Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si pokyny v tejto príručke.

VYPÍNAJTE TELEFÓN V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

restricted areas

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

road safety

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE

interference

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS

qualified service

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

batteries and chargers

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo, ktoré schválil Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na USB pripojenie a ktoré možno pripojiť k USB konektoru zariadenia, sú pravdepodobne kompatibilné. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

keep dry

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI

glass parts

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Ak sa sklo rozbije, nedotýkajte sa sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklenené súčasti nevymení kvalifikovaný servisný pracovník.

CHRÁŇTE SI SLUCH

hearing

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

Vlastnosti

ID článku: 10698 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky