Polnjenje telefona Lumia s polnilnikom USB

Baterija je bila delno napolnjena že v tovarni, vendar jo boste morda morali pred prvim vklopom telefona znova napolniti.

Za polnjenje telefona uporabljajte združljiv polnilnik USB. Polnilnik je morda naprodaj posebej.

  1. Združljiv polnilnik priklopite v električno vtičnico, nato pa priključite kabel v telefon.
  2. Ko je baterija polna, polnilnik najprej izključite iz telefona in nato iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti določen čas, poleg tega pa lahko uporabljate telefon med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

Namig: Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Preverite, ali je računalnik vklopljen.

Kabel USB najprej priključite v računalnik in nato še v telefon. Ko je baterija polna, kabel USB najprej odstranite iz telefona in nato še iz računalnika.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Lastnosti

ID članka: 10522 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 4

Povratne informacije