Sieťové služby a náklady

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta.

Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na zariadenia, ktoré podporujú siete 4G/LTE.

Na žiadosť poskytovateľa sieťových služieb môže zariadenie zhromažďovať a oznamovať vlastné informácie zákazníka o sieti, ktoré môžu zahŕňať informácie, ako sú technická konfigurácia, typ, miesto, poloha a miera používania akýchkoľvek telekomunikačných služieb, ktoré ste si vyžiadali. Pozrite si našu stránku o ochrane súkromia na adrese www.microsoft.com/mobile/privacypolicy alebo si ďalšie informácie vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Vlastnosti

ID článku: 13742 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky