Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Puteți adăuga rapid câmpuri la un formular sau un raport utilizând panoul Listă de câmpuri. Când faceți dublu clic pe un câmp din panoul Listă de câmpuri (sau dacă glisați un câmp din listă într-un formular sau un raport), Microsoft Access creează automat un control corespunzător pentru a afișa câmpul, de exemplu, o casetă text sau o casetă de selectare, apoi leagă controlul la acel câmp.

Dacă nu aveți un formular sau un raport existent la care să adăugați un câmp, consultați Introducere în formulare sau Introducere în rapoarte pentru a începe lucrul.

Ce intenționați?

Adăugarea de câmpuri la formulare sau rapoarte utilizând panoul Listă de câmpuri

 1. Deschideți raportul în Vizualizarea aspect sau Vizualizarea proiect.

  Dacă panoul Listă de câmpuri nu s-a afișat, alegeți una dintre următoarele variante:

  • În fila Proiect, în grupul Instrumente, faceți clic pe Adăugare câmpuri existente
   -SAU-

  • Apăsați ALT+F8.

 2. În panoul Listă de câmpuri, găsiți tabelul ce conține câmpul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a afișa sau a ascunde lista de câmpuri din fiecare tabel, faceți clic pe semnul plus (+) sau pe semnul minus (-) de lângă numele tabelului.

  Notă: Dacă baza de date nu conține niciun tabel, panoul Listă de câmpuri este gol.

 3. Când găsiți câmpul pe care doriți să-l adăugați, alegeți una dintre următoarele variante pentru a-l adăuga la formular sau la raport:

  • Faceți dublu clic pe câmp.

  • Glisați câmpul din panoul Listă de câmpuri la formular sau la raport.

  • Apăsați lung tasta CTRL și faceți clic pe mai multe câmpuri, apoi glisați-le în același timp pe toate la un formular sau la un raport.

   Notă: Această metodă poate fi folosită numai în câmpurile din secțiunea Câmpuri disponibile pentru această vizualizare a panoului Listă de câmpuri.

  • Adăugați o zonă de câmpuri din panoul Listă de câmpuri la formular sau la raport alegând una dintre următoarele variante:

  • Faceți clic pe primul câmp din zonă.

  • Apăsați lung tasta SHIFT, apoi faceți clic pe ultimul câmp din zonă.

   Access selectează câmpurile pe care ați făcut clic și toate câmpurile intermediare.

  • Glisați toate câmpurile selectate la formular sau la raport.

   Notă: Această metodă poate fi folosită numai în câmpurile din secțiunea Câmpuri disponibile pentru această vizualizare a panoului Listă de câmpuri.

 4. Access creează controlul corespunzător pentru a afișa fiecare câmp și îl leagă la câmp. În plus, Access creează o etichetă atașată pentru control. Puteți edita eticheta făcând clic pe aceasta ca să o selectați, apoi făcând din nou clic pe ea pentru a amplasa punctul de inserare în etichetă. Apoi puteți să editați eticheta în același fel în care editați textul într-un document.

 5. Dacă doriți să afișați un câmp într-un alt tip de control decât cel creat automat de Access, puteți modifica tipul controlului. Însă îl puteți înlocui numai cu un tip de control potrivit pentru acel câmp. De exemplu, puteți să înlocuiți o casetă combo cu o casetă text sau o casetă listă, dar nu puteți înlocui o casetă combo cu un buton de comandă.

  Modificarea tipului de control

  1. Deschideți formularul sau raportul în Vizualizarea proiect, făcând clic dreapta pe acesta în Panoul de navigare, apoi făcând clic pe Vizualizarea proiect.

  2. Faceți clic pe stilul pe care doriți să-l modificați și apoi pe Modificare la.

   Dacă elementul de meniu Modificare la nu este disponibil, nu există alte tipuri de controale potrivite pentru acest câmp. În caz contrar, Access afișează o listă cu tipurile de controale.

  3. Faceți clic pe unul dintre tipurile de controale disponibile pentru a modifica tipul de control.

   Controlul rămâne legat la câmp, dar poate fi necesar să setați anumite proprietăți pentru ca noul tip de control să funcționeze așa cum doriți. Pentru a afișa foaia de proprietăți pentru un control, faceți clic pe control pentru a-l selecta, apoi apăsați F4.

