Riešenie problémov so spustením programu Excel

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Problémy pri spúšťaní programu Microsoft Excel môžu mať viacero príčin. V tomto článku je popísaný postup pri odstraňovaní príčiny problému pri spúšťaní a možné spôsoby vyriešenia daného problému. Článok obsahuje aj prepojenia na ďalšie články databázy Microsoft Knowledge Base, v ktorých sú podrobnejšie popísané známe problémy pri spúšťaní.

Poznámka: Je dôležité zaznamenávať všetky inštalácie nového softvéru alebo aktualizácií, ktoré ste vykonali predtým, než sa začal vyskytovať daný problém, pretože tieto inštalácie môžu byť priamou príčinou problému. Tieto informácie sú užitočné, ak sa vám pomocou tohto článku nepodarí vyriešiť daný problém a je potrebné obrátiť sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.
DALSIE INFORMACIE
Pri spúšťaní programu Microsoft Excel sa môžu vyskytnúť problémy spôsobené ľubovoľnou z nasledujúcich príčin:
 • poškodený odkaz na program Excel,
 • problematický súbor v spúšťacom priečinku programu Excel alebo v inom umiestnení súborov otváraných pri spustení,
 • konflikt s iným programom,
 • nesprávna verzia základného súboru balíka Microsoft Office,
 • poškodený súbor panela s nástrojmi programu Excel (*.xlb) alebo súboru .pip programu Excel,
 • poškodené doplnky v ponuke Nástroje,
 • poškodené kľúče databázy Registry,
 • iné problémy pri otváraní súborov programu Excel.
Ak sa pri spúšťaní programu Microsoft Excel zobrazuje chybové hlásenie, vyhľadajte ho v databáze Microsoft Knowledge Base na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak sa chybové hlásenie nezobrazuje alebo ak v databáze Microsoft Knowledge Base nenájdete konkrétne informácie o danom chybovom hlásení, na vyriešenie problému pri spúšťaní programu Excel použite nasledujúce informácie.

Najskôr zvážte rozsah problému. Vyskytuje sa daný problém pri spúšťaní programu Excel kliknutím na súbor zošita alebo pri jeho spúšťaní pomocou ponuky Štart?

Ak sa problém vyskytuje len pri otváraní súboru programu Excel, prečítajte si časť Iné problémy pri otváraní súborov programu Excel. V opačnom prípade prejdite na nasledujúcu časť.

Poškodený odkaz na program Excel

Ak sa problém vyskytuje iba pri spúšťaní programu Excel, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky.
 2. Do poľa Hľadať súbory alebo priečinky s názvom zadajte reťazec Excel.exe.
 3. V zozname Kde hľadať kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.
 4. Po nájdení súboru Excel.exe spustite program Microsoft Excel dvojitým kliknutím na tento súbor.

  Poznámka: Zvyčajné umiestnenie súboru Excel.exe závisí od nainštalovanej verzie.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Ak sa program Excel spustí podľa očakávaní, problém môže byť spôsobený poškodeným odkazom na program. Ak chcete vyriešiť tento problém, vytvorte nový odkaz na program Excel, pomocou ktorého možno spustiť program Excel.

Ak sa program Excel nespustí očakávaným spôsobom, postupujte podľa pokynov na spustenie programu Excel v núdzovom režime.

Ak chcete, aby sme tento odkaz vytvorili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?


Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nevyriešil, môžete kontaktovať oddelenie technickej podpory.

Spustenie programu Excel v núdzovom režime

Ak chcete, aby sme program Excel spustili v núdzovom režime za vás, prejdite do časti Automatické spustenie programu. Ak chcete program Excel spustiť v núdzovom režime sami, prejdite do časti Spustím program sám.

Automatické spustenie programuAk chcete, aby sa program Excel spustil v núdzovom režime automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Spustím program sám

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a podľa pokynov uvedených vyššie v tomto článku vyhľadajte priečinok, v ktorom je nainštalovaný program Microsoft Excel.
 3. Po vyhľadaní súboru Excel.exe kliknutím vyberte daný súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 4. Na koniec cesty v poli Otvoriť zadajte medzeru a reťazec /s, aby celý riadok vyzeral podobne ako nasledujúci riadok:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa program Excel spustil v núdzovom režime. Ak sa program Excel spustil v núdzovom režime, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa program Excel nespustil v núdzovom režime, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory. Ak sa program Excel spustil očakávaným spôsobom, prečítajte si ďalšie informácie v časti Ďalšie spôsoby riešenia problémov, ktorá sa nachádza nižšie v tomto článku.

Ak sa vám program Excel nepodarilo spustiť očakávaným spôsobom, je možné, že existuje konflikt s iným programom. Skúste reštartovať systém Windows v núdzovom režime a opätovným vykonaním predchádzajúceho kroku spustite program Excel v núdzovom režime.

Ďalšie informácie o spustení systému Windows v núdzovom režime získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
156126 Riešenie problémov so systémom Windows 95 pomocou núdzového režimu (Tento obsah môže byť v angličtine)
192926 Riešenie problémov so systémom Windows 98 pomocou čistého spustenia počítača
267288 Čisté spustenie počítača so systémom Windows Millennium Edition (Tento obsah môže byť v angličtine)
266169 Riešenie problémov s úsporným režimom, režimom dlhodobého spánku a vypínaním počítača v systéme Windows 2000 (Tento obsah môže byť v angličtine)
281770 Riešenie problémov so systémom Windows 2000 pomocou čistého spustenia počítača

Program Excel sa nespúšťa v núdzovom režime a systém Windows sa nachádza v núdzovom režime

Ak sa program Excel nespustí pri použití prepínača /s a systém Windows je spustený v núdzovom režime, odstráňte balík Microsoft Office (alebo samostatný program Microsoft Excel) pomocou ikony Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii systému Windows.

Tento krok môže byť potrebné vykonať preto, lebo po spustení systému Windows aj programu Excel v núdzovom režime sa program Excel nachádza v najzákladnejšom režime potrebnom na jeho spustenie. Znamená to, že proces spustenia programu Excel nezahŕňa žiadne iné programy ani súbory. Problém preto môže byť spôsobený poškodeným súborom balíka Office, ktorý program Excel používa na spustenie. Tento problém by sa mal vyriešiť odstránením a následným preinštalovaním balíka Office (alebo samostatného programu Excel).

Ďalšie informácie o súvisiacom probléme s nekompatibilnými súbormi balíka Office 2000 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
217440 Pri spúšťaní programov balíka Office 2000 sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa vám pomocou tohto článku nepodarilo vyriešiť daný problém alebo ak sa problém so spustením programu Excel vyriešil reštartovaním systému Windows v núdzovom režime, prečítajte si ďalšie informácie v časti Ďalšie spôsoby riešenia problémov.

Ďalšie spôsoby riešenia problémov

Program Excel sa spustí po použití prepínača /s

Ak sa program Microsoft Excel spustil očakávaným spôsobom po použití prepínača /s, v záhlaví okna programu Excel sa zobrazí text Núdzový režim. Znamená to, že program Microsoft Excel je spustený rovnako, ako keby bol spustený prvýkrát po úvodnej inštalácii.

Po spustení programu Excel teraz použite postup, ktorý vylúčením jednotlivých možností umožní skontrolovať nasledujúce oblasti, ktoré program Excel vynecháva v núdzovom režime, až kým sa problém nevyrieši.

Spúšťacie priečinky programu Excel

Jednou z častých príčin problémov pri spúšťaní programu Excel je načítanie problémového súboru z jedného z viacerých spúšťacích priečinkov programu Excel.

Poznámka: Priečinok XLStart sa môže nachádzať aj v ďalších profiloch. V niektorých prípadoch môže byť tiež presmerovaný na server.

240150 Používanie spúšťacích priečinkov v programe Excel 2000 (Tento obsah môže byť v angličtine)
291218 Používanie spúšťacích priečinkov v programe Excel 2002
822107 Používanie spúšťacích priečinkov v programe Excel (Tento obsah môže byť v angličtine)


Súbor panela s nástrojmi programu Excel


V niektorých prípadoch sa môže poškodiť súbor panela s nástrojmi pre program Excel, v dôsledku čoho sa môžu vyskytovať problémy pri spúšťaní programu Excel. V takom prípade vyhľadajte príslušný súbor panela s nástrojmi a premenujte ho. Po premenovaní súboru panela s nástrojmi vytvorí program Excel pri ďalšom spustení nový súbor panela s nástrojmi.

