Informácie o DRM (Digital Rights Management – Správa digitálnych prístupových práv)

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

S týmto zariadením môžete získať prístup k obsahu chránenému technológiou PlayReady. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom zariadení. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou PlayReady alebo WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte zariadenia o licencie aj o obsah. O licencie a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vlastnosti

ID článku: 11736 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky