Urmăriți acest videoclip despre cum să folosiți caracteristica Recunoaștere vorbire pentru a vă familiariza cu PC-ul. (Pentru a vizualiza subtitrări, atingeți sau faceți clic pe butonul Subtitrare complexă.)

Browserul dvs. nu acceptă redarea video.

Vizionați acest videoclip despre cum se utilizează dictarea cu caracteristica Recunoaștere vorbire. (Pentru a vizualiza subtitrări, atingeți sau faceți clic pe butonul Subtitrare complexă.)

Browserul dvs. nu acceptă redarea video.

Recunoaștere vorbire Windows reprezintă o alternativă pentru utilizarea tastaturii și mouse-ului. Puteți să controlați PC-ul cu vocea și să dictați text.

Notă: Caracteristica Recunoaștere vorbire este disponibilă doar pentru următoarele limbi: Engleză (Statele Unite și Regatul Unit), franceză, germană, japoneză, mandarină (chineză simplificată și chineză tradițională) și spaniolă.

Există câțiva pași care trebuie efectuați înainte să poată fi utilizată caracteristica Recunoaștere vorbire. Mai întâi, trebuie să instalați un microfon. Apoi, puteți antrena PC-ul să vă recunoască vocea.

Pentru a configura un microfon

Înainte de a configura Recunoaștere vorbire, asigurați-vă că ați conectat microfonul la PC pentru ca următorii pași să funcționeze.

 1. Trageți cu degetul de marginea din dreapta a ecranului, apoi atingeți Căutare.
  (Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta jos al ecranului, mutați indicatorul mouse-ului în sus, apoi faceți clic pe Căutare.)

  De asemenea, puteți deschide Căutare cu o tastatură, apăsând tasta siglă Windows + Q.

 2. Introduceți configurare microfon în caseta de căutare, apoi atingeți sau faceți clic pe Configurare microfon.

 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Dacă este posibil, utilizați un microfon cu căști; este mai puțin probabil să capteze zgomotele din fundal.

Pentru a vă învăța PC-ul să vă recunoască vocea

Recunoaștere vorbire utilizează un profil de voce special pentru a vă recunoaște vocea și comenzile vorbite. Cu cât utilizați mai mult Recunoaștere vorbire, cu atât mai detaliat devine profilul dvs. de voce, ceea ce ar trebui să îmbunătățească capacitatea computerului de a vă înțelege.

 1. Trageți cu degetul de marginea din dreapta a ecranului, apoi atingeți Căutare.
  (Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta jos al ecranului, mutați indicatorul mouse-ului în sus, apoi faceți clic pe Căutare.)

  De asemenea, puteți deschide Căutare cu o tastatură, apăsând tasta siglă Windows + Q.

 2. Introduceți Speech Recognition (Recunoaștere vorbire) în caseta de căutare, apoi atingeți sau faceți clic pe Speech Recognition.

 3. Atingeți sau faceți clic pe Train your computer to better understand you (Instruiți computerul să vă înțeleagă mai bine).

 4. Urmați instrucțiunile din Speech Recognition Voice Training (Instruire voce pentru Recunoaștere vorbire).
   

Puteți utiliza vocea pentru diverse activități, cum ar fi completarea formularelor online sau tastarea literelor. Când vorbiți la microfon, Recunoaștere vorbire vă transformă vocea în text pe ecran.

Pentru a dicta text utilizând Recunoașterea vorbirii

 1. Trageți cu degetul de marginea din dreapta a ecranului, apoi atingeți Căutare.
  (Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta jos al ecranului, mutați indicatorul mouse-ului în sus, apoi faceți clic pe Căutare.)

  De asemenea, puteți deschide Căutarea cu o tastatură, apăsând pe tasta siglă Windows +Q.

 2. Introduceți speech recognition (recunoaștere vorbire) în caseta de căutare, apoi atingeți sau faceți clic pe Windows Speech Recognition (Recunoașterea vorbirii în Windows).

 3. Spuneți „start listening” (Începeți ascultarea) ori atingeți sau faceți clic pe butonul microfon pentru a începe modul de ascultare.

 4. Deschideți aplicația pe care doriți s-o utilizați sau selectați caseta text în care doriți să dictați text.

 5. Spuneți textul pe care doriți să-l dictați.

Pentru a corecta erorile

 • Erorile se pot corecta în trei moduri diferite:

  • Pentru a corecta ultimul lucru spus, spuneți „correct that” (corectează aceasta).

  • Pentru a corecta un singur cuvânt, spuneți „correct” (corectare) urmat de cuvântul pe care doriți să-l corectați. Dacă respectivul cuvânt apare de mai multe ori, toate instanțele vor fi evidențiate și se poate alege cea pe care o corectați.

  • În caseta de dialog Alternative, spuneți numărul de lângă elementul dorit (în limba engleză), apoi spuneți „OK”.

Pentru a adăuga sau a modifica termeni din dicționarul de vorbire

Cu dicționarul de vorbire, puteți să adăugați propriile cuvinte, să anulați dictarea unui anumit cuvânt sau să corectați ori să ștergeți un cuvânt din dicționar.

 1. Trageți cu degetul de marginea din dreapta a ecranului, apoi atingeți Căutare.
  (Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta jos al ecranului, mutați indicatorul mouse-ului în sus, apoi faceți clic pe Căutare.)

  De asemenea, puteți deschide Căutarea cu o tastatură, apăsând pe tasta siglă Windows +Q.

 2. Introduceți speech recognition (recunoaștere vorbire) în caseta de căutare, apoi atingeți sau faceți clic pe Windows Speech Recognition (Recunoașterea vorbirii în Windows).

 3. Spuneți „start listening” (Începeți ascultarea) ori atingeți sau faceți clic pe butonul microfon pentru a începe modul de ascultare.

 4. Spuneți „open Speech Dictionary” (Deschideți dicționarul de vorbire) și alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, spuneți „Add a new word” (Adăugare cuvânt nou), apoi urmați instrucțiunile.

  • Pentru a împiedica dictarea unui anumit cuvânt, spuneți „Prevent a word from being dictated” (Împiedicați dictarea unui cuvânt), apoi urmați instrucțiunile.
    

Puteți utiliza comenzi simple și scurte pentru a vă controla PC-ul. Următorul tabel arată unele dintre cele mai utilizate comenzi din Recunoaștere vorbire. Cuvintele cu caractere aldine indică faptul că se poate înlocui cuvântul sau fraza exemplu cu alte cuvinte similare și se vor obține rezultate utile.

De asemenea, comenzile rapide de la tastatură se pot folosi drept comenzi verbale pentru a vă controla PC-ul. Pentru a vedea toate comenzile rapide disponibile, consultați Comenzi rapide de la tastatură.

Notă: Oricând doriți să aflați ce comenzi trebuie să utilizați, spuneți „what can I say?” (ce se poate spune?)

Pentru a face aceasta

Spuneți

Deschiderea ecranului Start

Start

Deschiderea barei de butoane

Press Windows C (Apăsați Windows + C)

Deschiderea butonului Căutare

Press Windows Q (Apăsați Windows + Q)

Afișarea tuturor aplicațiilor

Aplicații

Începerea lucrului cu o aplicație

Right-click; Press Windows Z (Faceți clic dreapta; Apăsați Windows + Z)

Utilizarea unei aplicații

Spuneți ce doriți să faceți. De exemplu, change to Celsius (Treceți la grade Celsius) în aplicația Meteo.

Selectați orice element după numele său

Click File; Start; View (Faceți clic pe Fișier, Start, Vizualizare)

Selectați orice element sau pictogramă

Click Recycle Bin; Click Computer; Click nume fișier (Faceți clic pe Coș de reciclare; Faceți clic pe Computer; Faceți clic pe numele fișierului)

Efectuați dublă atingere sau dublu clic pe orice element

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click nume fișier (Faceți dublu clic pe Coș de reciclare; Faceți dublu clic pe Computer; Faceți dublu clic pe numele fișierului)

Comutați la o aplicație deschisă

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nume program; Switch application (Comutați la Paint; Comutați la WordPad; Comutați la numele programului; Comutați aplicația)

Defilați într-o direcție

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right (Defilare în sus; Defilare în jos; Defilare la stânga; Defilare la dreapta)

Inserați un paragraf nou sau o linie nouă într-un document

New paragraph; New line (Paragraf nou; Linie nouă)

Selectați un cuvânt dintr-un document

Selectarea cuvântului

Selectați un cuvânt și începeți să îl corectați

Corectarea cuvintelor

Selectați și ștergeți anumite cuvinte

Ștergerea unui cuvânt

Afișați o listă de comenzi aplicabile

Ce se poate spune?

Actualizați lista de comenzi vocale disponibile în prezent

Refresh speech commands (Reîmprospătare comenzi vocale)

Activați modul de ascultare

Start listening (Începere ascultare)

Dezactivați modul de ascultare

Stop listening (Oprire ascultare)

Mutați bara de microfon Recunoaștere vorbire

Move speech recognition (Mutare recunoaștere vorbire)

Minimizați bara microfon

Minimize speech recognition (Minimizare recunoaștere vorbire)

Vizualizați conținutul Ajutor și Asistență Windows despre anumite activități

How do I (ceva anume)? (Cum se face ceva anume?)

De exemplu, spuneți „How do I install a printer?” (Cum se instalează o imprimantă) și se va afișa o listă cu subiecte de ajutor.

Rețineți că această comandă este disponibilă numai dacă utilizați Recunoașteți vorbirea în limba engleză americană.

Pentru a face aceasta

Spuneți

Inserați o linie nouă în document

New line (Linie nouă)

Inserați un paragraf nou în document

New paragraph (Paragraf nou)

Inserați un caracter tabulator

Tab

Inserați pe litere cuvântul pentru următoarea comandă (de exemplu, puteți insera cuvântul „comma” (virgulă) în locul semnului de punctuație)

Cuvânt literal

Inserați forma numerică a unui număr

Numeral number

Puneți cursorul înaintea unui anumit cuvânt

Go to cuvânt (Salt la cuvânt)

Plasați cursorul după un anumit cuvânt

Go after cuvânt (Salt după cuvânt)

Nu se inserează un spațiu înaintea cuvântului următor

No space (Fără spațiu)

Treceți la începutul propoziției în care se află cursorul

Go to start of sentence (Salt la începutul propoziției)

Treceți la începutul paragrafului în care se află cursorul

Go to start of paragraph (Salt la începutul paragrafului)

Treceți la începutul documentului

Go to start of document (Salt la începutul documentului)

Treceți la sfârșitul propoziției în care se află cursorul

Go to end of sentence (Salt la sfârșitul propoziției)

Treceți la sfârșitul paragrafului în care se află cursorul

Go to end of paragraph (Salt la sfârșitul paragrafului)

Mergeți la sfârșitul documentului curent

Go to end of document (Salt la sfârșitul documentului)

Selectați cuvântul din documentul curent

Select cuvânt (Selectare cuvânt)

Selectați intervalul de cuvinte din documentul curent

Select interval de cuvinte; Select cuvânt through cuvânt (Selectare interval de cuvinte; Selectare de la cuvânt la cuvânt)

Selectați tot textul din documentul curent

Selectare totală

Selectați un număr de cuvinte înainte de locația cursorului

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Selectare 20 de cuvinte anterioare; Selectare 10 cuvinte anterioare)

Selectați un număr de cuvinte după locația cursorului

Select next 20 words; Select next 10 words (Selectare 20 de cuvinte următoare; Selectare 10 cuvinte următoare)

Selectați ultimul text dictat

Select that (Selectați aceasta)

