Pripojenie náhlavnej súpravy k telefónu Lumia

Počúvajte svoju obľúbenú hudbu alebo telefonujte a majte pritom voľné ruky.

Náhlavná súprava sa môže predávať samostatne.

Pripojte náhlavnú súpravu k telefónu. Umiestnenie konektora náhlavnej súpravy sa môže líšiť u rôznych telefónov.

connect the headset to Lumia

connect the headset

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Vlastnosti

ID článku: 10514 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky