Preden začnete uporabljati napravo, preberite navodila v tem priročniku.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

restricted areas

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

road safety

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA

interference

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS

qualified service

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

batteries and chargers

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu z zahtevami za USB in ki jih lahko povežete s priključkom USB naprave, so morda združljivi. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

keep dry

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI

glass parts

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA

hearing

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

Lastnosti

ID članka: 10698 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 4

Povratne informacije