Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Rezumat

Pe lângă utilizarea Microsoft Office Web diagrame ca un control Component Object Model (COM) găzduită pe un formular, este posibil să utilizaţi componenta Web diagramă ca obiect non-vizibil, în memorie. Acest articol prezintă cum se poate utiliza componenta Web diagramă pe un server pentru a crea o diagramă reprezentată ca o imagine Graphics Interchange Format (GIF). Aveţi posibilitatea să implementaţi strategie discutate în acest articol pentru a genera diagrame imagini care pot fi utilizate prin Internet sau întreprinderi cu eterogen client desktop.

Mai multe informații

Cu componenta Web diagramă, aveți posibilitatea să creați diagrame utilizând date din surse diferite, cum ar fi matrice, a bazelor de date, foi de calcul sau orice surse de date particularizate. După ce creați o diagramă, utilizați metoda ExportPicture a componentei de diagramă pentru a genera o imagine GIF de diagramă respectiv.

Pentru a realiza acest lucru, puteți modifica fișierul global.asa și creați o pagină ASP cu codul ilustrat în următorii pași.

Pași pentru a crea Project

 1. Porniți Microsoft Visual InterDev.

 2. Creați un nou proiect Web numit
  ServerChart şi faceţi clic pe butonul Următorul .

 3. Tastați în serverul care este utilizat pentru acest proiect Web.

 4. Faceți clic pe Terminare pentru a crea Web proiectului.

 5. Faceți clic dreapta pe director de proiect pe server (de obicei, acest lucru este C:\Inetpub\wwwroot\ServerChart), selectaţi Properties şi apoi faceţi clic pe fila Securitate .

 6. Faceți clic pe permisiuniși adăugați următoarele permisiuni director:

  IUSR_SERVERNAME: Citi, scrie, executare și ștergeți
  Creator: Citi, scrie, executare și ștergeți

 7. Faceți clic pe OK pentru a seta permisiunile.

 8. În proiectul Visual InterDev, faceți clic pe fișierul global.asa și selectați Obțineți copie de lucru.

 9. Modificați fișierul global.asa pentru a conține următorul script:

  <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>

  Sub Session_OnStart
  ' Create a FileSystemObject to provide files in the script
  Set Session("FSO") = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  ' Create a variable that has the number of files created in this session
  Session("n") = 0

  ' Set timeout to be 1 minute
  Session.Timeout = 1
  End Sub

  Sub Session_OnEnd
  ' Delete the files created in this session
  Dim x
  For x = 0 to Session("n")-1
  Session("FSO").DeleteFile Session("sTempFile" & x), True
  Next
  End Sub
  </SCRIPT>
 10. Faceți clic pe meniul Project , selectați Adăugare element Webși apoi selectați Active Server Page. Nume de pagină chart.asp.

 11. Modificați scriptul din chart.asp să conțină următoarele:

  <%@ language="vbscript" %>
  <html>
  <body>
  <h1>Realtime CPU Utilization by Configurations</h1>

  <FORM action="chart.asp" method=get name=frmChooseOrg>

  <p> Select an Organization to see values for their machines:

  <SELECT name=sOrg>
  <OPTION SELECTED value= 5>Org1</OPTION>
  <OPTION value= 10>Org2</OPTION>
  <OPTION value= 15>Org3</OPTION>

  <OPTION value= 20>Org4</OPTION>
  </SELECT>

  <INPUT type="submit" value="Go"></p>

  </FORM>

  <%

  Dim oChart, c, Categories(5), Vals(5), i, sCaption, nData, nOrg

  ' Get the input value
  nData = Request.QueryString("sOrg")

  'When the page loads the first time, set ndata to 5
  if len(nData) = 0 then nData = 5

  ' Generate random categories and values for the chart
  ' These values can come from some existing data source
  for i = 1 to 5
  Categories(i) = "Machine" & CStr(i)
  Vals(i) = nData * Rnd(100)
  next

  ' Create a Chart Object
  Set oChart = CreateObject("OWC.Chart")
  Set c = oChart.Constants

  ' Set the different parameters for the ChartSpace
  oChart.Border.Color = c.chColorNone

  ' Get Organization number and use it to set the Caption
  nOrg = nData/5
  sCaption = "Current Utilizations for Org"
  sCaption = sCaption & CStr(nOrg)

  ' Add a chart and set parameters for the chart
  oChart.Charts.Add
  oChart.Charts(0).Type = oChart.Constants.chChartTypeColumnClustered
  oChart.Charts(0).SeriesCollection.Add
  oChart.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = sCaption
  oChart.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData c.chDimCategories, c.chDataLiteral, Categories
  oChart.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData c.chDimValues, c.chDataLiteral, Vals
  oChart.Charts(0).HasLegend = True
  oChart.Charts(0).HasTitle = True

  ' Get a temporary filename to save chart in that file
  sFname = Session("FSO").GetTempName & session.SessionID & ".gif"

  ' Export the chart to the temporary file
  oChart.ExportPicture server.MapPath(sFname), "gif", 600, 512

  ' Create a link to the generated file
  Response.Write "<img src='" & sFname & "'>"

  ' Store the file with its path in the session object for cleanup
  Session("sTempFile" & Session("n")) = Server.MapPath(sFname)

  ' Increment the number of files
  Session("n") = Session("n") + 1

  %>

  </body>
  </html>
 12. Salvarea proiectului.

 13. Faceți clic dreapta pe chart.asp în Project Explorer și selectați Vizualizare în browser.

Apare pagina cu un grafic care conține utilizările CPU pentru computere diferite. Selectând organizații diferite, puteți vizualiza utilizările diferite.

Atunci când creați mai multe diagrame bazate pe diferite seturi de date, fiecare diagramă trebuie salvat ca fișier GIF unic. În acest exemplu, biblioteca de scriptare Run-time FileSystemObject generează un fișier temporar pentru imagine GIF. Fișierul este amplasat în același folder ca pagina ASP, astfel încât utilizați metoda MapPath a obiectului de sesiune pentru a obține locația fișierului temporar. Numele de fișier este salvat ca o variabilă de sesiune, astfel încât acesta este șters atunci când se termină sesiunea.

Rețineți că IIS execută subrutina Session_OnEnd ori de câte ori sesiunea a expirat. Sesiune expiră dacă clientul nu a solicitat o pagină în durata de expirare, care este setat la minut (1) la începutul sesiunii.

Note suplimentare

În prezent, filtrul numai disponibile la metoda ExportPicture este pentru "GIF" imagini.

Metoda ExportPicture are două argumente care vă permit să indice dimensiunile în pixeli a diagramei generat. În exemplu de cod furnizat, lățimea și înălțimea dimensiunile sunt codificate. În schimb, se poate utiliza dimensiuni care specifică de client.

OWC. Diagramă ProgID se aplică la Office Web Components 9.0. Dacă doriți să utilizați versiunea 10 a componentelor, modificați ProgID din OWC. Diagrame pentru OWC10. ChartSpace sau dacă doriți să utilizați versiunea 11 a componentelor, modificați ProgID din OWC. Diagrame pentru OWC11. ChartSpace.

Probleme legate de utilizarea de partea Server

Trebuie să ştiţi că componentele Web Office 2000 nu sunt proiectate pentru utilizare server-side și este posibil să întâmpinați probleme dacă utilizați componentele pe un server cu un număr mare de conexiuni simultane utilizator. Multe dintre aceste probleme sunt tratate în Office XP Web Components și Office 2003 Web Components și ce ar trebui să luați în considerare utilizarea Office XP Web Components sau Office 2003 Web Components scară soluții de partea serverului.


Pentru informații suplimentare, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:

INFO: limitări ale Office 2000 Web Components când utilizează Server-Side

Referințe

Programare Microsoft Office Web Components de Dave Stearns ISBN: 0-7356-0794-X

Pentru informații suplimentare despre utilizarea componenta Web diagramă, consultaţi următoarele articole din baza de cunoștințe:

cum se creează o diagramă în combinație cu componenta Web diagramă

cum să utilizaţi componenta Web Office diagramă cu VB

cum se utilizează VBScript se leagă un grafic de o componentă foaie de calcul

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×