Predplatné na využívanie času naplno

Buďte neustále o krok vpred so službou Microsoft 365. Predplatiť >

Ešte jednoduchšie ovládanie v balíku Office

Dosahujte ešte jednoduchšie ovládanie vytváraného a zdieľaného obsahu dodržiavaním najvhodnejších postupov zjednodušenia ovládania v aplikáciách služby M365, ktoré používate každý deň.

NAJVHODNEJŠIE POSTUPY ZJEDNODUŠENIA OVLÁDANIA

Ozdobná fotografia muža

Preskúmajte nástroje na zjednodušenie ovládania

Muž s tmavými okuliarmi v kancelárskej budove

Zrakové postihnutie

Potrebujete väčšiu obrazovku? Jasnejšiu obrazovku? Čítačku obrazovky? Získajte informácie o nástrojoch a funkciách zjednodušenia ovládania pre nevidiacich, farboslepých alebo slabozrakých.

Ďalšie informácie o nástrojoch súvisiacich so zrakom

žena so slúchadlami

Sluchové postihnutie

Pre ľudí s poruchami sluchu, stratou sluchu alebo hluchotou dokážu naše špecializované funkcie poskytnúť riešenia vrátane skrytých titulkov, monofónneho zvuku a živého prepisu hovorov.

Preskúmať nástroje pre sluchovo postihnutých

4 muži sa rozprávajú. Jeden muž na invalidnom vozíku drží notebook.

Mobilita

Naše produkty pomáhajú ľuďom s artritídou, ochrnutím, poranením miechy a inými problémami s mobilitou pohybovať sa v digitálnom svete netradičnými spôsobmi.

Vyhľadať nástroje pre pohybovo postihnutých

2 deti pracujú s notebookom

Učenie

Naše aplikácie pre ľudí s poruchami učenia dokážu pomôcť zlepšiť sústredenie sa, koncentráciu a porozumenie – a obsahujú nástroje na zlepšenie zručností v oblasti čítania a písania.

Objavte nástroje na vzdelávanie

Vzdelanie pre všetkých

Každý žiak je jedinečný a učitelia majú skúsenosti s pomáhaním jednotlivým študentom učiť sa vlastným spôsobom. Spoločnosť Microsoft ponúka nástroje a školenia na pomoc učiteľom a rodičom vytvárať inkluzívne výučbové prostredia, ktoré pomáhajú všetkým študentom dosiahnuť viac.

Zdroje informácií pre inkluzívne vzdelávanie

Dieťa v triede s tabletovým počítačom
Získať podporu
Kontaktujte nás
Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Kúpiť Microsoft 365
Zobraziť plány a ceny