Sortarea datelor este o parte componentă a analizei de date. Poate doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică, să compilați o listă cu nivelurile de inventar ale produselor de la cele mai mari la cele mai mici sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora, organizarea și găsirea datelor dorite și, în cele din urmă, luarea unor decizii mai eficiente.

Puteți să sortați datele după text (de la A la Z sau de la Z la A), după numere (de la cel mai mic la cel mai mare sau invers) și după date și ore (de la cea mai veche la cea mai nouă sau invers) în una sau mai multe coloane. De asemenea, puteți să sortați după o listă particularizată pe care o creați (cum ar fi Mare, Mediu sau Mic) sau după format, inclusiv culoarea celulei și a fontului sau setul de pictograme.

Note: 

Browserul nu acceptă redarea video.

Sortarea textului

 1. Selectați o celulă din coloana pe care doriți să o sortați.

 2. Pe fila Date, în grupul Sortare și filtrare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Pentru a sorta rapid în ordine ascendentă, faceți clic Comanda De la A la Z din Excel care sortează de la A la Z sau de la cel mai mic număr la cel mai mare pe(Sortare de la A la Z).

  • Pentru a sorta rapid în ordine descendentă, faceți clic Comanda De la Z la A din Excel, care sortează de la Z la A sau de la cel mai mare număr la cel mai mic(Sortare de la Z la A).

Note:  Probleme potențiale

 • Verificați dacă toate sunt stocate datele ca text    În cazul în care coloana pe care doriți să o sortați conține numere stocate ca numere și numere stocate ca text, atunci trebuie să le formatați pe toate ca numere sau ca text. Dacă nu aplicați această formatare, numerele stocate ca numere sunt sortate înaintea numerelor stocate ca text. Pentru a formata toate datele selectate ca text, apăsați Ctrl+1 pentru a lansa caseta de dialog Formatare celule, faceți clic pe fila Număr, apoi, sub Categorie, faceți clic pe General, Număr sau Text.

 • Eliminați toate spațiile de la începutul datelor    În unele cazuri, datele importate din alte aplicații pot avea inserate spații înaintea datelor. Eliminați-le înainte de a sorta datele. Acest lucru poate fi făcut manual sau utilizând funcția TRIM.

 1. Selectați o celulă din coloana pe care doriți să o sortați.

 2. Pe fila Date, în grupul Sortare și filtrare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Pentru a sorta de la mic la mare, faceți clic pe Comanda De la A la Z din Excel care sortează de la A la Z sau de la cel mai mic număr la cel mai mare ( Sortare de lacel mai mic la cel mai mare).

  • Pentru a sorta de la mare la mic, faceți clic pe Comanda De la Z la A din Excel, care sortează de la Z la A sau de la cel mai mare număr la cel mai mic ( Sortare de lacel mai mare la cel mai mic).

Note: 

 • Problemă potențială   

 • Verificați dacă toate numerele sunt stocate ca numere    Dacă rezultatele nu sunt așa cum v-ați așteptat, este posibil ca în coloană să se afle numere stocate ca text, nu ca numere. De exemplu, numerele negative importate din anumite sisteme de contabilitate sau numerele introduse cu un caracter ' (apostrof) la început sunt stocate ca text. Pentru mai multe informații, consultați Repararea numerelor formatate ca text prin aplicarea unui format de număr.

 1. Selectați o celulă din coloana pe care doriți să o sortați.

 2. Pe fila Date, în grupul Sortare și filtrare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Pentru a sorta de la o dată sau oră mai veche la o dată sau oră mai nouă, faceți clic Comanda De la A la Z din Excel care sortează de la A la Z sau de la cel mai mic număr la cel mai mare ( Sortare de lacel mai vechi la cel mai nou).

  • Pentru a sorta de la o dată sau oră ulterioară la o dată sau oră anterioară, faceți clic pe Comanda De la Z la A din Excel, care sortează de la Z la A sau de la cel mai mare număr la cel mai mic ( Sortare de lacel mai nou la cel mai vechi).

Note:  Problemă potențială   

 • Verificați dacă datele și orele sunt stocate ca date și ore    Dacă rezultatele nu sunt cele la care vă așteptați, este posibil să existe în coloană date sau ore stocate ca text, nu ca date sau ore. Pentru ca Excel să sorteze corect valorile de dată și oră, toate datele și orele dintr-o coloană trebuie să fie stocate ca număr serial de dată sau oră. Dacă Excel nu poate recunoaște o valoare ca dată sau oră, acea valoare este stocată ca text. Pentru mai multe informații, consultați Conversia datelor stocate ca text în date.

 • Dacă doriți să sortați după zilele săptămânii, formatați celulele pentru a afișa ziua din săptămână. Dacă doriți să sortați după ziua săptămânii indiferent de dată, transformați-le în text utilizând funcția TEXT. Funcția TEXT returnează însă o valoare text, astfel că operațiunea de sortare se va baza pe date alfanumerice. Pentru mai multe informații, consultați Afișarea datelor ca zile ale săptămânii.

Poate că doriți să sortați după mai multe rânduri sau coloane atunci când aveți date pe care doriți să le grupați după aceeași valoare dintr-un rând sau o coloană, apoi să sortați altă coloană sau alt rând din acel grup de valori egale. De exemplu, dacă aveți o coloană Departament și o coloană Angajat, puteți să sortați mai întâi după Departament (ca să grupați toți angajații din același departament), apoi să sortați după nume (pentru a pune numele în ordine alfabetică în cadrul fiecărui departament). Puteți sorta după până la 64 de coloane.

Notă: Pentru a obține cele mai bune rezultate, zona de celule de sortat trebuie să aibă titluri de coloane.

 1. Selectați o celulă oarecare din zona de date.

  Employee list by department to be sorted

 2. În fila Date, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Sortare.

  Grupul Sortare și filtrare de pe fila Date

 3. În caseta de dialog Sortare, sub Coloană, în caseta Sortare după, selectați prima coloană pe care doriți să o sortați.

  Selectați prima coloană pentru sortare

 4. Sub Sortare pe baza, selectați tipul de sortare. Efectuați una din următoarele:

  • Pentru a sorta după text, număr sau dată și oră, selectați Valori.

  • Pentru a sorta după format, selectați Culoare celulă, Culoare font sau Pictogramă celulă.

 5. Sub Ordine, selectați modul în care doriți să sortați. Efectuați una din următoarele:

  • Pentru valorile text, selectați De la A la Z sau De la Z la A.

  • Pentru valorile numerice, selectați De la cel mai mic la cel mai mare sau De la cel mai mare la cel mai mic.

  • Pentru valorile dată sau oră, selectați De la cel mai vechi la cel mai nou sau De la cel mai nou la cel mai vechi.

  • Pentru a sorta pe baza unei liste particularizate, selectați Listă particularizată.

 6. Pentru a adăuga altă coloană după care se efectuează sortarea, faceți clic pe Adăugare nivel, apoi repetați pașii 3-5.

  Faceți clic pe Adăugare nivel

 7. Pentru a copia o coloană de sortat, selectați intrarea, apoi faceți clic pe Copiere nivel.

 8. Pentru a șterge o coloană după care să sortați, selectați intrarea și faceți clic pe Ștergere nivel.

  Notă: Trebuie să mențineți cel puțin o intrare în listă.

 9. Pentru a modifica ordinea în care se sortează coloanele, selectați o intrare, apoi faceți clic pe săgeata Sus sau Jos de lângă butonul Opțiuni pentru a modifica ordinea.

  Intrările care se află mai sus în listă sunt sortate înaintea celor care se află mai jos în listă.

Dacă ați formatat manual sau condiționat un interval de celule sau o coloană de tabel, după culoarea celulei sau a fontului, puteți și să sortați după aceste culori. De asemenea, puteți sorta după un set de pictograme create cu formatarea condiționată.

 1. Selectați o celulă din coloana pe care doriți să o sortați.

 2. În fila Date, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Sortare.

  Grupul Sortare și filtrare de pe fila Date

 3. În caseta de dialog Sortare, sub Coloană, în caseta Sortare după, selectați coloana pe care doriți să o sortați.

  Sub Colană, faceți clic pe Sortare după, apoi alegeți o opțiune

 4. Sub Sortare pe baza, selectați Culoare celulă, Culoare font sau Pictogramă celulă.

  Sub Sortare după, alegeți o opțiune

 5. Sub Ordine, faceți clic pe săgeata de lângă buton, apoi, în funcție de tipul de format, selectați o culoare de celulă, de font sau o pictogramă de celulă.

 6. În continuare, selectați modul în care doriți să sortați. Efectuați una din următoarele:

  • Pentru a muta culoarea celulei, culoarea de font sau pictograma în partea de sus sau la stânga, selectați Sus pentru o sortare după coloană și La stânga pentru o sortare după rând.

  • Pentru a muta culoarea celulei, culoarea de font sau pictograma în partea de jos sau la dreapta, selectați Jos pentru o sortare după coloană și La dreapta pentru o sortare după rând.

   Notă: Nu există nicio ordine implicită de sortare pentru culorile de celulă, pentru culorile de font sau pentru pictograme. Trebuie să definiți ordinea pe care o doriți pentru fiecare operațiune de sortare.

 7. Pentru a specifica următoarea culoare de celulă, culoare de font sau pictogramă pentru sortare, faceți clic pe Adăugare nivel, apoi repetați pașii de la trei până la cinci.

  Aveți grijă să selectați aceeași coloană în caseta Apoi după și să efectuați aceeași selecție sub Ordine.

  Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare.

Puteți utiliza o listă particularizată pentru a sorta într-o ordine definită de utilizator. De exemplu, o coloană poate conține valori după care doriți să sortați, cum ar fi Maxim, Mediu și Minim. Cum puteți sorta astfel încât rândurile care conțin Maxim să apară primele, urmate de Mediu și de Minim? Dacă doriți să sortați în ordine alfabetică, o sortare „De la A la Z” ar pune valoarea Maxim în partea de sus, dar Minim ar fi înainte de Mediu. Iar dacă sortați „De la Z la A”, valoarea Mediu ar apărea prima, cu Minim în mijloc. Indiferent de ordine, doriți întotdeauna ca „Mediu” să apară în mijloc. Dacă creați lista particularizată proprie, aveți posibilitatea să rezolvați această problemă.

 1. Opțional, creați o listă particularizată:

  1. Într-un interval de celule, introduceți valorile după care doriți să se facă sortarea, în ordinea în care le doriți, de sus în jos, ca în acest exemplu.

   Crearea unei liste de la mare la mic într-o zonă de celule

  2. Selectați intervalul pe care l-ați introdus. Utilizând exemplul anterior, selectați celulele A1:A3.

  3. Accesați Fișier > Opțiuni > Complex > General > Editare liste particularizate, apoi, în caseta de dialog Liste particularizate, faceți clic pe Import, apoi de două ori pe OK.

   Note: 

   • O listă particularizată se poate crea numai pe baza unei valori (text, număr și dată sau oră). Nu puteți crea o listă particularizată bazată pe un format (culoarea celulei, culoarea de font sau pictograma).

   • Lungimea maximă pentru o listă particularizată este de 255 de caractere, iar primul caracter nu trebuie să înceapă cu un număr.

 2. Selectați o celulă din coloana pe care doriți să o sortați.

 3. În fila Date, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Sortare.

  Grupul Sortare și filtrare de pe fila Date

 4. În caseta de dialog Sortare, sub Coloană, în Sortare după sau Apoi după, selectați coloana pe care doriți să o sortați după o listă particularizată.

 5. Sub Ordine, selectați Listă particularizată.

 6. În caseta de dialog Liste particularizate, selectați lista dorită. Utilizând lista particularizată creată în exemplul anterior, faceți clic pe Maxim, Mediu, Minim.

 7. Faceți clic pe OK.

 1. În fila Date, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Sortare.

  Grupul Sortare și filtrare de pe fila Date

 2. În caseta de dialog Sortare, faceți clic pe Opțiuni.

  Faceți clic pe Sortare pentru a deschide caseta de dialog Sortare

 3. În caseta de dialog Opțiuni de sortare, selectați Sensibil la litere mari și mici.

  În caseta de dialog Sortare, faceți clic pe Opțiuni

 4. Faceți clic de două ori pe OK.

Sortarea de sus în jos este cea mai comună, dar puteți sorta și de la stânga la dreapta.

Notă: Tabelele nu acceptă sortarea de la stânga la dreapta. Pentru a face acest lucru, mai întâi efectuați conversia tabelului la o zonă, selectând orice celulă din tabel, apoi faceți clic pe Instrumente tabel > Conversie în zonă.

 1. Selectați orice celulă din zona pe care doriți să o sortați.

 2. În fila Date, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Sortare.

  Grupul Sortare și filtrare de pe fila Date

 3. În caseta de dialog Sortare, faceți clic pe Opțiuni.

