Výber informačného kanála

Ak chcete získať aktualizácie o najnovšom obsahu podpory pre konkrétny produkt, Predplaťte si, ako chcete dostávať aktualizácie.

Vyberte produkt, v ktorom chcete získať informácie, a potom vyberte, či sa majú informácie získavať v informačnom kanáli RSS alebo v informačnom kanáli Atom.
Skopírujte URL adresu do čítačky podľa vlastného výberu. Ak napríklad používate funkciu RSS v Outlooku 2016, kliknite pravým tlačidlom myši na predplatné informačného kanála RSS, vyberte položku Pridať nový informačný kanál RSS, prilepte URL adresu, vyberte položku Pridaťa potom vyberte možnosť Áno.

Poznámka: Pre produkty Azure sú v súčasnosti uvedené len články s rýchlou.

Produkty

Skopírujte URL adresu, ktorá funguje najlepšie pre čítačku informačných kanálov a prilepte ju tam.

Atom

RSS

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×