Telefón Lumia mi nefunguje ani nereaguje tak, ako by mal

Skúste tieto opravy, ak sa telefón napríklad náhodne reštartuje, mrzne alebo sa nedá zapnúť, ak zlyhá aplikácia, ak máte problémy so zvukom alebo ak je obrazovka prázdna.

1. Nabitie telefónu


Telefón nechajte nabíjať minimálne 20 minút.

2. Reštartovanie telefónu


Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti a podržte ich stlačené 10 až 15 sekúnd. Potom ich uvoľnite a telefón sa reštartuje. Po tejto akcii môže byť v telefóne potrebné nastaviť dátum a čas.
Keys to press to perform soft reset

Ak problém pretrváva, obnovte výrobné nastavenia telefónu podľa nižšie uvedených pokynov.

3. Resetovanie telefónuKým pristúpite k obnove, skontrolujte, či je telefón nabitý na úroveň vyššiu ako 50 %.
Ak chcete skontrolovať zostávajúcu výdrž batérie, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Šetrič batérie (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie). Ak sa vám túto kontrolu nepodarí vykonať alebo je úroveň nabitia batérie príliš nízka, telefón nechajte nabíjať aspoň 20 minút.

Obnovte výrobné nastavenia telefónu pomocou nastavení telefónu.
Vyberte položky Nastavenia > Systém > Informácie > Obnoviť výrobné nastavenia (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Informácie > Obnoviť výrobné nastavenia).

Ak sa vám však nepodarí dostať k nastaveniam telefónu, postupujte takto:

  1. Odpojte nabíjačku. Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti. Uvoľnite tlačidlá, keď telefón zavibruje a potom okamžite stlačte a podržte stlačené tlačidlo zníženia hlasitosti, kým sa na obrazovke telefónu nezobrazí výkričník (!). Uvoľnite tlačidlo zníženia hlasitosti.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Stlačte tlačidlá hlasitosti a napájania v tomto poradí: zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti, napájanie a zníženie hlasitosti.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Používatelia telefónu Lumia 950 XL: kombinácie hardvérových tlačidiel sa v porovnaní s ostatnými Lumiami mierne odlišujú.

  3. Čakajte, kým sa nedokončí obnova výrobných nastavení telefónu. Počas obnovy sa na obrazovke budú otáčať približne 5 minút ozubené kolieska, potom obrazovka zhasne na približne 30 sekúnd a telefón sa reštartuje.
  4. Vykonajte úvodné nastavenie telefónu. Uistite sa, že máte správne nastavený dátum a čas. Vyberte položky Nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > dátum+čas).

Vlastnosti

ID článku: 13389 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky