Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.
Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint

Mulți utilizatori consideră că folosirea unei tastaturi externe cu comenzile rapide de la tastatură pentru PowerPoint îi ajută să lucreze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse.

Pentru o listă separată de comenzi rapide de utilizat în timpul livrării prezentării, accesați Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a livra prezentări PowerPoint.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Semnul plus (+) dintr-o comandă rapidă înseamnă că trebuie să apăsați mai multe taste în același timp.

 • Un semn virgulă (,) într-o comandă rapidă înseamnă că trebuie să apăsați mai multe taste în ordine.

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură pe care le puteți utiliza în PowerPoint pentru Windows atunci când creați sau editați prezentări.

Note: 

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Următorul tabel enumeră comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în PowerPoint.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați o prezentare nouă.

Ctrl+N

Adăugați un diapozitiv nou.

Ctrl+M

Aplicați formatare aldină la textul selectat.

Ctrl+B

Deschideți caseta de dialog Font.

Ctrl+T

Decuparea textului, obiectului sau diapozitivului selectat.

Ctrl+X

Copierea textului, obiectului sau diapozitivului selectat.

Ctrl+C

Lipirea textului, obiectului sau diapozitivului decupat sau copiat.

Ctrl+V

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Inserați un comentariu nou.

Ctrl+Alt+M

Anulează ultima acțiune.

Ctrl+Z

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Y

Salt la diapozitivul următor.

Page down

Salt la diapozitivul anterior.

Page up

Pornirea expunerii de diapozitive.

F5

Încheierea expunerii de diapozitive.

Esc

Imprimați o prezentare.

Ctrl+P

Salvați prezentarea.

Ctrl+S

Închideți PowerPoint.

Ctrl+Q

Începutul paginii

Lucrul cu prezentări și diapozitive

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea unui diapozitiv nou.

Ctrl+M

Salt la diapozitivul următor.

Page down

Salt la diapozitivul anterior.

Page up

Micșorați.

Ctrl+semnul Minus (-)

Măriți.

Ctrl+semnul plus (+)

Zoom pentru potrivire.

Ctrl+Alt+O

Faceți o copie a diapozitivului selectat.

Ctrl+Shift+D

Deschideți o prezentare.

Ctrl+O

Închideți o prezentare.

Ctrl+D

Salvați o prezentare cu alt nume, locație sau format de fișier.

Ctrl+Shift+S

Anulați o comandă, cum ar fi Salvare ca.

Esc

Deschideți un fișier recent.

Ctrl+O

Începutul paginii

Lucrul cu obiecte și text

Copierea obiectelor și a textului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Decupează obiectul sau textul selectat.

Ctrl+X

Copiază obiectul sau textul selectat.

Ctrl+C

Lipește obiectul sau textul decupat sau copiat.

Ctrl+V

Duplicarea obiectelor selectate.

Ctrl+D sau Ctrl+Glisați mouse-ul

Office 2010 și Office 2007: Indisponibil

Copiați formatarea obiectului sau textului selectat.

Ctrl+Shift+C

Lipiți formatarea copiată în obiectul sau textul selectat.

Ctrl+Shift+V

Copiați descriptorul de animații.

Alt+Shift+C

Office 2010 și Office 2007: Indisponibil

Lipiți descriptorul de animații.

Alt+Shift+V

Office 2010 și Office 2007: Indisponibil

Deschideți caseta de dialog Lipire specială .

Ctrl+Alt+V

Începutul paginii

Lucrul în obiecte și text

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Mutați focalizarea la prima formă flotantă, cum ar fi o imagine sau o casetă text.

Ctrl+Alt+5

Selectați alt obiect atunci când este selectat un obiect.

Tasta Tab sau Shift+Tab până când obiectul dorit este selectat

Trimiterea unui obiect cu o poziție înapoi.

Ctrl+Paranteză stânga ([)

Office 2010 și Office 2007: Indisponibil

Trimiterea unui obiect cu o poziție înainte.

Ctrl+paranteză dreapta (])

Office 2010 și Office 2007: Indisponibil

Trimiterea unui obiect în fundal.

Ctrl+Shift+paranteză stânga ([)

Office 2010 și Office 2007: Indisponibil

Trimiterea unui obiect în prim-plan.

Ctrl+Shift+paranteză dreapta (])

Office 2010 și Office 2007: Indisponibil

Selectați toate obiectele dintr-un diapozitiv.

Ctrl+A

Grupați obiectele selectate.

Ctrl+G

Anulați gruparea grupului selectat.

Ctrl+Shift+G

Regrupați obiectele selectate.

Ctrl+Shift+J

Rotiți obiectul selectat în sensul acelor de ceasornic cu 15 grade.

Alt+tasta săgeată la dreapta

Rotiți obiectul selectat în sens contrar acelor de ceasornic cu 15 grade.

Alt+tasta săgeată la stânga

Redați sau puneți în pauză media.

Ctrl+Bara de spațiu

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Inserați un comentariu nou.

Ctrl+Alt+M

Inserare ecuație.

Alt+semnul egal ( = )

Editați un obiect legat sau încorporat.

Shift+F10 sau tasta de meniu Windows (pentru a deschide meniul contextual), apoi O, Enter, E

Sfat: Pentru a selecta mai multe obiecte cu tastatura, utilizați Panoul de selecție. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea obiectelor cu Panoul de selecție.

Începutul paginii

Selectarea textului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectează un caracter la dreapta.

Shift+tasta săgeată la dreapta

Selectează un caracter la stânga.

Shift+tasta săgeată la stânga

Selectează până la sfârșitul unui cuvânt.

Ctrl+Shift+tasta săgeată la dreapta

Selectează până la începutul unui cuvânt.

Ctrl+Shift+tasta săgeată la stânga

Selectați de la punctul de inserare la același punct cu o linie mai sus.

Shift+tasta săgeată în sus

Selectați de la punctul de inserare la același punct cu o linie mai jos.

Shift+tasta săgeată în jos

Selectați de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului.

Ctrl+Shift+săgeată în jos
tastă săgeată

Selectați de la punctul de inserare până la începutul paragrafului.

Ctrl+Shift+tasta săgeată în sus

Selectarea textului dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

Enter

Selectați un obiect atunci când este selectat textul din obiect.

Esc

Începutul paginii

Ștergeți text

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Ștergeți un caracter la stânga.

Backspace

Ștergeți un cuvânt la stânga.

Ctrl+Backspace

Ștergeți un caracter la dreapta.

Ștergere

Ștergeți un cuvânt la dreapta (cu cursorul între cuvinte).

Ctrl+Delete

Începutul paginii

Mutarea textului de jur împrejur

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu o linie mai sus.

Tasta săgeată în sus

Deplasarea cu o linie mai jos.

Tasta săgeată în jos

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

End

Deplasarea la începutul unei linii.

Pornire

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

Ctrl+End

Deplasarea la începutul unei casete de text.

Ctrl+Home

Se deplasează la următorul titlu sau corp de text substituent. Dacă acesta este ultimul substituent de pe un diapozitiv, această acțiune inserează un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial.

Ctrl+Enter

Promovează un paragraf.

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Retrogradează un paragraf.

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Mută în sus paragrafele selectate.

Alt+Shift+săgeată în sus

Mută în jos paragrafele selectate.

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Începutul paginii

Găsirea și înlocuirea textului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Găsire.

Ctrl+F

Deschideți caseta de dialog Înlocuire.

Ctrl+H

Repetați ultima acțiune Găsire.

Shift+F4

Începutul paginii

Formatarea textului

Înainte de a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font.

Ctrl+T sau Ctrl+Shift+F

Mărește dimensiunea fontului.

Ctrl+Shift+paranteză unghiulară dreapta (>)

Micșorează dimensiunea fontului.

Ctrl+Shift+paranteză unghiulară stânga (<)

Comutați între corpul de literă al propozițiilor, litere mici sau majuscule.

Shift+F3

Aplică formatarea aldină.

Ctrl+B

Aplică formatarea subliniată.

Ctrl+U

Aplică formatarea cursivă.

Ctrl+I

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

Ctrl+semnul egal ( = )

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

Ctrl+Shift+semnul plus (+)

Elimină formatarea manuală a caracterelor, cum ar fi exponentul sau indicele.

Ctrl+Bara de spațiu

Centrează un paragraf.

Ctrl+E

Aliniază un paragraf stânga-dreapta.

Ctrl+J

Aliniați la stânga un paragraf.

Ctrl+L

Aliniați la dreapta un paragraf.

Ctrl+R

Crearea unei liste cu marcatori utilizând stiluri diferite

 1. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a crea o listă care utilizează marcatori tip cerc plin, apăsați semnul Asterisc (*).

  • Pentru a crea o listă care utilizează cratime, apăsați semnul Minus (-).

  • Pentru a crea o listă care utilizează marcatori săgeată, apăsați paranteza unghiulară dreapta (>).

  • Pentru a crea o listă care utilizează diamante, apăsați paranteză unghiulară stânga (<) + paranteză unghiulară dreapta (>).

  • Pentru a crea o listă care utilizează săgeți, apăsați două semne minus (-) + paranteză unghiulară dreapta (>).

  • Pentru a crea o listă care utilizează săgeți duble, apăsați semnul Egal ( = ) + paranteză unghiulară dreapta (>).

 2. Apăsați bara de spațiu.

 3. Tastați elementul de listă, apoi apăsați pe Enter.

Începutul paginii

Lucrul cu tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasare la celula următoare.

Tasta Tab

Deplasare la celula precedentă.

Shift+Tab

Deplasare la rândul următor.

Tasta săgeată în jos

Deplasare la rândul precedent.

Tasta săgeată în sus

Inserare filă într-o celulă.

Ctrl+Tab

Începere paragraf nou.

Enter

Adăugați un rând nou în partea de jos a tabelului cu cursorul în ultima celulă a ultimului rând.

Tasta Tab

Începutul paginii

Mutarea unui diapozitiv

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Mutați în sus diapozitivul sau secțiunea selectată.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Mutați diapozitivul sau secțiunea selectată în jos în ordine.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Mutați diapozitivul sau secțiunea selectată la început.

Ctrl+Shift+tasta săgeată în sus

Mutați diapozitivul sau secțiunea selectată la sfârșit.

Ctrl+Shift+tasta săgeată în jos

Începutul paginii

Lucrul cu vizualizări și panouri

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutați la Vizualizarea prezentator .

Alt+F5

Comutați la Expunere diapozitive.

F5

Comutați între vizualizările Schiță și Miniatură .

Ctrl+Shift+Tab

Comutați la ecran complet (ascundeți meniurile).

Ctrl+F1

Afișează sau ascunde ghidajele.

Alt+F9

Afișează sau ascunde grila.

Shift+F9

Parcurgeți panourile în sensul acelor de ceasornic în vizualizarea Normal .

F6

Treceți în sens contrar acelor de ceasornic prin panourile din Vizualizarea normală .

Shift+F6

Comutați între panoul Miniatură și panoul Vizualizare schiță .

Ctrl+Shift+Tab

Afișați titlurile vizualizării Schiță de nivel 1.

Alt+Shift+1

Extindeți textul vizualizării Schiță de sub un titlu.

Alt+Shift+semnul plus (+)

Restrângeți textul vizualizării schiță de sub un titlu.

Alt+Shift+semnul Minus (-)

Selectați tot textul din vizualizarea Schiță.

Ctrl+A

Selectați toate diapozitivele în vizualizarea Sortare diapozitive sau în panoul de miniaturi.

Ctrl+A

Afișați meniul de ajutor.

F1

Începutul paginii

Lucrul cu panoul Selecție

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți panoul Selecție .

Alt+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Deplasează focalizarea prin diferitele panouri.

F6

Afișarea meniului context.

Shift+F10 sau tasta de meniu Windows

Mută focalizarea la un singur element sau grup.

Tasta săgeată în sus sau în jos

Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte.

Tasta săgeată la stânga

Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup.

Tasta săgeată la dreapta

Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare.

Semnul asterisc (*) (doar pe minitastatura numerică)

Extinde un grup focalizat.

Semnul plus (+) (doar pe tastatura numerică) sau tasta săgeată la dreapta

Restrânge un grup focalizat.

Semnul minus (-) (doar pe tastatura numerică) sau tasta săgeată la stânga

Mutați focalizarea pe un element și selectați-l.

Shift+tasta săgeată la în sus sau în jos

Selectează un element focalizat.

Bară de spațiu sau Enter

Anulă selectarea unui element focalizat.

Shift+bara de spațiu sau Shift+Enter

Mută un element selectat înainte.

Ctrl+Shift+F

Mută un element selectat înapoi.

Ctrl+Shift+B

Afișează sau ascunde un element focalizat.

Ctrl+Shift+S

Redenumește un element focalizat.

F2

Comutați focalizarea tastaturii din panoul Selecție între vizualizarea arborescentă și butoanele Afișare totală și Ascundere totală .

Tasta Tab sau Shift+Tab

Restrângeți toate grupurile (cu focalizarea în vizualizarea arborescentă a panoului Selecție).

Alt+Shift+1

Extinde toate grupurile.

Alt+Shift+9

Începutul paginii

Lucrul cu panoul de activități

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Vă deplasați la un panou de activități din alt panou sau din altă zonă din fereastra programului. (Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.)

F6

Atunci când o opțiune din panoul de activități este focalizată, treceți la opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activități.

Tasta Tab sau Shift+Tab

Afișați setul complet de comenzi într-un meniu panou de activități. De exemplu, puteți accesa butoanele Închidere, Mutare sau Dimensiune ale unui panou de activități.

Ctrl+bara de spațiu

Office 2010: Ctrl+tasta săgeată în jos

Treceți la următoarea comandă din meniul panoului de activități.

Tastele săgeată în sus și în jos

Selectați opțiunea evidențiată din meniul panoului de activități.

Enter

Mutați sau redimensionați panoul de activități după ce comanda corespunzătoare a fost selectată.

Tastele săgeți

Închide panoul de activități.

Ctrl+bara de spațiu, C

Începutul paginii

Comenzile rapide de la tastatură pentru Panglică

Panglica grupează opțiunile asociate pe file. De exemplu, pe fila Pornire , grupul Paragraf include opțiunea Marcatori . Apăsați tasta Alt pentru a afișa comenzile rapide din panglică, denumite Sfaturi pentru taste, ca litere în imagini mici, lângă file și opțiuni.

Sfaturi pentru tastele pentru panglica Excel.

Puteți combina literele sfaturilor pentru taste cu tasta Alt pentru a crea comenzi rapide denumite Taste de acces pentru opțiunile din panglică. De exemplu, apăsați Alt+H pentru a deschide fila Pornire și Alt+Q pentru a trece la câmpul Spune-mi sau Căutare . Apăsați Alt din nou pentru a vedea numele de taste pentru opțiunile de pe fila selectată.

În Office 2010, majoritatea vechilor comenzi rapide de meniu cu taste Alt funcționează în continuare. Totuși, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă. De exemplu, apăsați Alt, apoi apăsați una dintre vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare) și așa mai departe. Apare o notificare care spune că utilizați o cheie de acces dintr-o versiune anterioară de Microsoft 365. Dacă știți întreaga secvență de taste, mergeți mai departe și utilizați-o. Dacă nu cunoașteți secvența, apăsați Esc și utilizați în schimb sfaturile pentru taste.

Deschiderea filelor din panglică

Pentru a accesa direct o filă din panglică, apăsați una dintre următoarele taste de acces. Pot apărea file suplimentare, în funcție de selecția din prezentare.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasați-vă la câmpul Spune-mi sau Căutare din panglică și tastați un termen de căutare pentru asistență sau conținut de Ajutor.

Alt+Q, apoi tastați termenul de căutare.

Deschideți meniul Fișier .

Alt+F

Deschideți fila Pornire și formatați diapozitive, fonturi, paragrafe sau desene.

Alt+H

Deschideți fila Inserare și inserați diapozitive, tabele, imagini, ilustrații, formulare, linkuri, text, simboluri sau elemente media.

Alt+N

Deschideți fila Desenare și accesați instrumentele de desen.

Alt+J, I

Deschideți fila Proiectare , aplicați teme și particularizați diapozitivele.

Alt+G

Deschideți fila Tranziții și adăugați tranziții între diapozitive.

Alt+K

Deschideți fila Animații și adăugați animații la diapozitive.

Alt+A

Deschideți fila Expunere diapozitive și configurați și redați expunerea de diapozitive.

Alt+S

Deschideți fila Revizuire , verificați ortografia și accesibilitatea și adăugați comentarii.

Alt+R

Deschideți fila Vizualizare și previzualizați aspecte de prezentare, afișați și ascundeți liniile de grilă și ghidurile, setați mărirea cu zoom, gestionați ferestrele și vizualizați macrocomenzile.

Alt+W

Deschideți fila Înregistrare și gestionați înregistrările ecranului, conținutul audio și video din prezentare.

Alt+C

Deschideți fila Ajutor și navigați prin PowerPoint, contactați asistența și lăsați feedback.

Alt+Y, 2

Notă: Programele de completare și alte programe pot adăuga file noi în panglică și pot furniza taste de acces pentru acele file.

Începutul paginii

Lucrul cu tastatura în panglică

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați fila activă din panglică și activați tastele de acces.

Alt sau F10. Pentru a trece la o altă filă, utilizați tastele de acces sau tastele săgeată.

Mutați focalizarea la comenzile de pe panglică.

Tasta Tab sau Shift+Tab

Vă deplasați în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică.

Tastele săgeți

Afișați sfatul ecran pentru elementul din panglică focalizat în prezent.

Ctrl+Shift+F10

Activați un buton sau un control selectat.

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți lista pentru o comandă selectată.

Tasta săgeată în jos

Deschideți meniul pentru un buton selectat.

Alt+săgeată în jos

Treceți la următoarea comandă atunci când un meniu sau un submeniu este deschis.

Tasta săgeată în jos

Extindeți sau restrângeți Panglica.

Ctrl+F1

Deschideți un meniu contextual.

Shift+F10 sau tasta de meniu Windows

Vă deplasați la submeniu atunci când este deschis sau selectat un meniu principal.

Tasta săgeată la stânga

Obțineți ajutor pentru comanda sau controlul selectat în prezent din panglică.

F1

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile pentru panglică

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Modificarea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

Alt+H, F, S

Deschideți caseta de dialog Zoom .

Alt+W, Q

Imprimați toate diapozitivele din prezentare ca diapozitive pagină completă utilizând setările implicite ale imprimantei (atunci când este deschisă caseta de dialog Imprimare ).

Alt+P, P

Selectați o temă.

Alt+G, H

Selectați un aspect de diapozitiv.

Alt+H, L

Afișați sau ascundeți panoul Note în vizualizarea Normal .

Alt+W, P, N

Deschideți clipboard.

Alt+H, F, O

Inserarea unei casete text.

Alt+N, X

Inserați un document încorporat sau o foaie de calcul încorporată ca obiect.

Alt+N, J

Inserarea unui obiect WordArt.

Alt+N, W

Inserați o imagine de pe dispozitiv. 

Alt+N, P, D

Inserați o formă.

Alt+N, S, H

Începutul paginii

Comenzi rapide de la tastatură particularizate

Pentru a atribui comenzi rapide de la tastatură particularizate elementelor de meniu, macrocomenzilor înregistrate și codului Visual Basic for Applications (VBA) într- PowerPoint, trebuie să utilizați un program de completare terț, cum ar fi Manager de comenzi rapide pentru PowerPoint, care este disponibil de la OfficeOne.

Începutul paginii

Consultați și

Ajutor pentru & instruire în PowerPoint

Suport pentru cititorul de ecran pentru PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a livra prezentări PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a naviga prin comentariile moderne în PowerPoint

Utilizarea tastaturii pentru lucrul cu panglica

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură dinPowerPoint pentru iOS atunci când creați sau editați prezentări.

Note: 

 • Dacă sunteți familiarizat cu comenzile rapide de la tastatură de pe computerul macOS, aceleași combinații de taste funcționează și cu PowerPoint pentru iOS utilizând o tastatură externă.

 • Pentru a găsi rapid o comandă rapidă, puteți utiliza Căutarea. Apăsați Command+F, apoi tastați cuvintele de căutare.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent pe iPad

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent pentru PowerPoint pentru iPad.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea unui diapozitiv nou.

⌘+Shift+N

Ștergerea textului, obiectului sau diapozitivului selectat.

