Zaklenite kartico SIM s kodo PIN

Za kartico SIM v telefonu lahko uporabite PIN in tako drugim preprečite nepooblaščene telefonske klice. Ko nastavite kodo PIN za SIM, jo morate vnesti vsakič, ko vklopite telefon.

SIM card

Vklop varnosti kartice SIM

 1. Na začetnem zaslonu  tapnite Telefon 

  Phone Icon
   > Več 
  More Icon
   > Nastavitve.

 2. Vklopite možnost Varnost kartice SIM 

  Toggle On Icon
  .

 3. Ko se prikaže poziv Vnesite PIN za SIM, vnesite kodo PIN za svojo kartico SIM tako, da naredite nekaj od tega:

  • Če prvič nastavljate kodo PIN za kartico SIM v telefonu, vnesite 1234 in tapnite Vnesi. 1234 je pogosta privzeta koda PIN za nekatere kartice SIM. Če ta koda PIN ni veljavna, se za ustrezno privzeto kodo PIN obrnite na svojega mobilnega operaterja.
  • Če ste kodo PIN za to kartico SIM že nastavili (tudi če je bila takrat kartica SIM v drugem telefonu), vnesite svojo kodo PIN in tapnite Vnesi. Prikaže se sporočilo PIN za SIM je omogočen.


Vnašanje kode PIN za kartico SIM

 1. Ko je varnost kartice SIM vklopljena, vklopite ali znova zaženite telefon.

 2. Ko se prikaže poziv Vnesite PIN za SIM, vnesite kodo PIN in tapnite Vnesi.

Opozorilo

Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, vaš mobilni operater blokira kartico SIM. V tem primeru prosite mobilnega operaterja za kodo PUK (PIN Unblocking Key). Če prevečkrat vnesete napačno kodo PUK, je vaša kartica SIM trajno blokirana in mobilni operater vam mora priskrbeti novo kartico SIM.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

 1. Na začetnem zaslonu  tapnite Telefon 

  Phone Icon
   > Več 
  More Icon
   > Nastavitve.

 2. Ko je varnost kartice SIM vklopljena, tapnite Spremeni PIN za SIM.

 3. Ko se prikaže poziv Vnesite trenutni PIN za SIM, vnesite trenutno kodo PIN in tapnite Vnesi.

 4. Ko se prikaže poziv Vnesite nov PIN za SIM, vnesite novo kodo PIN in tapnite Vnesi.

 5. Ko se prikaže poziv Potrdite nov PIN za SIM, znova vnesite novo kodo PIN in tapnite Vnesi.

  Prikaže se sporočilo PIN za SIM je spremenjen.  

Lastnosti

ID članka: 11580 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 6

Povratne informacije