Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Členovia tímu môžu vykonávať tieto akcie v zoznamoch v počítačových aj mobilných zariadeniach.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Pridanie položky zoznamu

Vyberte položku Nová položka Ikona znamienka plus ľavom hornom rohu zoznamu a zadajte podrobnosti o položke.

Úprava položky zoznamu

Vyberte položku a vyberte položku Upraviť Ikona Upraviť (ceruzka) v ľavej hornej časti zoznamu. Vykonajte zmeny na karte.

Tip: Chcete prediskutovať svoje úpravy s tímom? Vyberte položku Konverzácia Ikona Konverzácia v pravom hornom rohu stránky s podrobnosťami a pokračujte v konverzácii.

Úprava viacerých položiek zoznamu

Vyberte položku Rýchle úpravy Ikona Rýchle úpravy v ľavej hornej časti zoznamu. Vyberte bunky a zadajte zmeny do celého zoznamu.

Poznámka: Pri vykonávaní úprav v zobrazení Rýchle úpravy nemožno priložiť súbor k viacerým položkám zoznamu. V zobrazení Rýchle úpravy však stále môžete pripojiť súbor k jednotlivým položkám zoznamu.

Odstránenie položky zoznamu

Vyberte jednu alebo viacero položiek zoznamu a vyberte položku Odstrániť Ikona Odstrániť v ľavej hornej časti zoznamu.

Tip: Podržte stlačený kláves Shift a vyberte niekoľko po sebe idúcich položiek. Ak chcete vybrať položky, ktoré nie sú za sebou, stlačte kláves Ctrl.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Pridanie položky zoznamu

Ťuknite na položku Nová položka Ikona znamienka plus a zadajte podrobnosti o položke.

Úprava položky zoznamu

Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, ťuknite Tri bodky v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Upraviť a vykonajte zmeny na karte.

Úprava viacerých položiek zoznamu

Vyberte položky a ťuknite na položku Upraviť Ikona Upraviť

Odstránenie položky zoznamu

Vyberte položku zoznamu, ťuknite Tri bodky v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Odstrániť.

Odstránenie viacerých položiek zoznamu

Vyberte položky a ťuknite Ikona Odstrániť v ľavej hornej časti obrazovky.

Chcete zistiť viac?

Ďalšie informácie o zoznamoch

Pridanie, úprava alebo odstránenie položiek zoznamu v zoznamoch SharePointu

Hromadná úprava vlastností položiek zoznamu

Export do Excelu zo SharePointu

Poznámka: V článkoch o SharePointe sa na teams nevzťahuje celý obsah.

Pre správcov IT

Spravovanie aplikácie Zoznamy pre vašu organizáciu v aplikácii Microsoft Teams

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×