurile automate la deschidere     Bifați această opțiune pentru a actualiza automat orice conținut care este legat la alte fișiere de fiecare dată când deschideți un document.

Permiteți deschiderea unui document în vizualizarea Schiță     Selectați această opțiune pentru a putea deschide un document în vizualizarea Schiță.

Notă: Pentru a face un document deschis în vizualizarea Schiță în mod implicit, trebuie să activați această opțiune, apoi, pe fila Vizualizare, în grupul Vizualizări document, faceți clic pe Schiță. Efectuați anumite modificări la document, apoi salvați documentul.

Activarea reaginării fundalului     Selectați această opțiune pentru a reordona documentele automat în timp ce lucrați. Această opțiune este disponibilă numai în vizualizările Schiță și Schiță. Debifarea acestei casete de selectare împiedică numerele de pagină să se actualizeze (când sunt afișate în bara de stare) până când comutați la vizualizarea Aspect pagină imprimată.

Afișarea erorilor din interfața utilizator a programului de completare     Bifați această opțiune pentru a afișa mesajele de eroare din programele care particularizează interfața utilizator. Această opțiune este utilă mai ales pentru autorii de soluții software, deoarece furnizează informații pentru depanarea particularizărilor la interfața utilizator.

Afișarea conținutului remis de Office.com de către clienți    Bifați această opțiune pentru a vedea șabloanele și imaginile create de clienți, pe lângă conținutul furnizat de Microsoft Office.

Adresă poștală     Tastați adresa pe care doriți să o utilizeze Word ca adresă de returnare implicită pentru plicuri și scrisori.

Locațiile fișierelor     Faceți clic pe aceasta pentru a vedea locația de stocare implicită pentru documente, șabloane și alte elemente pe care le creați și le utilizați în Word. În caseta de dialog Locații fișier, faceți clic pe elementul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Modificare pentru a seta o nouă locație implicită.

Locațiile implicite pentru șabloane și folderul Pornire sunt tratate ca locații de încredere. Dacă modificați locația, asigurați-vă că noul folder este o locație sigură.

Opțiuni web     Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni web. Utilizați această casetă de dialog pentru a seta opțiunile pentru utilizarea Word pentru a crea pagini web.

Începutul paginii

Compatibilitate

Documente Word 6.0/95 în limba engleză     Această opțiune specifică preferințele pentru conversia textului. Versiunile anterioare de Word se utilizau uneori împreună cu programe de la terți proiectate să susțină versiunile microsoft de Microsoft Windows. Dacă utilizarea acestor programe de completare are ca rezultat afișarea incorectă a textului într-un document pe care încercați să-l deschideți, puteți utiliza aceste opțiuni pentru a efectua conversia documentului astfel încât textul să se afișeze corect. După deschiderea cu succes a fișierului, nu asigurați-vă că resetați această opțiune la Deschidere normală; altfel, fișierele stocate corect pot fi deschise incorect.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

 • Conțin text asiatic Selectați această opțiune dacă știți că documentul conține text est-asiatic, astfel încât textul să se afișeze corect.

 • Deschideți în mod normal Selectați această opțiune după ce fișierul a fost deschis pentru a afișa corect textul.

 • Detectarea automată a textului asiatic Selectați această opțiune dacă nu sunteți sigur dacă documentul conține text est-asiatic. Word încearcă să detecteze textul est-asiatic și să-l afișeze corect.

Începutul paginii

Opțiuni de compatibilitate pentru

Opțiuni de compatibilitate pentru     Selectați documentul la care se aplică aceste setări. În listă, selectați numele unui document care este deschis deja sau selectați Toate documentele noi pentru ca setarea să se aplice la toate documentele pe care le veți crea.

Stabiliți cu grijă acest document ca și cum ar fi creat în     Selectați programul de procesare a textului care vă așteptați să fie utilizat pentru deschiderea documentului. Setările din lista de Opțiuni aspect se modifică în funcție de programul de procesare a textului pe care îl selectați. Pentru a specifica configurația de setări, selectați Particularizat.

Opțiuni de aspect     Listează opțiunile de stabilire a documentului. Bifați casetele de selectare pentru opțiunile dorite.

Începutul paginii

Important:  Office 2007 nu mai este acceptat. Faceți upgrade la Microsoft 365 pentru a lucra oriunde, de pe orice dispozitiv, beneficiind în continuare de asistență.

Faceți upgrade acum

Pentru a alege opțiunile Word complexe, faceți clic Microsoft Office săgeată Butonul Microsoft Office > Opțiuni Wordși, în panoul din stânga, selectați Complex.

În acest articol

Opțiuni de editare

Tastarea înlocuiește textul selectat     Selectați această opțiune pentru a șterge textul selectat atunci când începeți să tastați. Dacă debifați această casetă de selectare, Microsoft Office Word inserează textul nou în fața textului selectat și nu șterge textul selectat.

La selectare, se selectează automat cuvântul întreg     Bifați această opțiune pentru a selecta cuvintele întregi atunci când selectați o parte dintr-un cuvânt, apoi o parte din următorul cuvânt. De asemenea, activarea acestei opțiuni determină Word să selecteze un cuvânt și spațiul care urmează după acesta, atunci când faceți dublu clic pe un cuvânt.

Se permite glisarea și fixarea textului     Bifați această opțiune pentru a putea să mutați sau să copiați textul selectat prin glisare. Pentru a muta textul, selectați-l, apoi glisați-l într-o locație nouă. Pentru a copia textul, selectați-l, apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce glisați selecția în noua sa locație.

Utilizare CTRL + clic pentru urmărire hyperlink     Selectați această opțiune pentru a simplifica editarea textului hyperlinkurilor. Atunci când această opțiune este activată, trebuie să apăsați CTRL în timp ce faceți clic pe link pentru a urmări linkul. Când această opțiune este dezactivată, dacă faceți clic pe link, Word va merge la destinația linkului, ceea ce va face mai dificilă editarea textului linkului.

Se creează automat pânza de desen la inserarea formelor automate     Selectați această opțiune pentru a plasa o pânză pentru desen în jurul obiectelor desenate, al desenelor în cerneală și al scrisului, atunci când le inserați în document. O pânză pentru desen vă ajută să aranjați obiectele desenate și imaginile și să le mutați ca pe o unitate.

Utilizare selectare inteligentă a paragrafului     Bifați această opțiune pentru a selecta marcajul de sfârșit de paragraf atunci când selectați un paragraf întreg. Dacă includeți marcajul de sfârșit de paragraf atunci când decupați și lipiți un paragraf, nu lăsați un paragraf necompletat și formatarea se păstrează automat cu paragraful.

Utilizare indicare inteligentă     Bifați această opțiune pentru a specifica faptul că, odată cu defilarea în sus sau în jos, se mută și cursorul. Atunci când apăsați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS după ce defilați, cursorul răspunde la pagina vizualizată momentan, nu la poziția sa anterioară.

Se utilizează tasta Insert pentru a controla modul de suprascriere     Bifați această opțiune pentru a activa sau a dezactiva Modul suprascriere, prin apăsarea tastei INSERT.

 • Utilizarea modului suprascriere     Bifați această opțiune pentru a înlocui textul existent pe măsură ce tastați, câte un caracter pe rând. Dacă opțiunea Se utilizează tasta Insert pentru a controla modul de suprascriere este bifată, puteți să activați sau să dezactivați această opțiune prin apăsarea tastei INSERT.

Adăugare ghilimele duble pentru numerotare în alfabet ebraic     Bifați această opțiune pentru a adăuga ghilimelele duble („”) la numerotare.

Această opțiune este disponibilă doar dacă limba ebraică este activată pentru editarea textului.

Solicitare de actualizare stil     Bifați această opțiune pentru a fi întrebat atunci când modificați direct textul la care se aplică un stil și apoi reaplicați stilul la textul modificat. Când vi se solicită, puteți actualiza stilul în funcție de modificările recente sau puteți reaplica formatarea stilului.

Se utilizează stilul Normal pentru liste numerotate sau liste cu marcatori     Bifați această opțiune pentru a baza stilurile de listă pe stilul de paragraf Normal în locul stilului de paragraf Listă.

Urmărire formatare     Bifați această opțiune pentru a urmări formatarea pe măsură ce tastați. Acest lucru vă ajută să aplicați cu ușurință aceeași formatare și în altă parte. Această opțiune trebuie să fie activată înainte să puteți utiliza comanda Selectare text cu formatare asemănătoare din meniul de comenzi rapide care apare dacă faceți clic dreapta pe textul selectat. Pentru a afișa o listă cu formatarea utilizată, faceți clic pe comanda Opțiuni din panoul Stil, apoi bifați casetele de selectare Formatare la nivel paragraf,Formatare font și Formatare cu marcatori și numerotare.

 • Marcare inconsecvențe de formatare     Bifați această opțiune pentru a marca formatarea cu o subliniere ondulată albastră atunci când este similară, dar nu exact la fel cu alte formatări din documentele dvs. Pentru a utiliza această opțiune, trebuie să bifați și caseta de selectare Urmărire formatare.

Activare Se face clic și se tastează     Bifați această opțiune pentru a insera text, elemente grafice, tabele sau alte elemente într-o zonă necompletată dintr-un document, făcând dublu clic în zona necompletată. Caracteristica Se face clic și se tastează inserează automat paragrafe și aplică alinierea necesară pentru a poziționa elementul acolo unde ați făcut dublu clic. Această caracteristică este disponibilă numai în vizualizarea Aspect pagină imprimată și în vizualizarea Aspect web.

 • Stil paragraf implicit Selectați stilul aplicat la text atunci când utilizați se face clic și se tastează.

Mișcarea cursorului     Această opțiune specifică direcția în care se mută cursorul atunci când apăsați tastele săgeți de pe tastatură.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

 • Logice Bifați această opțiune pentru a muta cursorul în funcție de orientarea textului întâlnit. De exemplu, atunci când utilizați tastele săgeată pentru a trece prin arabă, apoi text în limba engleză în aceeași propoziție, cursorul se mută de la dreapta la stânga prin textul în arabă, apoi începe la caracterul cel mai din stânga din cuvântul englez și progresează de la stânga la dreapta.

 • Visual Bifați această opțiune pentru a muta cursorul la următorul caracter adiacent vizual. De exemplu, când utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa de la dreapta la stânga până la stânga, apoi text în limba engleză în aceeași propoziție, tasta săgeată se mută de la dreapta la stânga indiferent de direcția textului.

Cursor visual selection     Această opțiune specifică modul în care este selectat textul pe măsură ce extindeți selecția.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

 • Block Bifați această opțiune pentru a încadra textul de la o linie la alta pe măsură ce selectați în jos, cu toate liniile selectate de aceeași lățime.

 • Continuu Bifați această opțiune pentru a încadra textul de la o linie la alta pe măsură ce selectați în jos și variază lățimea liniei finale a blocului.

Utilizare verificare secvență     Bifați această opțiune pentru a valida faptul că un caracter nou tastat apare în secvența corectă pentru a fi utilizat ca marcaj de ton, diacritică sau vocală de plasat deasupra, dedesubtul, în fața sau în spatele consoanei asociate.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă de scriere complexă este activată pentru editarea textului.

 • Tastare și înlocuire Bifați această opțiune pentru a înlocui caracterul tastat anterior cu caracterul nou tastat, dacă cele două caractere nu pot coexista în același cluster de text.

Fonturile asiatice se aplică și textului latin     Bifați această opțiune pentru a schimba caracterele latine la fontul asiatic selectat, atunci când aplicați fontul asiatic la textul selectat. Debifați această casetă de selectare dacă doriți caractere latine să rămână în fontul latin, în timp ce aplicați fontul asiatic la restul documentului.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

Se comută automat tastatura pentru a corespunde cu limba textului înconjurător     Bifați această opțiune pentru a modifica limba tastaturii și fontul, pe baza limbii textului unde este amplasat cursorul. Dacă debifați această opțiune, se modifică numai fontul.

Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Utilizați modul de moștenire IME pentru a activa modul Suprascriere     Bifați această opțiune pentru a permite înlocuirea caracterelor existente cu caracterele pe care le tastați (suprascriere), în timp ce utilizați un Editor metodă de intrare (IME) pe un computer care rulează sistemul de operare Microsoft Windows XP. Dacă Word este instalat pe un computer care rulează Windows Vista, această opțiune nu apare, deoarece modul Suprascrier este acceptat automat.

Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Control IME activ     Bifați această opțiune pentru a porni un Editor metodă de intrare (IME - Input Method Editor). Debifați această casetă de selectare pentru a opri un IME.

Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

IME TrueInline     Bifați această opțiune pentru a utiliza o interfață în limbaj natural pe computerele cu IME activat.

Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Setări IME     Faceți clic pentru a deschide Proprietățile pentru caseta de dialog Nume IME. Utilizați această casetă de dialog pentru a seta sau a modifica textul, tastatura, conversia caracterelor și alte opțiuni pentru IME activ.

Această opțiune este disponibilă numai dacă este activată o limbă est-asiatică pentru editarea textului și dacă este instalat un Editor metodă de intrare pentru tastarea caracterelor est-asiatice.

Începutul paginii

Decuparea, copierea și lipirea

Lipire în interiorul aceluiași document     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținutul în același document din care ați copiat conținutul. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă (Implicit)      Această opțiune păstrează stilurile de caracter și formatarea directă care au fost aplicate la textul copiat. Formatarea directă include caracteristici cum ar fi dimensiunea fontului, scrisul cursiv sau alte formatări care nu sunt incluse în stilul de paragraf.

 • Potrivire formatare destinație     Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

 • Se păstrează numai textul     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Lipire între documente     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut copiat din alt document în Word. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă (Implicit)     Această opțiune păstrează formatarea aplicată la textul copiat. Orice definiție de stil asociată cu textul copiat este copiată în documentul de destinație.

 • Potrivire formatare destinație     Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

 • Se păstrează numai textul     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Lipire între documente când definițiile stilurilor intră în conflict     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut copiat din alt document în Word, iar stilul care este atribuit textului copiat este definit diferit în documentul în care este lipit textul. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă     Această opțiune păstrează aspectul textului copiat prin atribuirea stilului Normal la textul lipit și prin aplicarea formatării directe. Formatarea directă include caracteristici cum ar fi dimensiunea fontului, scrisul cursiv sau alte formatări care imită definirea stilului textului copiat.

 • Utilizare stiluri destinație (implicit)     Această opțiune păstrează numele stilului asociat cu textul copiat, dar utilizează definiția stilului documentului în care este lipit textul. De exemplu, copiați textul Titlul 1 dintr-un document în altul. Într-un document, Titlul 1 este definit ca Arial aldin, 14 puncte, iar în documentul unde lipiți textul, Titlul 1 este definit drept Cambria aldin, 16 puncte. Atunci când utilizați opțiunea Utilizare stiluri destinație, textul lipit utilizează stilul Titlu 1, Cambria aldin, 16 puncte.

 • Potrivire formatare destinație     Această opțiune elimină definiția stilului și cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia definiția stilului în documentul în care este lipit textul.

 • Păstrare doar text     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Lipire din alte programe     Această opțiune afișează comportamentul implicit care apare atunci când lipiți conținut care a fost copiat din alt program. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • Păstrare formatare sursă (implicit)     Această opțiune păstrează formatarea textului copiat.

 • Potrivire formatare destinație     Această opțiune elimină cea mai mare parte a formatării aplicate direct la textul copiat, dar păstrează formatarea considerată evidențiere, cum ar fi scrisul aldin sau cursiv, atunci când acesta se aplică numai pentru o porțiune a selecției. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit. Textul preia și caracteristicile de formatare directă ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit.

