Oprava chýbajúcich alebo poškodených systémových súborov pomocou nástroja Kontrola systémových súborov

Kontrola systémových súborov je pomôcka systému Windows, ktorá používateľom umožňuje kontrolovať poškodenie v systémových súboroch systému Windows a obnoviť poškodené súbory. V tomto článku sa popisuje postup pri kontrole systémových súborov a oprave chýbajúcich alebo poškodených systémových súborov spustením nástroja Kontrola systémových súborov (SFC.exe). Ak súbor Windows Resource Protection (WRP) chýba alebo je poškodený, systém Windows sa nemusí správať podľa očakávania. Nemusia napríklad fungovať niektoré funkcie systému Windows alebo môže systém Windows zlyhať.

Spustenie nástroja Kontrola systémových súborov (SFC.exe)
Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa krokov určených pre váš operačný systém:
  Windows 8.1 alebo Windows 8
  Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie. Zadajte text Príkazový riadok do poľa Vyhľadávanie, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
  Windows 10, Windows 7 alebo Windows Vista
  Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte text Príkazový riadok alebo cmd do poľa Vyhľadávanie, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  sfc /scannow
  Snímka obrazovky k tomuto kroku.

  Príkaz sfc /scannow skontroluje všetky chránené systémové súbory a nahradí poškodené súbory kópiou uloženou vo vyrovnávacej pamäti, ktorá sa nachádza v skomprimovanom priečinku na ceste %WinDir%\System32\dllcache.
  Zástupný text %WinDir% predstavuje priečinok operačného systému Windows, napríklad C:\Windows.

  Poznámka: Okno Príkazový riadok nezatvárajte, kým sa overovanie nedokončí na 100 %. Po dokončení tohto procesu sa zobrazia výsledky kontroly.
 3. Po dokončení procesu sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich hlásení:
  • Windows Resource Protection did not find any integrity violations. (Služba Ochrana zdrojov systému Windows nezistila žiadne porušenia integrity.)

   Toto hlásenie znamená, že v počítači nie sú žiadne chýbajúce ani poškodené systémové súbory.
  • Windows Resource Protection could not perform the requested operation. (Službe Ochrana zdrojov systému Windows sa nepodarilo vykonať požadovanú operáciu.)

   Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite kontrolu nástroja Kontrola systémových súborov v núdzovom režime a uistite sa, že priečinok %WinDir%\WinSxS\Temp obsahuje priečinky PendingDeletes a PendingRenames.
  • Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log. (Služba Ochrana zdrojov systému Windows našla poškodené súbory a úspešne ich opravila. Podrobnosti sú uvedené v súbore CBS.Log na ceste %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.)

   Ak chcete zobraziť podrobné informácie o kontrole a obnovení systémových súborov, prejdite do časti Zobrazenie podrobností procesu nástroja Kontrola systémových súborov.
  • Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log. (Služba Ochrana zdrojov systému Windows našla poškodené súbory, no niektoré z nich sa jej nepodarilo opraviť. Podrobnosti sú uvedené v súbore CBS.Log na ceste %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.)

   Ak chcete manuálne opraviť poškodené súbory, v podrobnostiach procesu nástroja Kontrola systémových súborov vyhľadajte poškodený súbor a manuálne ho nahraďte známou funkčnou kópiou daného súboru.
Ďalšie informácie
Zobrazenie podrobností procesu nástroja Kontrola systémových súborov
Ak chcete zobraziť podrobnosti uvedené v súbore CBS.Log, môžete tieto informácie skopírovať do súboru Sfcdetails.txt pomocou príkazu Findstr a potom ich môžete zobraziť v súbore Sfcdetails.txt. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Podľa pokynov v predchádzajúcom kroku 1 otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Poznámka: Súbor Sfcdetails.txt obsahuje podrobné informácie o každom spustení nástroja Kontrola systémových súborov v počítači. Súbor obsahuje informácie o súboroch, ktoré nástroj Kontrola systémových súborov neopravil. Pozrite si dátumy a časy, ak chcete určiť problémové súbory, ktoré sa našli pri poslednom spustení nástroja Kontrola systémových súborov.
 3. Otvorte súbor Sfcdetails.txt na pracovnej ploche.
 4. V súbore Sfcdetails.txt sa používa nasledujúci formát:
  Dátum/čas Podrobnosti nástroja Kontrola systémových súborov
  Nasledujúca ukážka súboru denníka obsahuje záznam súboru, ktorý sa nepodarilo opraviť:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Manuálne nahradenie poškodeného systémového súboru známou funkčnou kópiou súboru
Keď pomocou podrobných informácií v súbore Sfcdetails.txt určíte systémový súbor, ktorý bol poškodený a ktorý sa nepodarilo opraviť, zistite umiestnenie poškodeného súboru a potom ho manuálne nahraďte známou funkčnou kópiou daného súboru. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka: Známu funkčnú kópiu systémového súboru môžete získať z iného počítača, v ktorom je nainštalovaná rovnaká verzia systému Windows ako vo vašom počítači. Spustením procesu nástroja Kontrola systémových súborov v danom počítači môžete skontrolovať, či je systémový súbor, ktorý chcete skopírovať, funkčnou kópiou.
 1. Prevezmite vlastníctvo poškodeného systémového súboru s povoleniami správcu. Ak to chcete urobiť, v príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení skopírujte a prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  takeown /f Cesta_a_názov_súboru
  Poznámka: Zástupný text Cesta_a_názov_súboru predstavuje cestu a názov poškodeného súboru. Zadajte napríklad príkaz takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll. Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 2. Udeľte správcom úplný prístup k poškodenému systémovému súboru. Ak to chcete urobiť, skopírujte a prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER.
  icacls Cesta_a_názov_súboru /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Poznámka: Zástupný text Cesta_a_názov_súboru predstavuje cestu a názov poškodeného súboru. Zadajte napríklad príkaz icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 3. Nahraďte poškodený systémový súbor známou funkčnou kópiou súboru. Ak to chcete urobiť, skopírujte a prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER.
  Copy Zdrojový_súbor Cieľ
  Poznámka: Zástupný text Zdrojový_súbor predstavuje cestu a názov súboru známej funkčnej kópie súboru v počítači a zástupný text Cieľ predstavuje cestu a názov poškodeného súboru. Zadajte napríklad príkaz copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.
WinVista crash bluescreen blue screen
Egenskaper

Artikel-id: 929833 – senaste granskning 11/25/2015 13:35:00 – revision: 13.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB929833
Feedback