Goliți selecția de pe ecran

Golire selecție

Prima literă a cuvântului să fie majusculă

Caps word

Toate literele cuvântului să fie majuscule

Doar majuscule cuvânt

Toate literele cuvântului să fie mici

Fără majuscule pe cuvânt

Schimbați următoarele X cuvinte în majuscule

Change next 10 words to uppercase (Modificare 10 cuvinte următoare în majuscule)

Schimbați un număr următor de cuvinte în litere mici

Change next 10 words to lowercase (Modificare 10 cuvinte următoare în litere mici)

Ștergeți propoziția anterioară

Delete previous sentence (Ștergere propoziție anterioară)

Ștergeți propoziția următoare

Delete next sentence (Ștergerea propoziției următoare)

Ștergeți paragraful anterior

Delete previous paragraph (Ștergere paragraf anterior)

Ștergeți următorul paragraf

Delete next paragraph (Ștergere paragraf următor)

Ștergeți textul selectat sau ultimul text dictat

Delete that (Șterge aceasta)

Pentru a face aceasta

Spuneți

Apăsați orice tastă de pe tastatură

Apăsați tasta tastatură; Apăsați un; Apăsați cu majuscule b; Apăsați Shift plus un; Apăsați Ctrl plus un

Apăsați anumite taste fără a spune „press” (apăsați) înainte

Ștergere; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Pornire; Sfârșit; Tab

Notă: Există de asemenea posibilitatea de a utiliza alfabetul fonetic ICAO\NATO pentru a spune tastele de apăsat. De exemplu, puteți spune "press alpha" (apăsați alfa) pentru a apăsa pe "a" sau "press bravo" pentru a apăsa pe "b".

Utilizarea Recunoașterii vorbirii pentru a apăsa tastele tastaturii funcționează doar cu limbi care utilizează alfabete latine.

Pentru a introduce aceasta

Spuneți

,

Comma (Virgulă)

;

Semicolon (Punct și virgulă)

.

Period; Dot; Decimal point (Punct; separator de mii)

:

Colon (Două puncte)

"

Open double quote; Open quote (Deschidere ghilimele; Deschidere ghilimele simple)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Închidere ghilimele; Închidere ghilimele simple; Închidere ghilimele inverse)

'

Apostrof

'

Open single quote (Deschidere ghilimele simple)

'

Close single quote (Închidere ghilimele simple)

>

Greater than sign (Semn mai mare decât)

<

Less than sign (Semn mai mic decât)

/

Forward slash (Bară oblică)

\

Backslash (Bară oblică inversă)

~

Tilde (Tilda)

@

At sign (A-rond)

!

Exclamation mark; Exclamation point (Semn de exclamație)

?

Question mark (Semn de întrebare)

#

Number sign; Pound sign (Semnul diez)

$

Dollar sign (Semnul dolar)

%

Percent sign (Semnul procent)

^

Caret (Accent circumflex)

(

Open parenthesis; Open paren (Deschidere paranteză)

)

Close parenthesis; Close paren (Închidere paranteză)

_

Underscore (Semn de subliniere)

-

Hyphen; Minus sign; Dash (Cratimă; Semnul minus; Liniuță)

En dash (Linie)

Em dash (linie de dialog)

=

Equal sign (Semn egal)

+

Plus sign (Semn plus)

{

Open brace; Open curly bracket (Acoladă deschisă; Deschidere acoladă)

}

Close brace; Close curly bracket (Acoladă închisă; Închidere acoladă)

[

Open bracket; Open square bracket (Paranteză dreaptă deschisă; Deschidere paranteză dreaptă)

]

Close bracket; Close square bracket (Paranteză dreaptă închisă; Închidere paranteză dreaptă)

|

Vertical bar (Bară verticală)

:-)

Față zâmbitoare

:-(

Frowny face (Față tristă)

;-)

Winky face (Față care clipește)

Trademark sign (Semn marcă comercială)