 • Se păstrează numai textul     Această opțiune elimină toată formatarea și elementele non-text, precum imaginile sau tabelele. Textul preia caracteristicile de stil ale paragrafului unde este lipit și preia formatarea directă sau proprietățile de stil de caracter ale textului care precedă imediat cursorul, atunci când textul este lipit. Elementele grafice sunt eliminate, iar tabelele sunt transformate într-o serie de paragrafe.

Inserare/lipire imagini ca     Această opțiune afișează modul în care Word inserează imagini raportat la textul din document. Puteți să inserați imagini în linie cu textul, să permiteți mutarea imaginilor odată cu textul sau să încadrați textul în jurul, în fața sau în spatele unei imagini. În lista verticală, selectați una dintre variantele următoarele:

 • În linie cu textul     Această opțiune inserează elementul grafic într-un paragraf, ca și cum ar fi text. Această opțiune este utilizată implicit. Elementul grafic se mută pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul. Puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa, la fel cum glisați textul.

 • Pătrat     Această opțiune încadrează textul în jurul tuturor laturilor unui pătrat din jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • Strâns     Această opțiune încadrează textul în jurul elementului grafic într-o formă neregulată în jurul imaginii propriu-zise. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • În spatele textului     Această opțiune inserează elementul grafic astfel încât acesta să fie flotant pe propriul nivel, în spatele textului. Nu există nicio bordură în jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • În fața textului     Această opțiune inserează elementul grafic astfel încât acesta să fie flotant pe propriul nivel, în fața textului. Nu există nicio bordură în jurul elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • Printre     Această opțiune încadrează textul în jurul elementului grafic, umplând inclusiv spațiul creat de o formă concavă, cum ar fi o semilună. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

 • Sus și jos     Această opțiune împiedică încadrarea textului pe lateralele elementului grafic. Elementul grafic nu se deplasează pe măsură ce adăugați sau ștergeți textul, dar puteți glisa elementul grafic pentru a-l repoziționa.

Păstrare marcatori și numere la lipirea unui text cu opțiunea Se păstrează numai textul     Bifați această opțiune pentru a transforma numerele și marcatorii în simboluri text.

Se utilizează tasta Insert pentru lipire     Bifați această opțiune pentru a utiliza tasta INSERT pentru a insera conținutul clipboardului Office-un document.

Afișare butoane Opțiuni lipire     Bifați această opțiune pentru a afișa butonul Opțiuni lipire atunci când lipiți conținutul. Puteți utiliza butonul Opțiuni lipire pentru a înlocui sau a modifica setările pe care le efectuați în această secțiune a casetei de dialog Opțiuni Word.

Utilizare decupare și lipire inteligentă     Bifați această opțiune pentru a ajusta automat formatarea, pe măsură ce lipiți textul. După ce bifați această casetă de selectare, puteți face clic pe Setări a seta opțiuni suplimentare pentru lipire.

 • Setări     Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Setări. Utilizați această casetă de dialog pentru a menționa comportamentul implicit la îmbinarea, decuparea și lipirea textului. Puteți înlocui comportamentul implicit utilizând butonul Opțiuni lipire care apare când lipiți conținutul din Clipboard în document. Acest buton este disponibil numai atunci când opțiunea Utilizare decupare și lipire inteligentă este activată.

  • Opțiuni implicite pentru     Faceți clic pe un element din listă pentru a pre-selecta o configurație de opțiuni în caseta de dialog. Pentru a selecta configurația de opțiuni, faceți clic pe Particularizat în această listă.

  • Ajustare automată la spațiere propoziții și cuvinte     Bifați această opțiune pentru a elimina spațiile suplimentare atunci când ștergeți textul sau pentru a adăuga spațiile necesare atunci când lipiți un text din clipboard.

  • Ajustare spațiere paragrafe la lipire     Bifați această opțiune pentru a preveni crearea unor paragrafe necompletate și a preveni spațiile inegale dintre paragrafe.

  • Ajustare formatare și aliniere tabel la lipire     Bifați această opțiune pentru a controla formatarea și alinierea tabelelor. Atunci când această opțiune este activată, celulele individuale sunt lipite ca text, porțiunile de tabel sunt lipite ca rânduri într-un tabel existent (nu ca un tabel imbricat) și atunci când adăugați un tabel la un tabel existent, tabelul lipit este ajustat pentru a corespunde cu tabelul existent.

  • Comportament stil inteligent     Bifarea acestei opțiuni nu are niciun efect. Pentru a regla fin comportamentul stilurilor la lipirea conținutului, utilizați opțiunile Lipire din secțiuneaDecupare, copiere și lipire a opțiunilor Complex.

  • Îmbinare formatare la lipirea din Microsoft Office PowerPoint     Bifați această opțiune pentru a controla rezultatele atunci când lipiți conținut dintr-o prezentare PowerPoint. Atunci când această opțiune este activată, formatarea textului sau a tabelului înconjurător este aplicată la textul lipit, stilul cel mai recent utilizat de marcator, număr sau listă se aplică pentru lista lipită, iar aspectul unor elemente precum tabele, hyperlinkuri, imagini, obiecte OLE și forme se păstrează din sursă în PowerPoint.

  • Ajustare formatare la lipire din Microsoft Office Excel     Bifați această opțiune pentru a controla rezultatele la lipirea datelor din Excel. Atunci când această opțiune este activată, datele lipite sunt plasate într-un tabel, iar diagramele sunt lipite ca imagini, nu ca OLE obiect.

  • Îmbinare liste lipite cu liste înconjurătoare     Bifați această opțiune pentru a formata elementele de listă astfel încât să se adapteze la lista înconjurătoare atunci când lipiți elementele într-o listă.

Începutul paginii

Afișarea conținutului documentului

Afișarea culorilor de fundal și a imaginilor în vizualizarea Aspect pagină imprimată     Bifați această opțiune pentru a afișa culorile și imaginile de fundal.

Afișare text încadrat în interiorul ferestrei documentului     Bifați această opțiune pentru a încadra textul în fereastra documentului, astfel încât să fie mai ușor de citit pe ecran.

Afișarea substituenților de imagini     Bifați această opțiune pentru a afișa o casetă necompletată în locul fiecărei imagini din documentele dvs. Această opțiune accelerează procesul de defilare printr-un document care conține un număr mare de imagini.

Afișare desene și casete text pe ecran     Bifați această opțiune pentru a afișa obiectele create cu instrumentele de desenare din Word, în vizualizarea Aspect pagină imprimată sau în vizualizarea Aspect web. Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde desenele și, eventual, pentru a accelera afișarea documentelor care conțin multe desene. Desenele vor fi imprimate chiar dacă debifați această casetă de selectare.

Afișare text animație     Bifați această opțiune pentru a afișa animațiile text pe ecran. Debifați caseta de selectare pentru a vedea cum va arăta textul după imprimare.

Utilizați această opțiune atunci când vizualizați textul animat din documente create într-o versiune de Word mai veche decât Word 2007. Versiunea curentă de Word nu mai oferă capacitatea de a crea text animat.

Afișare caractere de control     Bifați această opțiune pentru a afișa caracterele de control de la dreapta la stânga.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

Afișarea marcajelor în document     Bifați această opțiune pentru a afișa marcajele pe ecran. Dacă atribuiți un marcaj unui element, elementul marcat apare între paranteze pătrate ([...]). Dacă atribuiți un marcaj într-o locație, marcajul apare ca o I-beam. Parantezele pătrate și I-beam nu apar în documentele imprimate.

Afișare etichete inteligente     Bifați această opțiune pentru a afișa o subliniere violet punctată sub textul recunoscut ca etichetă inteligentă.

Afișarea limitelor de text     Bifați această opțiune pentru a afișa linii punctate în jurul marginilor de text, coloanelor și paragrafelor. Limitele sunt în scopuri de aspect; acestea nu apar în documente imprimate.

Afișarea marcajelor de trunchiere     Bifați această opțiune pentru a afișa colțurile marginilor.

Afișare coduri câmp în loc de valorile acestora     Bifați această opțiune pentru a afișa codurile de câmp în locul rezultatelor câmpurilor în documentele dvs. De exemplu, este posibil să vedeți { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } în loc de 4 februarie 2008. Debifați această casetă de selectare pentru a vizualiza rezultatele câmpurilor.

Indiferent de această setare, puteți comuta întotdeauna între afișarea codurilor de câmp și afișarea rezultatelor codurilor de câmp, dacă apăsați ALT+F9.

Umbrire câmp     Această opțiune afișează dacă sunt umbrite câmpurile și când. În listă, selectați Întotdeauna sau Când este selectat pentru a umbri câmpurile. Umbrirea câmpurilor le face ușor de identificat. Umbrirea apare pe ecran, dar nu în documentul imprimat.

Numeral     Această opțiune stabilește cum vor apărea numeralele în documente. Selectați un element din listă.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă arabă este activată pentru editarea textului.

 • arabă Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele într-un format familiar vorbitorilor de limbă engleză și de alte limbi europene.

 • Hindi Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele într-un format familiar vorbitorilor de limbă arabă și hindi.

 • Context Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele în funcție de limba textului înconjurător.

 • Sistem Bifați această opțiune pentru a afișa numeralele în funcție de setările regionale din Panoul de control.

Numele lunilor     Această opțiune stabilește modul în care apar numele lunilor din calendarul vestic (gregorian) în textele în limba arabă. Selectați un element din listă.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă arabă este activată pentru editarea textului.

 • Arabă Bifați această opțiune pentru a utiliza numele lunilor în limba arabă nativă.

 • Transliterare engleză Bifați această opțiune pentru a scrie pe litere numele lunilor din calendarul vestic (gregorian), cu pronunțare în limba engleză, utilizând text în limba arabă.

 • Transliterare franceză Bifați această opțiune pentru a scrie pe litere numele lunilor din calendarul vestic (gregorian), cu pronunțare în limba franceză, utilizând text în limba arabă.

Diacritice     Această opțiune afișează diacriticele în document.

Această opțiune este disponibilă doar dacă este activată pentru editarea textului o limbă care utilizează diacritice.

 • Se utilizează această culoare pentru diacritice Bifați această opțiune pentru a specifica o culoare de afișare a tuturor diacriticelor, indiferent de culoarea diacriticelor din documentul original. În listă, selectați o culoare.

Utilizarea fontului schiță în vizualizările Schiță și Schiță      Pe computere cu resurse extrem de limitate, selectați această opțiune pentru a accelera afișarea documentelor.