  Faceți clic pe Sortare pentru a deschide caseta de dialog Sortare

 4. În caseta de dialog Opțiuni de sortare, sub Orientare, faceți clic pe Sortare de la stânga la dreapta, apoi pe OK.

  În caseta Opțiuni de sortare, faceți clic pe De la stânga la dreapta

 5. Sub Rând, în caseta Sortare după, selectați rândul pe care doriți să îl sortați. Acesta va fi în general rândul 1 dacă doriți să sortați după rândul de antet.

  Alegeți rândul pe care doriți să îl sortați

  Sfat: Dacă rândul de antet este text, dar doriți să ordonați coloanele după număr, puteți adăuga un rând nou deasupra zonei de date și adăugați numerele în conformitate cu ordinea pe care o doriți.

 6. Pentru a sorta după valoare, selectați una dintre opțiunile din meniul vertical Ordine:

  1. Pentru valori text, selectați De la A la Z sau De la Z la A.

  2. Pentru valorile numerice, selectați De la cel mai mic la cel mai mare sau De la cel mai mare la cel mai mic.

  3. Pentru valorile dată sau oră, selectați De la cel mai vechi la cel mai nou sau De la cel mai nou la cel mai vechi.

 7. Pentru a sorta după culoarea celulei, după culoarea de font sau după pictograma de celulă, procedați astfel:

  1. Sub Sortare pe baza, selectați Culoare celulă, Culoare font sau Pictogramă celulă.

  2. Sub Ordine, selectați o culoare de celulă, culoarea de font sau pictograma de celulă, apoi selectați La stânga sau La dreapta.

Notă: Atunci când sortați rânduri care fac parte dintr-un plan foaie de lucru, Excel sortează grupurile de cel mai înalt nivel (nivelul 1) astfel încât rândurile sau coloanele de detaliu să fie împreună, chiar dacă rândurile sau coloanele de detaliu sunt ascunse.

Pentru a sorta după o parte a unei valori dintr-o coloană, cum ar fi un cod de componentă (789-WDG-34), nume (Ioana Cornea) sau prenume (Cornea, Ioana), trebuie să divizați mai întâi coloana în două sau mai multe coloane, astfel încât valoarea după care doriți să sortați să se afle în propria coloană. Pentru a face aceasta, puteți să utilizați funcțiile text pentru a separa părțile celulelor sau Expertul Conversie text în coloane. Pentru exemple și mai multe informații, consultați Împărțirea textului în celule diferite și Împărțirea textului între coloane utilizând funcții.

Avertisment: Este posibil să sortați o zonă dintr-o zonă, dar nu este recomandat acest lucru, deoarece rezultatul disociază zona sortată de la datele sale originale. Dacă ați sorta următoarele date așa cum se arată, angajații selectați ar fi asociați cu alte departamente decât au fost înainte.

Exemplu de sortare a unei zone mici dintr-o zonă mai mare.

Din fericire, Excel vă va avertiza dacă detectează că sunteți punctul de a încerca acest lucru:

Faceți clic pe Continuare cu selecția curentă

Dacă nu ați intenționat să sortați astfel, apăsați opțiunea Extindeți selecția. Altfel, selectați Continuați cu selecția curentă.

Dacă rezultatele nu sunt cele dorite, faceți clic pe Anulare Butonul Anulare.

Notă: Nu puteți sorta astfel într-un tabel.

Dacă primiți rezultate neașteptate atunci când sortați datele, procedați astfel:

Verificați dacă valorile returnate de o formulă s-au modificat    Dacă datele pe care le-ați sortat conțin una sau mai multe formule, valorile returnate ale acestor formule se pot modifica atunci când foaia de lucru este recalculată. În acest caz, asigurați-vă că reaplicați sortarea pentru a obține rezultate actualizate.

Reafișați rândurile și coloanele înainte de a sorta    Coloanele ascunse nu sunt mutate atunci când sortați coloane, iar rândurile ascunse nu sunt mutate atunci când sortați rânduri. Înainte de a sorta date, este o idee bună să reafișați rândurile și coloanele ascunse.

Verificați setarea regională    Ordinea de sortare variază în funcție de setarea regională. Asigurați-vă că aveți setarea regională corespunzătoare în Setări regionale sau în Opțiuni regionale și de limbă din Panoul de control de pe computer. Pentru informații despre modificarea setării regionale, consultați sistemul de ajutor Windows.

Introduceți titlurile de coloană într-un singur rând    Dacă aveți nevoie de mai multe etichete de linie, încadrați textul în celulă.

Activați sau dezactivați rândul antet    De obicei, este cel mai bine să aveți un rând antet atunci când sortați o coloană, pentru a înțelege mai ușor sensul datelor. În mod implicit, valoarea din antet nu este inclusă în operațiunea de sortare. Ocazional, poate fi necesar să activați sau să dezactivați antetul astfel încât valoarea din acesta să fie inclusă sau nu în operațiunea de sortare. Efectuați una din următoarele:

 • Pentru a exclude primul rând de date din sortare deoarece este un antet de coloană, pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Sortare și filtrare, pe Sortare particularizată, apoi selectați Datele au anteturi.

 • Pentru a include primul rând de date în sortare deoarece nu este un titlu de coloană, pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Sortare și filtrare, pe Sortare particularizată, apoi deselectați Datele au anteturi.

Dacă datele sunt formatate ca un tabel Excel, puteți sorta și filtra rapid cu butoanele de filtrare din rândul antet.

 1. Dacă datele nu se află încă într-un tabel, atunci formatați-le ca tabel. Acest lucru va adăuga automat un buton de filtrare în partea de sus a fiecărei coloane de tabel.

 2. Faceți clic pe butonul de filtrare din partea de sus a coloanei după care doriți să sortați și alegeți ordinea de sortare dorită.

  Utilizați Filtrul de Tabel Excel pentru a sorta în ordine Ascendentă sau Descendentă.

 3. Pentru a anula o sortare, utilizați butonul Anulare de pe fila Pornire.

  Utilizați butonul Anulare din Excel pentru web de pe fila Pagină de pornire pentru a anula o sortare anterioară

 1. Alegeți o celulă după care să sortați:

  • Dacă datele dvs. au un rând titlu, alegeți-l pe cel după care doriți să sortați, cum ar fi Populație.

   Sortarea datelor cu un rând de antet

  • Dacă datele dvs. nu au un rând titlu, alegeți valoarea cea mai de sus după care doriți să sortați, cum ar fi 634535.

   Sortarea datelor fără un rând de antet

 2. Pe fila Date, alegeți una dintre metodele de sortare:

  • Sortare ascendentă pentru a sorta de la A la Z, de la cel mai mic la cel mai mare sau de la data cea mai îndepărtată la data cea mai recentă.

  • Sortare descendentă pentru a sorta de la Z la A, de la cel mai mare la cel mai mic sau de la data cea mai recentă la data cea mai îndepărtată.

butoane de Sortare Ascendentă sau Descendentă în Excel de pe fila Date

Să presupunem că aveți un tabel cu o coloană Departament și o coloană Angajat. Puteți să sortați mai întâi după Departament pentru a grupa toți angajații din același departament, apoi să sortați după nume pentru a pune numele în ordine alfabetică în cadrul fiecărui departament. 

Selectați orice celulă cuprinsă în zona dvs. de date.

 1. În fila Date, în grupul Sortare și Filtrare, faceți clic pe Sortare particularizată.

  Opțiuni de Sortare Particularizată în Excel din fila de Date

 2. În caseta de dialog Sortare particularizată, sub Coloană, în caseta Sortare după, selectați prima coloană pe care doriți să o sortați.

  Caseta de dialog Sortare particularizată cu coloana sortare după rând este selectată în coloana „Nume”

  Notă: Meniul Sortare pe baza este dezactivat, deoarece nu este încă acceptat. Momentan, îl puteți modifica în aplicația desktop Excel.

 3. Sub Ordine, selectați modul în care doriți să sortați:

  • Sortare ascendentă pentru a sorta de la A la Z, de la cel mai mic la cel mai mare sau de la data cea mai îndepărtată la data cea mai recentă.

  • Sortare descendentă pentru a sorta de la Z la A, de la cel mai mare la cel mai mic sau de la data cea mai recentă la data cea mai îndepărtată.

 4. Pentru a adăuga altă coloană după care se efectuează sortarea, faceți clic pe Adăugare, apoi repetați pașii 5 și 6.

  După ce faceți clic pe „Adăugare”, un alt nivel de sortare va apărea în lista de lângă „Apoi după”

 5. Pentru a modifica ordinea în care se sortează coloanele, selectați o intrare, apoi faceți clic pe săgeata Sus sau Jos de lângă butonul Opțiuni.

Dacă ați formatat manual sau condiționat un interval de celule sau o coloană de tabel, după culoarea celulei sau a fontului, puteți și să sortați după aceste culori. De asemenea, puteți sorta după un set de pictograme create cu formatarea condiționată.

 1. Selectați o celulă din coloana pe care doriți să o sortați

 2. În fila Date, în grupul Sortare și &, selectați Sortare particularizată. Opțiuni de Sortare Particularizată în Excel din fila de Date

 3. În caseta de dialog Sortare particularizată de sub Coloane,selectați coloana pe care doriți să o sortați.Selectați o coloană în caseta de dialog Sortare particularizată

 4. Sub Sortare pe baza, selectați Culoare celulă, Culoare font sau Pictogramă formatare condiționată.

 5. Sub Ordine, selectați ordinea dorită (ceea ce vedeți depinde de tipul de format pe care îl aveți). Apoi selectați o culoare de celulă, o culoare de font sau o pictogramă de celulă.

 6. În continuare, veți alege cum doriți să sortați mutând culoarea celulei, culoarea de font sau pictograma:

  Notă: Nu există nicio ordine implicită de sortare pentru culorile de celulă, pentru culorile de font sau pentru pictograme. Trebuie să definiți ordinea pe care o doriți pentru fiecare operațiune de sortare.

  • Pentru a vă deplasa în partea de sus sau la stânga: Selectați Sus pentru o sortare de coloane și La stânga pentru o sortare după rând.

  • Pentru a vă deplasa în partea de jos sau la dreapta: Selectați Jos pentru o sortare după coloană și La dreapta pentru o sortare după rând.

 7. Pentru a specifica următoarea culoare de celulă, culoare de font sau pictogramă pentru sortare, selectați Adăugare nivel ,apoi repetați pașii 1-5.

 • Asigurați-vă că aveți coloana din caseta Apoi după și selecția de sub Ordine sunt identice.

 • Repetați pentru fiecare culoare de celulă sau de font sau pictogramă suplimentare pe care doriți să le includeți în sortare.

 1. În fila Date, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Sortare particularizată.

  Opțiuni de Sortare Particularizată în Excel din fila de Date

 2. În caseta de dialog Sortare particularizată, faceți clic pe Opțiuni.

  Caseta de dialog Sortare particularizată cu butonul opțiune selectat

 3. În meniul Opțiuni meniu, selectați Sensibil la litere mari și mici.

  Caseta de dialog de sortare particularizată atunci când este selectată opțiunea Sensibil la litere mari și mici

 4. Faceți clic pe OK.

Sortarea de sus în jos este cea mai comună, dar puteți sorta și de la stânga la dreapta.

Notă: Tabelele nu acceptă sortarea de la stânga la dreapta. Pentru a face acest lucru, mai întâi efectuați conversia tabelului la o zonă, selectând orice celulă din tabel, apoi faceți clic pe Instrumente tabel > Conversie în zonă

 1. Selectați orice celulă din zona pe care doriți să o sortați.

 2. În fila Date, în grupul Sortare &, selectați Sortare particularizată.

  Opțiuni de Sortare Particularizată în Excel din fila de Date

 3. În caseta de dialog Sortare particularizată, faceți clic pe Opțiuni.Caseta de dialog Sortare particularizată cu butonul opțiune selectat

 4. Sub Orientare, facețiclic pe Sortare de la stânga la Sortarea particularizată deschide meniul "Opțiuni" și selectează Sortare de la stânga la dreapta

 5. Sub Rând,în lista verticală "Sortare după", selectați rândul pe care doriți să-l sortați. Acesta va fi în general rândul 1 dacă doriți să sortați după rândul de antet.   Lista verticală de rânduri din caseta de dialog sortare particularizată este deschisă atunci când selectați pentru a sorta de la stânga la dreapta

 6. Pentru a sorta după valoare, selectați una dintre opțiunile din lista verticală Ordine:

  • Sortare ascendentă pentru a sorta de la A la Z, de la cel mai mic la cel mai mare sau de la data cea mai îndepărtată la data cea mai recentă.

  • Sortare descendentă pentru a sorta de la Z la A, de la cel mai mare la cel mai mic sau de la data cea mai recentă la data cea mai veche

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba oricând un expert de la Excel Tech Community sau puteți obține asistență de la comunitatea Answers.

Consultați și

Utilizați funcțiile SORTși SORTBYpentru a sorta automat datele.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Insider Microsoft Office

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×