Cum se înlocuiește toate NAs într-un fișier xdf

Pentru înlocuirea toate NA valori zero sau alt conținut este necesar pentru a transforma date de la un set de date de intrare la un set de date de ieșire folosind funcția

rxDataStep.

Un script mostră pentru înlocuirea toate NA în fișierul xdf "AirlineDemoSmall.xdf" este prezentată mai jos:

# Create a data frame with missing valuesset.seed(17)
myDataF <- data.frame(x = rnorm(100), y = runif(100), z = rgamma(100, shape = 2))
xmiss <- seq.int(from = 5, to = 100, by = 5)
ymiss <- seq.int(from = 2, to = 100, by = 5)
myDataF$x[xmiss] <- NA
myDataF$y[ymiss] <- NA


# Convert into a xdf
myDataNA<-file.path(getwd(),"myDataNA.xdf")

trsfxdf<-rxDataStep(inData=myDataF,outFile=myDataNA,overwrite=TRUE)

writeLines("\n\nXdf Generated with random NA values")
print(rxGetInfo(myDataF, n = 15)$data)     # Test ouput data 
##
## Use from here if there is an existing xdf.
## replace myDataNA with your xdf file
##
writeLines("\n\nVariables that contains NA values (Missing Observations)")
(mySum <- rxSummary(~., data = myDataNA)$sDataFrame)

# Find variables that are missing
transVars <- mySum$Name[mySum$MissingObs > 0]
print(transVars) #Test detected variables

# create a function to replace NA vals with mean
NAreplace <- function(dataList) {
        replaceFun <- function(x) {
              x[is.na(x)] <- replaceValue
              return(x)
        }
 dataList <- lapply(dataList, replaceFun)
 return(dataList)
}
#
myDataRMV<-file.path(getwd(),"myDataRMV.xdf")       # Replace Missing Value 
trsfxdf<- rxDataStep(inData = myData1, outFile = myDataRMV,
     transformFunc = NAreplace, 
     transformVars = transVars,
     transformObjects = list(replaceValue = "REPLACED MISSING VALUE"),
     overwrite=TRUE)
writeLines("\n\nTransformed xdf with NA replaced by Value")
print(rxGetInfo(myDataRMV, n=15)$data)     # Test output data

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă la Microsoft Insider

V-a fost de ajutor această informație?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×