Blokovanie hovorov a správ

Dostávate nevyžiadané hovory alebo SMS správy? Zablokujte ich pomocou aplikácie na filtrovanie hovorov a SMS správ.

Ak chcete do svojho zoznamu blokovaných čísel pridať ďalšie telefónne číslo, na domovskej obrazovke ťuknite na položku , potiahnite prstom na položku História, ťuknite a podržte volajúceho, ktorého chcete zablokovať, a ťuknite na položku Blokovať číslo....

Čísla do zoznamu blokovaných čísel môžete pridávať aj z SMS správ.

Ak chcete skontrolovať nastavenia filtra hovorov a SMS správ, prejdite na položky Nastavenia > Filter hovorov a SMS správ.

Blokovanie hovorov a správ

  1. Možnosť Blokovanie hovorov a správ prepnite do stavu Zapnuté.

Kontrola blokovaných čísel

  1. Ťuknite na položku Blokované čísla.

Dostávajte oznámenia o blokovaných hovoroch alebo správach.

  1. Ťuknite na položku Rozšírené a prepnite položku Oznámenia do stavu Zapnuté.
Vlastnosti

ID článku: 11646 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky