Presmerovanie hovorov medzi SIM kartami

Ak máte telefón s dvomi SIM kartami, presmerujte hovory medzi svojimi SIM kartami pomocou funkcie Smart Dual SIM. Môžete napríklad spravovať hovory na oboch SIM kartách rovnako ako len s jednou SIM kartou, keď vám niekto zavolá na jednu SIM kartu počas toho, ako telefonujete na druhej SIM karte.

Ak chcete otvoriť nastavenia hovorov s dvomi SIM kartami, obe SIM karty musia byť vložené.

Informácie o dostupnosti tejto služby získate od poskytovateľa sieťových služieb.

  1. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť +.
  2. Ťuknite na položku Nastaviť.
  3. Ak chcete vybrať spôsob presmerovania hovorov medzi SIM kartami, zmeňte nastavenie pre funkciu Smart Dual SIM.
  4. Zadajte telefónne čísla svojich SIM kariet a ťuknite na položku Odoslať.
  5. Ťuknite na položku Ďalšie nastavenia dvoch SIM kariet a dostanete sa k ostatným nastaveniam siete, ako napríklad Dátové pripojenie.
Tip: Nastavenia hovorov s dvomi SIM kartami si tiež môžete pripnúť na obrazovku Štart, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
Vlastnosti

ID článku: 11647 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky