Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Enable cookies - Microsoft Support
Learn how to enable cookies in your browser for Lync Web App to work correctly. Follow the steps for Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, or Safari.
Vzťahuje sa na: Lync Web App pre Lync Online, Lync Web App, Aplikácia Lync Web App prevádzkovaná spoločnosťou 21Vianet
Manage cookies in Microsoft Edge: View, allow, block, delete and use
Select Manage and delete cookies and site data and enable the toggle Allow sites to save and read cookie data (recommended) to allow all cookies.
Vzťahuje sa na: Microsoft Edge
Odstránenie súborov cookie v prehliadači Microsoft Edge
V Microsoft Edgei môžete odstrániť všetky súbory cookie alebo súbory cookie z konkrétnej webovej lokality. Môžete tiež nastaviť, aby Edge automaticky odstraňoval súbory cookie pri každom zatvorení prehliadača Edge.
Dočasné povolení souborů cookie a dat webů v Microsoft Edgi
Tato povolení můžete kdykoli zrušit – přejděte na Nastavení a další > Nastavení > Oprávnění pro web > Soubory cookie a data webů nebo vyberte položku Oprávnění pro web při mazání údajů o procházení. Všechny soubory cookie a data webů ukládaná weby s tímto povolením se ukládají místně na vaše zařízení.
Odstránenie a správa súborov cookie - Podpora spoločnosti Microsoft
Vyberte kartu Ochrana osobných údajov a v časti Nastavenia vyberte položku Rozšírené. Potom vyberte, či chcete prijať, blokovať alebo zobraziť výzvu pre súbory cookie od prvých a tretích strán. Zistite, ako v Internet Exploreri zobraziť, spravovať a odstrániť súbory cookie.
View cookies in Microsoft Edge - Microsoft Support
Open Edge browser, select Settings and more in the upper right corner of your browser window. Select Settings > Cookies and site permissions. Select Manage and delete cookies and site data. Select See all cookies and site data to view all the cookies.
Microsoft Edge, browsing data, and privacy - Microsoft Support
Microsoft Edge will delete your browsing history, cookies, and site data, as well as passwords, addresses, and form data when you close all InPrivate windows. You can start a new InPrivate session by selecting Settings and more on a computer or Tabs on a mobile device.
Temporarily allow cookies and site data in Microsoft Edge
Any cookies and site data stored by sites with such allowances are stored locally on your device and can be removed by selecting “Cookies and other site data” when you clear browsing data. Learn how you can manage cookies and site data you've temporarily allowed in Microsoft Edge.
Adjust privacy settings in Microsoft Edge - Microsoft Support
In Microsoft Edge, select Settings and more > Settings > Privacy, search, and services. Make sure Tracking prevention is set to On. Select the level of tracking prevention that’s right for you. See also. Learn about tracking prevention in Microsoft Edge.
Vzťahuje sa na: Microsoft Edge
Povolenie súborov „cookie“ - Podpora spoločnosti Microsoft
V dialógovom okne Nastavenia obsahu skontrolujte, či je v časti Súbory cookie vybratá možnosť Povoliť nastavenie miestnych údajov (odporúča sa). Vyberte položku Hotovo a obnovte prehliadač.
Vzťahuje sa na: Lync Web App pre Lync Online, Lync Web App, Aplikácia Lync Web App prevádzkovaná spoločnosťou 21Vianet