 • Nume     Selectați fontul de utilizat pentru schițele documentelor. Această opțiune este disponibilă numai atunci când bifați caseta de selectare Se utilizează fontul schiță în vizualizările schiță și schiță.

 • Dimensiune     Selectați dimensiunea în puncte a fontului schiță. Această opțiune este disponibilă numai atunci când bifați caseta de selectare Se utilizează fontul schiță în vizualizările schiță și schiță.

Vizualizare document     Această opțiune specifică orientarea textului pentru documentele noi.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

 • De la dreapta la stânga Bifați această opțiune pentru a stabili documentele de la dreapta la stânga. De exemplu, paragrafele încep din partea dreaptă a documentului, iar textul continuă spre stânga.

 • De la stânga la dreapta Bifați această opțiune pentru a stabili documentele de la stânga la dreapta. De exemplu, paragrafele încep din partea stângă a unui document, iar textul continuă spre dreapta.

Substituire font     Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Substituire font. Utilizați această opțiune pentru a determina dacă documentul activ utilizează fonturi care nu sunt disponibile pe computerul dvs. Dacă documentul utilizează fonturi care nu se află pe computerul dvs., puteți utiliza caseta de dialog pentru a specifica un font înlocuitor.

Începutul paginii

Afișare

Se afișează acest număr de Documente recente     Introduceți numărul de elemente, între 1 și 50, de afișat în lista Documente recente.

Doar primele nouă fișiere din listă au atribuită o cheie de accelerare. Puteți deschide aceste documente apăsând 1-9 după ce apăsați ALT+F.

Afișare măsurători în unități de măsură     Selectați unitatea de măsură pe care doriți să o utilizați pentru rigla orizontală și pentru măsurătorile pe care le tastați în casetele de dialog.

Lățimea panoului de zonă Stil în vizualizările Schiță și Schiță     Tastați o zecimală pozitivă, cum ar fi 0,5, în casetă pentru a deschide zona de stil, care afișează numele stilurilor aplicate la text. Pentru a închide zona de stil, introduceți 0.

Afișează măsuri în lățimea caracterelor     Bifați această opțiune pentru a utiliza lățimea caracterelor ca bază pentru alinierea textului, cum ar fi pe riglele orizontale și verticale.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

Afișare pixeli pt. caracteristici HTML     Bifați această opțiune pentru a utiliza pixelii ca unitate de măsură implicită în casetele de dialog legate de caracteristicile HTML.

Afișarea tuturor ferestrelor din bara de activități     Bifați această opțiune pentru a afișa o pictogramă pe bara de Windows Microsoft pentru fiecare fereastră deschisă într-un program Microsoft Office căutare. Debifarea acestei casete de selectare plasează o singură pictogramă pentru fiecare program deschis de pe bara de activități.

Afișarea tastelor de comenzi rapide în SfaturiEcran     Bifați această opțiune pentru a afișa comenzile rapide de la tastatură în SfaturiEcran.

Afișare bară de defilare orizontală     Bifați această opțiune pentru a afișa bara de defilare orizontală în partea de jos a ferestrei documentului.

Afișare bară de defilare verticală     Bifați această opțiune pentru a afișa bara de defilare verticală din partea laterală a ferestrei documentului.

 • Bara de defilare din stânga Bifați această opțiune pentru a plasa bara de defilare verticală în partea stângă a ferestrei documentului. Utilizați această opțiune atunci când lucrați cu documente care utilizează în mod predominant text de la dreapta la stânga.

  Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

Afișare riglă verticală în vizualizarea Aspect pagină imprimată     Bifați această opțiune pentru a afișa rigla verticală în partea laterală a ferestrei documentului. Aveți grijă să bifați și caseta de selectare Riglă din grupul Afișare/Ascundere de pe fila Vizualizare a panglicii, o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

 • Afișare riglă dreapta în vizualizarea Aspect pagină imprimată Bifați această opțiune pentru a afișa rigla verticală în partea dreaptă a ferestrei documentului.

  Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă cu scriere de la dreapta la stânga este activată pentru editarea textului.

Optimizare poziționare caractere pentru aspect și nu pentru lizibilitate      Bifați această opțiune pentru a afișa cu precizie poziționarea caracterelor, așa cum va apărea în documentul imprimat, respectând blocurile de text. Spațierea dintre caractere poate fi distorsionată atunci când această opțiune este activată. Pentru o lizibilitate cât mai bună pe ecran, dezactivați această opțiune.

Începutul paginii

Imprimare

Utilizarea calității schiței     Bifați această opțiune pentru a imprima documentul cu formatare minimă, ceea ce poate accelera procesul de imprimare. Multe imprimante nu acceptă această funcție.

Imprimarea în fundal     Selectați această opțiune pentru a imprima documentele în fundal, care vă permite să continuați să lucrați în timp ce imprimați. Această opțiune necesită mai multă memorie disponibilă pentru a vă permite să lucrați și să imprimați în același timp. Dacă lucrul cu documentul în timp ce imprimarea devine inacceptabilă, dezactivați această opțiune.

Imprimarea paginilor în ordine inversă     Selectați această opțiune pentru a imprima paginile în ordine inversă, începând cu ultima pagină din document. Nu utilizați această opțiune atunci când imprimați plicuri.

Imprimarea etichetelor XML     Bifați această opțiune pentru a imprima etichetele XML pentru elementele XML care se aplică la un document XML. Trebuie să aveți o Schemă atașată la document și trebuie să aplicați elementele furnizate de schema atașată. Etichetele apar în documentul imprimat.

Imprimarea codurilor de câmp în locul valorilor acestora     Bifați această opțiune pentru a imprima codurile de câmp în locul rezultatelor câmpurilor, de exemplu, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } în loc de 4 februarie 2008.

Imprimarea pe partea frontală a foii pentru imprimare duplex     Bifați această opțiune pentru a imprima partea frontală a fiecărei foi atunci când imprimați pe o imprimantă care nu are capacitate duplex. Paginile se vor imprima în ordine inversă, astfel încât, atunci când răsturnați teancul pentru a imprima pe verso, paginile se vor imprima în ordinea corectă.

Imprimarea pe spatele foii pentru imprimare duplex     Bifați această opțiune pentru a imprima spatele fiecărei foi atunci când imprimați pe o imprimantă care nu are capacitate duplex. Paginile se vor imprima în ordine ascendentă, astfel încât să corespundă unui teanc de pagini care au fost imprimate pe partea din față în ordine inversă.

Scalarea conținutului pentru dimensiunile de hârtie A4 sau 8,5 x 11"     Bifați această opțiune pentru a ajusta automat documentele proiectate pentru hârtie de a se potrivi cu hârtia A4 de 24,5 pe 24 cm și pentru a ajusta documentele proiectate pentru hârtie A4 astfel încât să se potrivească hârtiei de 24,5 pe 8,5 pe 11 inchi. Această opțiune afectează doar dacă hârtia A4 sau 8,5-pe-11-inchi din imprimantă nu se potrivesc cu dimensiunea hârtiei care este setată pe fila Aspect pagină din Word. Această opțiune afectează doar imprimările; aceasta nu afectează formatarea.

Bara implicită     Această opțiune afișează tava de imprimantă utilizată implicit. Pentru a urma setările imprimantei, selectați Utilizare setări imprimantă. Pentru a alege o anumită tavă, selectați-o din listă. Opțiunile din listă depind de configurația imprimantei.

Începutul paginii

Când imprimați acest document

Când imprimați acest document     Selectați documentul la care se aplică aceste setări de imprimare. În listă, selectați numele unui document care este deschis deja sau selectați Toate documentele noi pentru ca setarea să se aplice la toate documentele pe care le veți crea.

Imprimarea PostScript peste text     Bifați această opțiune pentru a PostScript atunci când un document conține câmpuri PRINT.

Imprimarea doar a datelor dintr-un formular     Bifați această opțiune pentru a imprima datele introduse într-un formular online fără a imprima formularul.

Începutul paginii

Salvare

Prompt before saving Normal template     Selectați această opțiune pentru a afișa, atunci când închideți Word, un mesaj care vă întreabă dacă doriți să salvați modificările efectuate la șablonul implicit. Deoarece modificările șablonului implicit vor afecta toate documentele noi pe care le creați, este posibil să doriți să fiți avertizat când șablonul s-a modificat. Debifarea acestei casete de selectare salvează automat modificările fără să vă solicite acest lucru.

Se creează întotdeauna copia backup     Bifați această opțiune pentru a crea o copie backup a unui document de fiecare dată când salvați documentul. Fiecare copie backup înlocuiește copia backup anterioară. Word adaugă expresia "Backup of" la numele fișierului și aplică extensia de fișier .wbk la toate copiile backup. Copiile backup sunt salvate în același folder cu documentul original.

Copiați fișiere stocate de la distanță pe computer și actualizați fișierul la distanță la salvare     Selectați această opțiune pentru a stoca temporar o copie locală a unui fișier pe care îl stocați pe o rețea sau pe o unitate amovibilă. Când salvați copia locală, Word salvează modificările în copia inițială. Dacă fișierul original nu este disponibil, Word vă solicită să salvați fișierul în altă locație, pentru a evita pierderea de date.

Se permit salvarea fundalului     Selectați această opțiune pentru a salva documentul în timp ce lucrați. Un contor de progres apare în bara de stare atunci când Word efectuează o salvare de fundal.

Începutul paginii

Păstrarea fidelității atunci când partajați acest document

Păstrarea fidelității atunci când partajați acest document     Selectați documentul la care se aplică aceste setări. În listă, selectați numele unui document care este deschis deja sau selectați Toate documentele noi pentru ca setarea să se aplice la toate documentele pe care le veți crea.

Salvarea etichetelor inteligente ca proprietăți XML în paginile web     Bifați această opțiune pentru a salva toate etichetele inteligente dintr-un document ca limbaj XML (Extensible Markup Language) într-un fișier HTML (Hypertext Markup Language).

Salvarea datelor de formular ca fișier text delimitat     Bifați această opțiune pentru a salva datele introduse într-un formular online ca fișier text unic, delimitat prin tabulatori, în format text simplu. Apoi puteți importa conținutul fișierului într-o bază de date.

Încorporarea datelor încorporate     Bifați această opțiune pentru a salva datele memorate, cum ar fi vorbirea și textul scris de mână.

Încorporarea etichetelor inteligente     Bifați această opțiune pentru a salva etichetele inteligente ca parte a documentului.

Începutul paginii

Generalități

Oferiți feedback cu sunet     Bifați această opțiune pentru a adăuga sunete la anumite acțiuni sau evenimente din Word și alte programe din 2007 Microsoft Office system. De exemplu, Word poate reda un sunet atunci când termină un proces. Pentru a modifica sunetul asociat unui eveniment, deschideți folderul pentru sunete și dispozitive audio în Panoul de control. Computerul trebuie să aibă o placă de sunet pentru a reda majoritatea sunetelor.

Furnizați feedback cu animație     Bifați această opțiune pentru a anima mișcarea indicatorului în Word Office programe. Această opțiune oferă și cursori animați pentru acțiuni cum ar fi imprimarea, salvarea, formatarea automată și operațiunile de găsire și înlocuire.

Confirmați conversia formatului de fișier la deschidere     Selectați această opțiune pentru a alege convertorul de fișiere folosit de Word pentru a deschide fișierele create în alt program. Debifați această casetă de selectare dacă doriți ca Word să selecteze automat un convertor.

Actualizați linkurile automate la deschidere     Bifați această opțiune pentru a actualiza automat orice conținut care este legat la alte fișiere de fiecare dată când deschideți un document.

Permiteți deschiderea unui document în vizualizarea Schiță     Selectați această opțiune pentru a putea deschide un document în vizualizarea Schiță.

Pentru a face un document deschis în vizualizarea Schiță în mod implicit, trebuie să activați această opțiune, apoi, pe fila Vizualizare, în grupul Vizualizări document, faceți clic pe Schiță. Efectuați anumite modificări la document, apoi salvați documentul.

Se permite deschiderea fundalului paginilor web     Selectați această opțiune pentru a deschide documentele de pagină web în fundal în timp ce lucrați. Un contor de progres apare în bara de stare atunci când Word deschide pagina în fundal.

Activarea reaginării fundalului     Selectați această opțiune pentru a reordona documentele automat în timp ce lucrați. Această opțiune este disponibilă numai în vizualizările Schiță și Schiță. Debifarea acestei casete de selectare împiedică numerele de pagină să se actualizeze (când sunt afișate în bara de stare) până când comutați la vizualizarea Aspect pagină imprimată.

Afișarea erorilor din interfața utilizator a programului de completare     Bifați această opțiune pentru a afișa mesajele de eroare din programele care particularizează interfața utilizator. Această opțiune este utilă mai ales pentru autorii de soluții software, deoarece furnizează informații pentru depanarea particularizărilor la interfața utilizator.

Adresă poștală     Tastați adresa pe care doriți să o utilizeze Word ca adresă de returnare implicită pentru plicuri și scrisori.

Locațiile fișierelor     Faceți clic pe aceasta pentru a vedea locația de stocare implicită pentru documente, șabloane și alte elemente pe care le creați și le utilizați în Word. În caseta de dialog Locații fișier, faceți clic pe elementul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Modificare pentru a seta o nouă locație implicită.

Locațiile implicite pentru șabloane și folderul Pornire sunt tratate ca locații de încredere. Dacă modificați locația, asigurați-vă că noul folder este o locație sigură.

Opțiuni web     Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni web. Utilizați această casetă de dialog pentru a seta opțiunile pentru utilizarea Word pentru a crea pagini web.

Opțiuni de serviciu     Faceți clic aici pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni serviciu. Utilizați această casetă de dialog pentru a seta opțiunile pentru spațiile de lucru partajate.

Începutul paginii

Compatibilitate

Documente Word 6.0/95 în limba engleză     Această opțiune specifică preferințele pentru conversia textului. Versiunile anterioare de Word se utilizau uneori împreună cu programe de la terți proiectate să susțină versiunile microsoft de Microsoft Windows. Dacă utilizarea acestor programe de completare are ca rezultat afișarea incorectă a textului într-un document pe care încercați să-l deschideți, puteți utiliza aceste opțiuni pentru a efectua conversia documentului astfel încât textul să se afișeze corect. După deschiderea cu succes a fișierului, nu asigurați-vă că resetați această opțiune la Deschidere normală; altfel, fișierele stocate corect pot fi deschise incorect.

Această opțiune este disponibilă doar dacă o limbă est-asiatică este activată pentru editarea textului.

 • Conțin text asiatic Selectați această opțiune dacă știți că documentul conține text est-asiatic, astfel încât textul să se afișeze corect.

 • Deschideți în mod normal Selectați această opțiune după ce fișierul a fost deschis pentru a afișa corect textul.

 • Detectarea automată a textului asiatic Selectați această opțiune dacă nu sunteți sigur dacă documentul conține text est-asiatic. Word încearcă să detecteze textul est-asiatic și să-l afișeze corect.

Începutul paginii

Opțiuni de compatibilitate pentru

Opțiuni de compatibilitate pentru     Selectați documentul la care se aplică aceste setări. În listă, selectați numele unui document care este deschis deja sau selectați Toate documentele noi pentru ca setarea să se aplice la toate documentele pe care le veți crea.

Stabiliți cu grijă acest document ca și cum ar fi creat în     Selectați programul de procesare a textului care vă așteptați să fie utilizat pentru deschiderea documentului. Setările din lista de Opțiuni aspect se modifică în funcție de programul de procesare a textului pe care îl selectați. Pentru a specifica configurația de setări, selectați Particularizat.

Opțiuni de aspect     Listează opțiunile de stabilire a documentului. Bifați casetele de selectare pentru opțiunile dorite.

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Insider Microsoft Office

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×