Începutul paginii

Adăugarea de câmpuri la formulare sau rapoarte fără a utiliza panoul Listă de câmpuri

În general, utilizarea panoului Listă de câmpuri este cea mai simplă modalitate de a adăuga un câmp la un formular sau la un raport. Însă puteți adăuga un câmp și prin crearea unui control și legarea acestuia la un câmp. Următoarea procedură vă arată cum.

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe formular sau pe raport, apoi faceți clic pe Vizualizare aspect sau Vizualizare proiect.

  Experți control    Utilizați Experții control pentru a crea butoane de comandă, casete listă, subformulare, casete combo și grupuri de opțiuni. Expertul control vă pune o serie de întrebări despre modul în care doriți să arate și să funcționeze controlul, apoi creează controlul și setează proprietățile acestuia în funcție de răspunsurile dvs. Pe fila Proiectare, în grupul Controale, faceți clic pe săgeata în jos de lângă Galeria de controale. Dacă opțiunea Utilizare experți control nu este evidențiată, faceți clic pe aceasta pentru a o evidenția.

  Imagine buton

  Dacă preferați să creați controale fără ajutorul experților, faceți clic pe opțiunea Utilizare experți control pentru a o deselecta.

  Buton WordArt

 2. Pe fila Proiectare, în grupul Controale, faceți clic pe instrumentul pentru tipul de control pe care doriți să-l adăugați.

  Pentru a afla numele unui instrument, poziționați indicatorul deasupra lui. Access afișează numele instrumentului.

 3. Faceți clic în grila de proiectare a formularului sau raportului unde doriți să poziționați colțul din stânga sus al controlului. Faceți clic o dată pentru a crea un control cu dimensiuni implicite sau faceți clic pe instrument și glisați-l în grila de proiectare a formularului pentru a crea un control cu dimensiunile dorite.

 4. Dacă ați selectat Utilizare experți control și controlul pe care îl amplasați are un expert asociat, expertul pornește și vă prezintă setările pentru controlul respectiv.

 5. Dacă nu poziționați controlul perfect din prima încercare, îl puteți muta astfel:

  1. Faceți clic pe control pentru a-l selecta. Dacă există o etichetă asociată cu controlul, apăsați lung tasta CTRL și faceți clic pe etichetă pentru a o selecta și pe ea.

  2. Poziționați indicatorul peste control până când se transformă într-un indicator de deplasare Indicator de mutare.

  3. Faceți clic pe control și glisați-l în locația dorită.

Dacă utilizați un expert control, acesta poate conține pașii pentru legarea controlului la un câmp. În cazul în care expertul nu leagă controlul la un câmp și controlul este de tipul care afișează date (de exemplu, o casetă text sau o casetă combo), trebuie să introduceți un nume de câmp sau o expresie în proprietatea Sursă control a controlului înainte ca acesta să afișeze date. Utilizați următoarea procedură pentru a lega un control la un câmp.

 1. Afișați foaia de proprietăți a controlului făcând clic pe acesta, apoi apăsați pe F4.

 2. În fila Date din foaia de proprietăți, faceți clic pe săgeata verticală de lângă proprietatea Sursă control și selectați câmpul pe care doriți să-l afișați în control. De asemenea, puteți introduce o expresie în caseta Sursă control.

  Pentru mai multe informații despre expresii, consultați articolul Generarea unei expresii.

Începutul paginii

Aflați mai multe despre panoul Listă de câmpuri

Lista de mai jos conține sfaturi despre lucrul cu panoul Listă de câmpuri, care vă pot fi utile când adăugați câmpuri la formular sau la raport. Pentru a afișa panoul Listă de câmpuri, deschideți un formular sau un raport în Vizualizarea aspect sau Vizualizarea proiect, apoi apăsați ALT + F8.

 • Dacă proprietatea Sursă înregistrări a formularului sau raportului este goală și glisați un câmp din panoul Listă de câmpuri la formular sau la raport, Access completează automat proprietatea Sursă înregistrări a formularului sau raportului pentru dvs.

 • Dacă proprietatea Sursă înregistrări a formularului sau raportului este o instrucțiune SELECT sau un nume de tabel, puteți comuta afișarea panoului Listă de câmpuri între următoarele două stări:

  • Toate câmpurile bază de date    Afișează secțiunea Câmpuri disponibile pentru această vizualizare, secțiunea Câmpuri disponibile în tabele asociate (dacă există astfel de tabele) și secțiunea Câmpuri disponibile în alte tabele (dacă există astfel de tabele).

  • Doar câmpurile din sursa de înregistrări    Afișează doar secțiunea Câmpuri disponibile pentru această vizualizare.

   Pentru a comuta între cele două moduri, faceți clic pe Se afișează doar câmpurile din sursa de înregistrări curentă sau Se afișează toate tabelele din partea de jos a panoului Listă de câmpuri.

   Notă: Dacă ați setat proprietatea Sursă înregistrări a formularului sau raportului într-o interogare salvată, panoul Listă de câmpuri afișează doar secțiunea Câmpuri disponibile pentru această vizualizare (nu există opțiunea Se afișează toate tabelele în partea de jos a panoului Listă de câmpuri). Pentru a edita sursa de înregistrări, faceți clic dreapta pe oricare dintre câmpuri, apoi faceți clic pe Editare sursă înregistrări.

 • Dacă ați setat proprietatea Sursă înregistrări a formularului sau raportului pentru un tabel și glisați un câmp din secțiunea Câmpuri disponibile în tabele asociate a panoului Listă de câmpuri la formular sau la raport, Access comută opțiunea Sursă înregistrări a formularului sau raportului la o instrucțiune SELECT care conține câmpul pe care îl adăugați. Dacă Access nu poate determina modul de corelare a tabelelor, afișează caseta de dialog Alegere relație ca să puteți alege relația corespunzătoare.

 • Dacă glisați un câmp din secțiunea Câmpuri disponibile în alte tabele a panoului Listă de câmpuri la formular sau la raport, Access afișează caseta de dialog Specificare relație. Trebuie să utilizați această casetă de dialog pentru a specifica o relație între celălalt tabel și sursa de înregistrări a formularului sau a raportului. Dacă nu sunteți sigur ce câmpuri să introduceți în această casetă de dialog, se recomandă să faceți clic pe Anulare și să analizați relațiile în tabel.

  Pentru mai multe informații despre relații, consultați Ghid pentru relațiile în tabel sau Crearea, editarea sau ștergerea unei relații.

  Este posibil ca un câmp din secțiunea Câmpuri disponibile în alte tabele a panoului Listă de câmpuri să fie asociat indirect cu sursa de înregistrări a formularului sau a raportului prin unul dintre tabelele din secțiunea Câmpuri disponibile în tabele asociate. În acest caz, glisarea unui câmp dintr-unul din tabelele asociate cu formularul sau raportul poate determina mutarea unuia sau mai multor tabele din secțiunea Câmpuri disponibile în alte tabele în secțiunea Câmpuri disponibile în tabele asociate.

 • Dacă sursa de înregistrări a formularului sau a raportului este o instrucțiune SELECT sau o interogare salvată, puteți vizualiza și edita sursa de înregistrări în Generatorul de interogări făcând clic dreapta pe orice câmp din panoul Listă de câmpuri, apoi făcând clic pe Editare sursă înregistrări. Dacă sursa de înregistrări este un tabel, această comandă apelează Generatorul de interogări din tabel. Access vă întreabă dacă doriți să creați o interogare bazată pe tabel; faceți clic pe Da pentru a comuta sursa de înregistrări la o interogare sau pe Nu pentru a lăsa sursa de înregistrări neschimbată.

 • Puteți să deschideți un tabel în Vizualizarea foaie de date făcând clic pe Editare tabel de lângă numele tabelului sau făcând clic dreapta pe numele tabelului din panoul Listă de câmpuri, apoi făcând clic pe Deschideți tabelul în Vizualizarea foaie de date .

 • Puteți utiliza panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga un câmp Câmp de căutare la un tabel, procedând astfel:

  1. Faceți clic pe Editare tabel lângă tabelul în care doriți să adăugați câmpul Căutare.

   Tabelul se afișează în Vizualizarea foaie de date.

  2. Glisați un câmp din panoul Listă de câmpuri la foaia de date.

  3. Pornește Expertul căutare. Urmați instrucțiunile din expert. Pe ultima pagină, faceți clic pe Terminare.

 • Puteți detașa panoul Listă de câmpuri din partea dreaptă a zonei de lucru Access poziționând indicatorul în bara de titlu a panoului Listă de câmpuri până când se transformă într-un indicator de mutare Indicator de mutare, apoi glisând panoul Listă de câmpuri la stânga. Puteți poziționa lista oriunde în zona de lucru sau o puteți andoca în partea stângă a zonei de lucru glisând-o în stânga.

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×