Problémy s odosielaním alebo prijímaním multimediálnych správ (MMS) v telefóne Lumia

Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou a skúste odoslať multimediálnu správu (telefón načíta nastavenia zo SIM karty).

 • Tip: Odošlite multimediálnu správu na svoje vlastné mobilné telefónne číslo. Týmto otestujete funkciu odosielania aj prijímania súčasne.
 • Dôležité! Multimediálne správy si vyžadujú mobilné dátové pripojenie.
 • Poznámka! Ak máte dve SIM karty priradené k rovnakému telefónnemu číslu, multimediálne správy môžete prijímať len na primárnu SIM kartu.

Ak sa môžete pripojiť na internet, ale nemôžete odosielať multimediálne správy, nastavenia skúste zadať manuálne

 1. Online skúste vyhľadať nastavenia vášho mobilného operátora. Ak chcete nastavenia pridať manuálne, prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty . V dolnej časti by ste mali vidieť položku MMS APN. Ťuknite na položku +.

  Lumia s Windows Phonom 8 (v závislosti od modelu telefónu):
  • 1. možnosť – prejdite na položky Nastavenia > Prístupový bod a ťuknite na položku +.
  • 2. možnosť – prejdite na položku Nastavenia > mobilná sieť+SIM > Nastavenia SIM karty > SIM a ťuknite na položku Pridajte MMS APN.

Ak sa nemôžete pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia

 1. Povoľte mobilné dátové pripojenie v telefóne. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Mobilná sieť + SIM (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť + SIM) a položku Dátové pripojenie prepnite na možnosť Zapnuté.
 2. Skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming, keď nie ste v domácej sieti. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Mobilná sieť + SIM (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť + SIM) a vyberte položku možnosti dátového roamingu).
 3. Uistite sa, že ste nevyčerpali svoj dátový paušál. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Spotreba dát.
 4. Skontrolujte, či nie sú obmedzené dáta v pozadí. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Spotreba dát > Upraviť. Prepnite položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí na možnosť Nikdy alebo položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí pri roamingu na možnosť Vypnuté.
  Lumia s Windows Phonom 8: Na obrazovke Štart potiahnite prst doľava v zozname aplikácií a spustite aplikáciu Dátový senzor. Položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí alebo položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí pri roamingu prepnite na možnosť Vypnuté.
 5. U svojho mobilného operátora si overte, či máte na SIM karte aktivovaný paušál pre mobilné dáta (prístup na internet).

Vlastnosti

ID článku: 13391 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)