Ak je názov súboru panela s nástrojmi napríklad JoeUser8.xlb, premenujte ho na súbor JoeUser8.old. Potom spustite program Excel a všimnite si, že sa vytvorí nový súbor JoeUser8.xlb v rovnakom umiestnení, v akom sa nachádzal pôvodný súbor panela s nástrojmi.

Ďalšie informácie o súbore panela s nástrojmi programu Excel a o postupe pri jeho identifikovaní získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
291074 Namiesto prispôsobení sa v programe Excel zobrazujú predvolené panely s nástrojmi a ich tlačidlá
Ďalšie informácie o inom probléme s panelom s nástrojmi pri spúšťaní programu Excel získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
215366 Pri spúšťaní programu Excel s príkazom ponuky Zlom strany sa zobrazuje chyba strany (Tento obsah môže byť v angličtine)
Súbor Excel.pip

Program Excel si pamätá, ktoré ponuky a príkazy boli použité, a najskôr zobrazuje tieto naposledy použité ponuky. V ponukách, ktoré možno rozbaliť, program Excel skrýva nepoužívané príkazy. Údaje o tomto použití ukladá program Excel spolu s nastaveniami animácie ponúk v súbore s názvom Excel.pip.

Tento súbor sa môže poškodiť, v dôsledku čoho sa môžu vyskytovať problémy pri spúšťaní programu Excel. V takom prípade vyhľadajte súbor Excel.pip a premenujte ho. Po premenovaní súboru vytvorí program Excel pri ďalšom spustení nový súbor .pip. Na vyhľadanie súboru Excel.pip použite funkciu vyhľadávania systému Windows.

Program Excel možno spustiť, keď je systém Windows spustený v núdzovom režime

Ak sa problém so spustením programu Excel nevyskytuje, keď je systém Windows spustený v núdzovom režime, problém s procesom spustenia programu Excel je spôsobený iným programom.

Použite postup, ktorý vylúčením jednotlivých programov umožní určiť program spôsobujúci problém. Ak neviete, ako to urobiť, obráťte sa na svojho dodávateľa systému Windows a požiadajte ho o informácie o vylúčení jednotlivých programov, ktoré sa načítavajú pri spúšťaní systému Windows.

Ďalšie informácie o riešení problémov s procesom spustenia systému Windows získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
281965 Riešenie problémov pomocou nástroja Msconfig v systéme Windows 98
281995 Riešenie problémov pomocou nástroja Msconfig v systéme Windows Millennium Edition (Tento obsah môže byť v angličtine)
281770 Riešenie problémov so systémom Windows 2000 pomocou čistého spustenia počítača
310353 Konfigurovanie systému Windows XP na čisté spustenie

Poškodené doplnky v ponuke Nástroje

V ponuke Nástroje kliknite na položku Doplnky. Zrušte začiarknutie políčka všetkých doplnkov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie kľúčov doplnkov COM v databáze Registry

Doplnky COM môžu byť nainštalované v ľubovoľnom umiestnení. Programy, ktoré spolupracujú s programom Excel, inštalujú doplnky COM. Ak chcete odstrániť problémy s programom Excel, odstráňte kľúče doplnkov COM v databáze Registry a potom znova spustite program Excel.

Ak chcete, aby sme kľúče doplnkov COM v databáze Registry odstránili za vás, prejdite do časti Automatické odstránenie kľúčov. Ak chcete kľúče doplnkov COM v databáze Registry odstrániť sami, prejdite do časti Odstránim kľúče sám.

Automatické odstránenie kľúčovAk chcete, aby sa kľúče doplnkov COM v databáze Registry odstránili automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Ak chcete, aby sa kľúče doplnkov COM automaticky pridali späť do databázy Registry, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.Poznámka: Toto riešenie Fix it možno použiť pre všetky jazyky, text sprievodcu však môže byť pre niektoré jazyky dostupný iba v angličtine.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Odstránim kľúče sám

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete manuálne odstrániť kľúče doplnkov COM v databáze Registry, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Kliknite na položku Addins a potom kliknite na položku Exportovať v ponuke Súbor.
 5. Súbor pomenujte XLaddinHKCU.reg a uložte ho na pracovnú plochu.
 6. Vyberte podkľúč AddIns, kliknite na položku Odstrániť v ponuke Úpravy a potom kliknite na tlačidlo Áno.
 7. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Poznámka: Ak používate 64-bitovú verziu balíka Office (iba verzia 2010):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Kliknite na položku Addins a potom kliknite na položku Exportovať v ponuke Súbor.
 9. Súbor pomenujte XLaddinHKLM.reg a uložte ho na pracovnú plochu.
 10. Vyberte podkľúč AddIns, kliknite na položku Odstrániť v ponuke Úpravy a potom kliknite na tlačidlo Áno.
 11. Ukončite Editor databázy Registry.
 12. Spustite program Excel.
Ak sa problém vyriešil, jeho príčinou bol program doplnku COM. Ak chcete určiť výrobcu daného doplnku, v Editore databázy Registry môžete preskúmať kľúče databázy Registry pod podkľúčom Addins. Potom sa môžete obrátiť na daného výrobcu a získať aktualizácie.

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

Poškodenie kľúčov databázy Registry

Ukončite program Excel a premenujte nasledujúce kľúče databázy Registry (napríklad položku excel premenujte na excel.old). Po opätovnom spustení programu Excel sa spustí oprava, pomocou ktorej sa obnovia predvolené nastavenia.

Odstránením niektorých kľúčov databázy Registry môžete obnoviť prispôsobené používateľské nastavenia programov balíka Microsoft Office.


Ak chcete, aby sme tieto prispôsobené používateľské nastavenia obnovili za vás, prejdite do časti Automatické obnovenie nastavení. Ak chcete prispôsobené používateľské nastavenia obnoviť sami, prejdite do časti Obnovím nastavenia sám.

Automatické obnovenie nastaveníAk chcete, aby sa prispôsobené používateľské nastavenia obnovili automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Odstránenie všetkých vlastných kľúčov programu Excel v databáze RegistryNahradenie predtým odstránených vlastných kľúčov programu Excel v databáze Registry

Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Obnovím nastavenia sám

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Poznámka: Odstránením nasledujúcich kľúčov databázy Registry sa môžu obnoviť prispôsobené používateľské nastavenia programov balíka Microsoft Office.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Po opätovnom spustení programu Excel sa spustí operácia opravy, pomocou ktorej sa obnovia predvolené nastavenia.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarilo vyriešiť problém, môžete obnoviť pôvodné nastavenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite program Excel.
 2. Odstráňte novovytvorené kľúče programu Excel v databáze Registry.
 3. Premenujte kľúče Excel.old na kľúče Excel.

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

Iné problémy pri otváraní súborov programu Excel

Ak sa problémy v programe Excel vyskytujú len po otvorení konkrétnych súborov programu Excel, na vyriešenie príslušného problému musíte použiť iný prístup. Môže byť potrebné vykonať rôzne kroky od zakázania makier až po opätovné vytvorenie zošita.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
820741 Obnovenie údajov z poškodených zošitov programu Excel 2002 a Excel 2003 (Tento obsah môže byť v angličtine)
179871 Postupy obnovenia údajov z poškodených pracovných hárkov programu Excel 2000
213951 Odstránenie zdroja problému súvisiaceho s poškodením súborov uložených v programe Excel 2000 (Tento obsah môže byť v angličtine)
ODKAZY

Ďakujeme partnerovi MVP Janovi Karlovi Pietersemu za príspevky k riešeniam Fix it uvedeným v tomto článku.

Ďalšie informácie o spúšťacích priečinkoch získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
822107 Používanie spúšťacích priečinkov v programe Excel 2003 (Tento obsah môže byť v angličtine)
291218 Používanie spúšťacích priečinkov v programe Excel 2002
240150 Používanie spúšťacích priečinkov v programe Excel 2000 (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o núdzovom režime programu Excel 2002 získate kliknutím na položku Pomocník programu Microsoft Excel v ponuke Pomocník, zadaním reťazca núdzový režim balíka office v Asistentovi balíka Office alebo v Sprievodcovi odpoveďami a kliknutím na položku Hľadať. Potom si prezrite vrátené články.
XL2002 XL2000 launch open run error clean boot XL2007 XL2003 fixit fix it XL2010
Vlastnosti

ID článku: 280504 – Posledná kontrola: 03/15/2012 14:46:00 – Revízia: 5.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
Pripomienky