Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Criteriile de interogare vă ajută să vă concentrați pe anumite elemente dintr-o bază de date Access. Dacă un element se potrivește tuturor criteriilor pe care le introduceți, acesta apare în rezultatele interogării.

Pentru a adăuga criterii la o interogare Access, deschideți interogarea în vizualizarea Proiect și identificați câmpurile (coloanele) pentru care doriți să specificați criterii. Dacă acel câmp nu se află în grila de proiectare, faceți dublu clic pe câmp pentru a-l adăuga în grila de proiectare, apoi introduceți criteriul în rândul Criterii pentru acel câmp. Dacă nu știți sigur cum să procedați, consultați Introducere în interogări.

Un criteriu de interogare este o expresie pe care Access o compară cu valorile din câmpurile de interogare pentru a determina dacă va include înregistrarea care conține fiecare valoare. De exemplu, = "Brașov" este o expresie pe care Access o poate compara cu valorile dintr-un câmp text într-o interogare. Dacă valoarea pentru acel câmp într-o anumită înregistrare este "Brașov", Access include înregistrarea în rezultatele interogării.

Iată câteva exemple de criterii utilizate adeseori ce pot deveni punct de pornire pentru crearea criteriilor dvs. Exemplele sunt grupate după tipurile de date.

În acest articol

Introducere în criteriile de interogare

Criteriul este similar cu o formulă: este un șir care poate consta în referințe de câmp, operatori și constante. Criteriile de interogare mai sunt denumite și expresii în Access.

Tabelele de mai jos afișează câteva exemple de criterii și explică modul în care acestea funcționează.

Criterii

Descriere

>25 și <50

Acest criteriu se aplică la un câmp numeric, cum ar fi Preț sau UnitățiÎnStoc. El include doar înregistrările în care câmpul Preț sau UnitățiÎnStoc conține o valoare mai mare decât 25 și mai mică decât 50.

DateDiff ("yyyy", [DataNașterii], Date()) > 30

Acest criteriu se aplică la un câmp Dată/oră, cum ar fi DataNașterii. În rezultatul interogării sunt incluse doar înregistrările în care numărul de ani între data nașterii unei persoane și data de astăzi este mai mare decât 30.

Is Null

Acest criteriu poate fi aplicat la orice tip de câmp pentru a afișa înregistrările în care valoarea câmpului este nulă.

După cum puteți vedea, criteriile pot fi foarte diferite unele de altele, în funcție de tipul de date al câmpului la care se aplică și de cerințele dvs. specifice. Unele criterii sunt simple și utilizează operatori și constante de bază. Altele sunt complexe și utilizează funcții, operatori speciali și conțin referințe de câmp.

Acest articol listează câteva criterii utilizate frecvent, după tipul de date. Dacă exemplele oferite în acest articol nu răspund cerințelor dvs. specifice, vă puteți crea propriile criterii. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să vă familiarizați cu lista completă de funcții, operatori, caractere speciale și cu sintaxa pentru expresii referitoare la câmpuri și litere.

Aici veți vedea unde și cum puteți adăuga criteriile. Pentru a adăuga un criteriu la o interogare, trebuie să deschideți interogarea în Vizualizarea proiect. Apoi puteți să identificați câmpurile pentru care doriți să specificați criterii. În cazul în care câmpul nu se află deja în grila de proiect, îl puteți adăuga glisându-l din fereastra de proiectare a interogării în grila de câmpuri sau făcând dublu clic pe câmp (Dacă faceți dublu clic pe câmp, acesta va fi adăugat automat la următoarea coloană goală din grila de câmpuri.). În sfârșit, tastați criteriile în rândul Criterii.

Criteriile pe care le specificați pentru câmpuri diferite în rândul Criterii sunt combinate utilizând operatorul AND. Cu alte cuvinte, criteriile specificate în câmpurile Localitate și DataNașterii sunt interpretate astfel:

City = "Brașov" AND BirthDate < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

Criterii pentru Localitate și DataNașterii

1. Câmpurile Localitate și DataNașterii includ criterii.

2. Doar înregistrările în care valoarea câmpului Localitate este Brașov vor îndeplini acest criteriu.

3. Doar înregistrările persoanelor cu vârsta de cel puțin 40 de ani vor îndeplini acest criteriu.

4. Doar înregistrările care îndeplinesc ambele criterii vor fi incluse în rezultat.

Ce se întâmplă dacă doriți să fie îndeplinită doar una dintre aceste condiții? Cu alte cuvinte, dacă aveți criterii alternative, cum le introduceți?

Dacă aveți criterii alternative sau două seturi de criterii independente unde este suficient să fie îndeplinit un singur set, puteți utiliza ambele rânduri, Criterii și sau, în grila de proiect.

Criterii alternative

1. Criteriul Localitate este specificat în rândul Criterii.

2. Criteriul DataNașterii este specificat în rândul „sau”.

Criteriile specificate în rândurile Criterii și sau sunt combinate utilizând operatorul OR (sau), după cum este arătat mai jos:

City = "Brașov" OR DataNașterii < DateAdd("yyyy", -40, Date())

Dacă trebuie să specificați mai multe alternative, utilizați rândurile de sub rândul sau.

Înainte să continuați cu exemplele, rețineți următoarele:

 • În cazul în care criteriile sunt temporare sau se modifică des, puteți filtra rezultatul interogării în loc să modificați frecvent criteriile de interogare. Un filtru este un criteriu temporar care modifică rezultatul interogării fără a modifica proiectarea interogării. Pentru mai multe informații despre filtre, consultați articolul Aplicarea unui filtru pentru a vizualiza înregistrări selectate într-o bază de date Access.

 • În cazul în care câmpurile de criterii nu se modifică, însă valorile de care sunteți interesat se modifică frecvent, puteți crea o interogare cu parametri. O interogare cu parametri îi solicită utilizatorului valorile de câmp, apoi le utilizează pentru a crea criteriile de interogare. Pentru mai multe informații despre interogările cu parametri, consultați articolul Utilizarea parametrilor în interogări și rapoarte.

Criterii pentru câmpurile Text, Memo și Hyperlink

Următoarele exemple sunt pentru câmpul ȚarăRegiune dintr-o interogare bazată pe un tabel care stochează informații despre persoanele de contact. Criteriul este specificat în rândul Criterii al câmpului din grila de proiect.

Criterii ȚarăRegiune

Un criteriu pe care îl specificați pentru un câmp Hyperlink este, în mod implicit, aplicat la porțiunea de text afișat pentru valoarea câmpului. Pentru a specifica criteriile pentru porțiunea cu adresa URL de destinație a valorii, utilizați expresia HyperlinkPart. Sintaxa pentru această expresie este după cum urmează: HyperlinkPart([Table1].[Field1],1) = "http://www.microsoft.com/", unde Table1 este numele tabelului care conține câmpul hyperlink, Field1 este câmpul hyperlink și http://www.microsoft.com este adresa URL pe care doriți să o potriviți.

Pentru a include înregistrările care...

Utilizați acest criteriu

Rezultatul interogării

Se potrivesc exact cu o valoare, cum ar fi China

"China"

Returnează înregistrările unde câmpul ȚarăRegiune este setat la China.

Nu se potrivesc cu o valoare, cum ar fi Mexic

Not "Mexic"

Returnează înregistrările unde câmpul ȚarăRegiune este setat la o altă țară/regiune decât Mexic.

Încep cu șirul specificat, cum ar fi S

Like S*

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile ale căror nume încep cu „S”, cum ar fi Suedia sau SUA.

Notă: Când se utilizează într-o expresie, asteriscul (*) reprezintă orice șir de caractere; se mai numește metacaracter. Pentru o listă de astfel de caractere, consultați articolul Referințe despre metacaracterele Access.

Nu încep cu șirul specificat, cum ar fi S

Not Like S*

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile ale căror nume încep cu altă literă decât „S”.

Conține șirul specificat, cum ar fi Coreea

Like "*Coreea*"

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile care conțin șirul „Coreea”.

Nu conțin șirul specificat, cum ar fi Coreea

Not Like "*Coreea*"

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile care nu conțin șirul „Coreea”.

Se termină cu șirul specificat, cum ar fi „ina”

Like "*ina"

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile ale căror nume se termină în „ina”, cum ar fi China și Argentina.

Nu se termină cu șirul specificat, cum ar fi „ina”

Not Like "*ina"

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile ale căror nume nu se termină în „ina”, cum ar fi China și Argentina.

Conține valori nule (sau care lipsesc)

Is Null

Returnează înregistrările unde nu există nicio valoare în câmp.

Nu conține valori nule

Is Not Null

Returnează înregistrările unde valoarea nu lipsește din câmp.

Conține șiruri de lungime zero

"" (o pereche de ghilimele)

Returnează înregistrările unde câmpul este setat la o valoare necompletată (dar nenulă). De exemplu, înregistrările articolelor vândute în alt departament pot conține o valoare necompletată în câmpul ȚarăRegiune.

Nu conține șiruri de lungime zero

Not ""

Returnează înregistrările unde câmpul ȚarăRegiune are o valoare care nu este necompletată.

Conține valori nule sau șiruri de lungime zero

"" Or Is Null

Returnează înregistrările unde nu există nicio valoare în câmp sau valoarea este setată să fie o valoare necompletată.

Nu este gol sau necompletat

Is Not Null And Not ""

Returnează înregistrările unde câmpul ȚarăRegiune are o valoare nenulă care nu este necompletată.

Urmează unei valori, cum ar fi Mexic, când se sortează în ordine alfabetică

>= "Mexic"

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile, începând cu Mexic și continuând până la finalul alfabetului.

Se încadrează într-un anumit interval, cum ar fi de la A la D

Like "[A-D]*"

Returnează înregistrările pentru țările/regiunile ale căror nume încep cu literele „A” până la „D”.

Se potrivesc cu una din două valori, cum ar fi SUA sau Canada

"SUA" Or "Canada"

Returnează înregistrările pentru SUA și Canada.

Conțin una din valorile dintr-o listă de valori

In("Franța", "China", "Germania", "Japonia")

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile specificate în listă.

Conțin anumite caractere într-o anumită poziție în valorile câmpului

Right([ȚarăRegiune], 1) = "a"

Returnează înregistrările pentru toate țările/regiunile unde ultima literă este „a”.

Satisfac cerințe de lungime

Len([ȚarăRegiune]) > 10

Returnează înregistrările pentru țări/regiuni ale căror nume au mai mult de 10 caractere.

Se potrivesc unui anumit model

Like "Chi??"

Returnează înregistrările pentru țări/regiuni, cum ar fi China sau Chile, ale căror nume au cinci caractere lungime și primele trei caractere „Chi”.

Notă: Când sunt utilizate într-o expresie, caracterele ? și _ reprezintă un singur caracter; acestea se mai numesc și metacaractere. Caracterul _ nu se poate utiliza în aceeași expresie cu ? sau cu metacaracterul *. Puteți utiliza metacaracterul _ într-o expresie care conține metacaracterul %.

Criterii pentru câmpurile Număr, Monedă și Numerotare automată

Următoarele exemple sunt pentru câmpul PrețUnitar dintr-o interogare bazată pe un tabel care stochează informații despre produse. Criteriul este specificat în rândul Criterii al câmpului din grila de proiect a interogării.

Criterii PrețUnitar

Pentru a include înregistrările care...

Utilizați acest criteriu

Rezultatul interogării

Se potrivesc exact cu o valoare, cum ar fi 100

100

Returnează înregistrările unde prețul unitar al produsului este de 100 de lei.

Nu se potrivesc cu o valoare, cum ar fi 1000

Not 1000

Returnează înregistrările unde prețul unitar al produsului nu este de 1000 de lei.

Conțin o valoare mai mică decât acea valoare, cum ar fi 100

< 100
<= 100

Returnează înregistrările unde prețul unitar este mai mic decât 100 de lei (<100). A doua expresie (<=100) afișează înregistrările unde prețul unitar este mai mic sau egal cu 100 de lei.

Conțin o valoare mai mare decât o valoare cum ar fi 99,99

>99,99
>=99,99

Returnează înregistrările unde prețul unitar este mai mare decât 99,99 de lei (>99,99). A doua expresie afișează înregistrările unde prețul unitar este mai mare sau egal cu 99,99 de lei.

Conțin una din două valori, cum ar fi 20 sau 25

20 or 25

Returnează înregistrările unde prețul unitar este de 20 sau 25 de lei.

Conțin o valoare care se încadrează într-un interval de valori

>49,99 și <99,99
-Sau-
Între 50 și 100

Returnează înregistrările unde prețul unitar este între (dar nu inclusiv) 49,99 și 99,99 lei.

Conțin o valoare care este în afara unui interval

<50 or >100

Returnează înregistrările unde prețul unitar nu este între 50 și 100 de lei.

Conțin una sau mai multe valori specifice

In(20, 25, 30)

Returnează înregistrările unde prețul unitar este de 20, 25 sau 30 de lei.

Conțin o valoare care se termină cu cifrele specificate

Like "*4,99"

Returnează înregistrările unde prețul unitar se termină în „4,99”, cum ar fi 4,99 lei, 14,99 lei, 24,99 lei etc.

Notă: Când sunt utilizate într-o expresie, caracterele * și % reprezintă orice număr de caractere; acestea se mai numesc și metacaractere. Caracterul % nu se poate utiliza în aceeași expresie cu * sau cu metacaracterul ?. Puteți utiliza metacaracterul % într-o expresie care conține metacaracterul _.

Conțin valori nule (sau care lipsesc)

Is Null

Returnează înregistrările unde nu este introdusă nicio valoare în câmpul PrețUnitar.

Conțin valori nenule

Is Not Null

Returnează înregistrările unde valoarea nu lipsește din câmpul PrețUnitar.

Criterii pentru câmpurile Dată/oră

Următoarele exemple sunt pentru câmpul DatăComandă dintr-o interogare bazată pe un tabel care stochează informații despre comenzi. Criteriul este specificat în rândul Criterii al câmpului din grila de proiect a interogării.

Criterii DatăComandă

Pentru a include înregistrările care...

Utilizați acest criteriu

Rezultatul interogării

Se potrivesc exact cu o valoare, cum ar fi 2/2/2006

#2/2/2006#

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc pe 2 februarie 2006. Nu uitați să încadrați valorile dată cu caracterul #, astfel încât Access să poată face distincția între valorile dată și șirurile text.

Nu se potrivesc cu o valoare, cum ar fi 2/2/2006

Not #2/2/2006#

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc într-o altă zi decât 2 februarie 2006.

Conțin valori de dinaintea unei anumite date, cum ar fi 2 februarie 2006

< #2/2/2006#

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc înainte de 2 februarie 2006.

Pentru a vizualiza tranzacțiile care au avut loc la sau înainte de această dată, utilizați operatorul <= în locul operatorului <.

Conțin valori aflate după o anumită dată, cum ar fi 2/2/2006

> #2/2/2006#

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc după 2 februarie 2006.

Pentru a vizualiza tranzacțiile care au avut loc la sau după această dată, utilizați operatorul >= în locul operatorului >.

Conțin valori care se încadrează într-un interval de date

>#2/2/2006# și <#2/4/2006#

Returnează înregistrările unde tranzacțiile au avut loc între 2 februarie 2006 și 4 februarie 2006.

De asemenea, puteți utiliza operatorul Between pentru a filtra după un interval de valori, inclusiv punctele de sfârșit. De exemplu, Between #2/2/2006# și #4/2/2006# este același lucru cu >=#2/2/2006# și <=#4/2/2006#.

Conțin valori aflate în afara unui interval

<#2/2/2006# sau >#2/4/2006#

Returnează înregistrările unde tranzacțiile au avut loc înainte de 2 februarie 2006 sau după 4 februarie 2006.

Conțin una din două valori, cum ar fi 2/2/2006 sau 2/3/2006

#2/2/2006# sau #2/3/2006#

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc pe 2 februarie 2006 sau pe 3 februarie 2006.

Conțin una din mai multe valori

In (#2/1/2006#, #3/1/2006#, #4/1/2006#)

Returnează înregistrările unde tranzacțiile au avut loc pe 1 februarie 2006, 1 martie 2006 sau 1 aprilie 2006.

Conțin o dată care se încadrează într-o anumită lună (indiferent de an), cum ar fi decembrie

DatePart("m"; [DateVânzări]) = 12

Returnează înregistrările unde tranzacțiile au avut loc în luna decembrie a oricărui an.

Conțin o dată care se încadrează într-un anumit trimestru (indiferent de an), cum ar fi trimestrul întâi

DatePart("q"; [DateVânzări]) = 1

Returnează înregistrările unde tranzacțiile au avut loc în trimestrul întâi al oricărui an.

Conțin data de astăzi

Date()

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc în ziua curentă. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările unde câmpul DatăComandă este setat la 2 februarie 2006.

Conțin data de ieri

Date()-1

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc în ziua precedentă zilei curente. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru 1 februarie 2006.

Conțin data de mâine

Date() + 1

Returnează înregistrările tranzacțiilor care vor avea loc în ziua ulterioară zilei curente. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru 3 februarie 2006.

Conțin date care se încadrează în săptămâna curentă

DatePart("ww"; [DatăVânzări]) = DatePart("ww"; Date()) and Year( [DatăVânzări]) = Year(Date())

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc în săptămâna curentă. Săptămâna începe duminică și se termină sâmbătă.

Conțin date care se încadrează în săptămâna precedentă

Year([DatăVânzări])* 53 + DatePart("ww"; [DatăVânzări]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww"; Date()) - 1

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc săptămâna trecută. Săptămâna începe duminică și se termină sâmbătă.

Conțin date care se încadrează în săptămâna următoare

Year([DatăVânzări])* 53+DatePart("ww"; [DatăVânzări]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1

Returnează înregistrările tranzacțiilor care vor avea loc săptămâna viitoare. Săptămâna începe duminică și se termină sâmbătă.

Conțin o dată care se încadrează în ultimele 7 zile

Between Date() and Date()-6

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc în ultimele 7 zile. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru perioada 24 ianuarie 2006 - 2 februarie 2006.

Conțin o dată care se încadrează în luna curentă

Year([DatăVânzări]) = Year(Now()) And Month([DatăVânzări]) = Month(Now())

Returnează înregistrările pentru luna curentă. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru februarie 2006.

Conțin o dată care se încadrează în luna precedentă

Year([DatăVânzări])* 12 + DatePart("m"; [DatăVânzări]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) - 1

Returnează înregistrările pentru luna precedentă. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru ianuarie 2006.

Conțin o dată care se încadrează în luna următoare

Year([DatăVânzări])* 12 + DatePart("m"; [DatăVânzări]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) + 1

Returnează înregistrările pentru luna viitoare. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru martie 2006.

Conțin o dată care se încadrează în ultimele 30 sau 31 de zile

Between Date() And DateAdd("M", -1, Date())

Înregistrările vânzărilor dintr-o lună. Dacă data de astăzi este 02.02.2006, veți vedea înregistrările pentru perioada 2 ianuarie 2006. - 2 februarie 2006

Conțin o dată care se încadrează în trimestrul curent

Year([DatăVânzări]) = Year(Now()) And DatePart("q"; Date()) = DatePart("q"; Now())

Returnează înregistrările pentru trimestrul curent. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru primul trimestru din 2006.

Conțin o dată care se încadrează în trimestrul precedent

Year([DatăVânzări])*4+DatePart("q";[DatăVânzări]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1

Returnează înregistrările pentru trimestrul precedent. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru ultimul trimestru din 2005.

Conțin o dată care se încadrează în trimestrul următor

Year([DatăVânzări])*4+DatePart("q";[DatăVânzări]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1

Returnează înregistrările pentru trimestrul următor. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru trimestrul doi din 2006.

Conțin o dată care se încadrează în anul curent

Year([DatăVânzări]) = Year(Date())

Returnează înregistrările pentru anul curent. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru anul 2006.

Conțin o dată care se încadrează în anul precedent

Year([DatăVânzări]) = Year(Date()) - 1

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc anul trecut. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru anul 2005.

Conțin o dată care se încadrează în anul următor

Year([DatăVânzări]) = Year(Date()) + 1

Returnează înregistrările tranzacțiilor cu data în anul următor. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru anul 2007.

Conțin o dată care se încadrează între 1 ianuarie și ziua de astăzi (înregistrări din anul curent)

Year([DatăVânzări]) = Year(Date()) and Month([DatăVânzări]) <= Month(Date()) and Day([DatăVânzări]) <= Day (Date())

Returnează înregistrările tranzacțiilor cu date între 1 ianuarie anul curent și ziua de astăzi. Dacă data de astăzi este 2 februarie 2006, veți vedea înregistrările pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 2 februarie 2006.

Conțin o dată din trecut

< Date()

Returnează înregistrările tranzacțiilor care au avut loc înaintea zilei de azi.

Conțin o dată din viitor

> Date()

Returnează înregistrările tranzacțiilor care vor avea loc după ziua de azi.

Filtrează pentru valori nule (sau care lipsesc)

Is Null

Returnează înregistrările unde lipsește data tranzacției.

Filtrează pentru valori nenule

Is Not Null

Returnează înregistrările unde data tranzacției este necunoscută.

Criterii pentru câmpurile Da/Nu

Ca exemplu, tabelul Clienți are un câmp Da/Nu denumit Activ, utilizat pentru a indica dacă momentan contul unui client este activ. Tabelul următor arată modul în care sunt evaluate valorile introduse în rândul Criterii pentru un câmp Da/Nu.

Valoare câmp

Rezultat

Da, True 1 sau -1

Testat pentru o valoare Da. Unei valori 1 sau -1 i se efectuează conversia la „True” în rândul Criterii după ce o introduceți.

Nu, False sau 0

Testat pentru o valoare Nu. Unei valori 0 i se efectuează conversia la „False” în rândul Criterii după ce o introduceți.

Fără valoare (null)

Netestată

Orice alt număr în afară de 1, -1 sau 0

Nu sunt rezultate dacă este singura valoare de criterii din câmp

Orice alt șir de caractere în afară de Da, Nu, True sau False

Interogarea nu rulează din cauza unei erori de potrivire a tipului de date

Criterii pentru alte câmpuri

Atașările    În rândul Criterii, tastați Is Null pentru a include înregistrări care nu conțin atașări. Tastați Is Not Null pentru a include înregistrări care conțin atașări.

Câmpurile de căutare    Există două tipuri de câmpuri de căutare: cele care caută valori într-o sursă de date existentă (utilizând o cheie străină) și cele care se bazează pe o listă de valori specificate la crearea câmpului de căutare.

Câmpurile de căutare care se bazează pe o listă de valori specificate sunt de tipul de date Text, iar criteriile valide sunt aceleași ca cele pentru alte câmpuri text.

Criteriile pe care le puteți utiliza într-un câmp de căutare bazat pe valorile dintr-o sursă de date existentă depind de tipul de date al cheii străine, mai degrabă decât de tipul de date al datelor căutate. De exemplu, puteți avea un câmp de căutare care afișează numele angajatului, dar utilizează o cheie străină de tipul de date Număr. Deoarece câmpul stochează un număr în loc de text, utilizați criteriile potrivite pentru numere; mai exact, >2.

Dacă nu cunoașteți tipul de date al cheii străine, puteți inspecta tabelul sursă în Vizualizarea proiect pentru a determina tipurile de date ale câmpului. Pentru aceasta:

 1. Găsiți tabelul sursă în Panou de navigare.

 2. Deschideți tabelul în Vizualizarea proiect efectuând una dintre următoarele acțiuni:

  • Faceți clic pe tabel, apoi apăsați CTRL+ENTER

  • Faceți clic dreapta pe tabel, apoi faceți clic pe Vizualizare Proiect.

 3. Tipul de date pentru fiecare câmp este listat în coloana Tip de date din grila de proiect a tabelului.

Câmpurile multi-valoare    Datele dintr-un câmp multi-valoare sunt stocate sub formă de rânduri într-un tabel ascuns pe care Access îl creează și îl completează pentru a reprezenta câmpul. În Vizualizarea proiect a interogării, acesta este reprezentat în Lista de câmpuri utilizând un câmp extensibil. Pentru a utiliza criterii pentru un câmp multi-valoare, furnizați criterii pentru un singur rând al tabelului ascuns. Pentru aceasta:

 1. Creați o interogare care conține câmpul multi-valoare și deschideți-o în Vizualizarea proiect.

 2. Extindeți câmpul multi-valoare făcând clic pe semnul plus (+) de lângă acesta; în cazul în care câmpul este deja extins, lângă acesta apare simbolul minus (-). Chiar sub numele câmpului, veți vedea un câmp care reprezintă o singură valoare din câmpul multi-valoare. Acest câmp va avea același nume ca și câmpul multi-valoare, cu șirul .Valoare adăugat.

 3. Glisați câmpul multi-valoare și câmpul cu valoare unică pentru a separa coloanele din grila de proiect. Dacă doriți să vedeți doar câmpul multi-valoare complet în rezultate, debifați caseta de selectare Afișare pentru câmpul cu valoare unică.

 4. Tastați criteriile dvs. în rândul Criterii pentru câmpul cu valoare unică, folosind criteriile potrivite pentru tipul de date reprezentat de valori.

 5. Fiecare valoare din câmpul multi-valoare va fi evaluată individual, utilizând criteriile pe care le furnizați. De exemplu, puteți avea un câmp multi-valoare care stochează o listă de numere. Dacă furnizați criteriile > 5 AND < 3, orice înregistrare în care există cel puțin o valoare mai mare decât 5 și o valoare mai mică decât 3 se va potrivi.

Consultați și

Introducere în interogări

Crearea unei interogări de selectare simple

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×