Ștergere

Decupați conținutul selectat și copiați-l în clipboard.

⌘+X

Anulează ultima acțiune.

⌘+Z

Copiați conținutul selectat în clipboard.

⌘+C

Lipiți conținutul copiat sau decupat.

⌘+V

Selectarea întregului text.

⌘+A

Aplicați formatare aldină conținutului selectat.

⌘+B

Aplicați formatare cursivă conținutului selectat.

⌘+I

Subliniați conținutul selectat.

⌘+U

Selectarea unui cuvânt la stânga.

Shift+Option+tasta săgeată la stânga

Selectarea unui cuvânt la dreapta.

Shift+Option+tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Navigarea înPowerPoint pentru iPad

PowerPoint pentru iPad este o aplicație mobilă, prin urmare, comenzile rapide de la tastatură și navigarea pot fi diferite față de cele din versiunile desktop de PowerPoint.

Pentru a parcurge opțiunile, apăsați Shift+tasta săgeată la dreapta până când focalizarea este pe panglică, apoi apăsați tasta săgeată la dreapta sau săgeată la stânga. Pentru a selecta o opțiune, apăsați ⌘+Option+bara de spațiu.

Pentru a muta focalizarea la diferite zone din PowerPoint pentru iPad (de la panglică la panoul de miniaturi, de exemplu), plasați focalizarea pe un buton, apoi apăsați Shift+tasta săgeată la dreapta pentru a vă deplasa înainte sau Shift+tasta săgeată la stânga pentru a vă deplasa înapoi.

Începutul paginii

Mutarea punctului de inserare în cadrul substituenților și notelor pe iPad

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Option+tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Option+tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu o linie în sus.

Tasta săgeată în sus

Deplasarea cu o linie în jos.

Tasta săgeată în jos

Deplasare la începutul liniei.

⌘+tasta săgeată la stânga

Deplasare la sfârșitul liniei.

⌘+tasta săgeată la dreapta

Vă deplasați la începutul substituentului sau al notelor.

⌘+tasta săgeată în sus

Vă deplasați la sfârșitul substituentului sau al notelor.

⌘+End

Începutul paginii

Selectarea conținutului pe iPad

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectează un caracter la dreapta.

Shift+tasta săgeată la dreapta

Selectează un caracter la stânga.

Shift+tasta săgeată la stânga

Selectarea unui cuvânt la dreapta.

Shift+⌘+tasta săgeată la dreapta

Selectarea unui cuvânt la stânga.

Shift+⌘+tasta săgeată la stânga

Selectarea unei linii mai sus.

Shift+tasta săgeată în sus

Selectarea unei linii mai jos.

Shift+tasta săgeată în jos

Selectați de la punctul de inserare până la începutul paragrafului.

Shift+Option+tasta săgeată în sus

Selectați de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului.

Shift+Option+tasta săgeată în jos

Selectarea totală în cadrul substituentului sau al notelor.

⌘+A

Selectați de la poziția curentă până la începutul liniei.

Shift+⌘+tasta săgeată la stânga

Selectați de la poziția curentă până la sfârșitul liniei.

Shift+⌘+tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Editarea și formatarea prezentărilor pe iPhone

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Anulează ultima acțiune.

⌘+Z

Repetarea ultimei acțiuni.

Shift+Y

Decupați conținutul selectat.

⌘+X

Copiați conținutul selectat.

⌘+C

Lipiți conținutul copiat sau decupat.

⌘+V

Selectați tot.

⌘+A

Aplicați formatare aldină conținutului selectat.

⌘+B

Aplicați formatare cursivă conținutului selectat.

⌘+I

Subliniați conținutul selectat.

⌘+U

Începutul paginii

Navigarea și selectarea într-o casetă text de pe iPhone

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați textul.

Shift+tasta săgeată la stânga sau săgeată la dreapta sau Shift+tasta săgeată în sus sau în jos

Mutați cursorul cu un cuvânt la dreapta.

Option+tasta săgeată la dreapta

Mutați cursorul cu un cuvânt la stânga.

Option+tasta săgeată la stânga

Mutați cursorul la începutul casetei text.

⌘+tasta săgeată în sus

Mutați cursorul la sfârșitul casetei text.

⌘+tasta săgeată în jos

Mutați cursorul la începutul liniei curente.

⌘+tasta săgeată la stânga

Mutați cursorul la sfârșitul liniei curente.

⌘+tasta săgeată la dreapta

Selectarea unui cuvânt la stânga.

Shift+Option+tasta săgeată la stânga

Selectarea unui cuvânt la dreapta.

Shift+Option+tasta săgeată la dreapta

Selectați de la poziția curentă la începutul substituentului sau al notelor.

Shift+⌘+tasta săgeată în sus

Selectați de la poziția curentă până la sfârșitul substituentului sau al notelor.

Shift+⌘+tasta săgeată în jos

Selectați de la poziția curentă la începutul liniei.

Shift+⌘+tasta săgeată la stânga

Selectați de la poziția curentă la sfârșitul liniei.

Shift+⌘+tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Consultați și

Ajutor pentru & instruire în PowerPoint

Suport pentru cititorul de ecran pentru PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a naviga prin comentariile moderne în PowerPoint

Utilizarea tastaturii pentru lucrul cu panglica

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură dinPowerPoint pentru Android atunci când creați sau editați prezentări.

Notă: Pentru a găsi rapid o comandă rapidă, puteți utiliza Căutarea. Apăsați Ctrl+F, apoi tastați cuvintele de căutare.

Editarea și formatarea prezentării

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Anulează ultima acțiune.

Ctrl+Z

Repetarea ultimei acțiuni.

Ctrl+Y

Decupați conținutul selectat (și copiați în clipboard).

Ctrl+X

Copiați conținutul selectat în clipboard.

Ctrl+C

Lipiți conținutul copiat sau decupat.

Ctrl+V

Selectați tot.

Ctrl+A

Aplicați formatare aldină conținutului selectat.

Ctrl+B

Aplicați formatare cursivă conținutului selectat.

Ctrl+I

Subliniați conținutul selectat.

Ctrl+U

Salvați sau sincronizați prezentarea.

Ctrl+S

Copiați formatarea.

Ctrl+Shift+C

Selectați textul.

Shift+tasta săgeată la stânga sau săgeată la dreapta sau Shift+tasta săgeată în sus sau în jos

Consultați și

Ajutor pentru & instruire în PowerPoint

Suport pentru cititorul de ecran pentru PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a naviga prin comentariile moderne în PowerPoint

Utilizarea tastaturii pentru lucrul cu panglica

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură pe care le puteți utiliza în PowerPoint pentru web pe Windows atunci când creați sau editați prezentări.

Note: 

 • Dacă utilizați Naratorul cu Windows 10 Fall Creators Update, trebuie să dezactivați modul de scanare pentru a edita documente, foi de calcul sau prezentări cu Microsoft 365 pentru web. Pentru mai multe informații, consultați Dezactivarea modului virtual sau de navigare în cititoarele de ecran în Windows 10 Fall Creators Update.

 • Pentru a găsi rapid o comandă rapidă, puteți utiliza Căutarea. Apăsați Ctrl+F, apoi tastați cuvintele de căutare.

 • Atunci când utilizați PowerPoint pentru web, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că PowerPoint pentru web rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere) se aplică la browserul web, nu la PowerPoint pentru web.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Următorul tabel furnizează comenzile rapide pe care le veți utiliza cel mai probabil în PowerPoint pentru web.

Sfat: Pentru a crea rapid o prezentare nouă în PowerPoint pentru web, deschideți browserul, tastați PowerPoint.new sau ppt.new în bara de adrese, apoi apăsați pe Enter.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserați un diapozitiv nou (cu focalizarea în panoul de miniaturi, în panoul de diapozitive sau în panoul Note ). 

Ctrl+M

Aplicați formatare aldină la textul selectat.

Ctrl+B

Decuparea textului, obiectului sau diapozitivului selectat.

Ctrl+X

Copierea textului, obiectului sau diapozitivului selectat.

Ctrl+C

Lipirea textului, obiectului sau diapozitivului decupat sau copiat.

Ctrl+V

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Anulează ultima acțiune.

Ctrl+Z

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Y

Ștergerea textului, obiectului sau diapozitivului selectat.

Ștergere

Deschideți caseta de dialog Găsire.

Ctrl+F

Mutarea unei forme.

Tastele săgeți

Accesați diapozitivul următor (cu focalizarea în panoul de miniaturi sau în panoul de diapozitive).

Page down

Accesați diapozitivul anterior (cu focalizarea în panoul de miniaturi sau în panoul de diapozitive).

Page up

Atunci când o opțiune din panoul de activități este focalizată, treceți la opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activități.

Tasta Tab sau Shift+Tab

Ieșire din expunerea de diapozitive.

Esc

Imprimarea unei prezentări

Ctrl+P

Salvați prezentarea.

PowerPoint pentru web salvează automat modificările.

Începutul paginii

Lucrul cu prezentări și diapozitive

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați un diapozitiv nou după diapozitivul selectat în prezent.

Ctrl+M

Accesați diapozitivul următor (cu focalizarea în panoul de miniaturi sau în panoul de diapozitive).

Page down

Accesați diapozitivul anterior (cu focalizarea în panoul de miniaturi sau în panoul de diapozitive).

Page up

Salt la diapozitivul următor în vizualizarea Expunere diapozitive .

N sau Tasta Săgeată în jos sau Săgeată în jos

Salt la diapozitivul anterior în vizualizarea Expunere diapozitive .

P sau tasta Săgeată în sus sau Page Up

Accesați un anumit diapozitiv în vizualizarea Expunere diapozitive .

G, apoi tasta săgeată la dreapta sau la stânga până la diapozitiv, apoi Enter

Activați sau dezactivați subtitrările în vizualizarea Expunere diapozitive .

J

Ieșiți din vizualizarea Expunere diapozitive .

Esc

Începutul paginii

Lucrul cu obiecte și text

Copierea obiectelor și a textului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Decupează obiectul sau textul selectat.

Ctrl+X

Copiază obiectul sau textul selectat.

Ctrl+C

Lipește obiectul sau textul decupat sau copiat.

Ctrl+V

Duplicarea obiectelor selectate.

Ctrl+D

Lipirea textului, neformatat.

Ctrl+Shift+V

Începutul paginii

Lucrul în obiecte și text

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea de la stânga la dreapta prin substituenții de pe un diapozitiv.

Tasta Tab

Selectarea sau editarea substituentului curent.

Enter sau F2

Oprirea editării de text într-un substituent.

F2

Selectarea mai multor obiecte unice.

Ctrl+clic sau Shift+clic

Selectarea mai multor obiecte.

Clic+Glisați mouse-ul sau Shift+Glisați mouse-ul sau Ctrl+Glisați mouse-ul

Selectarea tuturor obiectelor în pagină.

Ctrl+A

Selectați tot textul din caseta text activă.

Ctrl+A

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Trimiteți obiectul în ultimul plan.

Ctrl+Shift+paranteză stânga ([)

Trimiteți obiectul înapoi cu o poziție.

Ctrl+Paranteză stânga ([)

Trimiteți obiectul în prim plan.

Ctrl+Shift+paranteză dreapta (])

Trimiteți obiectul înainte cu o poziție.

Ctrl+paranteză dreapta (])

Rotiți obiectul selectat cu 15 grade în sensul acelor de ceasornic.

Alt+tasta săgeată la dreapta

Rotiți obiectul selectat cu 15 grade în sens contrar acelor de ceasornic.

Alt+tasta săgeată la stânga

Începutul paginii

Selectarea textului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectează un caracter la dreapta.

Shift+tasta săgeată la dreapta

Selectează un caracter la stânga.

Shift+tasta săgeată la stânga

Selectarea unui cuvânt la dreapta.

Shift+Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Selectarea unui cuvânt la stânga.

Shift+Ctrl+tasta săgeată la stânga

Selectați de la punctul de inserare la același punct cu o linie mai sus.

Shift+tasta săgeată în sus

Selectați de la punctul de inserare la același punct cu o linie mai jos.

Shift+tasta săgeată în jos

Selectați de la punctul de inserare până la începutul paragrafului.

Shift+Ctrl+tasta săgeată în sus

Selectați de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului.

Shift+Ctrl+tasta săgeată în jos

Selectarea până la începutul unei linii.

Shift+Home

Selectați până la sfârșitul unei linii.

Shift+End

Selectarea până la începutul unui substituent sau al notelor.

Shift+Ctrl+Home

Selectarea până la sfârșitul unui substituent sau al notelor.

Shift+Ctrl+End

Selectarea totală în cadrul substituentului sau al notelor.

Ctrl+A

Începutul paginii

Ștergeți text

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Ștergeți un caracter la stânga.

Backspace

Ștergeți un cuvânt la stânga.

Ctrl+Backspace

Ștergeți un caracter la dreapta.

Ștergere

Ștergeți un cuvânt la dreapta (cu cursorul între cuvinte).

Ctrl+Delete

Începutul paginii

Mutarea textului de jur împrejur

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu o linie mai sus.

Tasta săgeată în sus

Deplasarea cu o linie mai jos.

Tasta săgeată în jos

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

End

Deplasarea la începutul unei linii.

Pornire

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

Ctrl+End

Deplasarea la începutul unei casete de text.

Ctrl+Home

Începutul paginii

Formatarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Mărește dimensiunea fontului.

Ctrl+paranteză dreaptă de dreapta (]) sau Ctrl+Shift+paranteză unghiulară dreapta (>)

Micșorează dimensiunea fontului.

Ctrl+Paranteză stânga ([) sau Ctrl+Shift+paranteză unghiulară stânga (<)

Aplică formatarea aldină.

Ctrl+B

Aplică formatarea cursivă.

Ctrl+I

Aplică formatarea subliniată.

Ctrl+U

Elimină formatarea manuală a caracterelor, cum ar fi exponentul sau indicele.

Ctrl+Bara de spațiu

Centrează un paragraf.

Ctrl+E

Aliniază un paragraf stânga-dreapta.

Ctrl+J

Aliniați la stânga un paragraf.

Ctrl+L

Aliniați la dreapta un paragraf.

Ctrl+R

Începutul paginii

Lucrul cu tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasare la celula următoare.

Tasta Tab

Deplasare la celula precedentă.

Shift+Tab

Deplasare la rândul următor.

Tasta săgeată în jos

Deplasare la rândul precedent.

Tasta săgeată în sus

Începere paragraf nou.

Enter

Adăugați un rând nou în partea de jos a tabelului cu cursorul în ultima celulă a ultimului rând.

Tasta Tab

Începutul paginii

Lucrul cu comentarii

Cu excepția comenzii rapide pentru adăugarea unui comentariu nou, comenzile rapide de la tastatură listate mai jos funcționează doar atunci când panoul Comentarii este deschis și focalizat.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Adăugarea unui comentariu nou.

Ctrl+Alt+M

Salt la firul de comentarii următor.

Tasta săgeată în jos

Salt la firul de comentarii anterior.

Tasta săgeată în sus

Extindeți un fir de comentarii atunci când focalizarea este pe acesta.

Tasta săgeată la dreapta

Restrângeți un fir de comentarii.

Tasta săgeată la stânga

Salt la următorul răspuns dintr-un fir de comentarii.

Tasta săgeată în jos

Mergeți la răspunsul anterior într-un fir sau în comentariul părinte.

Tasta săgeată în sus

Mutați focalizarea la caseta de răspuns.

Tasta Tab

Editați un comentariu părinte sau răspundeți (atunci când focalizarea este pe comentariul părinte sau pe răspuns).

Apăsați tasta Tab pentru Mai multe acțiuni de fir, Enter și tasta săgeată în jos pentru Editare comentariu.

Postați un comentariu, un răspuns sau salvați o editare.

Ctrl+Enter

Începutul paginii

Mutarea unui diapozitiv

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Mutați diapozitivul selectat în sus cu o poziție în panoul de miniaturi.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Mutați diapozitivul selectat în jos cu o poziție în panoul de miniaturi.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Mutați diapozitivul selectat la început în panoul de miniaturi.

Ctrl+Shift+tasta săgeată în sus

Mutați diapozitivul selectat la sfârșit în panoul de miniaturi.

Ctrl+Shift+tasta săgeată în jos

Începutul paginii

Navigarea numai cu tastatura

Pentru a muta focalizarea la diferite părți și zone dePowerPoint pentru web (de la panglică la panoul de miniaturi, de exemplu) și înăuntru și în afara conținutului unui diapozitiv, apăsați Ctrl+F6 (înainte) sau apăsați Ctrl+Shift+F6 (înapoi). Pentru a naviga prin opțiunile și controalele din PowerPoint pentru web, apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa înainte, apăsați Shift+Tab pentru a vă deplasa înapoi și apăsați pe Enter pentru a selecta.

Sfat: Pentru a efectua rapid o acțiune în modul Editare , apăsați Alt+Q. Focalizarea se mută pe câmpul de căutare Căutare sau Spune-mi . Apoi tastați acțiunea sau opțiunea dorită. Apăsați tasta săgeată în sus sau săgeată în jos până când găsiți opțiunea, apoi apăsați pe Enter pentru a o selecta.

Panglica este banda din partea de sus a ferestrei PowerPoint pentru web. Panglica este organizată pe file. Fiecare filă afișează un set diferit de instrumente și funcții, alcătuit din grupuri, iar fiecare grup include una sau mai multe opțiuni. Pentru a muta focalizarea la panglică, apăsați Alt+punct (.) sau Alt+tasta siglă Windows. De asemenea, puteți apăsa Ctrl+F6 în mod repetat până când panglica are focalizarea.

Alte comenzi rapide pentru utilizarea panglicii sunt următoarele:

 • Pentru a vă deplasa între file, utilizați tastele săgeată la dreapta și la stânga.

 • Pentru a accesa panglica pentru fila selectată curent, apăsați tasta Tab o dată.

 • Pentru a vă deplasa între opțiunile de pe panglică, utilizați tastele săgeată la dreapta și la stânga.

Opțiunile sunt activate în moduri diferite, în funcție de tipul opțiunii:

 • Dacă opțiunea selectată este un buton sau un buton de separare, apăsați bara de spațiu sau Enter pentru a o activa.

 • Dacă opțiunea selectată este o listă (cum ar fi lista Fonturi ), pentru a deschide lista, apăsați Alt+tasta săgeată în jos. Apoi, pentru a vă deplasa între elemente, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos. Când focalizarea este pe elementul dorit, apăsați pe Enter pentru a-l selecta.

 • Dacă opțiunea selectată este o galerie, apăsați tasta Tab pentru a accesa opțiunea Mai multe pentru galerie, apoi, pentru a deschide galeria, apăsați pe Enter. Apăsați tasta Tab pentru a parcurge elementele, apoi apăsați pe Enter pentru a selecta unul.

Începutul paginii

Navigarea în panglică și panouri

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea înainte între următoarele regiuni:

 • Panoul de diapozitive

 • Panoul Note

 • Bara de stare

 • Bara de titlu

 • Panglică

 • Panoul de miniaturi

Ctrl+F6

Vă deplasați înapoi între următoarele regiuni:

 • Panoul de diapozitive

 • Panoul de miniaturi

 • Panglică

 • Bara de titlu

 • Bara de stare

 • Panoul Note

Shift+Ctrl+F6

Accesarea unei alte file din panglică.

Tastele săgeată la dreapta și la stânga

Efectuați opțiunea selectată în prezent pentru panglică.

Enter

Deplasarea între opțiunile sau controalele din panglică.

Tastele săgeată la dreapta și la stânga

Deplasarea între grupuri de caracteristici din Panglică.

Ctrl+tasta săgeată la stânga sau tasta săgeată la dreapta

Comutați între panglicile simplificate și clasice.

Alt+punct (.), Z, R sau Alt+tasta siglă Windows, Z, R

Afișați tastele de acces (comenzile din panglică) în panglică.

Alt+punct (.) sau Alt+tasta siglă Windows

Începutul paginii

Consultați și

Ajutor pentru & instruire în PowerPoint

Suport pentru cititorul de ecran pentru PowerPoint

Faceți prezentările PowerPoint accesibile persoanelor cu dizabilități

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a livra prezentări PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a naviga prin comentariile moderne în PowerPoint

Utilizarea tastaturii pentru lucrul cu panglica

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Găsiți soluții la problemele uzuale sau obțineți ajutor de la un agent de asistență.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×