Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

 • Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie zamočí, vyberte batériu (ak sa batéria dá vybrať) a nechajte ho úplne vysušiť.
 • Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
 • Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
 • Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
 • Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
 • Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiofrekvenčných zariadení.
 • Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
 • Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
 • Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
 • Ak je zariadenie vybavené vyberateľnou batériou a chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
 • Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
 • Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.
 • S pevnými diskami zaobchádzajte opatrne. Otrasy, vibrácie, údery, pády a iné nevhodné zaobchádzanie so zariadením, extrémne teploty, vlhkosť a tekutiny môžu spôsobiť poruchu pevného disku a viesť k strate alebo porušeniu dát.
 • Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.
Vlastnosti

ID článku: 11731 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky