Nastavitve mobilnega omrežja in kartice SIM

Z nastavitvami mobilnega omrežja in kartice SIM lahko nadzorujete nastavitve mobilnega omrežja v telefonu, vključno z mobilno podatkovno povezavo. Če povezava deluje tako kot želite, vam ni treba ničesar spreminjati. Če pa imate težave s povezavo z mobilnim omrežjem, bo morda pomagalo, če spremenite eno ali več nastavitev.

Če želite odpreti nastavitve mobilnega omrežja in kartice SIM, na seznamu aplikacij tapnite Nastavitve

Settings Icon
> Mobilno omrežje + SIM.

Nastavitev Dejanje

Aktivno omrežje

Prikaže ime mobilnega omrežja, ki ga uporablja vaš telefon.

Do te nastavitve v telefonu za dve kartici SIM pridete tako, da v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2.

Podatkovna povezava

Izklopi in vklopi mobilno podatkovno povezavo. Razlogov za izklop povezave je več. Morda želite na primer zmanjšati porabo podatkov, ker ima vaš naročniški paket omejitev prenosa podatkov, ali pa podaljšati čas delovanja baterije.

Če je povezava izklopljena, lahko še vedno kličete in sprejemate klice ter pošiljate in prejemate kratka sporočila. Vendar ne morete brskati in iskati po spletu, prejemati ali pošiljati e-pošte oziroma prejemati posodobljenih podatkov za aplikacije, razen če ste povezani z omrežjem Wi‑Fi. Če je mobilna podatkovna povezava izklopljena, ne morete pošiljati ali prejemati sporočil MMS – kratkih sporočil s priloženimi slikami ali drugimi datotekami.

Če je razpoložljivost povezave Wi-Fi omejena

Določa, ali bo telefon, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi z omejeno razpoložljivostjo, namesto povezave Wi-Fi uporabljal mobilno podatkovno povezavo – če ima telefon na primer vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi, vendar prek te povezave ne more vzpostaviti povezave z internetom.

 • Uporabljaj mobilno podatkovno povezavo. Če je razpoložljivost povezave Wi-Fi omejena, telefon uporablja mobilno podatkovno povezavo, tako da lahko nadaljujete z dejavnostmi v telefonu, ki zahtevajo internetno povezavo. (Za to se morda uporablja vaš naročniški paket, zaradi česar lahko nastanejo stroški.)
 • Ne uporabljaj mobilne podatkovne povezave. Mobilna podatkovna povezava se ne uporablja niti v primeru, ko je razpoložljivost povezave Wi-Fi omejena. Če pride do tega, ne boste mogli uporabljati funkcij telefona, ki zahtevajo internetno povezavo.

Ta nastavitev je na voljo v telefonih z nameščeno različico programske opreme Windows Phone 8.0.10211.204 ali novejšo.           

Možnosti glasovnega gostovanja

Določa, ali lahko opravljate klice in pošiljate kratka sporočila, ko je telefon zunaj omrežja mobilnega operaterja. Če to možnost nastavite na Ne uporabljaj med gostovanjem, se lahko izognete nekaterim stroškom glasovnega gostovanja. Če je nastavljena ta možnost, na območju gostovanja s telefonom ne morete opravljati klicev ali pošiljati kratkih sporočil, še vedno pa lahko prejemate klice in kratka sporočila. Za podrobnosti o tem, kako in kdaj lahko nastanejo dodatni stroški, preverite svoj naročniški paket.

Če omogočite gostovanje, lahko opravljate klice in pošiljate kratka sporočila tudi zunaj omrežja svojega mobilnega operaterja. Pri nekaterih naročniških paketih boste za te klice in kratka sporočila morda plačali več. Omogočite lahko eno od teh dveh vrst gostovanja: gostovanje V domačih omrežjih ali V domačih + mednarodnih omrežjih.

SIM za podatkovno povezavo

Določa, katera kartica SIM se uporablja za mobilno podatkovno povezavo. Za lažji nadzor stroškov prenosa podatkov lahko izberete kartico SIM, ki jo želite uporabljati za mobilno podatkovno povezavo. Eno kartico SIM lahko namesto druge izberete recimo zato, ker prenos podatkov z njo stane manj.

Ta nastavitev je prikazana le v telefonih Windows Phone za dve kartici SIM, v katerih je nameščen sistem Windows Phone 8.1.

Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem

Določa, ali podatkovna povezava ostane vklopljena, ko telefon gostuje zunaj omrežja vašega mobilnega operaterja. Če to možnost pustite nastavljeno na Ne uporabljaj med gostovanjem, lahko preprečite stroške prenosa podatkov med gostovanjem.

Če gostovanje dovolite, lahko na območju gostovanja uporabljate mobilno podatkovno povezavo. Pri nekaterih naročniških paketih boste za prenos podatkov v okviru gostovanja morda plačali več. Nekateri mobilni operaterji omogočajo, da sami določite vrsto podatkovnega gostovanja – gostovanje v domačih omrežjih ali v domačih + mednarodnih omrežjih.

Povezava 3G

Določa, ali vaš telefon uporablja mobilno povezavo 3G ali 2G.

Če možnost nastavite na Vklopljeno

Toggle On Icon
, telefon uporablja povezavo 3G, ko je ta na voljo. Če možnost nastavite na Izklopljeno
Toggle Off Icon
, telefon uporablja povezavo 2G, ki je počasnejša mobilna povezava, vendar porablja manj energije baterije.

Ta nastavitev je prikazana le v telefonih Windows Phone za dve kartici SIM, v katerih je nameščen sistem Windows Phone 8.1.

Omeji prenos podatkov v ozadju

Zmanjša količino prenesenih podatkov v ozadju pod nekaterimi pogoji, recimo če uporabljate gostovanje. Mnogo aplikacij in funkcij se redno posodablja, ne da bi vi morali narediti karkoli. E-poštna aplikacija lahko na primer vsakih nekaj minut v e-poštnem strežniku preveri, ali imate v nabiralniku nova sporočila. Tak način prenosa podatkov se imenuje prenos podatkov v ozadju in lahko v primeru, da ne želite preseči dovoljene količine prenesenih podatkov, predstavlja težavo.

 • Vedno omeji prenos podatkov v ozadju. Telefon bo omejil prenos podatkov v ozadju.
 • Omejevanje prenosa podatkov v ozadju med gostovanjem. Telefon bo omejil prenos podatkov v ozadju, ko boste s telefonom na območju gostovanja.

Če boste vklopili katerokoli od teh nastavitev, bo telefon pred izvajanjem opravil v ozadju počakal na povezavo Wi-Fi.

Ime kartice SIM

Vnesite prijaznejše ime za svojo kartico SIM, po katerem jo boste lažje prepoznali.

Pri telefonih za dve kartici SIM vam to pomaga ločiti kartici SIM, tako da vedno veste, katero kartico SIM uporabljate za mobilno podatkovno povezavo in katero za klicanje in pošiljanje kratkih sporočil. Imeni kartic SIM sta prikazani na različnih mestih v telefonu, na primer na ploščicah »Telefon« in »Sporočila«, pri stikih na kartici SIM ter v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM.

Do te nastavitve pridete tako, da v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnete Nastavitve kartice SIM. V telefonu za dve kartici SIM, tapnite Nastavitve kartice SIM 1 in Nastavitve kartice SIM 2 ter poimenujte vsako kartico SIM.

Stanje kartice SIM

Vklopi ali izklopi kartico SIM. Če je možnost nastavljena na Vklopljeno

Toggle On Icon
, lahko s kartico SIM v telefonu kličete, pošiljate kratka sporočila in po izbiri prenašate podatke prek mobilnega omrežja. Če je možnost nastavljena na Izklopljeno
Toggle Off Icon
, s to kartico SIM ne morete klicati, pošiljati kratkih sporočil ali prenašati podatkov prek mobilnega omrežja. Kljub temu se lahko z izklopom izognete nepričakovanim stroškom in imate nadzor na stroški telefona. Če imate na voljo omrežje Wi-Fi, lahko z njim vzpostavite podatkovno povezavo.

Do te nastavitve pridete tako, da v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2.

Ta nastavitev je prikazana le v telefonih Windows Phone za dve kartici SIM, v katerih je nameščen sistem Windows Phone 8.1.

Izbiranje načina

Določa vrsto mobilnega omrežja, ki ga uporablja vaš telefon. Vrste omrežij, s katerimi lahko vaš telefon vzpostavi povezavo, so odvisne od modela telefona in mobilnega operaterja.

Do te nastavitve pridete tako, da v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnete Nastavitve kartice SIM.

Najvišja hitrost povezave

Določa najvišjo hitrost povezave, ki jo lahko uporablja vaš telefon. Če izberete najvišjo hitrost, bo telefon uporabljal to mobilno povezavo, ko bo na voljo. Toda če je signal tega hitrejšega omrežja na vašem območju šibek, se lahko zaradi iskanja omrežja ali vzpostavljanja povezave baterija hitreje izprazni.

Če izberete nižjo hitrost povezave, lahko telefon vzpostavi povezavo s počasnejšim mobilnim omrežjem, ki ima morda močnejši signal. Tako lahko tudi podaljšate čas delovanja baterije.

Do te nastavitve pridete tako, da v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnete Nastavitve kartice SIM.

Vrsta omrežja

Določa način vzpostavljanja povezave v telefonu, če domače omrežje ni na voljo.

 • Samodejno. Privzeta nastavitev. Telefon poskuša vzpostaviti povezavo z najustreznejšim mobilnim omrežjem. Če domače omrežje ni na voljo, poskuša telefon vzpostaviti povezavo z drugim omrežjem, ki je na voljo.
 • Samo domače omrežje. Telefon vzpostavi povezavo le z domačim mobilnim omrežjem. Na ta način preprečite gostovanje telefona, če domače omrežje ni na voljo.

Do te nastavitve pridete tako, da v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnete Nastavitve kartice SIM.

Izbiranje omrežja

Omogoča prikaz seznama omrežij, ki so na voljo na vašem trenutnem območju, in vzpostavljanje povezave z enim od njih. Privzeta nastavitev je »Samodejno«.

Če vklopite telefon in vidite sporočilo, da izbrano omrežje ni na voljo, lahko tukaj izberete drugo omrežje.

Do te nastavitve pridete tako, da v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnete Nastavitve kartice SIM.

Dodaj APN za internet

Internetna dostopna točka (APN) je naslov, ki ga telefon uporablja za vzpostavljanje povezave z internetom. Internetna dostopna točka je privzeto samodejno nastavljena, ko prvič nastavite svoj telefon.

Če mobilna podatkovna povezava ne deluje, poskusite vnesti novo internetno dostopno točko glede na svojo lokacijo in mobilnega operaterja. Če lahko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi v telefonu oz. ste zraven računalnika, poskusite v spletu poiskati nastavitve internetne dostopne točke svojega mobilnega operaterja.

Dodajanje internetne dostopne točke

V polje Dostopna točka morate vnesti naslov. Druge nastavitve so izbirne in odvisne od mobilnega operaterja.

 1. V nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnite Nastavitve kartice SIM > Dodaj APN za internet.

  Če imate telefon za dve kartici SIM, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnite Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2, odvisno od tega, katero kartico SIM uporabljate za mobilno podatkovno povezavo.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Tapnite Dostopna točka in vnesite naslov dostopne točke, ki jo želite uporabljati.
  • Tapnite Uporabniško ime in vnesite uporabniško ime za svoj mobilni račun.
  • Tapnite Geslo in vnesite geslo za svoj mobilni račun.
  • Tapnite Vrsta preverjanja pristnosti in nato tapnite način preverjanja pristnosti, ki se uporablja za vaš mobilni račun.
  • Tapnite Posredniški strežnik (URL) in vnesite naslov posredniškega strežnika za svoj mobilni račun.
  • Tapnite Vrata posredniškega strežnika in vnesite številko vrat.
  • Tapnite Vrsta protokola IP in izberite vrsto naslova IP, ki ga želite uporabljati.
 3. Tapnite Shrani

  Save Icon
  .

Dodaj APN za MMS

Dostopna točka (APN) za MMS je naslov, ki ga telefon uporablja za pošiljanje in prejemanje sporočil MMS. Dostopna točka za MMS je prav tako samodejno nastavljena, ko prvič nastavite svoj telefon.

Če ne morete pošiljati ali prejemati sporočil MMS, poskusite vnesti novo dostopno točko za MMS glede na svojo lokacijo in mobilnega operaterja. V telefonu ali računalniku poskusite v spletu poiskati nastavitve dostopne točke za MMS svojega mobilnega operaterja.

Dodajanje dostopne točke za MMS

V polji Dostopna točka in MMSC (URL) morate vnesti naslov. Druge nastavitve so izbirne in odvisne od mobilnega operaterja.

 1. V nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnite Nastavitve kartice SIM > Dodaj APN za MMS.

  Če imate telefon za dve kartici SIM, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM tapnite Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2, odvisno od tega, katero kartico SIM uporabljate za mobilno podatkovno povezavo.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Tapnite Dostopna točka in vnesite naslov dostopne točke MMS, ki jo želite uporabljati.
  • Tapnite Uporabniško ime in vnesite uporabniško ime za svoj mobilni račun.
  • Tapnite Geslo in vnesite geslo za svoj mobilni račun.
  • Tapnite Vrsta preverjanja pristnosti in nato tapnite način preverjanja pristnosti, ki se uporablja za vaš mobilni račun.
  • Tapnite Prehod WAP (URL) in vnesite naslov prehoda WAP, ki ga želite uporabljati.
  • Tapnite Vrata prehoda WAP in vnesite številko vrat prehoda WAP.
  • Tapnite MMSC (URL) in vnesite naslov (začnite s http://) centra MMS (MMSC) svojega mobilnega operaterja.
  • Tapnite Vrata centra MMSC in vnesite številko vrat centra MMSC.
  • Tapnite Največja dovoljena velikost sporočila MMS in vnesite največjo dovoljeno velikost (v KB) sporočila MMS, ki ga lahko pošljete.
  • Tapnite Vrsta protokola IP in izberite vrsto naslova IP, ki ga želite uporabljati.
 3. Tapnite Shrani

  Save Icon
  .

  

Lastnosti

ID članka: 10652 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 8

Povratne informacije