¾

Three quarter sign (Semn trei sferturi)

¼

One quarter sign (Semn un sfert)

½

One half sign (Semn o jumătate)

£

Pound sterling sign (Semnul liră sterlină)

&

Ampersand; And sign (Ampersand)

*

Asterisk (Asterisc)

//

Double slash (Bară oblică dublă)

`

Back quote (Semn ghilimele simple invers)

<

Open angle bracket (Deschidere paranteză ascuțită)

>

Close angle bracket (Închidere paranteză ascuțită)

±

Plus or minus sign (Semn plus sau minus)

«

Open angle quote (Deschidere ghilimele franceze)

»

Close angle quote (Închidere ghilimele franceze)

×

Multiplication sign (Semn înmulțire)

÷

Division sign (Semn împărțire)

¢

Cent sign (Semn cent)

¥

Yen sign (Semn Yen)

§

Section sign (Semn secțiune)

©

Copyright sign (Semn drept de autor)

®

Registered sign, Registered trademark sign (Semn înregistrat, semn marcă comercială înregistrată)

°

Degree sign (Semn grad)

Paragraph sign (Semn paragraf)

Ellipsis; Dot dot dot (Elipsă; Puncte puncte)

ƒ

Function sign (Semn de funcție)

Pentru a face aceasta

Spuneți

Selectați orice element spunându-i numele

Fișier; Editare; Vizualizare; Salvare

Selectați orice element

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close (Faceți clic pe Fișier; Faceți clic pe Aldin; Faceți clic pe Salvare; Faceți clic pe Închidere)

Efectuați dublă atingere sau dublu clic pe orice element

Faceți dublu clic pe Computer; Faceți dublu clic pe Coș de reciclare; Faceți dublu clic pe numele folderului

Apăsați lung sau faceți clic dreapta pe orice element

Faceți clic dreapta pe Computer; Faceți clic dreapta pe Coș de reciclare; Faceți clic dreapta pe numele folderului

Minimizați toate ferestrele pentru a afișa desktopul

Show desktop (Afișare desktop)

Selectați un element al cărui nume nu îl știți

Show numbers (Afișare numere) (Vor apărea pe ecran numere pentru fiecare element din fereastra activă. Spuneți numărul corespunzător unui element pentru a-l selecta.)

Selectați un element numerotat

19 OK; 5 ok

Efectuați dublă atingere sau dublu clic pe un element numerotat

Double-click 19; Double-click 5 (Faceți dublu clic pe 19; Faceți dublu clic pe 5)

Apăsați lung sau faceți clic dreapta pe un element numerotat

Right-click 19; Right-click 5 (Clic dreapta pe 19; Clic dreapta pe 5)

Pentru a face aceasta

Spuneți

Deschideți o aplicație

Open Paint; Open WordPad; Open nume aplicație (Deschidere Paint; Deschidere WordPad; Deschidere nume aplicație)

Comutați la o aplicație deschisă

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nume aplicație; Switch application (Comutare la Paint; Comutare la WordPad; Comutare la Nume aplicație; Comutare aplicație)

Închideți o aplicație

Close that; Close Paint; Close Documents (Închidere element; Închidere Paint; Închidere Documente)

Minimizare

Minimizați-l; Minimizați Paint; Minimizarea documentelor

Maximizare

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Maximizare aceasta; Maximizare Paint; Maximizare Documente)

Restaurarea

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Restaurare aceasta; Restaurare Paint; Restaurare Documente)

Decupare

Cut that; Cut (Decupare aceasta; Decupare)

Copiere

Copy that; Copy (Copiere aceasta; Copiere)

Lipire

Lipire

A șterge

Delete that; Delete (Șterge aceasta; Ștergere)

Anulare

Undo that; Scratch that; Undo (Anulare aceasta; Anulare)

Defilați într-o direcție

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left (Defilare în sus; Defilare în jos; Defilare la dreapta; Defilare la stânga)

Defilați la o distanță exactă ca număr de pagini

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Defilare în jos 2 pagini; Defilare în sus 10 pagini)

Defilați la o distanță exactă în alte unități de măsură

Scroll up 5; Scroll down 7 (Defilare în sus 5; Defilare în jos 7)

Treceți la un câmp dintr-un formular sau dintr-o aplicație

Accesați numele câmpului; Accesați Subiect; Accesați adresa; Accesați cc

Pentru a face aceasta

Spuneți

Afișați grila de mouse

Mousegrid (Grilă mouse)

Mutați indicatorul mouse-ului în centrul oricărui pătrat din grila de mouse

Numărul pătratului; 1, 7, 9

Atingeți sau faceți clic pe orice pătrat din grila de mouse

Faceți clic pe numărul pătratului

Selectați un element pentru a-l glisa cu grila de mouse

Numărul pătratului unde apare elementul; 3, 7, 9 (urmat de) marcaj

Selectați o suprafață din grila de mouse unde doriți să glisați elementul

Numărul pătratului unde doriți să glisați; 4, 5, 6 (urmat de) faceți clic pe

Puteți utiliza vocea pentru a controla computerul. Puteți să rostiți comenzi la care computerul va răspunde și să dictați text computerului.

Înainte să începeți să utilizați Recunoașterea vorbirii, va trebui să configurați computerul pentru Recunoașterea vorbirii în Windows. Există trei pași pentru configurarea Recunoașterea vorbiri: configurați microfonul, învățați cum să vorbiți cu computerul și instruiți computerul pentru a vă înțelege vorbirea.

Înainte să începeți, asigurați-vă că microfonul este conectat la computer.

 1. Deschideți Recunoaștere vorbire făcând clic pe butonul Start Pictograma butonului Start, pe Panou de control, pe Accesibilitate ,apoi pe Recunoaștere vorbire.

 2. Faceți clic pe Configurare microfon.

 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Succesul caracteristicii Recunoașterea vorbirii este direct legat de calitatea microfonului pe care îl utilizați. Cele două tipuri de microfoane utilizate de obicei pentru Recunoașterea vorbirii sunt microfoanele cu căști și microfoanele pentru desktop. Microfoanele cu căști sunt mai potrivite pentru lucrul cu Recunoașterea vorbirii, deoarece au șanse mai mici să capteze sunete străine.

Windows este furnizat împreună cu un tutorial pentru instruirea în vorbire, care vă ajută să învățați comenzile utilizate cu Recunoașterea vorbirii. Parcurgerea tutorialului durează aproximativ 30 de minute. Urmați pașii de mai jos pentru a rula tutorialul pentru instruirea în vorbire:

 1. Deschideți Recunoaștere vorbire făcând clic pe butonul Start Pictograma butonului Start, pe Panou de control, pe Accesibilitate ,apoi pe Recunoaștere vorbire.

 2. Faceți clic pe Îndrumare pentru vorbire.

 3. Urmați instrucțiunile din Speech Recognition tutorial (Îndrumare pentru Recunoaștere vorbire).

Recunoaștere vorbire utilizează un profil de voce unic pentru a vă recunoaște vocea și comenzile vorbite. Cu cât utilizați mai mult Recunoaștere vorbire, cu atât mai detaliat devine profilul dvs. de voce, ceea ce ar trebui să îmbunătățească capacitatea computerului de a vă înțelege.

 1. Deschideți Recunoaștere vorbire făcând clic pe butonul Start Pictograma butonului Start, pe Panou de control, pe Accesibilitate ,apoi pe Recunoaștere vorbire.

 2. Faceți clic pe Instruiți computerul să vă înțeleagă mai bine.

 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Recunoașterea vorbirii este disponibilă doar în limbile engleză, franceză, spaniolă, germană, japoneză, chineză simplificată și chineză tradițională.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Alăturați-vă discuției
Întrebați comunitatea
Obțineți asistență
Contactați-ne

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×